Nový logotyp Mikroregionu Rožnovsko | Zdroj: Jan Slabihoudek Nový logotyp Mikroregionu Rožnovsko | Zdroj: Jan Slabihoudek

Odráží lásku místních k folklóru a cit k přírodě a tradicím. Rožnovsko představilo novou sjednocující identitu od Jana Slabihoudka

Cílem otevřené soutěže, ve které renomovaná porota vybírala z 33 návrhů, bylo nahradit stávající různé podoby grafické prezentace dobrovolného svazku obcí Sdružení Mikroregion Rožnovsko s důrazem na komunikaci uvnitř subjektu, směrem k občanům, ale i návštěvníkům a turistům tohoto nezapomenutelného regionu.

Písmo Stabil Grotesk od Christiana Jánského z písmolijny KOMETA.XYZ | Zdroj: Jan SlabihoudekPísmo Stabil Grotesk od Christiana Jánského z písmolijny KOMETA.XYZ | Zdroj: Jan Slabihoudek

„Rožnovsko je sice územím čisté přírody, historie a lidových tradic, nicméně se cítí jako mladé duchem a otevřené pro progresivní počiny, pozitivní atmosféru a optimistické emoce. Od nové jednotné vizuální identity očekává moderní přístup, originalitu, jednoduchost, srozumitelnost, výstižnost, nezaměnitelnost, zapamatovatelnost, vizuální čitelnost při zachování variantních použití a širokou míru implementace,“ uvedl za vyhlašovatele předseda Jan Kučera.

Využití rádiusu pro obrazovou přílohu doplněnou o folklorní symboly | Zdroj: Jan SlabihoudekVyužití rádiusu pro obrazovou přílohu doplněnou o folklorní symboly | Zdroj: Jan Slabihoudek

Vítězný návrh od designéra Jana Slabihoudka je dle poroty jako celek soudobý, nadčasový a zároveň jednoduchý a srozumitelný. Je dobře rozpracovaný do jednotlivých detailů vizuálního stylu, což se objevuje v rádiusu fotek a případných dalších akcentech, jako je různá symbolika ikon, piktogramů, které svým tvaroslovím navazují na tradiční symboliku. Nepracuje se stereotypy, ale nabízí kruh jako symbol soudržnosti obcí sdružených v mikroregionu. Dává dostatečný prostor pro sebevyjádření. Vznikla dobře aplikovatelná a udržitelná identita.

Využití rádiusu pro obrazovou přílohu doplněnou o folklorní symboly | Zdroj: Jan SlabihoudekVyužití rádiusu pro obrazovou přílohu doplněnou o folklorní symboly | Zdroj: Jan Slabihoudek

Koncept

Návrh na novou vizuální podobu mikroregionu Rožnovsko sjednocuje všechny obce pod jednu společnou značku, čímž region získává na síle a důrazu v kontextu Zlínského kraje. Díky velmi dobré zapamatovatelnosti značky se s ní dá svobodně a hravě pracovat. Hlavním rysem nové vizuální identity je právě snaha o sjednocení, což symbolizuje řazení písmen do tvaru kruhu. Vizuální identita klade důraz na spojení a jednotu všech devíti písmen, symbolizujících jednotlivé obce mikroregionu.

Nová vizuální identita Rožnovska využívá folklórní motivy, které jsou v kontrastu s minimalistickým stylem identity | Zdroj: Jan SlabihoudekNová vizuální identita Rožnovska využívá folklórní motivy, které jsou v kontrastu s minimalistickým stylem identity | Zdroj: Jan Slabihoudek

Styl komunikace odráží charakter místních obyvatel, jejich lásku k folklóru a cit k přírodě a tradicím. Právě tyto prvky se objevují v doplňkových textech a vizuálním doprovodu grafických výstupů. Nový logotyp má kruhový základ, který drží logotyp ve čtvercovém poměru. Ten umožňuje velmi svobodnou práci s logotypem, který je tak možné využívat nejen ve větším měřítku na plakátech či bannerech, ale také jako malý prvek v kancelářských tiskovinách nebo na sociálních sítích, a to bez ztráty jeho základního charakteru. Vzniká tak jednoduchý, ale přesto silný logotyp, ke kterému lze doplnit typografii, fotografie či ilustrace od místních designérů, a dát tak prostor k prezentaci lokálním talentům, které Rožnovsko skrývá.

Ukázka symbolů | Zdroj: Jan SlabihoudekUkázka symbolů | Zdroj: Jan Slabihoudek

Ukázka použití symbolů na tiskovinách | Zdroj: Jan SlabihoudekUkázka použití symbolů na tiskovinách | Zdroj: Jan Slabihoudek

Návrh webové stránky inspirovaný kruhovým základem logotypu | Zdroj: Jan SlabihoudekNávrh webové stránky inspirovaný kruhovým základem logotypu | Zdroj: Jan Slabihoudek

Jan Slabihoudek

Jan Slabihoudek je absolventem Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze pod vedením Petra Krejzka a Richarda Jaroše. Během studia na UMPRUM působil jako grafický designér pro Galerii AMU, kde se hlavně věnoval tvorbě plakátů, identit výstav a doprovodným tiskovinám. V roce 2022 byla digitální část jeho diplomové práce vybrána na Design in Motion Festival v Nizozemsku, kde představil animace k vizuální identitě laboratoře PlasmaLab na ČVUT. V současné době tvoří vizuální identity, úpravy katalogů a UX/UI design pro webové stránky a aplikace. Mezi své klienty z různých odvětví může zařadit například Galerii AMU, GKK, Ateliér JM Lesov, Pointee, Komerční banku, Stopku či Pěstuj prostor.

Autor: Jan Slabihoudek | Zdroj: Jan SlabihoudekAutor: Jan Slabihoudek | Zdroj: Jan Slabihoudek

O soutěži

Soutěž na vizuální identitu byla koncipována jako otevřená, dvoukolová. V prvním, anonymním kole mohl svůj návrh předložit kdokoliv z řad veřejnosti, grafických designérů nebo studií. Z 33 návrhů porota vybrala do druhého kola soutěže tři postupující: duo Lucii Švehlovou a Terezu Pejřimovskou, Panfolk s. r. o. a Petra Remeše a Jana Slabihoudka. Všichni své návrhy představovali již osobně.

Porota na základě odevzdaných návrhů rozhodla o tomto pořadí:

  • 1. místo – Jan Slabihoudek,
  • 2. místo – Panfolk s.r.o. a Petr Remeš,
  • 3. místo – Lucie Švehlová a Tereza Pejřimovská.

Vyzvaní účastníci a postupující do druhého kola soutěže za svůj návrh obdrželi skicovné, vítěz pak zakázku na vypracování nové vizuální identity a její implementaci.

Porota soutěže

Závislá část poroty / zástupci vyhlašovatele:

  • Radim Gálik – místopředseda Sdružení Mikroregion Rožnovsko,
  • Pavel Drda – starosta obce Vidče (členská obec Sdružení Mikroregion Rožnovsko).

Nezávislá část poroty / grafičtí odborníci:

  • Věra Marešová – grafická designérka a konzultantka v oblasti vizuální komunikace
  • Roman Černohous – grafický designér a typograf
  • Žaneta Kögler – grafická designérka a konzultantka v oblasti vizuální komunikace

Další články