Nechci muset kupovat jen výrobky z Číny. Právnička Liběna Šrámková se rozhodla pomáhat designérům s problémy, které ničí jejich profesi

Kopii ikonické barové židle Bombo, kterou v roce 1998 navrhl designér Stefano Giovannoni, vyrábí jen v Číně okolo 1000 firem. | Zdroj: dezeen.com | Foto: www.stefanogiovannoni.com / Advokátka Liběna Šrámková se specializuje na právo v oblasti designu a sportu. | Foto: Kateřina Uksová Kopii ikonické barové židle Bombo, kterou v roce 1998 navrhl designér Stefano Giovannoni, vyrábí jen v Číně okolo 1000 firem. | Zdroj: dezeen.com | Foto: www.stefanogiovannoni.com / Advokátka Liběna Šrámková se specializuje na právo v oblasti designu a sportu. | Foto: Kateřina Uksová

Jak už tomu v českých vodách bývá, právní a obchodní aspekty kreativní práce přicházejí na řadu až v momentě, kdy už je tak trochu pozdě. O tom, jak si zajistit hladkou spolupráci s klienty a že největší výhrou je prevence, vás v seriálu článků věnovaných právní problematice v oboru designu přesvědčí advokátka Liběna Šrámková. Liběna se právu v designu věnuje dlouhodobě a jak sama říká, Češi rádi řeší smlouvy podáním ruky, což se ale často nevyplácí.

V rámci magazínu Czechdesign v tomto roce připravíme sérií článků, které se budou věnovat problematice práva a designu. Tématu se věnujeme dlouhodobě, nyní hlavní problémy vytyčíme v přehledné podobě. Jak tato myšlenka vznikla?

LIBĚNA: Ta myšlenka vznikla v době covidu. Říkala jsem si, že mnoho tvůrců a českých firem kvůli covidu zkrachuje, což je hrozná škoda, protože my Češi jsme tvůrčí a kreativní národ. Vždy jsem měla vztah k české módě nebo řemeslu. Momentálně jsem dokonce ve fázi, kdy mám problém si něco koupit, když to není české.

Svou roli hrál také Designblok, kterému jsme několik let poskytovali právní servis. Při festivalu za námi chodili tvůrci konzultovat své právní problémy. V tomto ohledu je to podobné jako ve sportu, kde se také dlouhodobě pohybuji. V obou těchto skupinách chybí dle mého názoru vzdělání a informace z oblasti práva, a proto se na ně zaměřujeme. Rozvoj těchto oblastí nám připadá důležitý pro rozvoj celé společnosti.

Designérům chybí podle Liběny základní obchodně-právní vzdělání. | Foto: Anželika RybakDesignérům chybí podle Liběny základní obchodně-právní vzdělání. | Foto: Anželika Rybak

Mentální pozůstatky minulého režimu

Co od série očekáváte?

LIBĚNA: Od série si slibuji, že se ke skupině designérů a řemeslníků dostanou zásadní informace – i proto vznikla kancelář Šrámková & Partners. Připadá mi smysluplné poskytovat advokátní služby v oblastech, které jsou mi blízké a které vnímám jako důležité. Je škoda, že dnešní absolventi „umprumek“ a jiných škol mají minimální obchodně-právní vzdělání. Ano, otázky duševního vlastnictví nebo autorská práva je určitě důležité řešit, ovšem řada začínajících tvůrců nevěnuje pozornost základní obchodněprávní dokumentaci. Chápu, že to pro ně mohou být nudné papíry a smlouvy. Jsou však nezbytné pro to, aby se mohli svým tvůrčím řemeslem uživit.

Duševní vlastnictví je zásadní, ještě zásadnější ale je mít dobře postavené smlouvy. | Zdroj: pexels.comDuševní vlastnictví je zásadní, ještě zásadnější ale je mít dobře postavené smlouvy. | Zdroj: pexels.com

Není to tak trochu dědictví dob minulých, kdy autorství nemělo velkou roli, možná s výjimkou obrazů a soch? Mění se tento náhled třeba s mladší generací?

