Nová éra Výstaviště. Jantarový pavilon od studia Papundekl návštěvníkům nabídne výčep i toalety

Areál pražského Výstaviště se chce otevřít více lidem, proto vybudovali architekti ze studia Papundekl nedaleko pražské Stromovky nový pavilon. Multifunkční centrum poskytne návštěvníkům občerstvení s výčepem a veřejné toalety. Hlavním rysem budovy je sklolaminátové obložení v jantarové barvě, které přetváří modulární pavilon na variabilní stavbu a stírá hranice mezi interiérem a exteriérem.

Pavilon na pražském Výstavišti

Naoranžovělá drobná stavba se skládá z prostoru výčepu otočeného směrem do parku Stromovka. Druhý prostor naopak orientovaný do Výstaviště nabízí bistro. Uprostřed objektu se nachází zázemí pro personál a veřejné WC. Projekt je navíc součástí obnovené cesty do parku Stromovka, která chce návštěvníkům areál Výstaviště více otevřít.

Autorem Pavilonu na Výstavišti v Praze jsou Papundekl architekti (Jan Bárta, Šimon Bierhanzl, Marek Fischer, Jan Svoboda) | Foto:  Alex Shoots BuildingsAutorem Pavilonu na Výstavišti v Praze jsou Papundekl architekti (Jan Bárta, Šimon Bierhanzl, Marek Fischer, Jan Svoboda) | Foto: Alex Shoots Buildings

Autoři pavilonu Papundekl architekti (ve složení Jan Bárta, Šimon Bierhanzl, Marek Fischer a Jan Svoboda) chtějí nalákat návštěvníky parku Stromovka i na Výstaviště. „Návrhem brány ve stávajícím oplocení areálu a navazujících zpevněných ploch jsme obnovili významnou osu Stromovka – Výstaviště, ke které se pavilon přimyká a stává se tak svorníkem dodnes oddělených parků,“ popisují projekt Papundekl architekti. 

Hlavním rysem modulárního pavilonu je variabilní opláštění ze sklolaminátu. | Foto: Alex Shoots BuildingsHlavním rysem modulárního pavilonu je variabilní opláštění ze sklolaminátu. | Foto: Alex Shoots Buildings

Jednotlivé dílce obloženi jsou otočné a posuvné a fungují jako shrnovací plášť, do kterého je možné pavilon uzavřít. | Foto: Alex Shoots BuildingsJednotlivé dílce obloženi jsou otočné a posuvné a fungují jako shrnovací plášť, do kterého je možné pavilon uzavřít. | Foto: Alex Shoots Buildings

Pavilon na Výstavišti v Praze | Foto: Alex Shoots BuildingsPavilon na Výstavišti v Praze | Foto: Alex Shoots Buildings

Sklolaminátové panely 

Stavbu tvoří modulární kostra montovaná z ocelových dílů, do níž je vložena zaizolovaná dřevostavba. Celý objekt je obložen sklolaminátovými panely. Hlavním rysem pláště je jeho variabilita – dá se po obvodu odsunout a otevřít tak vnitřní prostor pavilonu do okolí, nebo ho naopak uzavřít. Jednotlivé dílce obložení jsou i otočné, tím lze otevřenost pavilonu regulovat vůči okolí za různých povětrnostních a světelných podmínek.

Modulární objekt rozzařuje opláštění z průsvitných sklolaminátových panelů jantarové barvy. | Foto: Alex Shoots BuildingsModulární objekt rozzařuje opláštění z průsvitných sklolaminátových panelů jantarové barvy. | Foto: Alex Shoots Buildings

Při návrhu se myslelo i na šetrnost k přírodě. Stavba je lehce nad úrovní terénu, tomu dopomohly betonové patky, aby došlo k co nejmenšímu narušení terénu a kořenového systému.   

Jantar v kombinaci šedé

Sklolaminátové panely výrazné jantarové barvy velkoryse prosvětlují interiér a jsou v kontrastu k šedým odstínům konstrukce zvenku i zevnitř. Interiéru dominují šedé tóny kovového obkladu podlahy a vybavení pavilonu. Prohřívají ho jantarové průsvitné sklolaminátové panely, jimiž proniká světlo a jejich barvu rozptyluje do prostoru. 

Výrazná jantarová barva panelů tvoří kontrast k šedým odstínům všech konstrukcí, stěn a vybavení pavilonu. | Foto: Alex Shoots BuildingsVýrazná jantarová barva panelů tvoří kontrast k šedým odstínům všech konstrukcí, stěn a vybavení pavilonu. | Foto: Alex Shoots Buildings

Pavilon na Výstavišti v Praze | Foto: Alex Shoots BuildingPavilon na Výstavišti v Praze | Foto: Alex Shoots Building

Pavilon na Výstavišti v Praze | Foto: Alex Shoots BuildingsPavilon na Výstavišti v Praze | Foto: Alex Shoots Buildings

Galerie

Další články