Nová vizuální identita Svitav. Představujeme návrhy, které nezvítězily

Město tvořící mezník mezi Čechy a Moravou našlo svou vizuální identitu. Jejími tvůrci jsou Markéta Steinert a Jakub Gruber. Výsledek vzešel z uzavřené a jednokolové soutěže, kterou pořádala organizace CZECHDESIGN ve spolupráci s městem Svitavy. Vyzváno bylo celkem 5 studií a my vám nyní představíme ty, které v soutěži neuspěly.

Artbureau

Návrh kreativního studia v čele s Jakubem Wdowkou žije přítomností, s jasnou a pragmatickou vizí do budoucna. Název města je ohraničen linkou tvořící siluetu praporu, který je tradičním symbolem sounáležitosti a hrdosti. V pomyslném kopečku je vlajka rozdělena. Tento akt je podpořen barevným přechodem, kterým do loga proudí světlo. Cílem návrhu bylo najít jednoduché řešení, které obyvatelé přijmou za své a nebude rébusem ani pro interní grafiky.

'

Návrh vizuální identity Arbureau | Zdroj: ArtbureauNávrh vizuální identity Arbureau | Zdroj: Artbureau

Návrh vizuální identity Arbureau | Zdroj: ArtbureauNávrh vizuální identity Arbureau | Zdroj: Artbureau

Přestože považujeme návrh za kvalitní a přesvědčivý, má řadu problematických míst, díky kterým nebyl doporučen k realizaci. Vizuální systém, který návrh nabízí je rigidní až korporátní a nenabízí srozumitelný návod, jak identitu používat v praxi.“ 

Návrh vizuální identity Arbureau | Zdroj: ArtbureauNávrh vizuální identity Arbureau | Zdroj: Artbureau

Pavel Šmerda

Svitavský grafik Pavel Šmerda, který má již s tvorbou pro město zkušenosti, předložil návrh založený na ilustrovaném motivu části svitavského náměstí. Dominanta je v dalších výstupech doplněna o hravé motivy, které symbolizují například sport nebo přírodu, což jsou pro Svitavy příznačné výjevy.

Návrh vizuální identity Pavla Šmerdy | Zdroj: Pavel ŠmerdaNávrh vizuální identity Pavla Šmerdy | Zdroj: Pavel Šmerda

Návrh vizuální identity Pavla Šmerdy | Zdroj: Pavel ŠmerdaNávrh vizuální identity Pavla Šmerdy | Zdroj: Pavel Šmerda

Návrh vizuální identity Pavla Šmerdy | Zdroj: Pavel ŠmerdaNávrh vizuální identity Pavla Šmerdy | Zdroj: Pavel Šmerda

Porota soutěže se neztotožnila s nosným motivem návrhu: „​Historické náměstí je důležitou součástí města, nepředstavuje však natolik výraznou dominantu, aby na něm mohla být postavena vizuální identita celého města."

Návrh vizuální identity Pavla Šmerdy | Zdroj: Pavel ŠmerdaNávrh vizuální identity Pavla Šmerdy | Zdroj: Pavel Šmerda

Věra Marešová

Grafická designérka Věra Marešová jde taktéž cestou patriotismu. V tomto případě ale navazuje na pověst, která praví, že název města vznikl podle svitu říčky, která krajinou protéká. Onen svit symbolizuje hvězda, která je nosným prvkem návrhu. Symbol je zaběhnutý v běžné komunikaci, snadno aplikovatelný v textu a jakémkoli textovém editoru, což autorka využila například pro claim Jsi *. 

Návrh vizuální identity Věry Marešové | Zdroj: Věra MarešováNávrh vizuální identity Věry Marešové | Zdroj: Věra Marešová

Návrh vizuální identity Věry Marešové | Zdroj: Věra MarešováNávrh vizuální identity Věry Marešové | Zdroj: Věra Marešová

Návrh vizuální identity Věry Marešové | Zdroj: Věra MarešováNávrh vizuální identity Věry Marešové | Zdroj: Věra Marešová

