Nezodpovědný krok. Bude nám chybět. Grafici reagují na rozhodnutí Moravské galerie zrušit Bienále grafického designu

Doprovodná výstava k 28. mezinárodnímu bienále grafického designu Brno | Foto: KIVA FOTO, Zdroj: bienalebrno.org Doprovodná výstava k 28. mezinárodnímu bienále grafického designu Brno | Foto: KIVA FOTO, Zdroj: bienalebrno.org

Přehlídka Mezinárodní bienále grafického designu v Brně je vnímána jako jedna z nejvýznamnějších akcí svého druhu na světě. Bienále, které vzniklo již v roce 1963 z iniciace grafického designéra Jana Rajlicha st., teď ale nejspíše čeká minimálně pauza. Rozhodnutí o nahrazení přehlídky trvalou digitální platformou rozčeřilo designérské vody a překvapilo mnohé odborníky. Jak se na samotné rozhodnutí dívají teoretici designu a grafičtí designéři? Přečtěte si v naší anketě.

Moravská galerie k celé situaci zaujala následující stanovisko. Její vyjádření přinášíme v nezměněné formě.  

„Moravská galerie v Brně se rozhodla upustit od pravidelných přehlídek Bienále Brno. Nahradí je udržitelnou trvalou digitální platformou prezentace současného mezinárodního grafického designu.

Dlouhotrvající pandemie COVID-19 a v neposlední řadě i současné válečné události vedou Moravskou galerii v Brně k nutnosti přehodnotit formát dalšího pokračování Mezinárodního bienále grafického designu Brno. Původně nastavená koncepce Bienále Brno, jakožto místa pro mezinárodní setkávání profesionálů v oblasti grafického designu, neodpovídá realitě především z důvodu globální komplikace s mobilitou lidí, uměleckých děl i omezených možností návštěvnosti výstav v době restriktivních opatření. I tento fakt přispěl k tomu, že Moravská galerie zvažuje a připravuje přechod Bienále Brno na online platformu, která je pro současný grafický design relevantní a vede nás i k větší odpovědnosti za životní prostředí. Zásadní jsou též ekonomické dopady pandemie a současné společenské situace v podobě rostoucí inflace a skokového navýšení cen materiálu, výstavních a publikačních prací. Naším záměrem je využít významný posun v technologiích pro sdílení a postupně přejít na digitální platformu pro grafický design, která bude využitelná do budoucna. Počítáme s tím, že se Mezinárodní přehlídka grafického designu Bienále Brno stane i součástí projektu Brno – hlavní město evropské kultury 2028, pokud město Brno v kandidatuře uspěje.“

Anketa

Jan Kloss

Grafický designér, člen kreativní skupiny OKOLO

Jan Kloss | Zdroj: scholastika.czJan Kloss | Zdroj: scholastika.cz

Považujete tento krok za správný?

Z toho mála, co vím, se mi to jako dobrý krok nezdá. Pro mě a mnohé další bylo Bienále Brno především o setkávání, a to ať už s kamarády, či kolegy z oboru, se kterými je jinak těžké se mimo takovouto příležitost střetnout, tak s lidmi novými, o osobnostech vystupujících na sympoziu ani nemluvě. Není to ale jen o lidech a debatách s nimi vedených (mnohdy v příjemně uvolněné atmosféře), ale i doprovodných výstavách, potažmo vystavených exponátech. Materiál, způsob tisku, formát a jiné faktory jsou pro grafický design podstatné a jejich nasávání má v reálné prezentaci, alespoň dle mého názoru, naprosto odlišný dopad než v prezentacích digitálních. Jsou to stále dva trochu odlišné světy, i když samozřejmě proti určité formě digitalizace vůbec nic nemám, ba naopak. Vnímal bych to ale jako rozvedení akce, nikoli její jediný výstup. Je to ale i o určité koncentraci na věc, která je v rámci takového festivalu rovněž důležitá. Je mnoho možností, jak se podívat na dobrý film, ale kdo má rád atmosféru třeba karlovarského festivalu, ten by o něj také nerad přišel.

