Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
Heroes. Ivan Pinkava, 1. místo (Cena ministra kultury) Heroes. Ivan Pinkava, 1. místo (Cena ministra kultury)

Nejkrásnější české knihy roku 2004

S ohledem na vymezení výstavního prostoru v přízemí Místodržitelského paláce výhradně pro grafický design se Moravská galerie v Brně rozhodla představit brněnskému publiku knihy oceněné v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2004.

Dalším důvodem je fakt, že Moravská galerie v Brně hostí každý sudý rok bienále grafického designu, a má proto okruh diváků, pro něž jsou vynikající knihy zajímavým výstavním objektem. Ti jistě uvítají možnost zhlédnout nejen oceněné nejkrásnější české knihy roku, ale i kolekci dalších publikací, které postoupily do užšího výběru soutěže, i když cenu nakonec nezískaly.

Tradice soutěží o nejkrásnější knihy vznikla v českém prostředí už ve dvacátých letech 20. století, kdy podobnou soutěž pořádal Spolek českých bibliofilů. Na tuto přehlídku navázaly v padesátých letech soutěže organizované českým komitétem knižní kultury, soutěž Nejkrásnější československé knihy se poprvé konala v roce 1965. Dnešní podobu získala v roce 1993 po vzniku samostatné České republiky. Pořadatelé přehlídek bývali různí, v poválečné historii mezi nimi nikdy nechyběla obě Ministerstva kultury (české i slovenské) a Památník národního písemnictví. Oba jsou hlavními garanty soutěže dodnes.

Přes existenci několika nakladatelství před rokem 1989 byl de facto monopolním vydavatelem knih stát. Proto bývali v soutěži oceňováni především autoři – ilustrátoři, typografové nebo úpravci. Od roku 1996 nastala v oceňování změna, byly vytvořeny nové soutěžní kategorie a přidali se další účastníci se svými cenami, např. Svaz polygrafických podnikatelů nebo TypoDesignClub. Ceny tak dnes dostávají osvícení vydavatelé, kteří osloví kvalitní výtvarníky a grafické designéry, a odpovídají za kolektivní dílo, jímž kniha je. A nesou také na svých bedrech všechna ekonomická, finanční a marketingová rizika, jež s sebou vydávání dobré literatury přináší.

Úroveň všech knih přihlášených do soutěže Nejkrásnější české knihy za minulý rok byla vynikající, pro technické nedostatky byl vyřazen pouze jediný titul. Rozhodování poroty bylo proto letos mimořádně obtížné. Ministerstvo kultury ocenilo knihy v kategoriích vědecká a odborná literatura, krásná literatura, knihy pro děti a mládež, učebnice, bibliofilské tisky a katalogy. Cenu Arna Sáňky, určenou pro studenty středních a vysokých výtvarných škol, udělil, jako každoročně již od roku 1968, Památník národního písemnictví. Mezi držiteli této ceny za posledních pětatřicet let jsou mimo jiné i současní klasikové grafického designu, například Rostislav Vaněk, Pavel Hrach či Aleš Najbrt. S grafickými designéry podepsanými pod oceněnými nebo nominovanými publikacemi navíc Moravská galerie v Brně spolupracuje.

Úloha soutěže Nejkrásnější české knihy roku spočívá v tom, že by měla ukázat nejlepší příklady souladu obsahu knihy a její vizuální podoby a naznačit cestu, po níž se nejen knihy, ale i elektronické informační prostředky mohou v budoucnosti ubírat.

Ambit Místodržitelského paláce, Moravská galerie v Brně, Moravské nám. 1a, Brno 9. června – 11. září 2005.

Nejkrásnější české knihy roku 2004 – kategorie a ceny:

Kategorie 1 – vědecká a odborná literatura

1. místo (Cena ministra kultury)
Rostislav Švácha: Česká architektura a její přísnost
Grafické řešení Mikuláš Macháček (Studio Najbrt)
Praha: Prostor – architektura, interiér, design, o.p.s. 2004

2. místo
Tomáš Pospiszyl: Octobriana a ruský underground
Čistý koncept design Petr Babák (Laboratoř)
Praha: Labyrint 2004

3. místo
Johannes Kepler: Sen neboli Měsíční astronomie
Typografie Pavel Štefan
Praha – Litomyšl: Paseka, Praha: Národní technické muzeum 2004

Kategorie 2 – krásná literatura

1. místo (Cena ministra kultury)
Hermann Hesse: Pohádky
Obálka, grafická úprava, ilustrace Luboš Drtina
Praha: Argo 2004

