O Dušana navíc! Studenti FA ČVUT v Praze zaujali experimentálním přístupem, cenu si odnesl návrh litinového reproduktoru nebo bydlení v Libni

Eliška Cibulková – Bydlení Libeň | Zdroj: Olověný Dušan Eliška Cibulková – Bydlení Libeň | Zdroj: Olověný Dušan

Ve čtvrtek 7. března proběhl na Fakultě architektury ČVUT v Praze již 31. ročník největší studentské architektonické a designérské soutěže v České republice. Nezávislá porota vybraná organizátory ze Spolku posluchačů architektury (SPA) tradičně hodnotila projekty vytvořené na FA ČVUT v předcházejícím zimním semestru. Individuální ocenění v kategorii Architektura letos vyhrál projekt Bydlení Libeň Elišky Cibulkové. V kategorii Design byly uděleny dvě ceny. O ocenění se podělily projekty Emotional Armor Markéty Dvořákové a HI-FI litinové reproduktory Petra Brancuského. Nejlepším architektonickým ateliérem se stal ateliér Císler – Pazdera. V kategorii Design ovládl toto ocenění ateliér Fišer – Nezpěváková. Letošní novinkou bylo vysílání studentského rádia raDuše, jež předcházelo slavnostnímu vyhlášení.

O letošním ročníku

Vítěze vybíraly poroty složené z nezávislých tvůrců a tvůrkyň z praxe. V kategorii Architektura zasedli Tereza Rapsová, Jakub Mareš, Barbora Šimonová, Ivan Jarina a Anna Svobodová. V kategorii Design zasedli Jakub Pollág, Markéta Kratochvílová a Ihor Sabadosh.  

Ve čtvrtek 7. 3. 2024 proběhl na Fakultě architektury ČVUT v Praze již 31. ročník největší studentské architektonické a designérské soutěže v České republice. | Zdroj: Olověný DušanVe čtvrtek 7. 3. 2024 proběhl na Fakultě architektury ČVUT v Praze již 31. ročník největší studentské architektonické a designérské soutěže v České republice. | Zdroj: Olověný Dušan

V každé kategorii se tradičně uděluje jedna hlavní cena. Porota designérské části soutěže se tento rok rozhodla udělit ceny dvě. Porotce Jakub Pollág k rozhodnutí sdělil: „Letošní rok byl zvláště náročný na férové porovnávání rozmanitých přístupů mezi jednotlivými ateliéry, kde se bohaté spektrum přístupů pohybovalo od tvarování přístrojů až po filozofické a psychologické výzvy nebo konkrétní zpracování tak abstraktních témat jako fenomén světla. V dnešní době je diverzita přístupů tak rozmanitá, že není možné ocenit pouze jednoho studenta a prohlásit, že toto je ta správná cesta. Proto jsme se letos rozhodli udělit ceny dvě a domnívám se, že i do budoucna bude nutné ocenit více přístupů, aby cena zůstala spravedlivá a jeden z primárních účelů, kterým je podle mého názoru motivace studentů, byl naplněn.“  

Organizátor akce Spolek posluchačů architektury se rozhodl po řádném zdůvodnění ze strany porotců tuto změnu umožnit.

 

Předávání ocenění Olověný Dušan na FA ČVUT | Zdroj: Olověný DušanPředávání ocenění Olověný Dušan na FA ČVUT | Zdroj: Olověný Dušan

Rádio  

RaDuše, neboli rádio Dušan, byla letošní novinka Olověného Dušana. Cílem rádia bylo detailní představení nominovaných projektů prostřednictvím živého vysílání po vzoru britských pirátských rádií a nezávislých studentských projektů jako Furka Radio a Easa FM. Vznikl tak koncept živého vysílání plného rozhovorů a hudebního doprovodu přímo z Fakulty architektury. Záznamy si můžete poslechnout na stránkách raDuše.

Výherci  

Ocenění Jednotlivci – Architektura: Eliška Cibulková – Bydlení Libeň  

Porotkyně Anna Svobodová: „Půdorysy jsou dispozičně velmi kvalitně navržené. Výraz domů není extravagantní či poplatný současnému architektonickému duchu doby. Působí však upřímně, adekvátně, kompozičně velmi vyváženě a v českém prostředí realisticky. Rozhodnutí vytvořit v jižní části parcely strukturu s dvěma převážně soukromými dvory a jedním méně soukromým je jasně srozumitelné, stejně jako doplnění bloku v severní části území. Klíčovým momentem pro nominaci pak bylo vsazení fyzického modelu do modelu situačního. Jako by došlo k posílení již přítomného genia loci na konci Pivovarnické ulice, kde je pomyslný střet a zároveň těžiště různorodých světů zadaného území. Jedná se o místo vzniklé mezi nižší hmotou dílen s hřištěm na střeše, dálničním tělesem, břehem Rokytky a začínajícím svahem s drobnější zástavbou, kde si člověk lehce animuje každodenní interakce a život současných i budoucích obyvatel.“

