Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Největší výstavní projekt v české historii zná svou grafickou podobu. Odhalujeme výsledky naší designérské soutěže

Na konci října se otevřely brány komplexu Historické a Nové budovy Národního muzea na Václavském náměstí. Několikaleté opravy se netýkaly pouze nových fasád, ale také úprav interiérů, ve kterých se plánuje v nejbližších letech návštěvníkům zpřístupnit 5 zbrusu nových expozic. Pro Národní muzeum jsme zorganizovali designérskou soutěž a vyhlásili otevřené výběrové řízení, ve kterém jsme hledali designéry pro grafiku těchto expozic. Představujeme vám vítěze.

Unikát v dějinách českého muzejnictví

Národní muzeum připravuje největší výstavní projekt v české historii. Na konci minulého roku vyhlásilo spolu s CZECHDESIGN otevřené výběrové řízení na grafické řešení 5 stálých expozic: 
- Příroda, Zázraky evoluce
- Dějiny
- Dějiny 20. století
- Klenotnice a Mincovní kabinet 
- Lidé: Člověk, společnost a kultura v minulosti

Každá expozice představuje samostatný projekt, na kterém pracuje jedno architektonické studio. Do otevřené soutěže na grafickou podobu expozic se přihlásilo celkem 27 soutěžních návrhů. Jednotlivá studia mohla přihlásit návrh na jednu až všech pět expozic. Porota hodnotila návrhy pro každou expozici zvlášť.

Nejúspěšnějším účastníkem soutěže bylo studio Marvil, které zvítězilo hned ve třech kategoriích a bude tedy realizovat celkem 3 expozice. Další dvě budou realizovat studia PixleReDesign. První expozice by měly být veřejnosti zpřístupněny už v roce 2020. Přečtěte si, na co se můžete těšit.

Studio Marvil

Studio Marvil zvítězilo ve třech kategoriích a bude tedy realizovat hned 3 stálé expozice, které spolu tematicky souvisí: Příroda, Zázraky evoluce, DějinyLidé: Člověk, společnost a kultura v minulosti.

Expoziční celek Příroda, Zázraky evoluce zobrazí neživou přírodu v kontrastu s živým světem zvířat, jeho architektonickou podobu bude mít na starosti tým ve složení Daniel Kříž, Jan Albrecht a Renata Slámková. Dějiny představí vývoj českých zemí od 9. století až po první světovou válku, na této expozici budou spolupracovat s architektonickým studiem The Builders. Třetí expozice s názvem Lidé bude mapovat existenci člověka a jeho předchůdců, tentokrát s architektem Petrem Jandou

Tým Studia Marvil, zleva: Jiří Karásek, Olga Benešová, Zuzana Krušinová, Pavel Zelenka, Vojtěch Vavřín, zdroj: Studio MarvilTým Studia Marvil, zleva: Jiří Karásek, Olga Benešová, Zuzana Krušinová, Pavel Zelenka, Vojtěch Vavřín, zdroj: Studio Marvil

Studio zvítězilo s návrhem, který byl původně vytvořen pro všech 5 expozic. Konečná podoba se bude mírně lišit, a to z toho důvodu, aby co nejlépe zapadla do charakteru Historické budovy, kde se budou nacházet tři vítězné realizace. Z původního návrhu zůstává zachován flexibilní systém typografie za využití písma Messina a jednotná grafika průvodců expozic.

Celkový koncept grafiky expozic, zdroj: Studio MarvilCelkový koncept grafiky expozic, zdroj: Studio Marvil

Za více než 20 let působení na poli grafického designu a brandingu má za sebou pražské studio řadu úspěšných projektů. Pro jejich práci je charakteristická spolupráce s architekty, ilustrátory a jinými umělci. Výsledky této mezioborové synergie bylo možno spatřit třeba v Národní galerii během výstavy Karla Škréty. Minulý rok získalo studio mezinárodní Red Dot Design Award za realizaci pro TON a bylo součástí expozice Beazly Design of the Year 2018 v Londýně s projektem vizuální identity pro SŽDC.

