Od knihtisku do současnosti. Výstava na Pražském hradě představuje klenoty knižní kultury

Výstavu pořádá Správa Pražského hradu
ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví, Muzeem literatury a projektem Identita. | Zdroj: Kniha je ART Výstavu pořádá Správa Pražského hradu ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví, Muzeem literatury a projektem Identita. | Zdroj: Kniha je ART

Knihy nejsou jen o obsahu. Nová výstava na Pražském hradě Kniha je ART se netypicky zaměří na formu a představí nejkrásnější a nejunikátnější české knihy od počátku knihtisku do současnosti. Chybět nebude ani výběr exemplářů z původní knihovny Franze Kafky a vzdušná čítárna současných publikací.

Poklady knižní kultury ze sbírek Muzea Literatury a Archivu Pražského hradu zahrnují exempláře pozoruhodné z hlediska dějin rukopisné a tištěné knihy po stránce špičkového písařského a typografického provedení, výskytu reprezentativních iluminací a ilustrací či ukázkově provedených knižních vazeb. Návštěvníci se mohou těšit na unikátní exponáty, jako je latinský středověký pergamenový rukopis ze 14. století, český autorský rukopis lékařské knihy z konce 16. století, opatřený renesanční vazbou z hnědé teletinové usně zdobené slepotiskem s figurálními motivy, nebo dvousvazkové vydání latinské verze historického díla Bibliotheca historica od Diodóra Sicilského vytvořené roku 1746 v Amsterdamu. Zastoupena budou také díla předních jmen české grafiky a typografie 20. století – Jindřicha Štyrského, Karla Teigeho, Ladislava Sutnara nebo Josefa Váchala. 

 Výstava Kniha je ART | Zdroj: Kniha je ART Výstava Kniha je ART | Zdroj: Kniha je ART

Koncepce výstavy: David Korecký, Filip Blažek, Michal Gregorini, Zdeněk Freisleben. | Zdroj: Kniha je ARTKoncepce výstavy: David Korecký, Filip Blažek, Michal Gregorini, Zdeněk Freisleben. | Zdroj: Kniha je ART

Výstava dále představí vybrané nejkrásnější české knihy z šedesátileté historie stejnojmenné soutěže pořádané Památníkem národního písemnictví. Výběr publikací akcentuje spektrum autorů, kteří používali různé individuální formy výtvarného a řemeslného zpracování, včetně experimentálních. Je konfrontací vývoje knižní kultury v různých stoletích, ale i ukázkou možností knihtisku a knihařské práce současnosti. Právě zde je možné sledovat vývoj samotné typografie a nových forem písma, knižních vazeb a ovlivňování umělecké tvorby a designu knihy.

Výstava Kniha je Art pořádaná Správou Pražského hradu v Královském letohrádku zvaném Belveder bude k vidění do 20. října letošního roku.

Kurátorem výstavy je Zdeněk Freisleben. | Zdroj: Kniha je ARTKurátorem výstavy je Zdeněk Freisleben. | Zdroj: Kniha je ART

Výstava Kniha je Art potrvá do 20. října letošního roku. | Zdroj: Kniha je ARTVýstava Kniha je Art potrvá do 20. října letošního roku. | Zdroj: Kniha je ART