Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
Práce studentky grafického designu Yunjae Woo | Zdroj: Prague College Práce studentky grafického designu Yunjae Woo | Zdroj: Prague College

Nejlepší práce z Prague College. Představujeme projekty absolventů britské univerzity v Praze

Karanténa se podepsala na mnoha plánovaných výstavních projektech. Absolventské ročníky studentů Prague College, nyní Prague City University, se rozhodly využít virtuálního prostředí a své práce vystavili v rámci několikadenních online výstav.

Během měsíce června se veřejnosti postupně představily čtyři absolventské výstavy studentů Prague College. Ačkoli díla nemohla být v rámci karanténních opatření prezentována klasickým galerijním způsobem, zmíněným projektům online forma rozhodně sedla. Místo jednotlivých konceptů vznikly čtyři celistvé projekty mluvící sjednoceným jazykem, kde práce fungují samostatně, ale i v celku jako jednotné umělecké dílo. Studenti využívají současného vizuálního jazyka, orientují se v trendech, ale zároveň přemýšlí v širších, mezioborových kontextech, nacházejí zajímavé vztahy a propojení. Vyjadřují se k aktuálním problémům, ale nevyhýbají se ani hlubším osobním tématům. Ačkoli se výstavy dělí podle absolventů jednotlivých oborů, přístupy ateliérů jim dávají svobodu vyjádření, a tak se jedná o multimediální mix nových i klasických forem.

You should cometomy.house

Expozice You should cometomy.house diváky vyzívá k návštěvě virtuálního prostoru, který skrz online prostředí propojuje byty šesti studentek bakalářského programu Fine Art Experimental Media. Vytvořením fiktivního místa složeného z reálně existujících pokojů napříč republikou umělkyně otevírají otázku meziprostoru ležícího na hranici reality a fikce. Všechny se přes webkameru schází v „obývacím pokoji“, odkud se návštěvník dostává do pokojů fungujících coby galerijní síně.

Online výstava You should cometomy.house | Zdroj: Prague CollegeOnline výstava You should cometomy.house | Zdroj: Prague College

Estetika postinternetu v kombinaci s návratem k fotografii v tomto případě funguje velmi dobře. Autorky využívají klasických prvků, které online prostředí nabízí (Lofi estetika, jednoduché vizuální kombinace, cliparty, audiovizuální vstupy…), i tak je však z místností cítit autonomie jejich majitele. Ačkoli každá místnost mluví svým vlastním jazykem, celou platformou prochází nenápadná pojící linka a projekt tak působí jako komplexní, jednotné umělecké dílo.

Práce studentky oboru Fine Art Experimental Media Valeriie Yeromenko | Zdroj: Prague College

Myšlenka bytových galerií není žádnou novinkou – předrevoluční nálada minulého století z tohoto pojmu vytvořila kult podporující tehdejší svéráz alternativních výstavních prostorů. Virtuální poloha pojatá zahraničními autory tomuto fenoménu ovšem dodává zcela nový rozměr a když k tomu přičteme nedávnou karanténní situaci, ve které celý projekt vznikal, lze zde nalézt opravdu zajímavé sociologické roviny. Dívky zvou návštěvníky k sobě domů, do jediného životního prostoru, kde se mohly svobodně pohybovat. Rozjímají nad svými kořeny, které propojují se současnou situací a životem v České republice. V doprovodných textech na pomezí poezie a anotace díla odhalují křehkost a nejistotu, ale i potenciál, který poslední měsíce karantény nabídly.

Happily ever after

Fyzickým výstavám grafických oborů často něco chybí. Jako by je převedení z digitálního do reálného prostředí znehodnotilo omezeností tištěného formátu. Virtuální prostředí v tomto případě nabízí mnohem širší možnosti a v rámci bezprecedentní situace i tvůrčích kvalit vystavujících se v případě výstavy Happily ever after z omezení stala přednost.

Online výstava Happily ever after | Zdroj: www.happilyever.czOnline výstava Happily ever after | Zdroj: www.happilyever.cz

Online formát této výstavě opravdu svědčí a s přihlédnutím na zaměření potenciálních diváků bych toto řešení považovala za ideální i za normální situace. Jednoduše strukturovaná vizuálně atraktivní platforma opět, i přes rozmanitost vystavených děl, funguje jako celistvé, samostatné dílo. Portálu dominuje video vizualizace začleňující práce absolventů bakalářského programu do reálného prostředí grafického ateliéru školy. Místo snahy o realistické začlenění děl do prostoru naopak vytváří fúzi mezi reálným a virtuálním světem. S pohybem kamery se proměňuje perspektiva prostoru, a díla tak připomínají pohyblivé holografické bannery levitující napříč místností. Video tak diváku nechává volnost pro interpretaci instalace.