Návrh úvodního panelu expozice, zdroj: Studio MarvilNávrh úvodního panelu expozice, zdroj: Studio Marvil

Návrhy úvodních panelů jednotlivých místností, zdroj: Studio MarvilNávrhy úvodních panelů jednotlivých místností, zdroj: Studio Marvil

Návrh obálky průvodce expozicí, zdroj: Studio MarvilNávrh obálky průvodce expozicí, zdroj: Studio Marvil

Typografie jednotné grafické identity, zdroj: Studio MarvilTypografie jednotné grafické identity, zdroj: Studio Marvil

Pixle

Studio Pixle zvítězilo mezi návrhy, které řešily expozici s názvem Dějiny 20. století. Ta se jako jediná bude nacházet v Nové budově Národního muzea. Tématicky naváže na podobně pojatou expozici v Hlavní budově, ale má svá specifika, kterými se částečně odliší. Propojí svět politiky, veřejného prostoru se soukromým životem. Vítězný návrh vznikl ve spolupráci s pražským nezávislým studiem Deep Throat.

Celý tým studia Pixle v jedné fotografii, zdroj: studio PixleCelý tým studia Pixle v jedné fotografii, zdroj: studio Pixle

Základní myšlenkou celého konceptu je propojit a zároveň zasadit do kontrastu historii se současností. Toho bude docíleno pomocí rozporu mezi historizujícím patkovým písmem a moderním bezpatkovým. Vizuální styl je navržen jako jednoduchý, modulární a maximálně variabilní, snadno se tak přizpůsobí architektonickému řešení expozice, která bude v režii Daniela Dvořáka.

Ukázka vítězného návrhu expozice Dějiny 20. století, zdroj: Národní muzeumUkázka vítězného návrhu expozice Dějiny 20. století, zdroj: Národní muzeum

Studio Pixle založil grafický designér Filip Mond s Ondřejem a Pavlínou Doležalovými. Studio se sídlem v Brně získalo tři nominace v prestižní soutěži Czech Grand Design za vizuální styl a informační systém Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové a za magazín Smart Cities. V roce 2008 získalo 2. místo v soutěži Nejkrásnější české knihy roku za monografii o Federicu Díazovi. V roce 2012 zpracovali grafický vizuál Ceny Jindřicha Chalupeckého

Návrh výstavního textového panelu, zdroj: Národní muzeumNávrh výstavního textového panelu, zdroj: Národní muzeum

Citylight expozice, zdroj: Národní muzeumCitylight expozice, zdroj: Národní muzeum

Ukázka expozice - panely, zdroj: Národní muzeumUkázka expozice - panely, zdroj: Národní muzeum

Návrh dvojjazyčné popisky, zdroj: Národní muzeumNávrh dvojjazyčné popisky, zdroj: Národní muzeum

ReDesign

Studio ReDesign uspělo se svým návrhem na grafické řešení expozice s názvem Klenotnice a Mincovní kabinet, která se tématem, materiálovou hodnotou a vysokou uměleckořemeslnou úrovní ostatním expozicím vymyká. Jedná se o jedinečné spojení mistrovských děl, poctivé řemeslné práce s drahými kameny a vzácnými kovy v kontrastu s přirozenou podobou těchto materiálů. Část věnována mincovnictví představí příběh peněz od starověku po současnost. Náročného úkolu se spolu s grafickým studiem zhostí ROBUST architekti.

Studio ReDesign: zleva Petr Krejzek, Mariana Dvořáková, Klára Kvízová a Jiří Mocek, zdroj: studioStudio ReDesign: zleva Petr Krejzek, Mariana Dvořáková, Klára Kvízová a Jiří Mocek, zdroj: studio

Návrh si pohrává se symbolikou vystavovaných exponátů, které jsou převedeny do piktogramů. Každý okruh expozice bude mít svůj vlastní. Piktogramy jsou aplikovatelné do logotypu výstavy, popisků jednotlivých objektů a případných animací. Celý vizuál je podtržen jednoduchým a funkčním fontem, který svým charakterem elegantně doplňuje styl expozice.

Ukázka vítězného návrhu expozice Klenotnice Národního muzea, zdroj: Národní muzeumUkázka vítězného návrhu expozice Klenotnice Národního muzea, zdroj: Národní muzeum

Studiu, které zvítězilo v poslední kategorii, je rovněž blízká mezioborová spolupráce na rozsáhlejších projektech. Jeho kvalitu dokládá mnohočetná nominace na Czech Grand Design a pravidelné umístění v soutěžích Nejkrásnější české knihy roku, které organizuje Památník národního písemnictví. ReDesign tvoří Petr Krejzek a Klára Kvízová, na projektu Klenotnice spolupracoval Jiří Mocek.

