Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
Ladislav Sutnar a nová typografie (1934), 63 výstavních panelů, z nichž 27 kusů v původní adjustaci Ladislav Sutnar a nová typografie (1934), 63 výstavních panelů, z nichž 27 kusů v původní adjustaci

Obrazy a předobrazy v Galerii hlavního města Prahy

Skupinová výstava „Obrazy a předobrazy" konfrontuje práce současných umělců Nairy Baghramian, Henrika Olesena, Floriana Pumhösla a Mathiase Poledny s ukázkami modernistického výstavnictví, surrealistické typografie a funkcionalistického skla.

Navazuje tím na zájem současných umělců o zkoumání rozporného dědictví modernismu. Nairy Baghramian ve své sochařské tvorbě vychází z politických implikací interiérového designu a architektury, Henrik Olesen se v kolážích a instalacích zabývá mocenskými aspekty konstrukce tělesnosti, Mathias Poledna ve svých filmech provádí archeologii fragmentů umění a zábavního průmyslu a Florian Pumhösl v malbách na skle rozvíjí reduktivní jazyk moderního umění. Jelikož tyto umělce spojuje badatelský přístup a zájem o formát výstavy jako uměleckého média, můžeme za předobraz jejich prací považovat ojediněle dochovanou modernistickou výstavu Ladislava Sutnara z roku 1934, která se stala klíčovou součástí expozice, stejně jako Štyrského koláže a ilustrace Toyen, které s díly současných umělců spojuje zájem o konstrukci tělesnosti, jakož i nápojový soubor Adolfa Loose, v němž lze spatřovat předobraz současných reduktivních tendencí. Jako celek se tedy výstava snaží vytvořit inscenovaný prostor, v němž se můžeme ptát po vztahu mezi zdánlivě nespojitelnými uměleckými díly a po roli jakou ve společnosti hrálo umění nejen v minulosti a současnosti, ale i jakou by mohlo hrát v budoucnosti. Výstava „Obrazy a předobrazy" je pořádána ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze.

DOPROVODNÝ PROGRAM

Kurátorské prohlídky s Karlem Císařem: čt 26. 9., út 22. 10. v 17.00
Lektorské prohlídky: čt 10. 10., 24. 10. v 16.30

Přednášky

PhDr. Iva Knobloch: Ladislav Sutnar / Florian Pumhösl – konstruktivní tendence v moderní typografii a současné malbě, út 15. 10. 2013 v 17.00
Prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. – surrealismus / Olesen – montáž v surrealistické typografii a současném umění, čt 17. 10. 2013 v 17.00
Mgr. Maria Szadkowska – Adolf Loos / Mathias Poledna – funkcionalismus v moderním skle a současném filmu, út 29. 10. 2013 v 17.00
Mgr. Lada Hubatová – Vacková, Ph.D. – Adolf Loos / Mathias Poledna – moderní sklo a současný film, út 5. 11. 2013 v 17.00

Interaktivní prohlídky pro školy

Možnost interaktivních prohlídek spojených s experimentální výtvarnou reakcí na výstavu, vhodné pro všechny typy škol. Rezervace: lucie.haskovcova@ghmp.cz, +420 608216418, +420 606612987

Tvořivé dialogy s uměním

Pro děti, ale i pro všechny další věkové kategorie výtvarné dílny s lektorkou Lucií Haškovcovou přímo v expozici nebo ve výtvarném ateliéru – animační program se speciálními doprovodnými materiály, připravený a realizovaný edukačním oddělením. Po interaktivních prohlídkách výstav následuje výtvarná reakce – vlastní tvorba návštěvníků. Účastníci akcí se mohou seznámit s tradičními i netradičními technikami z oblasti kresby, malby, experimentální fotografie i prostorové, intermediální, akční a konceptuální tvorby. Rezervace do 16.00 předchozího dne – lucie.haskovcova@ghmp.cz, +420 608 216 418, +420 606 612 987

Tvořivé dialogy s uměním

sobota 26. 10. 13.00–18.00, Městská knihovna, „Reflexe modernismu“
sobota 2. 11. 13.00–18.00, Městská knihovna, „Remixovaná typografie“
sobota 16. 11. 13.00–18.00, Městská knihovna, „Sklo a redukce forem“

V rámci výtvarných reakcí na výstavu se budeme inspirovat mnoha podnětnými oblastmi výtvarného umění, kterých se výstava dotýká (surrealistická typografie, funkcionalistické sklo, design, koláže, kresba, film, instalace, objekty, prostorová tvorba atd.). Formou experimentů s nejrůznějšími technikami budeme zkoumat úhly pohledu na modernismus a jeho vliv na současné umění. Například formou koláží a fotomontáží se pokusíme recyklovat a aktualizovat modernistickou typografii. Navrhneme také objekty inspirované zde prezentovaným skleněným funkcionalistickým designem.

Galerie