Cílem soutěže byl nový vizuální styl, který má vybudovat městu Luhačovice atraktivní image, díky níž se mladým lidem a rodinám představí a bude s nimi komunikovat jako moderní místo k dobrému životu. | Zdroj: Toman Design Cílem soutěže byl nový vizuální styl, který má vybudovat městu Luhačovice atraktivní image, díky níž se mladým lidem a rodinám představí a bude s nimi komunikovat jako moderní místo k dobrému životu. | Zdroj: Toman Design

Nová identita začala veřejnost hodně bavit, říká starosta Luhačovic více než rok po spuštění změn

Novou a historicky první vizuální identitu a logo získalo lázeňské město Luhačovice na podzim roku 2019. Jejími autory jsou grafičtí designéři ze studia Toman Design, které vyhrálo ve dvoukolové uzavřené soutěži organizované Czechdesignem. Jak se na novou vizuální prezentaci Luhačovic dívají s více jak ročním odstupem zástupci města, designéři, kteří za ní stojí, a samotní obyvatelé?

„Profesionálně realizovaný výběr nové vizuální identity přinesl očekávaný výsledek, za kterým si město může stát. Věřím proto, že s novým vizuálem Luhačovic se brzy sžije také veřejnost a naši občané jej vezmou za svůj,“ komentoval před více než rokem a půl výsledek soutěže Marian Ležák, starosta Luhačovic. I přes určité obavy z toho, že nový vizuální styl autoři neuchopili konvenčně, nýbrž velmi odvážně, našel s postupem času oblibu i u často největších kritiků – místních obyvatel. 

Vlevo: starosta Luhačovic Marian Ležák | Zdroj: Deník / Jana Zavadilová / vpravo: Aplikace vizuálního stylu města Luhačovic na reklamních předmětech | Foto: Simona VelechovskáVlevo: starosta Luhačovic Marian Ležák | Zdroj: Deník / Jana Zavadilová / vpravo: Aplikace vizuálního stylu města Luhačovic na reklamních předmětech | Foto: Simona Velechovská

Výrazná a moderně pojatá vizuální identita přirozeně vybízí k živým reakcím a diskusím, které po představení návrhu 7. listopadu 2019 následovaly. „Samozřejmě jsme zaznamenali různé reakce, od velice nadšených až po kritické, ale s tím jsme počítali. Diskuse svědčí o tom, že nové logo a pojetí vizuální identity nevyznívá obyčejně, ale je zajímavé a dokáže lidi oslovit,“ komentoval reakce občanů Marian Ležák a zároveň uvedl, že i přes převážně kladnou zpětnou vazbu od místních „bylo ovšem potřeba dát prostor i reakcím občanů, kteří více lpěli na tradičnosti a zažitých prvcích. Postupně jsme se tak dostali do fáze, kdy nová identita začala veřejnost hodně bavit, a naopak dostáváme další podněty a návrhy, jak ji rozšířit i mimo město“

Nový vizuální styl pracuje s nadčasovým logotypem a výraznými hravými ilustracemi, jež navazují na symboliku města – architekturu, lázeňství, krásnou přírodu nebo šibřinky. Vyhýbá se přitom využití jakýchkoli klišé a prvoplánových dekorativních motivů, které však někteří obyvatelé očekávali. Tvar vlnovky v logotypu odkazuje nejen na zdejší krajinu a léčivé prameny, ale i na příjemnou atmosféru lázeňského města. 

Aplikace vizuálního stylu města Luhačovic na reklamních předmětech | Foto: Simona VelechovskáAplikace vizuálního stylu města Luhačovic na reklamních předmětech | Foto: Simona Velechovská

Vizuální styl v praxi

Jana Vinšová, ředitelka organizace Czechdesign, jež soutěž pořádala, vyzdvihuje komplexní zpracování celého návrhu: Luhačovice v soutěži našly vizuální styl, jenž je vhodný pro dlouhodobě udržitelnou komunikaci. Předložený návrh značky města zaujal vysokou kvalitou grafického zpracování, jednoduchostí, dobrou čitelností a snadnou použitelností.“ 

