Nejlepší práce z Prague College. Představujeme projekty absolventů britské univerzity v Praze

Práce studentky grafického designu Yunjae Woo | Zdroj: Prague College Práce studentky grafického designu Yunjae Woo | Zdroj: Prague College

Karanténa se podepsala na mnoha plánovaných výstavních projektech. Absolventské ročníky studentů Prague College, nyní Prague City University, se rozhodly využít virtuálního prostředí a své práce vystavili v rámci několikadenních online výstav.

Během měsíce června se veřejnosti postupně představily čtyři absolventské výstavy studentů Prague College. Ačkoli díla nemohla být v rámci karanténních opatření prezentována klasickým galerijním způsobem, zmíněným projektům online forma rozhodně sedla. Místo jednotlivých konceptů vznikly čtyři celistvé projekty mluvící sjednoceným jazykem, kde práce fungují samostatně, ale i v celku jako jednotné umělecké dílo. Studenti využívají současného vizuálního jazyka, orientují se v trendech, ale zároveň přemýšlí v širších, mezioborových kontextech, nacházejí zajímavé vztahy a propojení. Vyjadřují se k aktuálním problémům, ale nevyhýbají se ani hlubším osobním tématům. Ačkoli se výstavy dělí podle absolventů jednotlivých oborů, přístupy ateliérů jim dávají svobodu vyjádření, a tak se jedná o multimediální mix nových i klasických forem.

You should cometomy.house

Expozice You should cometomy.house diváky vyzívá k návštěvě virtuálního prostoru, který skrz online prostředí propojuje byty šesti studentek bakalářského programu Fine Art Experimental Media. Vytvořením fiktivního místa složeného z reálně existujících pokojů napříč republikou umělkyně otevírají otázku meziprostoru ležícího na hranici reality a fikce. Všechny se přes webkameru schází v „obývacím pokoji“, odkud se návštěvník dostává do pokojů fungujících coby galerijní síně.

Online výstava You should cometomy.house | Zdroj: Prague CollegeOnline výstava You should cometomy.house | Zdroj: Prague College

Estetika postinternetu v kombinaci s návratem k fotografii v tomto případě funguje velmi dobře. Autorky využívají klasických prvků, které online prostředí nabízí (Lofi estetika, jednoduché vizuální kombinace, cliparty, audiovizuální vstupy…), i tak je však z místností cítit autonomie jejich majitele. Ačkoli každá místnost mluví svým vlastním jazykem, celou platformou prochází nenápadná pojící linka a projekt tak působí jako komplexní, jednotné umělecké dílo.

Práce studentky oboru Fine Art Experimental Media Valeriie Yeromenko | Zdroj: Prague College

Myšlenka bytových galerií není žádnou novinkou – předrevoluční nálada minulého století z tohoto pojmu vytvořila kult podporující tehdejší svéráz alternativních výstavních prostorů. Virtuální poloha pojatá zahraničními autory tomuto fenoménu ovšem dodává zcela nový rozměr a když k tomu přičteme nedávnou karanténní situaci, ve které celý projekt vznikal, lze zde nalézt opravdu zajímavé sociologické roviny. Dívky zvou návštěvníky k sobě domů, do jediného životního prostoru, kde se mohly svobodně pohybovat. Rozjímají nad svými kořeny, které propojují se současnou situací a životem v České republice. V doprovodných textech na pomezí poezie a anotace díla odhalují křehkost a nejistotu, ale i potenciál, který poslední měsíce karantény nabídly.

Happily ever after

Fyzickým výstavám grafických oborů často něco chybí. Jako by je převedení z digitálního do reálného prostředí znehodnotilo omezeností tištěného formátu. Virtuální prostředí v tomto případě nabízí mnohem širší možnosti a v rámci bezprecedentní situace i tvůrčích kvalit vystavujících se v případě výstavy Happily ever after z omezení stala přednost.

