Nová vizuální identita Chrudimi. Představujeme návrhy, které nezvítězily

Logo pro Chrudim (shora zleva doprava) od Colmo, dua Daniel Vojtíšek & Vítek Škop, Pixle a This is Martins Logo pro Chrudim (shora zleva doprava) od Colmo, dua Daniel Vojtíšek & Vítek Škop, Pixle a This is Martins

Město Chrudim představilo historicky první ucelenou vizuální identitu. Vítězkou designérské soutěže, kterou pořádala odborná organizace Czechdesign, je grafická designérka Markéta Steinert. Vyzváno bylo celkem 5 studií a my vám nyní představíme návrhy, které v soutěži neuspěly.

This is Martins

Návrh Martina Svobody vychází z krásy chrudimského historického centra, které, jak uvádí autor, „svítí jako perla do okolí“. Kruhový symbol perly autor uzavřel do tmavého čtverce představujícího dlažební kostku z ulic města.

Logo pro Chrudim v soutěži na návrh vizuální identity města od This is Martins | Zdroj: This is MartinsLogo pro Chrudim v soutěži na návrh vizuální identity města od This is Martins | Zdroj: This is Martins

„Chrudim v mém pohledu přidává k běžné tradici historického města řadu milých zákoutí. Průhledy mezi domy, upravené schody okolo zachovaných středověkých hradeb, parky, lávky přes řeku, barokní sochy v překvapivém muzeu a mnoho dalších. Jsou to perly, které člověk najde a tvoří celkové kouzlo města. Aby je nezavál prach, jistě si zaslouží zvýraznit. Odtud se vine linka inspirace při tvorbě značky,“ představuje svůj koncept Martin Svoboda.

„Základním písmem je český font Wallop, jehož kresba je plná oblých tvarů (baroko) a ostrých zakončení, připomínajících kaligrafii, které ho pocitově napojují k historickému městu. Navrhovaná grafická úprava si bere inspiraci z vývěsek obchodních center. Výrazná typografie, jednoduché sdělení, střídající se barevné pruhy, zdůrazňující naléhavost,“ doplňuje Martin Svoboda.

Soutěžní návrh vizuální identity pro Chrudim od This is Martins | Zdroj: This is MartinsSoutěžní návrh vizuální identity pro Chrudim od This is Martins | Zdroj: This is Martins

Porota hodnotila pozitivně výběr písma, které je čitelné ve všech velikostech a zároveň je dostatečně výrazné. Zvolená temná barevnost loga ale působí velice ponuře a chladně. Využití pruhů identitu obohacuje, na druhé straně ji tříští a odvádí pozornost od loga samotného.

Soutěžní návrh vizuální identity pro Chrudim od This is Martins, návrh zpravodaje | Zdroj: This is Martins Soutěžní návrh vizuální identity pro Chrudim od This is Martins, návrh zpravodaje | Zdroj: This is Martins

Dramaturgie doprovodných použitých prvků je výraznější než značka samotná. Jako slabinu vnímala porota i asociaci čtverečku s jinými významy, perla jako symbol je zde čitelná jen pro autora. Vizuální identita není kompaktní, návrhu schází koncepční propojení loga a dalších prvků vizuálního stylu.

Soutěžní návrh vizuální identity pro Chrudim od This is Martins, merch  | Zdroj: This is MartinsSoutěžní návrh vizuální identity pro Chrudim od This is Martins, merch | Zdroj: This is Martins

Studio Pixle

Pavlína Doležalová a Jozef Ondrík předložili soutěžní návrh, který propojuje historii a současnost. Inspirovali se několika milníky v historii města a z nich odvozené grafické motivy propsali do svého návrhu.

Logo pro Chrudim v soutěži na návrh vizuální identity města od Pixle | Zdroj: PixleLogo pro Chrudim v soutěži na návrh vizuální identity města od Pixle | Zdroj: Pixle

Chrudim jako místo, kde historie žije současností.

Chrudim jako hrdá královna a moderní sebevědomá žena.

Soutěžní návrh vizuální identity pro Chrudim od studia Pixle | Zdroj: PixleSoutěžní návrh vizuální identity pro Chrudim od studia Pixle | Zdroj: Pixle

„Motivem vizuální identity je královská koruna, která se objevuje na mincích Břetislava I. nebo v iniciále královny Elišky Rejčky. Koruna odkazuje na skutečnost, že Chrudim byla od roku 1307 věnným městem královen. Historii a současnost symbolizují dva řezy písma. Grotesk písmene C, které nese korunu, a patkové písmeno H,“ komentují autoři Pavlína Doležalová a Jozef Ondrík ze studia Pixle.