Vizualizace plakátů od studia Toman Design | Zdroj: Toman DesignVizualizace plakátů od studia Toman Design | Zdroj: Toman Design

Vlevo: ukázka vizuálního stylu Luhačovic | Zdroj: Toman Design / Aplikace vizuálního stylu na fotbalovém dresu | Zdroj: luhacovice.czVlevo: ukázka vizuálního stylu Luhačovic | Zdroj: Toman Design / Aplikace vizuálního stylu na fotbalovém dresu | Zdroj: luhacovice.cz

Samotnou podobu vizuální identity kvitovalo i místní grafické studio a luhačovická marketingová agentura AB Manufaktura, které se do soutěže přihlásilo, ale nakonec neuspělo: „Nový vizuální styl našeho města je hodně hravý a nápaditý. Co se opravdu povedlo, jsou doprovodné slogany, nad kterými jsme si při navrhování logotypu lámali sami hlavu a na nic tak vtipného jsme nepřišli,“ poznamenala umělecká ředitelka AB Manufaktury Anna Konečná Gabrhelová. 

Nyní stojí za grafickými výstupy interní grafici města.  | Zdroj: FB LuhačoviceNyní stojí za grafickými výstupy interní grafici města. | Zdroj: FB Luhačovice

Nový vizuální styl se od svého uvedení pokouší zástupci města aplikovat do všech oblastí činnosti města i příspěvkových organizací a podle slov starosty Mariana Ležáka se to daří rychleji, než se očekávalo: Už se nám podařilo sjednotit styl nejen na radnici, ale i v našich organizacích a spolcích. Máme nový web města i městských organizací, spustili jsme novou aplikaci, změnou prošly místní noviny, informační cedule, plakátovací plochy, orientační systémy i označení budov. Propojili jsme spolupráci s místními výrobci a neustále rozšiřujeme řadu produktů s novou identitou.“

Samotné studio Toman Design se ke spolupráci vyjadřuje: „Za studio bychom byli rádi, kdyby prvotních grafických výstupů od nás mohlo být více. Ne všechno se dá popsat manuálem a je celá řada materiálů, které by si zasloužily grafické rozpracování. Rozvíjení navrženého systému není vždy možné aplikovat strojově a vyžaduje hlubší ponor, což v denní agendě města lze někdy jen obtížně. Ze strany klienta oceňujeme entuziasmus a odvahu vizuál používat. Stejně tak je skvělé, že se s námi několikrát spojil a grafické výstupy s námi konzultoval. Rádi bychom však v projektu zůstali déle a ohlídali si kvalitu všech výstupů. Bez toho si pak vizuál do značné míry žije svým vlastním životem.“

S tímto ostatně souhlasí i Gabriela Gergelová z Městského domu kultury Elektra, která sdílí zkušenosti z náročného procesu implementace: „Nabídnutý potenciál sjednotit veškerou prezentaci města i jeho subjektů je popravdě ještě otevřenou výzvou. Jednoduché nahrazení samotného loga je jen půl cesty k úspěchu. Kreativní koncept nabízí sadu základních doprovodných ilustrací a rázovitých (heslovitých) textů, jejichž využití se tak zatím dle autora úplně nevyužilo. Zvláště u ilustrací došlo k nepochopení primárního rozdělení (charakteristických) motivů k jednotlivým organizacím, v současné době je na každé instituci, s jakými motivy libovolně pracují. Tady ještě sjednáváme postupnou nápravu.“

Viditelnost v ulicích

Po uvedení nové vizuální identity nastupuje fáze implementace, tedy osvojování si nové podoby, což není otázkou dní či týdnů. Vždy nějakou dobu trvá, než si ji dané město osvojí a naučí se ji správně používat. Jak poznamenal starosta Marian Ležák: „Jde o široké spektrum užití, od bannerů v ulicích nebo citylight vitrín na zastávkách, hlaviček úředních dopisů a vizitek až po sjednocení vizuální komunikace všech našich městských organizací. Díky tomu, že je navržený vizuální styl velmi variabilní, bude vše svěží a pestré. V případech, kde je nutné zůstat více formální, se ovšem budeme držet spíše strohé varianty loga bez rozmanitých barevných doplňků.“