Online výstava Happily ever after | Zdroj: www.happilyever.czOnline výstava Happily ever after | Zdroj: www.happilyever.cz

Online formát této výstavě opravdu svědčí a s přihlédnutím na zaměření potenciálních diváků bych toto řešení považovala za ideální i za normální situace. Jednoduše strukturovaná vizuálně atraktivní platforma opět, i přes rozmanitost vystavených děl, funguje jako celistvé, samostatné dílo. Portálu dominuje video vizualizace začleňující práce absolventů bakalářského programu do reálného prostředí grafického ateliéru školy. Místo snahy o realistické začlenění děl do prostoru naopak vytváří fúzi mezi reálným a virtuálním světem. S pohybem kamery se proměňuje perspektiva prostoru, a díla tak připomínají pohyblivé holografické bannery levitující napříč místností. Video tak diváku nechává volnost pro interpretaci instalace.

Práce It's Okay od studentky Thuy Anh Vu v rámci online výstavy Happily ever after | Zdroj: www.happilyever.czPráce It's Okay od studentky Thuy Anh Vu v rámci online výstavy Happily ever after | Zdroj: www.happilyever.cz

Tematika i způsob zpracování jednotlivých děl je široký a napovídá k volnějšímu vedení ateliéru. Od sociální, ekologické i osobní tematiky přechází ke klasickému zpracování vizuální identity. V technických parametrech se pohybují od klasického média kresby až po animace či mobilní aplikace. Většina studentů velmi citlivě přihlíží k ekologické krizi a buď volí dostupné udržitelné varianty, nebo se skrze spekulativní cesty snaží přijít na nové možnosti. Často se obrací k alternativním materiálům a podpoře lokální řemeslné produkce. Celkově tak vzniká komplexní balík inspirace nejen pro graficky zaměřené návštěvníky.

Happily Ever After - BA (Hons) Graphic Design Graduate Exhibition 2020 | Zdroj: Prague College

PATIENT F

Po měsíci karantény stráveném v bytě jedna + KK se snažíte skrz mentální či virtuální prostor uniknout na jiná místa. Zavíráte oči nebo kloužete po vrstvách internetu. Absolventi ateliéru Grafický design zvolili druhou možnost a připravili výstavu přímo uprostřed virtuálního oceánu.

Výstava PATIENT F nejmladších studentů školy (úroveň maturitního studia) se odehrává na prapodivném místě, plošině obklopené nekonečnou vodní hladinou. Není možné odtud odejít, a veškerý čas tak návštěvník tráví mezi díly nainstalovanými na výstavních panelech. Ačkoli se jedná o relativně klasický způsob online prohlídky uměle vytvořeného galerijního prostoru ve stylu game artu, zůstává v nás pocit jakési tíživosti – jako by se reálná atmosféra karantény přenesla i do samotné výstavy.

Online výstava PATIENT F nejmladších studentů školy | Zdroj: Prague CollegeOnline výstava PATIENT F nejmladších studentů školy | Zdroj: Prague College

Celkový nádech tak dobře koresponduje s tématikou absolventských prací, ve které se studenti zaměřují na nedávnou nelehkou karanténní situaci a možnosti, jak se vyrovnat s přicházející mentální nerovnováhou. Mediálním mixem plošné grafiky, ilustrace i videí komentují globální problematiku skrze osobní prožitek z bezprecedentního období. Ačkoli se forma virtuální galerijní prohlídky může v tomto případě jevit jako dostatečně nevyužitý potenciál online prostředí, v souvislosti s ostatními výstavami doplňuje škálu možných přístupů. Kromě samotné expozice stránky nabízí kompletní přehled portfolií vystavujících a tak i v komplexnější vhled do kontinuální studijní činnosti.

Online výstava PATIENT F nejmladších studentů školy | Zdroj: Prague CollegeOnline výstava PATIENT F nejmladších studentů školy | Zdroj: Prague College

ReShape

Karanténa povolila a s ní i nemožnost fyzické návštěvy galerií. I tak se však absolventi magisterských programů FINE ART a FUTURE DESIGN rozhodli něco z této bezprecedentní situace ponechat i pro svoji finální výstavu a projekt ReShape tvarovat stejně tak, jako tvarujeme a kombinujeme užívání reálného a virtuálního prostoru.

