Odkazují k houževnatosti života. Open Call Signal Festivalu vyhrála trojice studentů s instalací Nezmar

Autoři připravují ukázku Nezmara pro open call Signal Festivalu. | Zdroj: Signal Festival Autoři připravují ukázku Nezmara pro open call Signal Festivalu. | Zdroj: Signal Festival

Nezmar, tak se jmenuje instalace, která zvítězila v otevřené výzvě Signal Calling ve spolupráci s kreativní dílnou PrusaLab. Je to obraz organismu, který by mohl vzniknout na zbytcích naší civilizace, uvádí trojice autorů Ondřej Drahokoupil, Vítězslav Plavec a Filip Zeman. Inspirací jim byly rostliny, reagující na své prostředí, nebo žahavci, kteří využívají luminiscenci.

Vaše společné dílo se stalo vítězem výzvy Signal Calling ve spolupráci s kreativní dílnou PrusaLab. Proč jste se vlastně do této soutěže přihlásili a co jste od toho očekávali?

VÍTĚZSLAV: Už jednou jsme s Filipem měli možnost si Signal Festival vyzkoušet, když jsme minulý ročník uspěli v Ceně Neon, a vnímáme to jako skvělou zkušenost. Zalíbil se nám formát festivalu a to, že umožňuje mladým autorům realizovat nápady, pro které by jinak těžko hledali prostředky. K tomuto ročníku jsme přibrali ještě Ondru a chceme si svou účast zopakovat v rozšířené sestavě.

Simulakra Vítězslava Plavce a Filipa Zemana na loňském Signal Festivalu. | Zdroj: Vítězslav Plavec Simulakra Vítězslava Plavce a Filipa Zemana na loňském Signal Festivalu. | Zdroj: Vítězslav Plavec

Letos je desátý ročník festivalu, cítili jste nějakou zvláštní výzvu v možnosti zapojit se právě do jubilejního ročníku?

VÍTĚZSLAV, FILIP A ONDŘEJ: Těší nás, že můžeme být součástí jubilejního ročníku, ale ani jsme nad tím nepřemýšleli. Je to šťastná náhoda, že se desátý ročník odehrává v době, kdy začínáme aktivně zkoušet soutěže.

Váš projekt se jmenuje Nezmar. Jak si ho můžeme představit a v čem spočívá z názvu vyplývající odolnost či nezničitelnost?

VÍTĚZSLAV, FILIP A ONDŘEJ: Nezmar je instalace vytvořená z transparentních hadic naplněných roztokem ethanolu. Instalace je pro nás jakýmsi umělým organismem, ale název Nezmar si vztahujeme spíše k obecnějšímu principu houževnatosti života. Podle nás, přestože má lidstvo dosud největší moc ovlivňovat prostředí, pravděpodobně by nikdy nedokázalo zničit veškerý život na zemi. O to už se v historii planety pokoušely přírodní katastrofy apokalyptických rozměrů a život se vždy přizpůsobil a znovu vytvořil celé ekosystémy. Křehké jsou právě jednotlivé ekosystémy, druhy, člověk a hlavně naše civilizace, která může snadno zaniknout.

Ukázka Nezmara pro open call Signal Festivalu | Zdroj: Signal FestivalUkázka Nezmara pro open call Signal Festivalu | Zdroj: Signal Festival

Nezmar je obraz organismu, který by mohl žít na zbytcích naší civilizace. Jako zajímavou asociaci vidíme rostliny a živočichy, kteří osidlují odpadkové skvrny v oceánech, známé jako plastové ostrovy. Vytvářejí tam úplně nové ekosystémy a pravděpodobně už se novým podmínkám přizpůsobují na úrovni evoluce.

Inspirací vám byla příroda a schopnost rostlin i živočichů přizpůsobit se hrozícímu nebezpečí. Jaké konkrétní děje jste pozorovali a jak se to projevilo v „chování“ Nezmara?

VÍTĚZSLAV, FILIP A ONDŘEJ: Inspirovali jsme se u rostlin, které mají schopnost pohybem reagovat na svoje prostředí. Velkou inspirací byli i žahavci, kteří využívají luminiscenci k interakci s okolím a jejichž zástupcem je například právě nezmar nebo trubýš. Nezmar nevychází z konkrétních jevů, ale spíše si s nich vybírá základní principy, které pak využívá pro komunikaci s divákem, kdy napodobuje odstrašující chování.

Uvádíte, že Nezmar má uvnitř sebe zakonzervovanou esenci života v podobě roztoku extrahovaného chlorofylu. Odkud jste látku získali a k čemu v díle slouží?

VÍTĚZSLAV, FILIP A ONDŘEJ: Důležitost chlorofylu pro pozemský život, jak ho známe, vidíme v tom, že naprostá většina energie tvořící živou hmotu, je energie slunce transformovaná chlorofylem. To se týká například i energie nerostných paliv, a tím i umělých hmot a mnoha našich produktů.