Zmiňované důvody jako jsou covid, válka či ekologické dopady jsou samozřejmě závažné a je nutné na ně nějakým způsobem reagovat, ale jsem přesvědčen, že by to nemuselo být hned takto razantním krokem. Vždyť reagovat na to musí i všichni ostatní. Jak jsem ale řekl na začátku, příliš o chystané koncepci nevím a třeba budu nakonec (a v to doufám) mile překvapen. Není mi nyní jasné, co všechno končí a co a jak se bude přesouvat do online podoby. Jak to bude například s konferencí, doprovodným programem apod. Držím v tomto ohledu palce, jelikož si myslím, že má za sebou v poslední době MG obrovský kus kvalitní práce nejen s rekonstrukcí budovy Uměleckoprůmyslového muzea a jeho následnou náplní, a rád bych, aby Bienále Brno bylo jednou z dalších priorit instituce, i když se to tak nyní z vyjádření úplně nezdá. Doufám ale hlavně, že tou dobou nebudeme všichni řešit nějaké další nečekané situace, podobné těm, jako jsou uváděné důvody. Bienále, jak jsme ho znali, bývalo fajn, ale stále to je jenom Bienále a je na organizátorovi (potažmo dalších zainteresovaných), jak se k němu postaví. Třeba ale díky tomu vznikne akce jiná, která bude mít čerstvou energii a snahu ukázat...

Bude absence této přehlídky v podobě výstavy oboru chybět a proč?

Myslím si, že takováto přehlídková výstava bude chybět určité části oboru. Co si budeme povídat, množství lidí z grafické scény tuto akci ani nenavštěvuje, ani nesleduje. A to ať se bavíme o studentech, nebo lidech v oboru dlouhodobě aktivních. Zásadně ale může chybět těm, kterým měla co nabídnout, a já jsem jedním z nich, jelikož jsem ji s přáteli navštěvoval již od svých studijních let na pražské UMPRUM, kde by to pod vedením prof. Vaňka snad ani jinak nešlo. Jsem takto zpětně o to víc rád, že jsme měli možnost doposud poslední Bienále v roce 2018 s kolegy z kreativní skupiny OKOLO pro Moravskou galerii připravovat, i když již v té době ohledně budoucnosti Bienále probíhaly nejrůznější vášnivé diskuze. Nám ale šlo (a vždy primárně jde) o projekt samotný a to, co může přinést. A z toho důvodu jsme do toho šli.

Jak jste hodnotil kvalitu minulých ročníků?

Kvalitu minulých ročníků je z mého pohledu trochu obtížné nějak podrobněji hodnotit a bylo by to na delší diskuzi, ale pro mě osobně bylo Bienále vždy jednou z nejzásadnějších (nejen) domácích akcí grafického designu v průběhu let a vždy jsem si na ní něco svého našel, ať už ji měl na starost kdokoli. Různé úhly pohledu a přístupy k tomu patří. Jednou pro mě byla zásadnější nějaká doprovodná výstava, jindy pak třeba některá z prezentujících osobností na konferenci, vždy jsem ale nakonec odcházel plný dojmů a to nejenom těch z večírků. Ročník poslední jsme se pak s kolegy snažili udělat dle svého přesvědčení a dle dostupných prostředků tak, jak jsme jen byli v danou chvíli schopni, a musím říct, že na to často v určitých souvislostech vzpomínáme. Za sebe tam ale nemám mnoho momentů, které bych nyní s odstupem let dělal jinak.

Kateřina Přidalová

Teoretička designu

Kateřina Přidalová | Zdroj: scholastika.czKateřina Přidalová | Zdroj: scholastika.cz

Považujete tento krok za správný? Bude absence této přehlídky v podobě výstavy oboru chybět a proč?

Zpráva z Moravské galerie je poměrně stručná a nicneříkající, takže těžko soudit v jaké online podobě se BB odehraje. Možností, jak online přehlídku udělat, je celá řada, o nich se nedozvídáme nic. Navíc není jasné, zda bude online ročník už letos, jak se plánovalo. Je to z hlediska PR odbytá zpráva. Na jednu stranu rozumím rozhodnutí MG, zdá se logické s ohledem na dění u nás a ve světě, ale…. Podle mě by to chtělo udělat pořádný rozhovor s MG, co teda přesně a jak plánují – jaký formát, jaká média, jak to bude fungovat, jak se osloví diváci, jak bude komunita ve spojení, jaký je kurátorský záměr atd atd. 