Výstava ReShape | Zdroj: www.reshapeexhibition.czVýstava ReShape | Zdroj: www.reshapeexhibition.cz

Základní koncept výstavy vychází z existenčních návyků posledních let, kdy se digitální technologie propsaly do většiny základních úkonů a mezilidské interakce. Studenti skrze nové spekulativní cesty i zaběhlé struktury komentují osobní a obecné zkušenosti s tímto fenoménem. Propojení dvou zdánlivě velmi rozdílných přístupů studijních programů FINE ART a FUTURE DESIGN vytváří zajímavou fúzi na pomezí klasických výtvarných médií a nových technologií. Studenti prvního zmiňovaného ateliéru si kladou otázky a skrze více či méně poetickou rovinu polemizují nad současným stavem. Druhý ateliér pak spekulativní cestou spíše vyhledává řešení a relevantní odpovědi založené na neustále se rozvíjejících nových technologiích.

Plastic (Un)Aware Shraddha Bansode (MA Fine Art) | Zdroj: www.reshapeexhibition.czPlastic (Un)Aware Shraddha Bansode (MA Fine Art) | Zdroj: www.reshapeexhibition.cz

I přes tyto dva různorodé přístupy výstava drží velmi dobře pohromadě a konceptu odpovídají i cesty samotné prezentace. Autoři se rozhodli pro kombinaci reálné klasické galerijní produkce a virtuálních možností. Výstava se reálně odehrává v galerii PRAGOVKA, nicméně nedílnou součástí je i plnohodnotný webový portál a videozáznam z galerie představující jednotlivé autorské přístupy. Video je tak jakousi kombinací online vernisáže a komentované prohlídky, kterou si návštěvník může užít, aniž by překročil práh galerie.

Jak už sám název projektu i její forma napovídá: ReShape zkoumá, jak digitální technologie transformují lidské chování a civilizační návyky. Nepřináší odpovědi, ale rozšiřuje okruh relevantních otázek. A to je to jediné, co v tuto chvíli můžeme dělat.

ReShape MA Fine Art & MA Future Design Final Exhibition | Zdroj: Prague College

Související

Česká stopa v Africe. Studenti pražské univerzity Prague College navrhli nový web pro neziskovku ve Rwandě
Grafický design

Česká stopa v Africe. Studenti pražské univerzity Prague College navrhli nový web pro neziskovku ve Rwandě

Petra Boháčová - 19. 6. 2020

Stále tu řešíme sto let stará témata. S Petrem Knoblochem o budoucnosti designu a systému výuky na Prague College
Grafický design

Stále tu řešíme sto let stará témata. S Petrem Knoblochem o budoucnosti designu a systému výuky na Prague College

Barbora Čápová - 12. 3. 2020

Design jako řešení problému. Studenti Prague College přišli s nápady, jak podpořit udržitelnost
Grafický design

Design jako řešení problému. Studenti Prague College přišli s nápady, jak podpořit udržitelnost

Martina Freitagová - 31. 5. 2019

Prague College: Zábavné studentské práce s přesahem
Grafický design

Prague College: Zábavné studentské práce s přesahem

Barbora Langmajerová - 2. 6. 2016

Digitální design je design jako každý jiný, není třeba se ho bát, říká UX designér Lukáš BoB Marvan
 

Digitální design je design jako každý jiný, není třeba se ho bát, říká UX designér Lukáš BoB Marvan

Anežka Adamíková - 12. 4. 2016

Beseda: Michal Jelínek, alias digitální designér
 

Beseda: Michal Jelínek, alias digitální designér

CZECHDESIGN.CZ - 9. 4. 2010

job shop
výstava czd
kruh 2024 duben
shop 4/2024