Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Nejkrásnější české knihy roku 2017 zveřejněny. Cenu získali Cirkus, Póvl i Paci, paci, pacičky

Letošní 53. ročník soutěže ocenil více než dvacet knih, jako ty nekrásnější za rok 2017, seznamte se s oceněnými tituly.

Nejkrásnější knihou v kategorii odborné literatury se stal Cirkus Pictus nakladatelství Arbor vitae societas.

Cirkus Pictus , foto: Ondřej KocourekCirkus Pictus , foto: Ondřej Kocourek

V kategorii krásné literatury se na prvním místě umístila kniha Paci, paci, pacičky vynikající výrazným typografickým zpracováním.

Panáček, pecka, švestka, poleno a zase panáček , foto: Ondřej KocourekPanáček, pecka, švestka, poleno a zase panáček , foto: Ondřej Kocourek

Vítěznou knihou v kategorii pro děti a mládež je Panáček, pecka, švestka, poleno a zase panáček nakladatelství Baobab, které tuto kategorii zcela ovládlo, když obsadilo všechna tři místa.

Kniha o výtvarníku Svatopluku Klimešovi zvítězila mezi knihami o výtvarném umění.

Nejkrásnějším katalogem se stal průvodce výstavou Magdaleny Jetelové se stejnojmenným názvem, který si odnesl cenu i za polygrafické zpracování. Prestižní výběr uzavírá kniha Póvl, kterou sám ilustroval,svázal a vydal Jan Čumlivski. Kniha byla oceněna v kategorii bibliofilie a autorské práce.

Katalog - Magdalena Jetelová, foto: Ondřej KocourekKatalog - Magdalena Jetelová, foto: Ondřej Kocourek

Uděleno bylo i několik speciálních ocenění. Památník národního písemnictví vybral nejlepší studentské práce a udělil Cenu Arna Sáňky za knihu New York zine Nikole Logosové, studentce Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Spolu s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze udělil Památník národního písemnictví cenu pro mladého tvůrce do 30 let, kterou si odnesl grafický designér Jakub Gruber za knihu Neradost. Spolek českých bibliofilů jako již tradičně zvolil laureáta Ceny Vojtěcha Preissiga, stalo se jím zpracování knihy Záhořovo lože v úpravě Františka SkályJohany Kratochvílové. Sdružení českých umělců grafiků Hollar udělilo cenu za ilustraci edici Jedna báseň, kterou tvoří svazky Koleno a Maryčka Magdonova, Markétě PrachtickéAndree Tachezy.

Záhořovo lože, foto: Ondřej KocourekZáhořovo lože, foto: Ondřej Kocourek

Samotné výsledky tohoto ročníku nepřinesly velké překvapení. Neúspěšnějším nakladatelstvím se stalo Arbor Viteae, což je téměř opakující se evergreen. Také, jak poznamenala předsedkyně výtvarné komise, Pavla Pauknerová: "oproti loňskému ročníku nelze vysledovat žádný ostrý kvalitativní posun, patrná je určitá generační výměna."

Letošní výsledky soutěže si veřejnost bude moci prohlédnout na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy, během festivalu Open House PrahaPražské muzejní noci v Malé vile Památníku národního písemnictví, na festivalu malých nakladatelů Tabook v Táboře a na podzim v Moravské galerii v Brně. Autory grafického designu tohoto ročníku a katalogu, který soutěž tradičně doprovází, jsou typograf Jan Bouček a grafik Zdeněk Ziegler.

Kompletní výsledky soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2017

Odborná literatura

 1. místo, Cena Ministerstva kultury ČR: Cirkus pictus
 2. místo: Paneláci 2
 3. místo: Digitální černoši

Krásná literatura

 1. místo, Cena Ministerstva kultury ČR: Paci, paci, pacičky
 2. místo: Královský sport
 3. místo: Deštný prales, Kongo, Pygmejové a jiné práce

Paci, paci, pacičky, foto: Ondřej KocourekPaci, paci, pacičky, foto: Ondřej Kocourek

Literatura pro děti a mládež

 1. místo, Cena Ministerstva kultury ČR: Panáček, pecka, švestka, poleno a zase panáček
 2. místo: Ztracený deník profesora z Essexu aneb podivuhodná zvířena
 3. místo: Do vesmíru!

Knihy o výtvarném umění

 1. místo, Cena Ministerstva kultury ČR: Svatopluk Klimeš
 2. místo: Zobrazení bez reprodukce?
 3. místo: Bonjour, Monsieur, Gauguin

Katalogy

 1. místo, Cena Ministerstva kultury ČR: Magdalena Jetelová
 2. místo: Nic si o tom nemyslet
 3. místo: Brno Art Open – Sochy v ulicích

Bibliofilie a autorské práce

 1. místo, Cena Ministerstva kultury ČR: Póvl
 2. místo: POKE POKE POKE
 3. místo: Kůň a had

Kůň a had, foto: Ondřej KocourekKůň a had, foto: Ondřej Kocourek

Studentské práce, Cena Arna Sáňky

 1. místo: New York zine
 2. místo: VIRUS
 3. místo: Madame Monsieur

Cena PNP a UPM pro mladé tvůrce do 30 let

Neradost

Cena za vynikající polygrafické zpracování

 1. místo: Magdalena Jetelová
 2. místo: Sutnar Shapes
 3. místo: Panáček, pecka, švestka, poleno a zase panáček

Řez kočkou, foto: Ondřej KocourekŘez kočkou, foto: Ondřej Kocourek

Zvláštní cena Svazu polygrafických podnikatelů udělená za speciální knihařské zpracování

Řez kočkou

Cena SČUG Hollar za vynikající ilustrační doprovod

edice Jedna báseň, svazek 1 – Koleno, svazek 2 – Maryčka Magdonova

Cena Vojtěcha Preissiga udělovaná Spolkem českých bibliofilů

Záhořovo lože

Soutěž Nejkrásnější české knihy roku má dlouholetou tradici, je pořádána od roku 1965 Ministerstvem kultury ČR a Památníkem národního písemnictví.

V soutěži Nejkrásnější české knihy roku je hodnoceno grafické, ilustrační a polygrafické zpracování knih vydaných v českých nakladatelstvích a vytištěných v českých tiskárnách vždy za poslední kalendářní rok. 

Galerie

Další články