Zkouška výroby Nezmara. | Zdroj: Vítězslav PlavecZkouška výroby Nezmara. | Zdroj: Vítězslav Plavec

Látka se dá extrahovat z téměř jakékoliv zelené rostlinné hmoty a využíváme ji pro její fluorescenční vlastnosti, kdy pod UV světlem červeně září. Kdyby chlorofyl nebyl extrahovaný a byl stále součástí původní buněčné struktury, energie, kterou nyní vidíme jako červené světlo, by byla použita k syntéze jednoduchých cukrů, a tím by byla vložena do koloběhu života.

Jak vlastně Nezmar funguje po technické stránce? Využijete při jeho realizaci zázemí PrusaLab?

VÍTĚZSLAV, FILIP A ONDŘEJ: Nezmar využívá programovaná UV světla a pohybové pohony, aby připomínal živý organismus v jakési výstražné obranné pozici. Budeme ho kompletně vytvářet v zázemí PrusaLabu, kdy využijeme různé kapacity, nástroje a know-how.

Co by si podle vás měli lidé ze setkání s Nezmarem odnést?

VÍTĚZSLAV, FILIP A ONDŘEJ: Nezmar by mohl být takovým fantastickým obrazem toho, jaké formy může život nabýt a jaké si může razit cestičky prostředím, které jako lidi aktivně umrtvujeme. Taky by mohl být impulsem k probuzení zvědavosti a nadšení pro hledání zajímavých živých forem okolo nás.

Kdy a kde budou lidé moci Nezmara vidět? A kde jsou případně k vidění vaše další práce?

VÍTĚZSLAV, FILIP A ONDŘEJ: Nezmar bude k vidění na letošním Signal Festivalu od 13. do 16. října. Z našich prací je něco k vidění na našich instagramových účtech @fzeman, @ondradr@vitezslav.plavec, který má také webové portfolio.

Instalace objektu Simulakra na loňském Signal Festivalu | Zdroj: Vítězslav PlavecInstalace objektu Simulakra na loňském Signal Festivalu | Zdroj: Vítězslav Plavec

Nezmara jste vytvořili v autorské trojici. Spolupracujete spolu dlouhodobě? Jak máte rozdělené role a kompetence?

VÍTĚZSLAV, FILIP A ONDŘEJ: Naše spolupráce vznikla dost samovolně, protože se zajímáme o podobná témata a také na základě společného studia na Fakultě umění a architektury Technické Univerzity v Liberci. Je to teprve druhá soutěž, pro kterou jsme na návrhu pracovali společně. Spolupracuje se nám dobře, protože se navzájem dobře doplňujeme a většinou se u práce dobře bavíme. Někdo je například zdatnější v 3D softwaru, v konstrukčních návrzích anebo orientovanější v uměleckém diskurzu.

Ukázka Nezmara pro open call Signal Festivalu | Zdroj: Signal FestivalUkázka Nezmara pro open call Signal Festivalu | Zdroj: Signal Festival

Je pro vás příroda důležitým inspiračním zdrojem? Svým dílem se snažíte poukázat na hrozící ekologické problémy, pozorujete, že je tento trend v českém umění hlasitější?

VÍTĚZSLAV, FILIP A ONDŘEJ: Příroda, biologie nebo botanika jsou kromě umění a architektury naším hlavním společným tématem, takže naše spolupráce má tendenci se organicky vyvíjet tímto směrem. Nezmara je jistě možné interpretovat jako apel na hrozbu ekologické katastrofy, ale musíme se přiznat, že ji v tomto případě spíš volně tematizujeme. Při tvorbě čistě ekologicky motivovaného díla bychom zvolili i odpovídající koncepci instalace, to znamená, že bychom asi nepoužili tolik nového materiálu. Příště bychom se například snažili nějakým způsobem upcyklovat již použitý materiál a podobně. Těší nás, že se situace v tomto ohledu mění i v českém prostředí. Skvělý byl například minulý ročník Signal Festivalu, který se nebál a do tohoto tématu pořádně šlápl.

Související

Mládí vpřed. Signal Festival dlouhodobě podporuje začínající umělce, kdo zazářil v minulosti?
Ostatní

Mládí vpřed. Signal Festival dlouhodobě podporuje začínající umělce, kdo zazářil v minulosti?

Tereza Urban - 17. 9. 2021

Na Signal poprvé i během dne. Největší festival světla u nás nabídne nové trasy i zážitek z rozšířené reality
Ostatní

Na Signal poprvé i během dne. Největší festival světla u nás nabídne nové trasy i zážitek z rozšířené reality

Redakce Czechdesign - 7. 9. 2021

O rok blíž celospolečenským změnám. Signal Festival nezavírá oči před klimatickou krizí a reflektuje ji i ve svém vizuálu
Grafický design

O rok blíž celospolečenským změnám. Signal Festival nezavírá oči před klimatickou krizí a reflektuje ji i ve svém vizuálu

Tereza Urban - 3. 9. 2021

Interaktivní instalace, sázka na mladé talenty i podpora lokálních umělců. Letošní Signal Festival opět rozzáří Prahu
Grafický design

Interaktivní instalace, sázka na mladé talenty i podpora lokálních umělců. Letošní Signal Festival opět rozzáří Prahu

Redakce Czechdesign - 18. 9. 2020

job shop
Přerov lab
výstava czd
SHOP Snoubení