Soutěžní návrh vizuální identity pro Chrudim od studia Pixle | Zdroj: PixleSoutěžní návrh vizuální identity pro Chrudim od studia Pixle | Zdroj: Pixle

Kombinace „korunovaného“ C s písmenem H tvoří výrazný, poutavý a nezaměnitelný prvek. Z loga i celého vizuálního stylu je patrná úcta k historickému odkazu města, ale propojení se současností není patrné.

Dle poroty značka města svými subtilními literami a celkovým pojetím působí spíše archaicky, historizujícím dojmem. Vizuální styl působí vážně, chybí mu hravost a lehkost. Autoři pro návrh nakreslili vlastní abecedu, a i když porota ocenila originalitu tohoto zpracování, hodnotí ji jako typograficky nedokonalou.

Soutěžní návrh vizuální identity pro Chrudim od studia Pixle, merch | Zdroj: PixleSoutěžní návrh vizuální identity pro Chrudim od studia Pixle, merch | Zdroj: Pixle

Studio Colmo

Studio Colmo představilo návrh vizuálního stylu založený na tzv. „korporátním písmu”, které vzniklo na míru městu Chrudim. Kombinace velkých a malých písmen vizuálně rozpracovává nosnou myšlenku předloženého návrhu: „Velké malé město Chrudim“.

Logo pro Chrudim v soutěži na návrh vizuální identity města od Colmo | Zdroj: ColmoLogo pro Chrudim v soutěži na návrh vizuální identity města od Colmo | Zdroj: Colmo

„Chrudim je město, kde se potkávají velké dějiny s malými. Město, kde poznáte historii české loutky, ale například i díla fenomenálního barokního sochaře F. M. Brokoffa. Narodil se tu sólista Národního divadla Bohumil Benoni či Dagmar Pecková, působí zde ale i malý lidový pěvecký sbor Slavoj atd. Tento princip malého a velkého se odráží jak v logu města a v navrženém písmu Chrudimka, které se propisuje do celkové vizuální identity, tak i nabízí široké využití v marketingové komunikaci města,“ doplňují Miroslav Roubíček a Markéta Hanzalová ze studia Colmo.

Soutěžní návrh vizuální identity pro Chrudim od studia Colmo | Zdroj: ColmoSoutěžní návrh vizuální identity pro Chrudim od studia Colmo | Zdroj: Colmo

Autoři zvolili cestu typografického loga a snažili se pojmout atmosféru celého města skrze jeden typ písma. Poselství použité značky se propisuje do celého vizuálního stylu, a to velmi inteligentní a přímou cestou bez nadbytečných příkras a doplňující grafiky.

Soutěžní návrh vizuální identity pro Chrudim od studia Colmo | Zdroj: ColmoSoutěžní návrh vizuální identity pro Chrudim od studia Colmo | Zdroj: Colmo

Porota se však obává, zda „typografické finesy“, potažmo střídání malých a velkých písmen, je dostatečně rozlišitelné pro oko běžného občana a zda je vizuál založený na velmi minimalisticky modifikovaném grotesku dostatečně diferentní.

Řešení vyniká svou vynalézavostí, vizuální účinek však není ideálně patrný, vyžaduje od diváka větší míru soustředěnosti. Jako nadbytečnou hodnotí porota také aplikaci písma Chrudimka v některých dalších výstupech. Konkrétně v navigačním systému významně ubírá na jeho čitelnosti.

Soutěžní návrh vizuální identity pro Chrudim od studia Colmo | Zdroj: ColmoSoutěžní návrh vizuální identity pro Chrudim od studia Colmo | Zdroj: Colmo

Daniel Vojtíšek & Vítek Škop

Tým Daniel Vojtíšek & Vítek Škop předložil sebevědomý soutěžní návrh, který pracuje se symbolem + jako znakem pro spojení. Inspirací pro koncept vizuálního stylu byla ligatura z písmen CH a R ze starých erbů, z nichž jeden z nich je vyveden přímo na budově městské radnice. Ligatura CH a R je zvýrazněna symbolem + a spojuje tak značku města s dalším obsahem – město s jeho institucemi, město s jeho obyvateli atd.

