NEJKRÁSNĚJŠÍ KNIHY ROKU 2015

Vítězné knihy v kategorii KNIHY O VÝTVARNÉM UMĚNÍ
1. místo: Miloš Budík (Galerie Pecka), 2. místo: Karel Novák: Přirozeně (BiggBoss), 3. místo: Jiří Šalamoun aneb Představitelné pohledy na svět (Baobab)
zdroj: www.pnp.cz Vítězné knihy v kategorii KNIHY O VÝTVARNÉM UMĚNÍ 1. místo: Miloš Budík (Galerie Pecka), 2. místo: Karel Novák: Přirozeně (BiggBoss), 3. místo: Jiří Šalamoun aneb Představitelné pohledy na svět (Baobab) zdroj: www.pnp.cz

Že nemáte soudit knihu podle obalu? Ale klidně. I odborníci to dělají. Vyhlášení výsledků již 51. ročníku ceny Nejkrásnější kniha 2015 proběhlo ve středu 20. dubna v letohrádku Hvězda. Vítězů je požehnaně, porotci rozdali celých 99 cen. Na tu poslední, která číslo zarovná na rovnou stovku, si však ještě počkáme.

NEJKRÁSNĚJŠÍ KOMISE PRO NEJKRÁSNĚJŠÍ KNIHY ROKU 2015

Letošní ročník ceny Nejkrásnější kniha, kterou pořádá Ministerstvo kultury ČR ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví, začíná druhou padesátku této prestižní ceny za současný knižní design.

Po loňském jubilejním ročníku, který se mimo ceny samotné zaměřil i na historii soutěže, ten letošní přináší zajímavou novinku – Nejkrásnější komisi sestavenou tak, aby odrážela relativní chápání pojmu krásy.

Autorkou tohoto konceptu je Kateřina Šedá, která společně s letošním grafikem ceny a autorem jejího katalogu Adamem Macháčkem, přizvala k odborné technické a výtvarné porotě ještě porotu složenou z 65 porotců napříč českou společností – k hodnocení se tak dostaly slavné osobnosti (například Sámer Issa, Aťka Janoušková, Zuzana Bydžovská, Radim Uzel a jiní) i lidé, jejichž jména běžně v novinách nenajdete.

Knihy tak získaly ocenění například od předškoláka Mikuláše, nevidomé dívky, zástupce hasičů či zahrádkářů.

Cena se tradičně udílí v sedmi kategoriích, a to: odborná literatura, krásná literatura, literatura pro děti a mládež, učebnice pro školy všech stupňů a další didaktické pomůcky, knihy o výtvarném umění, katalogy a bibliofilie a autorské knihy.

Vyhlašují se první tři místa, to první získá diplom a částku 50 000 Kč. Kromě těchto kategorií pak Památník národního písemnictví ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem udílí ceny grafikovi do 30 let; studentům výtvarných a polygrafických škol pak Cenu Arna Sáňky. V rámci soutěže pak udílí své ceny ještě Spolek českých bibliofilů, SŠGU Hollar, TypoDesignClub a Svaz polygrafických podnikatelů.

KTERÁ KNIHA JE TEDY NEJKRÁSNĚJŠÍ?

Celkem se přihlásilo přes 200 publikací, odborná porota měla opravdu z čeho vybírat.

V kategorii odborné literatury si první místo vysloužilo TYPO 9010 z nakladatelství BiggBoss, kniha o českém digitalizovaném písmu v letech 1990-2010.

Porota ocenila především dokonalou souhru obsahu a formy a novátorský pohled na prezentaci písma. Textové příspěvky českých i světových typografů a teoretiků jsou vysázeny jednotlivými autorskými písmy, tím autoři dosáhli plynulého toku informací. Písmem o písmu; zbavili se tak prkennosti zobrazování písma v abecedách. Úžasné je i technologické provedení, které velkou knihu dokázalo udržet velmi lehkou.

TYPO 9010 je nejkrásnější českou odbornou knihou roku 2015.  zdroj: www.typo9010.czTYPO 9010 je nejkrásnější českou odbornou knihou roku 2015. zdroj: www.typo9010.cz

Příliš pozdě zemřít mladý je vítězem kategorie beletrie, která například v roce 2014 neměla obsazenou jedinou z vyhlašovaných příček. Porota vyzdvihla u této knihy především dobrou čitelnost a uživatelskou přívětivost s dokonale zvládnutým layoutem i sazbou. Kniha, opět z nakladatelství BiggBoss, jasně ilustruje, že umí vypadat krásně a moderně i bez nákladné polygrafie. V jednoduchosti je krása, říká se.

