Odráží lásku místních k folklóru a cit k přírodě a tradicím. Rožnovsko představilo novou sjednocující identitu od Jana Slabihoudka

Nový logotyp Mikroregionu Rožnovsko | Zdroj: Jan Slabihoudek Nový logotyp Mikroregionu Rožnovsko | Zdroj: Jan Slabihoudek

Cílem otevřené soutěže, ve které renomovaná porota vybírala z 33 návrhů, bylo nahradit stávající různé podoby grafické prezentace dobrovolného svazku obcí Sdružení Mikroregion Rožnovsko s důrazem na komunikaci uvnitř subjektu, směrem k občanům, ale i návštěvníkům a turistům tohoto nezapomenutelného regionu.

Písmo Stabil Grotesk od Christiana Jánského z písmolijny KOMETA.XYZ | Zdroj: Jan SlabihoudekPísmo Stabil Grotesk od Christiana Jánského z písmolijny KOMETA.XYZ | Zdroj: Jan Slabihoudek

„Rožnovsko je sice územím čisté přírody, historie a lidových tradic, nicméně se cítí jako mladé duchem a otevřené pro progresivní počiny, pozitivní atmosféru a optimistické emoce. Od nové jednotné vizuální identity očekává moderní přístup, originalitu, jednoduchost, srozumitelnost, výstižnost, nezaměnitelnost, zapamatovatelnost, vizuální čitelnost při zachování variantních použití a širokou míru implementace,“ uvedl za vyhlašovatele předseda Jan Kučera.

Využití rádiusu pro obrazovou přílohu doplněnou o folklorní symboly | Zdroj: Jan SlabihoudekVyužití rádiusu pro obrazovou přílohu doplněnou o folklorní symboly | Zdroj: Jan Slabihoudek

Vítězný návrh od designéra Jana Slabihoudka je dle poroty jako celek soudobý, nadčasový a zároveň jednoduchý a srozumitelný. Je dobře rozpracovaný do jednotlivých detailů vizuálního stylu, což se objevuje v rádiusu fotek a případných dalších akcentech, jako je různá symbolika ikon, piktogramů, které svým tvaroslovím navazují na tradiční symboliku. Nepracuje se stereotypy, ale nabízí kruh jako symbol soudržnosti obcí sdružených v mikroregionu. Dává dostatečný prostor pro sebevyjádření. Vznikla dobře aplikovatelná a udržitelná identita.

Využití rádiusu pro obrazovou přílohu doplněnou o folklorní symboly | Zdroj: Jan SlabihoudekVyužití rádiusu pro obrazovou přílohu doplněnou o folklorní symboly | Zdroj: Jan Slabihoudek

Koncept

Návrh na novou vizuální podobu mikroregionu Rožnovsko sjednocuje všechny obce pod jednu společnou značku, čímž region získává na síle a důrazu v kontextu Zlínského kraje. Díky velmi dobré zapamatovatelnosti značky se s ní dá svobodně a hravě pracovat. Hlavním rysem nové vizuální identity je právě snaha o sjednocení, což symbolizuje řazení písmen do tvaru kruhu. Vizuální identita klade důraz na spojení a jednotu všech devíti písmen, symbolizujících jednotlivé obce mikroregionu.

Nová vizuální identita Rožnovska využívá folklórní motivy, které jsou v kontrastu s minimalistickým stylem identity | Zdroj: Jan SlabihoudekNová vizuální identita Rožnovska využívá folklórní motivy, které jsou v kontrastu s minimalistickým stylem identity | Zdroj: Jan Slabihoudek

Styl komunikace odráží charakter místních obyvatel, jejich lásku k folklóru a cit k přírodě a tradicím. Právě tyto prvky se objevují v doplňkových textech a vizuálním doprovodu grafických výstupů. Nový logotyp má kruhový základ, který drží logotyp ve čtvercovém poměru. Ten umožňuje velmi svobodnou práci s logotypem, který je tak možné využívat nejen ve větším měřítku na plakátech či bannerech, ale také jako malý prvek v kancelářských tiskovinách nebo na sociálních sítích, a to bez ztráty jeho základního charakteru. Vzniká tak jednoduchý, ale přesto silný logotyp, ke kterému lze doplnit typografii, fotografie či ilustrace od místních designérů, a dát tak prostor k prezentaci lokálním talentům, které Rožnovsko skrývá.