Práce It's Okay od studentky Thuy Anh Vu v rámci online výstavy Happily ever after | Zdroj: www.happilyever.czPráce It's Okay od studentky Thuy Anh Vu v rámci online výstavy Happily ever after | Zdroj: www.happilyever.cz

Tematika i způsob zpracování jednotlivých děl je široký a napovídá k volnějšímu vedení ateliéru. Od sociální, ekologické i osobní tematiky přechází ke klasickému zpracování vizuální identity. V technických parametrech se pohybují od klasického média kresby až po animace či mobilní aplikace. Většina studentů velmi citlivě přihlíží k ekologické krizi a buď volí dostupné udržitelné varianty, nebo se skrze spekulativní cesty snaží přijít na nové možnosti. Často se obrací k alternativním materiálům a podpoře lokální řemeslné produkce. Celkově tak vzniká komplexní balík inspirace nejen pro graficky zaměřené návštěvníky.

Happily Ever After - BA (Hons) Graphic Design Graduate Exhibition 2020 | Zdroj: Prague College

PATIENT F

Po měsíci karantény stráveném v bytě jedna + KK se snažíte skrz mentální či virtuální prostor uniknout na jiná místa. Zavíráte oči nebo kloužete po vrstvách internetu. Absolventi ateliéru Grafický design zvolili druhou možnost a připravili výstavu přímo uprostřed virtuálního oceánu.

Výstava PATIENT F nejmladších studentů školy (úroveň maturitního studia) se odehrává na prapodivném místě, plošině obklopené nekonečnou vodní hladinou. Není možné odtud odejít, a veškerý čas tak návštěvník tráví mezi díly nainstalovanými na výstavních panelech. Ačkoli se jedná o relativně klasický způsob online prohlídky uměle vytvořeného galerijního prostoru ve stylu game artu, zůstává v nás pocit jakési tíživosti – jako by se reálná atmosféra karantény přenesla i do samotné výstavy.

Online výstava PATIENT F nejmladších studentů školy | Zdroj: Prague CollegeOnline výstava PATIENT F nejmladších studentů školy | Zdroj: Prague College

Celkový nádech tak dobře koresponduje s tématikou absolventských prací, ve které se studenti zaměřují na nedávnou nelehkou karanténní situaci a možnosti, jak se vyrovnat s přicházející mentální nerovnováhou. Mediálním mixem plošné grafiky, ilustrace i videí komentují globální problematiku skrze osobní prožitek z bezprecedentního období. Ačkoli se forma virtuální galerijní prohlídky může v tomto případě jevit jako dostatečně nevyužitý potenciál online prostředí, v souvislosti s ostatními výstavami doplňuje škálu možných přístupů. Kromě samotné expozice stránky nabízí kompletní přehled portfolií vystavujících a tak i v komplexnější vhled do kontinuální studijní činnosti.

Online výstava PATIENT F nejmladších studentů školy | Zdroj: Prague CollegeOnline výstava PATIENT F nejmladších studentů školy | Zdroj: Prague College

ReShape

Karanténa povolila a s ní i nemožnost fyzické návštěvy galerií. I tak se však absolventi magisterských programů FINE ART a FUTURE DESIGN rozhodli něco z této bezprecedentní situace ponechat i pro svoji finální výstavu a projekt ReShape tvarovat stejně tak, jako tvarujeme a kombinujeme užívání reálného a virtuálního prostoru.

Výstava ReShape | Zdroj: www.reshapeexhibition.czVýstava ReShape | Zdroj: www.reshapeexhibition.cz

Základní koncept výstavy vychází z existenčních návyků posledních let, kdy se digitální technologie propsaly do většiny základních úkonů a mezilidské interakce. Studenti skrze nové spekulativní cesty i zaběhlé struktury komentují osobní a obecné zkušenosti s tímto fenoménem. Propojení dvou zdánlivě velmi rozdílných přístupů studijních programů FINE ART a FUTURE DESIGN vytváří zajímavou fúzi na pomezí klasických výtvarných médií a nových technologií. Studenti prvního zmiňovaného ateliéru si kladou otázky a skrze více či méně poetickou rovinu polemizují nad současným stavem. Druhý ateliér pak spekulativní cestou spíše vyhledává řešení a relevantní odpovědi založené na neustále se rozvíjejících nových technologiích.

Plastic (Un)Aware Shraddha Bansode (MA Fine Art) | Zdroj: www.reshapeexhibition.czPlastic (Un)Aware Shraddha Bansode (MA Fine Art) | Zdroj: www.reshapeexhibition.cz

I přes tyto dva různorodé přístupy výstava drží velmi dobře pohromadě a konceptu odpovídají i cesty samotné prezentace. Autoři se rozhodli pro kombinaci reálné klasické galerijní produkce a virtuálních možností. Výstava se reálně odehrává v galerii PRAGOVKA, nicméně nedílnou součástí je i plnohodnotný webový portál a videozáznam z galerie představující jednotlivé autorské přístupy. Video je tak jakousi kombinací online vernisáže a komentované prohlídky, kterou si návštěvník může užít, aniž by překročil práh galerie.

Jak už sám název projektu i její forma napovídá: ReShape zkoumá, jak digitální technologie transformují lidské chování a civilizační návyky. Nepřináší odpovědi, ale rozšiřuje okruh relevantních otázek. A to je to jediné, co v tuto chvíli můžeme dělat.

ReShape MA Fine Art & MA Future Design Final Exhibition | Zdroj: Prague College

Další články