Vizualizace nového vizuálního stylu na budově Městské plovárny | Zdroj: Toman DesignVizualizace nového vizuálního stylu na budově Městské plovárny | Zdroj: Toman Design

Nová vizuální identita se týká také reklamních předmětů (lázeňských oplatek, minerální vody Vincentky – limitovaná edice, místní lázeňské kávy, čaje, triček, dresů, ponožek a dalších), které toto českými i zahraničními turisty hojně navštěvované město, do velké míry reprezentují. „Právě město s bohatým cestovním ruchem, jakým jsou Luhačovice, na cestovním ruchu ve velké míře ekonomicky závislé, se musí novou identitou nutně zabývat. Sjednocení vizuálních signálů, vycházejících z města směrem k jeho potencionálním návštěvníkům a hostům, zpřehledňuje situaci, zdůvěryhodňuje sdělení a přidává městu na svěžesti a atraktivitě,“ kvituje novou podobu reklamních předmětů místní grafický designér František Petrák.

Nová vizuální identita se týká také reklamních předmětů. | Foto: Simona VelechovskáNová vizuální identita se týká také reklamních předmětů. | Foto: Simona Velechovská

Ohlasy tamních obyvatel

I přes určité výhrady, které má k samotné implementaci, je však s celkovým vizuálním stylem Gabriela Gergelová velmi spokojená: „Je to in! Líbí se mi princip hlavní značky a podznaček, jedna identita, která je variabilní, kde všechny její části jsou na stejné úrovni, vzájemně se podporují a tvoří celek. Popravdě, nejsem oborem přímo grafik, ale mám ráda jednoduchost a moderní design, tak se cesty práce s novou výzvou nebojím!“

Nová vizuální identita se propsala i do reklamních předmětů. | Foto: Simona VelechovskáNová vizuální identita se propsala i do reklamních předmětů. | Foto: Simona Velechovská

Jak už bylo v článku zmíněno, zastánci tradičnějších přístupů ho kritizovali za to, že málo reflektuje historii a tradici města. „No a pak padaly výhrady ke stylizaci a výtvarnému pojetí ilustrací. Ty ale často patřily do kategorie ‚to bych zvládl taky a za pět minut‘. S takovou kritikou si ale nemá smysl lámat hlavu,“ poznamenává Lukáš Müller ze studia Toman Design. Na více či méně relevantní kritiku na sociálních sítích ostatně reagoval i samotný starosta města Marian Ležák.  

Ukázka vizuálního stylu města Luhačovic | Zdroj: Toman DesignUkázka vizuálního stylu města Luhačovic | Zdroj: Toman Design

Například studentka marketingové komunikace Barbora připisuje svůj postoj k nové vizuální identitě také svému věku: Moc se mi líbí. Já jsem ale mladý člověk. Dokážu si představit, že starším lidem se barevnost a moderní vizuál nelíbí. Za mě je nová identita super. Chytlavá a zapamatovatelná.“ Místní umělec František Petrák pak novou podobu hodnotí následovně: Subjektivní pohled jednotlivce je zavádějící. Byla to nutnost. Zaužívání principu městských grafických manuálů je vlastně nejdůležitější výsledek. Je možné, nebo téměř jisté, že se tato stávající forma v horizontu cca 10–15 let přežije. Představy o jednotné estetice vizuality v aplikované tvorbě se v čase mění. Vznikne třeba jiná současnější, bude to ale přirozený proces. Ano, vznik nové identity města byl krok k lepšímu.

Více jak rok starou vizuální identitu zpětně hodnotí také Jana Vinšová z pořádající organizace Czechdesign: Moc ráda vidím, když se vizuální styl daří kvalitně implementovat. Nová identita města Luhačovic od studia Toman Design je ve městě po více jak roce od svého představení krásně patrná a přívětivě komunikuje jak s místními, tak i návštěvníky. Změna je viditelná i v online komunikaci – web města neskutečně prokouknul, stejně tak jako sociální sítě. Těším se, jak se bude nový vizuální styl dále rozvíjet a naplňovat tak svůj potenciál.“

Další články