Ukázka vítězného návrhu expozice Klenotnice Národního muzea, zdroj: Národní muzeumUkázka vítězného návrhu expozice Klenotnice Národního muzea, zdroj: Národní muzeum

Ukázka vítězného návrhu expozice Klenotnice Národního muzea, zdroj: Národní muzeumUkázka vítězného návrhu expozice Klenotnice Národního muzea, zdroj: Národní muzeum

Ukázka vítězného návrhu expozice Mincovní kabinet, zdroj: Národní muzeumUkázka vítězného návrhu expozice Mincovní kabinet, zdroj: Národní muzeum

Ukázka vítězného návrhu expozice Mincovní kabinet, zdroj: Národní muzeumUkázka vítězného návrhu expozice Mincovní kabinet, zdroj: Národní muzeum

Porota soutěže

O výsledku rozhodla porota složená z nezávislých odborníků a zástupců Národního muzea.

Nezávislá část poroty:
Ing. arch. Josef Pleskot, architekt, garant pro architektonické řešení expozic
Mgr. Jana Vinšová, teoretička designu a ředitelka CZECHDESIGN
MgA. Roman Černohous, grafický designér, autor orientačního systému NM
Mgr. Jiří Toman, grafický designér, Toman design

Zástupci Národního muzea:
Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost NM 
RNDr. Ing. Ivo Macek, ředitel Přírodovědeckého muzea NM
Mgr. Marek Junek, Ph.D., ředitel Historického muzea NM
Mgr. Petr Brůha, hlavní manažer expozice NM
Mgr. Martin Musil, vedoucí výstavního oddělení NM

Soutěž plná překážek

Soutěž, vzhledem k rozsahu a hodnotě veřejné zakázky, byla vypsána v nadlimitním režimu, čímž podléhá přísnějším kritériím ze strany zákona o zadávání veřejných zakázek. To s sebou nese pro zadavatele, organizátora i designéry řadu překážek. Ať už jde o nutnost poprat se s velmi nepřátelským a zastaralým systémem pro zadávání veřejných zakázek NEN, dlouhé čekání na výsledek nebo nadměrná administrativa spojená s celým procesem.

Strasti nad podáním soutěžního návrhu popsal článkem Když zamrzne peklo: jak dopadne spojení digitalizace státní správy a grafického tendru jeden ze zájemců o soutěž, grafický designér Tom Garcy. V mnohém mu musíme dát za pravdu.

Soutěž byla vypsána již na jaře loňského roku, účastníků bylo mnohem méně oproti té současné. Vzhledem k přísnějším kritériím na kvalifikaci účastníků, museli být všichni pro nesplnění vyloučeni a soutěž následně zrušena. Zapojením CZECHDESIGN do celého procesu došlo k výraznému zjednodušení podmínek soutěže, zatraktivnění tématu pro širší spektrum designérů a přineslo také několikanásobně větší počet přihlášených návrhů a úspěšný a kvalitní výsledek celé soutěže.

Shrnutí výsledků

Příroda, zázraky evoluce (1. kategorie) 
1. místo Studio Marvil
2. místo Helena Jiskrová
3. místo Pixle 

Dějiny (2. kategorie)
1. místo Studio Marvil
2. místo Pixle 
3. místo AG Geronimo

Dějiny 20. století (3. kategorie)
1. místo studio Pixle
2. místo Studio Marvil
3. místo Jindřiška Mikešová

Klenotnice a mincovní kabinet (4. kategorie)
1. místo Petr Krejzek (ReDesign)
2. místo Studio Marvil
3. místo Pixle

Lidé: Člověk, společnost a kultura v minulosti (5. kategorie)
1. místo Studio Marvil
2. místo Pixle
3. místo Ondřej Zámiš

Sjedocený muzejní komplex

Práce na jednotlivých expozicích intenzivně probíhají a postupně se budou veřejnosti otevírat v letech 2020–2021. 

Změnou prochází celý zrekonstruovaný komplex. Díky další soutěži, kterou CZECHDESIGN pro Národní muzeum v loňském roce zorganizoval, se pracuje také na jednotném orientačním systému v celém komplexu budov. Ten se postará o navigaci návštěvníků mezi jednotlivými stálými expozicemi i v dalších (většinou složitých) prostorách obou budov. Jeho autorem je grafický designér Roman Černohous a architektonické studio esté architekti.

Díky návaznosti obou CZECHDESIGN soutěží a zapojení autorů navigačního systému do procesu tvorby expozic, se docílí propojení expozic s orientačním systémem, což přispěje ke kvalitě celé muzejní služby.

Další články