Eliška Cibulková – Bydlení Libeň | Zdroj: Olověný DušanEliška Cibulková – Bydlení Libeň | Zdroj: Olověný Dušan

Eliška Cibulková – Bydlení Libeň | Zdroj: Olověný DušanEliška Cibulková – Bydlení Libeň | Zdroj: Olověný Dušan

Ocenění Ateliéry – Architektura: Ateliér Císler – Pazdera se zadáním Košíře – 4 bloky, 10 parcel  

Porotce Jakub Mareš: „Asi je na začátek dobré napsat, že tento ateliér rozhodně patří z pohledu všech faktorů k těm nejlepším ateliérům, jaké na škole jsou. Tedy alespoň z pohledu toho, co lze na místě vysledovat a načíst.  Zkusím popsat kritéria – je tu skvěle vyvážený poměr variability zadání, kvality odvedené práce, kvality prezentovaných výstupů a zajímavých směrů, jak se k zadáním z pohledu architekta postavit. V tomto semestru se ateliér zaměřil na 4 bloky domů a park v lokalitě v Praze-Košířích, podél Vrchlického ulice. Jedná se o novostavby, koncepce bloků a jejich dostavby nebo transformace, ale i drobnější zásahy s akcentem na atmosféru míst. Co do rozmanitosti je tu díky výše zmíněnému velké množství různých přístupů. Každé dílo má tak svoji směrovou linku postavenou na jiné, často odvážné až experimentální lince. Někde vás tedy více zaujme přístup k celku, jinde povaha kompozice či umělecké pojetí fasád. Jinde zase odvaha přístupu či drobný půdorysný detail.“

Tématem zimního semestru 2023 v atelieru 546 budou čtyři bloky podél ulice Vrchlického. 10 pozemků (+1), velkoměstská ulice a kopec s parkem. | Zdroj: Olověný DušanTématem zimního semestru 2023 v atelieru 546 budou čtyři bloky podél ulice Vrchlického. 10 pozemků (+1), velkoměstská ulice a kopec s parkem. | Zdroj: Olověný Dušan

Michal Svoboda – Vozovna Košíře | Zdroj: Olověný DušanMichal Svoboda – Vozovna Košíře | Zdroj: Olověný Dušan

Ocenění Jednotlivci – Design #1: Markéta Dvořáková – Emotional Armor  

Markéta Kratochvílová: „Projekt Markéty Dvořákové zpracovávající téma využití AI v práci designéra vnáší do světa módy cennou připomínku, že se při navrhování oděvu nejedná pouze o vizuální stránku, ale je důležitá také funkčnost a možnosti využití v současném kontextu problémů moderní doby. V oblasti módy máme možnost konzumovat atraktivní vizuální materiál produkovaný pomocí AI denně. Studentka nám ale dokázala odpovědět na otázku, jak s ním nakládat dál především nastavením zajímavého až šlechetného hodnotového rámce. Oděv, který pomáhá a zároveň obsahuje estetiku budoucnosti, může narážet v momentě reálné výroby. I tady se ale studentce povedlo zpracovat kvalitní ukázkovou kolekci.“  

EMOTIONAL ARMOR je kolekce módních oděvů vytvořená ve spolupráci s AI, tvořená třemi hlavními prvky, rozšířenými do různých variací. | Zdroj: Olověný DušanEMOTIONAL ARMOR je kolekce módních oděvů vytvořená ve spolupráci s AI, tvořená třemi hlavními prvky, rozšířenými do různých variací. | Zdroj: Olověný Dušan

Ocenění Jednotlivci – Design #2: Petr Brancuský – HI-FI litinové reproduktory  

Porotce Jakub Pollág: „Na první pohled je projekt výrazně detailně propracovaný, což jej odlišuje od většiny ostatních projektů. Oceňujeme také pečlivě zdokumentovaný proces. Díky tomu je zřejmé hluboké porozumění výrobním procesům a to, že Petr ve svém designu postoupil až k řešení komplexních detailů, což se na celkově harmonicky dotaženém projektu jasně projevuje. Navíc by takový přístup reflektoval i reálnou cestu vývoje produktu, která by obstála i mimo univerzitní prostředí. Navzdory všemu zmíněnému z projektu stále vyzařuje chuť experimentovat a silná motivace uspět, což je dle nás klíčem k úspěšnému studiu.“  