LIBĚNA: Mladá generace lépe chápe, že k tomu, aby si mohli otevřít vysněný obchůdek například s módou, je nezbytné také důsledně řešit otázky běžné pro každého (i netvůrčího) podnikatele. Nechci ovšem, aby to vyznělo tak, že duševní vlastnictví není podstatné. Někdy mám pocit, že pozůstatkem minulého režimu je všeobecná neúcta k duševnímu vlastnictví panující ve společnosti. Když někdo něco hezkého vymyslí a vytvoří, není to všech a nemůže to kdokoliv beztrestně „obšlehnout“ a vydělávat na tom. Bohužel se stále setkávám s neúctou k práci někoho jiného, kdo do ní vložil energii, čas, náklady a nervy. Bojujeme s ní zpravidla nástroji, jež nám poskytuje právní úprava nekalé soutěže.

Dřevěný stůl Kalokagathos od mladého českého designéra Jiřího Krejčiříka čínští výrobci bohužel rovněž hojně kopírují. | Zdroj: jirikrejcirik.comDřevěný stůl Kalokagathos od mladého českého designéra Jiřího Krejčiříka čínští výrobci bohužel rovněž hojně kopírují. | Zdroj: jirikrejcirik.com

Začnu tím nejnudnějším

Jakým tématům se chcete věnovat?

LIBĚNA: Chtěla bych začít tím nudným, ale současně pro designéra elementárním – smlouvou o dílo. Aby designér věděl, co by měl mít ošetřeno ve smlouvě. Pak se chceme věnovat autorskému právu. Kdy vůbec ochrana podle něj vznikne, problematice kopírování výrobků konkurence, ochranným známkám a průmyslovým vzorům, ochraně brandu. Jeden článek chceme věnovat i obecným otázkám důležitým pro rozjezd vlastního podnikání.

Když designéra někdo okopíruje, v právní terminologii se to nazývá nekalou soutěží. | Foto: Anželika RybakKdyž designéra někdo okopíruje, v právní terminologii se to nazývá nekalou soutěží. | Foto: Anželika Rybak

Proč máte dojem, že je zásadní mluvit o právu v designu?

LIBĚNA: Protože věřím českému řemeslu a české výrobky mě baví. Nedávno jsem se přestěhovala na venkov, blíž přírodě a malinko blíž i lidem. A i tam vidím spoustu šikovných lidí, jejichž tvorba má dle mého názoru velký potenciál nejen v Česku, ale i v Evropě. Když jsem loni v březnu po jedenácti letech v oboru zakládala svoji kancelář, řekla jsem si, že chci pomáhat svou prací lidem, jejichž práce mi připadá důležitá. Nechci muset kupovat jen výrobky z Číny.

Český výrobce klik M&T v roce 2022 vyhrál spor o plagiáty svého designu klik MAXIMAL. | Zdroj: M&TČeský výrobce klik M&T v roce 2022 vyhrál spor o plagiáty svého designu klik MAXIMAL. | Zdroj: M&T

Právník není doktor

Kde mohou designéři a řemeslníci hledat právní radu, pokud ji potřebují?

LIBĚNA: Z mé zkušenosti se designéři a designérky často zabývají jenom duševním vlastnictvím. Neříkám, že to není důležité, ale na začátku podnikání není nezbytně nutné vynaložit veškerý rozpočet určený na právní služby pouze na ochranu duševního vlastnictví. Je vhodné věnovat pozornost také elementární obchodní dokumentaci, kterou designéři používají ve styku se zákazníky každodenně.

V tomto ohledu mohou čerpat informace ve zdrojích, které se věnují běžnému, „netvůrčímu“ podnikání – kdy založit s.r.o., kdy podnikat jako OSVČ, jak je to s odvody na sociální a zdravotní pojištění apod. Případně navštívit odborníka, který jim pomůže nastavit vzorovou smluvní dokumentaci tak, aby z ní bylo zřejmé, na čem se strany domluvily, jak bude dílo vypadat, co všechno je zahrnuto v odměně, do kdy ji objednatel musí zaplatit, respektive do kdy musí designér dílo odevzdat a v jaké podobě.