První cenu v kategorii beletrie získala publikace Příliš pozdě zemřít mladý.  zdroj: http://www.biggboss.cz/První cenu v kategorii beletrie získala publikace Příliš pozdě zemřít mladý. zdroj: http://www.biggboss.cz/

Kategorii literatury pro děti a mládež jednoznačně ovládlo nakladatelství Baobab, které svými publikacemi obsadilo všechny vyhlašované příčky, druhé místo navíc obsadilo hned dvěma publikacemi: Havětníkem Jiřího Dvořáka a Baoplanetou Luboše Drtiny. První místo si vysloužily Žvejkačky Marky Míkové v grafické úpravě Juraje Horvátha, které se vymykají od formátu přes materiál přebalu až k náročné technologii barevného tisku na savý papír.

Marka Míková se svými Žvejkačkami získala první cenu v kategorii literatury pro děti a mládež.  zdroj: www.baobab-books.netMarka Míková se svými Žvejkačkami získala první cenu v kategorii literatury pro děti a mládež. zdroj: www.baobab-books.net

Nejkrásnější komise udělila různá ocenění. Cenu Sámera Issy si odnesly Antikódynakladatelství Teapot, Radim Uzel zas vyzdvihl Zdeňka Zieglera za grafickou úpravu knihy Barokní architektura v Čechách. Cenu Aťky Janouškové si odnesla Martina Špinková za autorskou knížku Divný brach strach nakladatelství Cesty domů. A protože nejen představy o kráse jsou relativní, ale i ty o zasloužené odměně, někdo si od Nejkrásnější komise odnesl dlouhohrající desku, jiný zavařeninu anebo třeba letadélko ze stavebnice Merkur. Radost měli ale určitě všichni.

Cenu Aťky Janouškové převzala Martina Špinková za knihu Divný brach strach. zdroj: www.cestadomu.czCenu Aťky Janouškové převzala Martina Špinková za knihu Divný brach strach. zdroj: www.cestadomu.cz

Všechny přihlášené knihy si můžete prohlédnout na výstavě s názvem 51+, která v letohrádku Hvězda potrvá až do 29. května. Poslední cena Nejkrásnější knihy roku 2015 bude udělena právě návštěvníky výstavy. Můžete si tak vybrat tu nejkrásnější knihu minulého roku sami.

 

 

Kompletní výsledky Nejkrásnější knihy 2015

ODBORNÁ LITERATURA

1. místo: Typo 9010. České digitalizované písmo 1990—2010 (BiggBoss)

autoři: Tomáš Brousil, Petra Dočekalová, Zuzana Lednická, editorka: Petra Dočekalová, grafická úprava: Zuzana Lednická, Radek Sidun. 

2. místo: Tam a zpátky. Současný design, architektura a urbanismus

3. místo: Jan Mukařovský: Život a dílo

KRÁSNÁ LITERATURA

1. místo: Příliš pozdě zemřít mladý (BiggBoss)

Autoři: Ivo Pospíšil, Vladimír Jurásek, Jan Šulc, editor: Jan Šulc, grafická úprava: Petr Bosák, Robert Jansa.

2. místo: wiener gruppe (RUBATO)

3. místo: Recykliteratura (Lipnik)

 

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

1. místo: Žvejkačky (Baobab)

Autorka: Marka Míková, grafická úprava a ilustrace: Juraj Horváth.

2. místo: Havětník (Baobab)

2. místo: Baoplaneta (Baobab)

3. místo: To je Praha (Baobab)

 

UČEBNICE PRO ŠKOLY VŠECH STUPŇŮ A OSTATNÍ DIDAKTICKÉ POMŮCKY

1. místo: Sešit pro trénování paměti a dalších kognitivních funkcí (Česká alzheimerovská společnost)

Autorky: Jitka Suchá, Eva Jarolímová, Martina Mátlová, grafická úprava: Zuzana Lednická, Anna Divišová.

2. místo: Ko-Text. Tvar, zvuk a gesto, učitel a žák (Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy)

3. místo: Jaderná puma a její výroba v amatérských podmínkách (UTE)

3. místo: Filmové právo. Autorskoprávní perspektiva (Nová beseda)

 

KNIHY O VÝTVARNÉM UMĚNÍ

1. místo: Miloš Budík (Galerie Pecka)

Editoři: Lukáš Bártl, Jaroslav Pecka, grafická úprava: Petr Cabalka, Filip Nerad, ilustrace: Lukáš Bártl, Jaroslav Pecka.

2. místo: Karel Novák: Přirozeně (BiggBoss)

3. místo: Jiří Šalamoun aneb představitelné pohledy na svět (Baobab)

 

KATALOGY

1. místo: Teseract (Galerie AMU)

Autoři: Štěpán Marko, Jaromír Skácel, editoři: Hanna Buddeus, Filip Dvořák, grafická úprava: Štěpán Marko, Jaromír Skácel.