A jedna otázka na závěr – Neměla by si spíš MG udělat LCA analýzu a zvolit skutečně udržitelný formát BB? A co environmentální zátěž online světa?

Radek Sidun

Prorektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

Radek Sidun | Zdroj: briefcasetype.comRadek Sidun | Zdroj: briefcasetype.com

Považujete tento krok za správný?

Absolutně ne. BB je typ události, kterých má naše země velmi málo. Vzhledem ke kulturnímu kapitálu, který se v takové tradiční přehlídce skrývá, je to velmi nezodpovědný krok. Současnému vedení MG bylo BB svěřeno, a měli by se o něj starat. Osobní antipatie k BB několika lidí z MG jim nedává mandát k tomu, aby ho zrušili.

Bude absence této přehlídky v podobě výstavy oboru chybět a proč?

Bude. Těch důvodů je mnoho. Zmíním třeba, že pandemie covidu-19 nám ukázala, že počítače osobní setkávání nenahradí. BB nabízela možnost k odborné diskusi ať na samotném sympoziu, nebo i mimo něj. Je to také jedinečná příležitost k mezinárodní spolupráci.

Jak jste hodnotil kvalitu minulých ročníků?

Ve srovnání s aktuálním ročníkem, přesněji řečeno s nastalou situací, byly všechny předešlé ročníky špičkové.

Anežka Minaříková

Grafická designérka

vlevo: Kniha Clara pojednává o životě významné české typografky, ilustrátorky a grafické designérky Istlerové. / vpravo: autorka Anežka Minaříková | Zdroj: portfolio Anežky Minaříkovévlevo: Kniha Clara pojednává o životě významné české typografky, ilustrátorky a grafické designérky Istlerové. / vpravo: autorka Anežka Minaříková | Zdroj: portfolio Anežky Minaříkové

Považujete tento krok za správný? 

Ne.

Bude absence této přehlídky v podobě výstavy oboru chybět a proč?

Určitě ano. Naruší se kontinuita. Bienále se pořádalo necelých šedesát let a mohlo se jej tak zúčastnit již několik generací grafických designérů. Přesunutím Bienále do online podoby tak budoucí generace přijde o možnost setkání a diskuzí nad tím, co se v oboru děje a co by se především mohlo a mělo dít.

Jak jste hodnotila kvalitu minulých ročníků?

Dodnes se často vracím k ročníku 2014 – Grafický design, vzdělávaní a školy. Byla jsem tehdy na začátku bakalářského studia a koncepce kurátorů Radima Peška, Adama Macháčka a Tomáše Celizny ve mně zanechala hluboký dojem a svým způsobem ovlivnila to, jak o svojí práci dodnes přemýšlím. Loni jsem začala učit grafický design a publikace Taking a Line for a Walk: Assignments in design education, přímo odvozená ze stejnojmenné výstavy na Bienále 2014, mi byla skvělou referencí. Připomněla mi, v čem pro mě bylo Bienále 2014 zásadní. Tehdy jako studentce mi umožnilo přemýšlet o tom, co vlastně od studia grafického designu očekávám. O osm let později se stejné otázky snažím přenést do dialogu se svými studenty a do tvorby zadání reflektujících současnost.

Související

Pan Brno. Jan Rajlich se zasloužil o přeměnu industriálního města ve významné kulturní centrum mezinárodního měřítka
Grafický design

Pan Brno. Jan Rajlich se zasloužil o přeměnu industriálního města ve významné kulturní centrum mezinárodního měřítka

Natálie Holzknecht - 25. 2. 2022

Je všude kolem nás a přitom nemáme pocit, že nás ovlivňuje. Bienále Brno mapuje to nejlepší z grafického designu posledních dvou let
Grafický design

Je všude kolem nás a přitom nemáme pocit, že nás ovlivňuje. Bienále Brno mapuje to nejlepší z grafického designu posledních dvou let

Ester Kyselková - 29. 5. 2018

job shop
výstava czd
kruh 2024 duben
shop 4/2024