2. místo
Irské povídky / Faráři a fanatici (Uspořádal Ondřej Pilný)
Grafická úprava Robert. V. Novák
Praha: Fraktály 2004

Pádraic Ó Conaire: Vyhnanství
Grafická úprava Robert V. Novák
Praha: Fraktály 2004

3. místo
Mardoša: Nanobook
Grafická úprava Joachim Dvořák
Praha: Labyrint 2004

Kategorie 3 – literatura pro děti a mládež

1. místo (Cena ministra kultury)
Ivan Diviš: Říkadla a kecadla
Ilustrace Markéta Šimková, grafická úprava Baobab
Praha: Baobab 2004

2. místo
Jiří Černický: O Sasance
Ilustrace Jiři Černický, typografie Marek Pistora
Praha: Meander 2004

3. místo
Olga Černá: Kouzelná baterka
Ilustrace Michaela Kukovičová, grafická úprava Baobab
Praha: Baobab 2004

Kategorie 4 – učebnice pro školy všech stupňů a ostatní didaktické pomůcky

1. místo (Cena ministra kultury)
Lída Holá: New Czech Step by Step
Ilustrace Michaela Kukovičová, grafická úprava ReDesign
Praha: Filip Tomáš – Akropolis 2004

Kategorie 5 – knihy o výtvarném umění a obrazové publikace

1. místo (Cena ministra kultury)
Heroes. Ivan Pinkava
Text Martin C. Putna
Grafická úprava David Balihar
Praha: Kant 2004

2. místo
František Skála
Design František Skála, Aleš Najbrt a Pavel Lev (Studio Najbrt)
Řevnice: Arbor vitae, Český Krumlov: Egon Schiele Art Centrum 2004

3. místo
Černé práce / Black Works. Viktor Karlík
Esej Zbyněk Hejda
Grafická úprava Viktor Karlík
Praha: Společnost pro Revolver Revue 2004

Kategorie 6 – bibliofilské tisky

1. místo (Cena ministra kultury)
Karel Hynek Mácha: Máj
Ilustrace a grafická úprava Luboš Drtina
Praha: Luboš Drtina 2004

Kategorie 7 – katalogy

1. místo (Cena ministra kultury)
Sport & móda
Eva Uchalová, Konstantina Hlaváčková
Grafická úprava Martin Strnad (studio Heyduk, Musil & Hošek)
Praha: Obecní dům 2004

2. místo
Libeňský plynojem
Lenka Bydžovská, Karel Srp
Grafická úprava Milan Jaroš
Praha: Gallery 2004

3. místo
Cesta časem – cesta do budoucnosti
Koncept tiskovin a katalogu Petr Babák (Laboratoř)
Luhačovice: mminterier 2004
Kategorie 0 – studijní práce posluchačů výtvarných a polygrafických škol

Cena Arna Sáňky – uděluje Památník národního písemnictví

1. místo
Helmut Heissenbüttel: Texty
Ilustrace a grafická úprava Jan Kříbek
Praha: VOŠG a SPŠG 2004

2. místo
Darja Bogdanová: Tigmotaxe
Praha: VŠUP 2004

3. místo
Martin Kubát: Můráci
Praha: VŠUP 2004

Cena za vynikající polygrafické zpracování, uděluje Svaz polygrafických podnikatelů

1. místo
Tiskárna Protisk, spol. s r. o., České Budějovice za
Antonín Slavíček 1870–1910
Roman Prahl, Marie Rakušanová, Karel Srp, Petr Wittlich
Praha: Gallery 2004

2. místo
Tiskárna Trico, spol. s r. o., Praha za Verunka a kokosový dědek
Pavel Šrut
Praha: BRIO 2004

3. místo
Tiskárna PB tisk, s. r. o., Příbram za Edice Chráněná území ČR Ostravsko, Svazek X.
Hana Weissmannová a kol.
Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Ekocentrum Brno 2004

Plzeňsko a Karlovarsko, svazek XI.
Jiří Zahradnický a kolektiv
Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Ekocentrum Brno 2004

Cena TypoDesignClubu

udělena Zdeňku Zieglerovi za výtvarnou koncepci a grafické řešení knihy Libor Gronský, Marek Perůtka, Michal Soukup: Flashback
Olomouc: Muzeum umění Olomouc 2004

Cena SČUG Hollar

udělena Petru Sísovi za nejlepší ilustrace knihy Petr Sís: Strom života
Praha: Labyrint, Raketa 2004

Galerie