Logo pro Chrudim v soutěži na návrh vizuální identity města od Daniel Vojtíšek & Vítek Škop | Zdroj: Daniel Vojtíšek & Vítek ŠkopLogo pro Chrudim v soutěži na návrh vizuální identity města od Daniel Vojtíšek & Vítek Škop | Zdroj: Daniel Vojtíšek & Vítek Škop

„Město je jako platforma pro jeho obyvatele. Místo pro setkávání, příběhy a zážitky. Chrudim není městem jednoho panovníka, šlechtického rodu nebo politické strany. Je místem pro nejrůznější barvy, zážitky a lidi, prostor pro různorodost názorů a stylů. Město nerozděluje, ale sjednocuje. Chrudimáci si zkrátka uvědomili, že se budou mít všichni lépe, když se nebudou rozpojovat, ale spojovat. Samostatné logo města s barevně odlišeným plusem je doprovázeno nejrůznějšími aktivitami, subjekty a pohledy na svět. Kromě podlog můžeme vytvářet funkční systém, mutující do zábavných a chytlavých vzorců. Zkrátka Chrudim figuruje jako pojítko,komentují autoři.

Soutěžní návrh vizuální identity pro Chrudim od dua Daniel Vojtíšek & Vítek Škop | Zdroj: Daniel Vojtíšek & Vítek ŠkopSoutěžní návrh vizuální identity pro Chrudim od dua Daniel Vojtíšek & Vítek Škop | Zdroj: Daniel Vojtíšek & Vítek Škop

Soutěžní návrh vizuální identity pro Chrudim od dua Daniel Vojtíšek & Vítek Škop | Zdroj: Daniel Vojtíšek & Vítek ŠkopSoutěžní návrh vizuální identity pro Chrudim od dua Daniel Vojtíšek & Vítek Škop | Zdroj: Daniel Vojtíšek & Vítek Škop

Celý předložený systém vizuální identity je barevně velmi živý, sebevědomý, optimistický. Logo nese silný, pozitivní nápad. Dobře by fungoval v online světě, což podpořil i zdařilý návrh redesignu webových stránek.

Silný koncept vizuální identity bohužel padá na nedotaženém provedení symbolu + a jeho propojení s typografií. Kříž evokuje lékárenský kontext a napojení liter H a R pomocí + není typograficky zvládnuté. Vzniká zde optický problém, kdy litera H může být zaměňována za literu I, nešťastně působí i ostré ukončení symbolu + do oblých částí litery.

Soutěžní návrh vizuální identity pro Chrudim od dua Daniel Vojtíšek & Vítek Škop, web | Zdroj: Daniel Vojtíšek & Vítek ŠkopSoutěžní návrh vizuální identity pro Chrudim od dua Daniel Vojtíšek & Vítek Škop, web | Zdroj: Daniel Vojtíšek & Vítek Škop

O vítězném návrhu Markéty Steinert si přečtěte v článku Roztančená Chrudim. Město představuje nové logo a vizuální identitu od Markéty Steinert.

Související

Roztančená Chrudim. Město představuje nové logo a vizuální identitu od Markéty Steinert
Grafický design

Roztančená Chrudim. Město představuje nové logo a vizuální identitu od Markéty Steinert

Jarmila Řehořková - 26. 1. 2021 - 5 min.

Aktuálně z CZECHDESIGNu: pro město Chrudim hledáme novou vizuální identitu
Grafický design

Aktuálně z CZECHDESIGNu: pro město Chrudim hledáme novou vizuální identitu

Jarmila Řehořková - 5. 8. 2020 - 1 min.

Propojení moderního s historií. Město Kadaň představuje vizuální styl a logo od studia Colmo, vítěze designérské soutěže
Grafický design

Propojení moderního s historií. Město Kadaň představuje vizuální styl a logo od studia Colmo, vítěze designérské soutěže

Jarmila Řehořková - 1. 6. 2020 - 5 min.

Cimrmanovsky dokonalý rým. Město Svitavy představuje novou vizuální identitu
Grafický design

Cimrmanovsky dokonalý rým. Město Svitavy představuje novou vizuální identitu

Markéta Mazalová - 1. 5. 2020 - 7 min.

Sejdeme se na III. Praha 3 představuje novou vizuální identitu
Grafický design

Sejdeme se na III. Praha 3 představuje novou vizuální identitu

Jarmila Řehořková - 15. 1. 2020 - 6 min.

Využila dominanty města a uspěla. Nový vizuální styl pro Litoměřice vytvořila rodačka Eva Vopelková
Grafický design

Využila dominanty města a uspěla. Nový vizuální styl pro Litoměřice vytvořila rodačka Eva Vopelková

Jarmila Řehořková - 25. 9. 2019 - 5 min.

výstava czd
SHOP 2025
SHOP Snoubení
job lab 2024