2. místo: Zbyněk Sekal. A věci se zvolna berou před se (Arbor Vitae)

3. místo: Jiří Petrbok. Hell3 JDC Revisited, 1998-2015 (Arbor Vitae)

 

BIBLIOFILIE A AUTORSKÉ KNIHY

1. místo: Palimpsest (4AM Fórum pro architekturu a média)

Autor a grafická úprava: Petr Jambor.

2. místo: Intimita (wo-men)

3. místo: Obrazový atlas dívky, která rozřezala knihovnu na části (tranzit.cz)

 

STUDENTSKÉ PRÁCE POSLUCHAČŮ VÝTVARNÝCH A POLYGRAFICKÝCH ŠKOL

1. místo, Cena Arna Sáňky: Segmentová písma (Typo 305)

Autor a grafická úprava: Martin Činčár.

2. místo: 2x25 (Typo 305)

3. místo: Šifry zločinu (Typo 305)

3. místo: Za Martou tma (VŠUP)

 

CENA SVAZU POLYGRAFICKÝCH PODNIKATELŮ

1. místo: Jde o to, aby o něco šlo. Typograf Oldřich Hlavsa (Akropolis)

Editorka a grafická úprava: Barbora Toman Tylová.

2. místo: Design Ústí. (Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)

3. místo: Praha v srdci. 189 příběhů města a lidí.

 

CENA SŠGU HOLLAR ZA ILUSTRACE

Nusle (Hura Kolektiv)

Autor, ilustrace a grafická úprava: Hza Bažant.

CENA VOJTĚCHA PREISSIGA

Jde o to, aby o něco šlo. Typograf Oldřich Hlavsa (Akropolis)

Editorka a grafická úprava: Barbora Toman Tylová.

CENA TYPODESIGNCLUBU ZA GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ

Jde o to, aby o něco šlo. Typograf Oldřich Hlavsa (Akropolis)

Editorka a grafická úprava: Barbora Toman Tylová.

CENA TVŮRCI DO 30 LET

Máj, 78 Kč / 100 g (Bylo nebylo)

Autoři: Karel Hynek Mácha, Anna Pleštilová, grafická úprava: Anna Pleštilová.

Související

Libdesign 2016
 

Libdesign 2016

Konference
2. 9. 2016, 08:00 - 18:00

Čau Zajíc - TYPO 9010
 

Čau Zajíc - TYPO 9010

Výstava
15. 4. 2016 - 28. 5. 2016

Přednáška Radka Siduna: O typografii
 

Přednáška Radka Siduna: O typografii

Přednáška
12. 2. 2018, 18:00

Jak to mohlo dopadnout? Představujeme návrhy ze soutěže na vizuální identitu městské části Praha 10
Grafický design

Jak to mohlo dopadnout? Představujeme návrhy ze soutěže na vizuální identitu městské části Praha 10

Jarmila Řehořková - 13. 2. 2024

Městská část Praha 10 představuje výrazné logo a vizuální identitu od studia MadLove
Grafický design

Městská část Praha 10 představuje výrazné logo a vizuální identitu od studia MadLove

Jarmila Řehořková - 8. 2. 2024

Bude trendem snaha o individualizaci, návrat k řemeslům, nebo vše pohltí AI? Ptáme se grafických designérů, co ovlivní v roce 2024 jejich obor
Grafický design

Bude trendem snaha o individualizaci, návrat k řemeslům, nebo vše pohltí AI? Ptáme se grafických designérů, co ovlivní v roce 2024 jejich obor

Redakce Czechdesign - 2. 2. 2024

S Alešem Najbrtem po stopách grafického designu. ČT připravila vůbec první pořad, který mapuje největší úspěchy oboru
Grafický design

S Alešem Najbrtem po stopách grafického designu. ČT připravila vůbec první pořad, který mapuje největší úspěchy oboru

Redakce Czechdesign - 25. 12. 2023

Pečeť, křídla, koruna, nebo srdíčka? Jak se změnily vizuální identity českých univerzit za poslední desetiletí
Grafický design

Pečeť, křídla, koruna, nebo srdíčka? Jak se změnily vizuální identity českých univerzit za poslední desetiletí

Magdaléna Sikorová - 28. 12. 2023

Nostalgická vzpomínka? Socialistické potravinové obaly by v dnešní konkurenci neuspěly, je přesvědčen historik Martin Franc
Grafický design

Nostalgická vzpomínka? Socialistické potravinové obaly by v dnešní konkurenci neuspěly, je přesvědčen historik Martin Franc

Kateřina Hubertová - 9. 1. 2024

ujep 2024
zuz banner