Ukázka symbolů | Zdroj: Jan SlabihoudekUkázka symbolů | Zdroj: Jan Slabihoudek

Ukázka použití symbolů na tiskovinách | Zdroj: Jan SlabihoudekUkázka použití symbolů na tiskovinách | Zdroj: Jan Slabihoudek

Návrh webové stránky inspirovaný kruhovým základem logotypu | Zdroj: Jan SlabihoudekNávrh webové stránky inspirovaný kruhovým základem logotypu | Zdroj: Jan Slabihoudek

Jan Slabihoudek

Jan Slabihoudek je absolventem Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze pod vedením Petra Krejzka a Richarda Jaroše. Během studia na UMPRUM působil jako grafický designér pro Galerii AMU, kde se hlavně věnoval tvorbě plakátů, identit výstav a doprovodným tiskovinám. V roce 2022 byla digitální část jeho diplomové práce vybrána na Design in Motion Festival v Nizozemsku, kde představil animace k vizuální identitě laboratoře PlasmaLab na ČVUT. V současné době tvoří vizuální identity, úpravy katalogů a UX/UI design pro webové stránky a aplikace. Mezi své klienty z různých odvětví může zařadit například Galerii AMU, GKK, Ateliér JM Lesov, Pointee, Komerční banku, Stopku či Pěstuj prostor.

Autor: Jan Slabihoudek | Zdroj: Jan SlabihoudekAutor: Jan Slabihoudek | Zdroj: Jan Slabihoudek

O soutěži

Soutěž na vizuální identitu byla koncipována jako otevřená, dvoukolová. V prvním, anonymním kole mohl svůj návrh předložit kdokoliv z řad veřejnosti, grafických designérů nebo studií. Z 33 návrhů porota vybrala do druhého kola soutěže tři postupující: duo Lucii Švehlovou a Terezu Pejřimovskou, Panfolk s. r. o. a Petra Remeše a Jana Slabihoudka. Všichni své návrhy představovali již osobně.

Porota na základě odevzdaných návrhů rozhodla o tomto pořadí:

  • 1. místo – Jan Slabihoudek,
  • 2. místo – Panfolk s.r.o. a Petr Remeš,
  • 3. místo – Lucie Švehlová a Tereza Pejřimovská.

Vyzvaní účastníci a postupující do druhého kola soutěže za svůj návrh obdrželi skicovné, vítěz pak zakázku na vypracování nové vizuální identity a její implementaci.

Porota soutěže

Závislá část poroty / zástupci vyhlašovatele:

  • Radim Gálik – místopředseda Sdružení Mikroregion Rožnovsko,
  • Pavel Drda – starosta obce Vidče (členská obec Sdružení Mikroregion Rožnovsko).

Nezávislá část poroty / grafičtí odborníci:

  • Věra Marešová – grafická designérka a konzultantka v oblasti vizuální komunikace
  • Roman Černohous – grafický designér a typograf
  • Žaneta Kögler – grafická designérka a konzultantka v oblasti vizuální komunikace

Související

Povedlo se! Má to švih a vtip. A vzbuzuje emoce. Grafičtí designéři hodnotí kontroverzně přijaté logo MS v ledním hokeji
Grafický design

Povedlo se! Má to švih a vtip. A vzbuzuje emoce. Grafičtí designéři hodnotí kontroverzně přijaté logo MS v ledním hokeji

Tereza Bíbová - 18. 4. 2023 - 5 min.

Jak to mohlo dopadnout? Představujeme návrhy ze soutěže na vizuální styl Státní tiskárny cenin
Grafický design

Jak to mohlo dopadnout? Představujeme návrhy ze soutěže na vizuální styl Státní tiskárny cenin

Jarmila Řehořková - 14. 4. 2023 - 5 min.

Jak dnes mohlo vypadat logo Člověka v tísni?
Ostatní

Jak dnes mohlo vypadat logo Člověka v tísni?

Jarmila Řehořková - 28. 3. 2023 - 5 min.

jelínek
Kavelky MYP 2024