Neortodoxní bílá země. Pohled na keramiku posledních 20 let nabízí výstava Terra Alba

Sumář nejzajímavějších porcelánových objektů z posledních 20 let i zcela nová díla nabídne jedna z hlavních výstav letošního Designbloku s názvem Terra Alba – nová vlna českého porcelánu. | Foto: Michaela Karásek Čejková Sumář nejzajímavějších porcelánových objektů z posledních 20 let i zcela nová díla nabídne jedna z hlavních výstav letošního Designbloku s názvem Terra Alba – nová vlna českého porcelánu. | Foto: Michaela Karásek Čejková

Největší přehlídka českého designu u nás právě začala. Kromě tvorby českých etablovaných i začínajících umělců a značek na vás čeká bohatý program. Sumář nejzajímavějších porcelánových objektů z posledních 20 let i zcela nová díla nabídne jedna z hlavních výstav letošního Designbloku s názvem Terra Alba – nová vlna českého porcelánu. Kurátorský výběr historika umění Radka Wohlmutha v neortodoxní architektuře Maxima Velčovského bude k vidění v 2. patře Uměleckoprůmyslového musea.

Výstava je pořádána u příležitosti Českého předsednictví v Radě Evropské unie. Po skončení Designbloku poputuje do Moravské galerie v Brně.

Výstava je k vidění v 2. patře Uměleckoprůmyslového musea. | Zdroj: DesignblokVýstava je k vidění v 2. patře Uměleckoprůmyslového musea. | Zdroj: Designblok

O výstavě

Název výstavy zaměřené na současnou podobu českého autorského porcelánu odkazuje k několika věcem. V první řadě je to charakteristická bílá barva. Archaická latina připomíná jeho dlouhou historii. Geograficky ukotvený termín může evokovat skutečnost, že tajemství a počátky výroby porcelánu jsou spojeny s dalekou Čínou, odkud se tato v pravém slova smyslu luxusní komodita dostávala do Evropy jen velmi zvolna především díky objevitelským výpravám. Stejně tak naznačuje, že se hlavní metodou při koncipování tohoto projektu stal monitoring, jinými slovy mapování oborové krajiny, která sice vyrůstá z minulosti a prostírá se v přítomnosti, ale zároveň se dál spontánně rozvíjí ve jménu budoucnosti, takže nikdy nemůže být zcela známá ani probádaná. 

Sumář nejzajímavějších porcelánových objektů z posledních 20 let i zcela nová díla nabídne jedna z hlavních výstav letošního Designbloku s názvem Terra Alba – nová vlna českého porcelánu. | Foto: Michaela Karásek ČejkováSumář nejzajímavějších porcelánových objektů z posledních 20 let i zcela nová díla nabídne jedna z hlavních výstav letošního Designbloku s názvem Terra Alba – nová vlna českého porcelánu. | Foto: Michaela Karásek Čejková

Základním časovým referenčním bodem je v tomto případě přelom tisíciletí, respektive rok 2002, kdy v Praze vznikl první design shop studia Qubus. Právě ten se stal v našem prostředí zásadní platformou pro tehdy nastupující generaci mladých autorů, která svou tvorbu spojila s obsahovým či konceptuálním designem. Tvůrci z tohoto okruhu se od počátku poměrně často vyjadřovali také prostřednictvím porcelánu, takže se tento tradičně vnímaný materiál stal významným prostředníkem pro prosazování „nové kreativy“, jejímž základem je nezřídka příběh založený na osobní mytologii a dějinné zkušenosti. K nim se porcelánové objekty od počátku stavěly jako „reakce“ – zaujaté komentáře, kterým nechybí zpochybňující přemýšlivost a občas ani ironie. Na designéry spojené s Qubusem navázala později o něco mladší generace, která do dneška přirozeně povstává z řad studentů té předchozí, neboť její představitelé začali působit jako vedoucí ateliérů keramiky na vysokých uměleckých školách. Tím se spontánně podařilo zajistit nejen kontinuitu v rámci oboru, ale rovněž myšlenkovou integritu.

Název výstavy zaměřené na současnou podobu českého autorského porcelánu odkazuje k několika věcem. | Foto: Michaela Karásek ČejkováNázev výstavy zaměřené na současnou podobu českého autorského porcelánu odkazuje k několika věcem. | Foto: Michaela Karásek Čejková

Přestože temporální limity výstavy de facto zahrnují dvě desítky let, těžiště expozice se soustředí především na poslední dekádu tak, aby se do ní propsaly současný stav, kontext, způsoby nakládání s tradicí, ale i aktuální životní pocit. Zaměřuje se na ten druh autorského designu, který má schopnost otevírat témata, reinterpretovat a nabourávat zažité stereotypy – v technologii, tvarosloví, dekoru i významovém vyznění. Výběr záměrně opomíjí některé „notoricky známé“ realizace, navzdory tomu, že mají z dnešního pohledu prokazatelně iniciační charakter, ať už v rámci polistopadových oborových dějin, nebo s ohledem na obecnou demokratizaci designu směrem do společnosti. Cílem projektu ostatně není ambice představit vyčerpávající přehled nejznámějších milníků, stejně jako prakticky nebere ohled na velkosériově produkovaný a standardní užitý porcelán. Tomu věnuje pozornost výjimečně, pouze v případě „jiného“ řešení nebo ideového přesahu. 

Výstava je pořádána u příležitosti Českého předsednictví v Radě Evropské unie. Po skončení Designbloku poputuje do Moravské galerie v Brně. | Foto: Michaela Karásek ČejkováVýstava je pořádána u příležitosti Českého předsednictví v Radě Evropské unie. Po skončení Designbloku poputuje do Moravské galerie v Brně. | Foto: Michaela Karásek Čejková

Více než pětadvacet autorů dohromady naznačuje sice fragmentovaný, ale navzájem kompatibilní obraz tohoto média. Zároveň s ním přináší i kombinovanou zprávu o naší každodennosti, v níž – kromě jiného – rezonují i taková témata, jako jsou například ekologie, udržitelnost, inkluze nebo pandemická situace. Nesmí se zapomenout ani na to, že také současný autorský porcelán je katalyzátorem emocí a způsobem komunikace. Některé práce přitom dosahují až existenciálního rozměru a balancují na hranici volného umění. 

Jedna z hlavních výstav letošního Designbloku s názvem Terra Alba | Foto: Michaela Karásek ČejkováJedna z hlavních výstav letošního Designbloku s názvem Terra Alba | Foto: Michaela Karásek Čejková

Radek Wohlmuth
kurátor výstavy

Koncepce: Jana Zielinski, Jiří Macek
Kurátor výstavy: Radek Wohlmuth
Architekt: Maxim Velčovský
Vedoucí produkce: Šimon Borecký
Grafický design: Martina Černá
Fotografie: Michaela Karásek Čejková
Producent: Designblok / Profil Media s.r.o.

Výstava s názvem Terra Alba | Foto: Michaela Karásek ČejkováVýstava s názvem Terra Alba | Foto: Michaela Karásek Čejková

Kompletní výčet toho, na co se můžete na letošním Designbloku, najdete v našem článku

Související

Nejen česká špička, ale i ukrajinský design. Letošní festival Designblok nese podtitul Les a vrací se na Smíchov
Produktový design

Nejen česká špička, ale i ukrajinský design. Letošní festival Designblok nese podtitul Les a vrací se na Smíchov

Redakce Czechdesign - 29. 9. 2022 - 8 min.

výstava czd
web expo
SHOP Snoubení
job lab 2024