Porota ocenila úvahu nad významem názvu města: Přestože považujeme návrh za kvalitní a přesvědčivý, má několik problematických míst, díky kterým nebyl doporučen k realizaci. Ačkoli má vizuál sympatický obsahový přesah upozorňující na význam názvu města, jednotlivé výstupy působí chladným dojmem a nejsou tak v souladu s charakterem a jedinečností města.“

Návrh vizuální identity Věry Marešové | Zdroj: Věra MarešováNávrh vizuální identity Věry Marešové | Zdroj: Věra Marešová

VOALA

Pražské grafické studio manželů Kulišťákových vsadilo na patriotismus, dynamiku a čistotu. Tyto tři faktory se linou napříč celým návrhem, počínaje důstojným emblémem a hravou typografií konče. Městský znak, jakožto vztyčný bod celého vizuálu, žije příběhem, kdy Svitavané s hlavou tura přiměli obléhatele města k ústupu. Tento prvek slouží zároveň jako základ pro tvarosloví ikon, jejichž variabilita nabízí spoustu možností pro motion design.

Návrh vizuální identity studia VOALA | Zdroj: VOALANávrh vizuální identity studia VOALA | Zdroj: VOALA

Návrh vizuální identity studia VOALA | Zdroj: VOALANávrh vizuální identity studia VOALA | Zdroj: VOALA

Návrh vizuální identity studia VOALA | Zdroj: VOALANávrh vizuální identity studia VOALA | Zdroj: VOALA

„Návrh předložil logo města založené na interpretaci původní heraldiky. Toto řešení v sobě nese příběh města s návazností na historickou a kulturní tradici. Stylizace heraldického znaku je velmi dobře provedena, oceňujeme také kvalitní výběr písma a návrh na motion design,“ hodnotí návrh odborná porota. Ta rovněž doplňuje, že odkaz na historii není v případě města dostatečně nosný.

Návrh vizuální identity studia VOALA | Zdroj: VOALANávrh vizuální identity studia VOALA | Zdroj: VOALA

Odborná porota

V porotě soutěže zasedli externí odborníci a zástupci města.

Nezávislá část poroty / externí odborníci:
doc. MgA. Kristýna Fišerová, grafická designérka, pedagožka ZČU Plzeň,
MgA. Miroslav Roubíček, grafický designér, studio COLMO,
Mgr. Jiří Toman, grafický designér, Toman design.

Hlas poradní, náhradník za nezávislou část poroty:
MgA. Markéta Hanzalová, grafická designérka, studio COLMO,
Mgr. Jana Vinšová, teoretička designu, ředitelka CZECHDESIGN.

Závislá část poroty / zástupci města:
Mgr. David Šimek, starosta města,
Mgr. Ditta Kukaňová, radní města Svitavy.

Hlasy poradní, náhradníci za závislou část poroty:
Ing. Libor Dynka, oddělení Informatiky města Svitavy,
Mgr. Radoslav Fikejz, radní města Svitavy,
MgA. Pavel Juřík, fotograf,
Bc. Ondřej Komůrka, ředitel SVČ Svitavy,
Petr Říha, DTP Centrum Svitavy, 
Mgr. Petr Šmerda, vedoucí Městského informačního centra Svitavy.

O vítězném návrhu Markéty Steinert a Jakuba Grubera si přečtěte v článku 

Související

Představujeme 5 studií soutěžících o zakázku na vizuální styl města Svitavy
Grafický design

Představujeme 5 studií soutěžících o zakázku na vizuální styl města Svitavy

Zdislava Pilařová - 24. 9. 2019 - 3 min.

Město Svitavy má posílit a odlišit nová vizuální identita. Vzejde z designérské soutěže, kterou pořádá CZECHDESIGN
Grafický design

Město Svitavy má posílit a odlišit nová vizuální identita. Vzejde z designérské soutěže, kterou pořádá CZECHDESIGN

Jarmila Řehořková - 4. 9. 2019 - 4 min.

Aktuálně z CZECHDESIGNu: realizujeme soutěž na vizuální styl Svitav a hledáme soutěžící
Grafický design

Aktuálně z CZECHDESIGNu: realizujeme soutěž na vizuální styl Svitav a hledáme soutěžící

Jarmila Řehořková - 2. 7. 2019 - 2 min.

výstava czd
SHOP 2025
SHOP Snoubení
job lab 2024