Nejčastější otázky k soutěži Model Young Package zodpovězeny. Nahlédněte pod pokličku soutěže obalového designu

Osobní péče jinak a lépe. Designéři mají za úkol kreativně a zodpovědně zabalit produkty osobní péče | Zdroj: Model Obaly Osobní péče jinak a lépe. Designéři mají za úkol kreativně a zodpovědně zabalit produkty osobní péče | Zdroj: Model Obaly

S blížícím se termínem odevzdání prací pro letošní ročník soutěže obalového designu Model Young Package vyvstávají v řadách soutěžících otázky. Vybrali jsme pro Vás ty nejčastější. Tým Model Young Package odpovídá a nabízí pohled do pravidel a pod pokličku designérských soutěží.

Globální pandemická situace ztížila podmínky každému z účastníků soutěže. Někteří jsou nejistí, zda bude jejich soutěžní prototyp doručen včas. Jak na tyto obavy reagujete?

MYP: Rozumíme, že nynější podmínky ztěžují soutěžícím práci, a proto jsme jim vyšli vstříc a posunuli termín odevzdání prací na 15. června 2020. Soutěžící získali měsíc času pro kvalitnější zpracování v domácích podmínkách a věříme, že doručení jejich prototypů již proběhne bez dalších obtíží. Podmínky soutěže určují, že 15. června je nejpozdější možné datum pro odeslání prototypu.

15. června bude na poště živo. Nebo je třeba, abyste 15. června obdrželi balíčky s prototypy? Je možné zvolit jinou variantu doručení?

MYP: 15. června nebo dříve by mělo proběhnout samotné odeslání prototypu na adresu CZECHDESIGN. To, co je pro nás rozhodující je razítko pošty, které neomylně zaznamená, zda byla práce odevzdaná v souladu s pravidly a to tedy nejpozději 15. června. Pro pražské soutěžící nebo ty, kteří do Prahy zavítají, je možnost osobního odevzdání také 15. června mezi 14. a 18. hodinou. Když se ale stavíte už teď, rádi váš balíček také přijmeme.

Soutěžící měli za úkol odevzdat 3D prototyp s požadavkem na kvalitní úroveň konstrukčního i grafického zpracování. Mnoha soutěžícím nebylo v koronavirové situaci umožněno spolupracovat s tiskárnami, vedoucími projektů, neměli přístup do dílen a vyskytly se další podobné překážky. Upravili jste formu, ve které má být prototyp odevzdán?

MYP: Obdrželi jsme několik dotazů, zda je možné odevzdat obal v digitální podobě. Odpověď je, že bohužel není. Nejdůležitější je odevzdat reálný prototyp obalu, jelikož je v soutěži hodnocena manipulace se soutěžním prototypem obalu a již zmíněná úroveň jeho zpracování a tyto vlastnosti nejsou digitálně přenositelné. Do soutěže není možné přijímat digitální prototypy obalů. Do soutěže je třeba odevzdat soutěžní práci formou funkčního modelu v měřítku 1:1, práce tedy musí být funkční maketou – pokud je otevírací, musí se dát otevřít. 

Zdravější, krásnější, šťastnější a odpovědnější je vzor dnešního člověka, který zákonitě potřebuje hodně produktů a zanechává po sobě hodně obalů | Zdroj: Model ObalyZdravější, krásnější, šťastnější a odpovědnější je vzor dnešního člověka, který zákonitě potřebuje hodně produktů a zanechává po sobě hodně obalů | Zdroj: Model Obaly

Jaká bude podle vás úroveň letošních prací s ohledem na stav izolace, který znemožnil studentům i designérům využívat mnoho možností ke zdokonalování svých prací?

MYP: Ztížené pracovní podmínky nás často nutí přemýšlet jinak, objevovat nové možnosti, otevírat nápady, které se zdají časově náročnější a obtížnější než pouhá samotná tvorba zajímavých povrchových úprav a potisků. Jsme si jistí, že i v domácím prostředí za pomocí úplně základního vybavení jako jsou nůžky, karton a lepidlo lze vyrobit papírový prototyp hodný této soutěže. Doporučujeme se zaměřit na funkční aspekty prototypu obalu a jeho konstrukci, které porota často oceňuje více než efektní potisk.

Zmiňujete hodnocení poroty. Co vnímáte jako nejdůležitější prvky obalu a co porota nejvíce ocení?

MYP: Obal by měl přinášet nová řešení a zaujmout vizionářským pojetím. Porota hodnotí především:

  • inovativnost, kreativitu,
  • konstrukční nápaditost,
  • funkčnost,
  • ergonomii obalu a snadnou manipulaci (obal by měl dokonale fungovat, aby ho snadno otevřel i starší člověk nebo dítě),
  • ekologický aspekt,
  • kvalitní úroveň zpracování modelu.

