Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

O vizuální identitu Národní galerie v Praze se utkají nejlepší česká studia

Národní galerie v Praze vyhlašuje ve spolupráci s organizací CZECHDESIGN uzavřenou soutěž s cílem najít si novou vizuální identitu. Nejvýznamnější výstavní instituce v ČR oslovila 10 grafických designérů a studií. O vítězi rozhodne odborná porota.

Po neúspěšném pokusu s otevřenou soutěží, kterou Národní galerie v Praze před 2 lety vypsala a nešťastně zrušila bez udání důvodu, se tentokrát rozhodla zapojit do celého procesu CZECHDESIGN, který se věnuje organizaci designérských soutěží profesionálně. Cílem je připravit regulérní, férovou soutěž s dobrým výsledkem.

“Velké a „národní” instituce bývají u nás často asociovány s nepřístupností a malou ochotou vycházet svým návštěvníkům vstříc. Jejich vizuální identity tomu často odpovídají. Cítíme, že u Národní galerie v Praze je velká vůle tento zažitý stereotyp změnit a jsme rádi, že jim v tom můžeme pomoci, komentuje soutěž Jana Vinšová, ředitelka CZECHDESIGN. "V soutěži jsme oslovili grafická studia z těch nejlepších na české scéně, očekáváme proto vysokou úroveň návrhů," dodává.

Nová vizuální identita

Cílem nové vizuální identity je zpřístupnit Národní galerii v Praze atraktivní, současnou a výraznou vizuální komunikací a zvýšit tak povědomí o tomto předním českém muzeu umění, podpořit zájem návštěvníků a zvýšit návštěvnost jejích sbírkových expozic a krátkodobých výstav včetně doprovodných veřejných programů.

Od vyzvané soutěže, kdy oslovujeme prověřené a kvalitní designéry a studia, si slibujeme najít partnera, který nám s tímto nelehkým úkolem dokáže pomoci a vytvoří sebevědomou a atraktivní, ale přitom přátelskou a přístupnou vizuální komunikaci směrem k českým i zahraničním návštěvníkům,”  popisuje očekávání NGP od soutěže generální ředitel Jiří Fajt.

Grand Opening 220 let NGP, zdroj: NGPGrand Opening 220 let NGP, zdroj: NGP

Základem identity nové značky je: „Národní galerie v Praze jako živá a otevřená instituce, přátelská a příjemná k návštěvníkům“, tedy posun od velkého nepřístupného kolosu, který symbolizuje dnešní logo se znakem lva k modernímu a atraktivnímu výstavnímu prostoru.

Nové logo/logotyp galerie bude založen na novém názvu a zkratkách: Národní galerie Praha / NG Praha / NGP.

Účastníci soutěže

Do uzavřené soutěže Národní galerie v Praze vyzývá následující grafické designéry a studia (řazeno abecedně): 

1. 2017 Designers 
2. BREISKY, s. r. o. 
3. Dynamo Design, s. r. o.
4. Heyduk, Musil & Strnad s.r.o.
5. Laboratoř Petra Babáka
6. Markéta Steinert
7. Side2, s. r. o.
8. STUDIO NAJBRT, s. r. o.
9. Studio Petrohrad, s. r. o.
10. Symbiont, s. r. o.

Průběh soutěže

Soutěž je vyhlášená jako uzavřená a dvoukolová. Je vyzváno 10 účastníků, z nichž do druhého kola postoupí 3 účastníci, kteří budou své výsledné návrhy porotě prezentovat osobně.

Porota hodnotí tato kritéria (bez pořadí důležitosti):
- originální (kreativní) a rozpoznatelné řešení, které odlišuje od české i světové konkurence,
- potenciál vizuální identity fungovat v online i offline prostředí,
- sebevědomá visibilita značky Národní galerie v Praze na jednotlivých materiálech, 
- reflektuje základ identity nové značky „NGP jako živá a otevřená instituce, přátelská a příjemná k návštěvníkům“.

Členové poroty s hlasovacím právem:
Alan Záruba, grafický designér, pedagog, art director skupiny Nova
Kristýna Fišerová, grafická designérka, FDU Ladislava Sutnara ZČU Plzeň
Tomáš Brousil, typograf, grafický designér, pedagog UMPRUM 
Jana Vinšová, historička a teoretička designu, manažerka CZECHDESIGN
Jiří Fajt, historik umění, generální ředitel NGP
Veronika Wolf, ředitelka Sekce prezentace, marketingu a komunikace NGP
Tereza Ježková, vedoucí Odboru marketingu a PR NGP

Členové poroty s hlasem poradním:
Otto M. Urban, pedagog, historik umění, kurátor NGP
Marius Winzeler, historik, ředitel Sbírky starého umění NGP

Výsledky soutěže budou známy na začátku května 2018. Následná implementace vizuální  identity do jednotlivých výstupů galerie bude probíhat na základě intenzivní spolupráce vítěze soutěže a Národní galerie v Praze až do konce roku 2019.

Odměny

1. místo: následná zakázka a licence na novou
vizuální identitu NGP za 1.300.000 Kč

2. místo: odměna 60.000 Kč
3. místo: odměna 50.000 Kč 

Skicovné pro 7 nepostoupivších účastníků: 30.000 Kč

Kompletní pravidla soutěže včetně všech příloh jsou ke stažení zde.

Další články