V roce 2021 vyšel v Czechdesignu článek, který se zabýval podobností závěsných svítidel od firmy Aldit a Lasvit. | Zdroj: czechdesign.czV roce 2021 vyšel v Czechdesignu článek, který se zabýval podobností závěsných svítidel od firmy Aldit a Lasvit. | Zdroj: czechdesign.cz

Je podle vás důležitá příprava, tedy předcházení problémům, které v rámci podnikání v této oblasti mohou nastat, třeba v rámci přípravy té obchodní dokumentace?

LIBĚNA: Já ráda říkám, že advokát není doktor, ke kterému se chodí, když něco bolí. Pak je to totiž mnohem dražší. Advokát by měl být spíše fyzioterapeut, ke kterému se chodí preventivně. Když už něco opravdu bolí, často s tím už nic nevymyslím, jen se snažím minimalizovat škody. Někdy klienti říkají: „Stáhli jsme si smlouvu z internetu a bylo to v pohodě.“ A já na to: „Tak kdyby to bylo ‚v pohodě‘, tak tady dnes spolu nesedíme.“ Podání ruky opravdu funguje jen v případě, kdy nikdy nedojde ke sporu. Nejsme schopni zamezit sporům, ale když k nim dojde a existuje smlouva, prostor pro dohady s protistranou se často výrazně zúží.

Tématem příštího článku Liběny Šrámkové bude smlouva o dílo. | Zdroj: instagramový profil Liběny ŠrámkovéTématem příštího článku Liběny Šrámkové bude smlouva o dílo. | Zdroj: instagramový profil Liběny Šrámkové

Advokát na igelitce

Vaše kancelář má svou vizuální identitu, což, troufnu si říct, u nás není zcela běžné. Jak jste k tomu došla?

LIBĚNA: Podle Etického kodexu České advokátní komory platí, že advokát nesmí nabízet své právní služby někomu, kdo o ně nepožádal, a zároveň nesmí snižovat důstojnost a vážnost advokátního stavu. To je možná důvod, proč řada kolegů stále cítí v oblasti marketingu určitý blok.

V 90. letech řešila Advokátní komora například případ advokáta, který měl svou reklamu na igelitové tašce, nebo advokáta, který si otevřel poradenské okénko v nákupním centru, a to z pohledu, zda takové jednání nesnižuje důstojnost a vážnost advokátního stavu.

Situace se samozřejmě mění, ani advokátní kancelář se bez marketingu dle mého názoru neobejde. Já jsem kdysi marketing studovala na Fakultě tělovýchovy a sportu v rámci oboru Management tělovýchovy a sportu, takže ho považuji za důležitý. S Veronikou Adamcovou z Brandstylist jsem se spojila už v době, kdy jsem věděla, že vznikne nová kancelář. Chtěla jsem, aby vizuální identita odpovídala mému vkusu a zároveň aby oslovila klienty, na které cílím. A věděla jsem, že sama nedokážu dobrou marketingovou a brand strategii vymyslet. A jak ráda často říkám: „Ať každý dělá, co umí.“ Ve chvíli, kdy se do procesu vložila Veronika se svou kolegyní Dášou Mertovou, začala jsem přitahovat přesně tu cílovou skupinu, kterou jsem chtěla. Ale zdaleka to není jen o fontech a barvách, design bez strategie zkrátka nefunguje.

Kancelář Liběny Šrámkové má jako jedna z mála v Česku vizuální identitu. Jejími autorkami jsou Veronika Adamcová a Dagmar Mertová z Brandstylist. | Zdroj: Linked-In Liběny ŠrámkovéKancelář Liběny Šrámkové má jako jedna z mála v Česku vizuální identitu. Jejími autorkami jsou Veronika Adamcová a Dagmar Mertová z Brandstylist. | Zdroj: Linked-In Liběny Šrámkové

Související

Advokátka radí designérům. Jak na autorský šperk
Móda a šperk

Advokátka radí designérům. Jak na autorský šperk

Lucie Brostíková - 6. 3. 2019 - 6 min.

Design a autorské právo
 

Design a autorské právo

Design Cabinet CZ - 10. 11. 2008 - 1 min.

Autorské právo a práva související s právem autorským
 

Autorské právo a práva související s právem autorským

Lenka Horáčková - 25. 6. 2003 - 20 min.

jelínek
MYP 2024