Z předchozích ročníků a výčtu důležitých hodnotících aspektů víme, že obaly jsou komplexní prací a není vždy možné všechny prvky předvést v pouhém prototypu. Jak mají soutěžící postupovat, pokud je potřeba seznámit porotu s příběhem, který se za obalem skrývá, popsat materiály, se kterými pracuje nebo vysvětlit myšlenku pro svou tvorbu?

MYP: Doporučujeme se registrovat ve chvíli, kdy je prototyp hotový a veškeré informace týkající se materiálu, potisku obalu, konstrukčního řešení, procesu výroby a jiné tak můžete zapsat do registračního formuláře. Popisy práce, portfolia a digitální nosiče přiložené přímo k prototypu nejsme schopni předat porotě – je proto nutné vše napsat do formuláře.
Do formuláře uveďte také zda využíváte některé technologie, které je možné aplikovat jen v průmyslové výrobě a proto je na prototypu autor nemůže ukázat, ale přesně to je typ informace, který je možné do formuláře doplnit a porota je tak uvidí.

Tvůrčí proces je bohatý a nevyzpytatelný. Co když mě zavede k jinému výsledku, než který je popsaný v samotné registraci?

MYP: Pokud jste se již zaregistrovali a v procesu výroby se prototyp změnil, zaregistrujte svoji práci znovu a použijte nový registrační kód. Jedině takto porota správně spojí prototyp s registračním formulářem, a tedy i detailním popisem práce. Kódem je třeba označit váš balíček či obálku a také samotný prototyp (co nejelegantnějším způsobem).

Volba je jen na Vás. Rozhodnete se jít cestou přírodních produktů nebo nebo nejnovějších vědeckých poznatků? | Zdroj: Model ObalyVolba je jen na Vás. Rozhodnete se jít cestou přírodních produktů nebo nebo nejnovějších vědeckých poznatků? | Zdroj: Model Obaly

Co si můžeme představit pod pojmem osobní péče, která je tématem letošního ročníku soutěže?

MYP: Tento rok je úkolem designérů navrhnout obal na produkty, které zlepšují naše životy a léčí neduhy dnešního světa. Mluvíme tedy o zdravotnických potřebách, jako jsou léky a léčiva, jednorázové masky a náplasti, i výživové doplňky. Ekologicky zabalit soutěžící mohou také hygienické potřeby nebo kosmetiku. Současný člověk potřebuje hodně produktů a zanechává po sobě hodně obalů. Je třeba se zamýšlet nad svými potřebami a nad ekologickým dopadem při jejich uspokojování. 

Téma osobní péče nabízí tedy opravdu širokou škálu produktů, pro které lze vymyslet a vytvořit obal. Je možné do soutěže přihlásit a odeslat více než jeden prototyp?

MYP: Samozřejmě. Pokud máte více prototypů v hlavě nebo zpracovaných a nevíte, který odeslat do soutěže, tak nám je pošlete všechny! Nezapomeňte však každý z prototypů zaregistrovat samostatně a každý popsat unikátním kódem, který obdržíte do emailu po registraci. Kódem je třeba označit váš balíček či obálku a také samotný prototyp (co nejelegantnějším způsobem).

Chápu to správně tak, že stačí do soutěže odeslat jeden prototyp pro jeden daný obal?

MYP: Jeden prototyp obalu je dostačující a registruje vás do soutěže. Pokud by byl obal při rozbalování znehodnocen (je třeba část obalu odtrhnout, obal rozložit, tak že nelze zpět složit) doporučujeme odevzdat do soutěže dva obaly, aby porota při hodnocení měla možnost obal plně vyzkoušet a jeden zůstal neporušen.

Je na závěr něco, co byste vzkázali vašim soutěžícím?

MYP: Děkujeme za vaši práci, která proměňuje a zlepšuje krok po kroku obalový design a nezapomeňte – nečekáme 100% perfektní zpracování jako z výrobní linky, tvořte prototyp do soutěže, buďte inovativní a nápadití, přineste do soutěže řešení, inovace a vize.

Registraci do soutěže a kompletní pravidla naleznete zde: young-package.com 
Pro více inspirace sledujte náš Instagram a Facebook, kde odpovídáme na další dotazy.

Související

Osobní péče udržitelně. Designéři hledají způsob, jak udělat lépe obaly na kosmetické a hygienické potřeby
Produktový design

Osobní péče udržitelně. Designéři hledají způsob, jak udělat lépe obaly na kosmetické a hygienické potřeby

Denisa Pichalová - 20. 5. 2020

SHOP Snoubení
kruh 2024
zuz banner
ujep 2024