 HI-FI litinové reproduktory od Petra Brancuského | Zdroj: Ateliér Dušan HI-FI litinové reproduktory od Petra Brancuského | Zdroj: Ateliér Dušan

Ocenění Ateliéry – Design: Ateliér Fišer – Nezpěváková se zadáním Umělá inteligence & Design  

Jakub Pollág: „V první řadě musíme ocenit velmi dobře formulované zadání, které nejen reflektuje současnou dobu, ale také umožňuje studentům zamyslet se nad problematikou, která aktuálně trápí mnohé kreativní profese. V rámci projektů bylo patrné vynikající pedagogické vedení, kdy studenti měli prostor pro experiment, hledání cest a pochopení různých nástrojů, které jsou jim aktuálně k dispozici. Studenti měli možnost nejprve si osvojit proces práce s AI a následně ho využít pro vylepšení svého projektu. Pečlivě zdokumentovaný proces odhalil, že bylo nutné najít funkční způsoby komunikace s AI, a různí studenti využívali různý software podle svých potřeb. Výsledné projekty ve spolupráci s umělou inteligencí měly vysoké reprezentativní a estetické kvality a v mnoha případech kolaborace s AI projekt posunula na výrazně vyšší úroveň. Nicméně projekt také odhalil aktuální výzvy, jež spočívají v možnostech výroby takto komplexních produktů, které jsou primárně řízeny formou a estetickou stránkou, a ne funkcí. Na závěr nechyběla kritická reflexe tohoto procesu, kde studenti zhodnotili spolupráci a většina v něm našla přidanou hodnotu. Tento praktický přístup k novým technologiím hodnotíme extrémně pozitivně. Otestovat na vlastní kůži nové technologie je mnohem hodnotnější než pouhé zamýšlení a diskuze vycházející z obav o budoucnost. Věříme, že tento přístup má i extrémně pozitivní vliv na studenty a hodnotně je připravuje do budoucí praxe.“  

Práce z oceněného ateliéru Fišer – Nezpěváková | Zdroj: Olověný DušanPráce z oceněného ateliéru Fišer – Nezpěváková | Zdroj: Olověný Dušan

O soutěži  

Soutěž Olověný Dušan byla založena v roce 1993 členy Spolku posluchačů architektury (SPA). Automaticky se jí účastní každý student fakulty, který odevzdá semestrální ateliérový projekt (výjimku tvoří první ročníky a diplomové práce) v zimním semestru. Odborné nezávislé poroty (zvlášť pro obor design a pro architekturu) obchází výstavu a vybírají nejkvalitnější ze zpracovaných zadání. Cílem soutěže je externí pohled na výuku, který má přinést reflexi pedagogům i studentům samým.  

Olověného Dušana se snažíme každým rokem posouvat a vylepšovat. To by nebylo možné bez podpory našich sponzorů. Z dlouhodobých sponzorů se jedná o Obec Architektů, společnost Casua, Graphisoft Archicad a Sipral. V neposlední řadě se jedná o Fakultu architektury ČVUT.  Děkujeme.  

Vyhlášení výsledků se letos opět konalo na Fakultě architektury, kde je od čtvrtka 7. 3. ke zhlédnutí také výstava věnovaná nominovaným projektům a ateliérům. Výstava je přístupná veřejnosti až do 22. března.  

Související

Stvořila zahradní město a vyhrála s ním Olověného Dušana. Projekt Anny Mahdalové maže hranice mezi přírodou a městským životem
Interiér a architektura

Stvořila zahradní město a vyhrála s ním Olověného Dušana. Projekt Anny Mahdalové maže hranice mezi přírodou a městským životem

Lilia Gutiérrez - 12. 4. 2022 - 6 min.

Zahradní město nebo proutěná dětská kolébka. Jaké práce byly oceněny ve studentské soutěži Olověný Dušan?
Interiér a architektura

Zahradní město nebo proutěná dětská kolébka. Jaké práce byly oceněny ve studentské soutěži Olověný Dušan?

Redakce Czechdesign - 4. 3. 2022 - 5 min.

Zpětná vazba pro Dušana. Další ročník soutěže Olověný Dušan zná vítěze a přemýšlí, kam se posunout
Produktový design

Zpětná vazba pro Dušana. Další ročník soutěže Olověný Dušan zná vítěze a přemýšlí, kam se posunout

Redakce Czechdesign - 16. 3. 2020 - 6 min.

jelínek
MYP 2024