Nebourat a zachránit. Odborníci bojují za záchranu budovy Chemapolu z 60. let, která má být zničena

Administrativní budova bývalého PZO Chemapol-Investa v Kodaňské ul. | Foto: Marija Furletova Administrativní budova bývalého PZO Chemapol-Investa v Kodaňské ul. | Foto: Marija Furletova

Architekti, teoretici a historici zveřejnili otevřený dopis, který žádá zachování budovy Chemapolu z 60.let v pražských Vršovicích. Plánovaná demolice by byla již několikátým případem, kdy v České republice nenávratně zmizela cenná připomínka architektury své doby.

Vážení, chceme vyjádřit nesouhlas s aktuálně diskutovaným záměrem demolice komplexu bývalého PZO Chemapol-Investa v pražských Vršovicích. Žádáme městskou část Praha 10, Magistrát hl. m. Prahy a Ministerstvo kultury, aby učinili kroky vedoucí k ochraně této architektonicky hodnotné stavby.

Administrativní komplex Chemapol-Investa vzniknul v letech 1966–1970 podle projektu dvojice architektek Zdenky Marie Novákové a Dagmar Šestákové, kterým se podařilo realizovat architektonicky vytříbenou stavbu tvořící charakteristickou dominantu Vršovic. Místu s převážně blokovou zástavbou komplex dodává potřebné uvolnění, zároveň ale respektuje urbanistické podmínky a vazby. Architektonické ztvárnění objektu má předobraz v mezinárodním stylu poválečných administrativních budov (tzv. „skin-and-bone“ architektura známá např. z tvorby Ludwiga Miese van der Rohe ve Spojených státech) a vyznačuje se pozoruhodnou stylovou čistotou.

Administrativní budova bývalého PZO Chemapol-Investa v Kodaňské ul. | Foto: Marija FurletovaAdministrativní budova bývalého PZO Chemapol-Investa v Kodaňské ul. | Foto: Marija Furletova

Stavba byla realizována za použití montované konstrukce italské firmy FEAL, a jedná se o její první a zároveň autorsky ztvárněné využití u nás. Slovy autorky: „FEAL měl zavedený jednotný konstrukční systém se všemi detaily a byli zvyklí dělat uniformní, většinou průmyslové budovy bez nějakého individuálního charakteru. Naše představa byla však jiná. Dům – palác v zahradě, s individuálním výrazem podtrženým terasovým řešením parteru, atrium jako centrum koncepce i dění, propojování exteriéru a interiéru, průhledy přes skleněné plochy fasády do zahrady a zvenku do foyeru a dalších společenských prostorů.“ (Z. Nováková, 2013). Objekt Chemapol-Investa se tedy stal nejen průkopníkem spolupráce této firmy s našimi architekty a architektkami, ale také ukázal cestu, jak je možné systém FEAL využít pro bytostně individuální a autorsky řešené architektonické dílo. Komplex byl nadto řešen do posledního detailu – včetně interiérů, pro které byla vybrána umělecká díla Miloslava Chlupáče, Věry Janouškové, Josefa Klimeše, Zdeňka Palcra a dalších.

Administrativní budova bývalého PZO Chemapol-Investa v Kodaňské ul. | Foto: Marija FurletovaAdministrativní budova bývalého PZO Chemapol-Investa v Kodaňské ul. | Foto: Marija Furletova

Hodnotu stavby dokládá její četné publikování v uměleckohistorické literatuře (např. Dějiny českého výtvarného umění zpracované Ústavem dějin umění Akademie věd ČR), zařazování do výstavních projektů, i fakt, že je uvedena v památkovém katalogu Národního památkového ústavu (https://www.pamatkovykatalog.cz/chemapol-22051804). Autorka Zdenka Nováková je zastoupena ve Sbírce architektury Národní galerie Praha. Na podporu budov bývalého PZO Chemapol-Investa vznikla rovněž petice, kterou podepisuje široká veřejnost (https://www.petice.com/nebourejte_chemapol).

Jsme přesvědčeni, že budova tvoří cennou novodobou součást pražské zástavby a zaslouží si uchování a citlivý přístup (vhodné by bylo např. odstranění barevného nátěru na fasádě z roku 2003, jehož aplikace nebyla konzultována s autorkami stavby). Ze stanoviska Klubu Za starou Prahu: „Pokud se doposud budova Chemapolu nestala předmětem zájmu památkové péče, bylo to tak nepochybně proto, že nikoho z památkářských a architektonických kruhů ani nenapadlo, že by se tak významné architektonické dílo mělo demolovat.“
(https://www.zastarouprahu.cz/webdata/6E5E9B65-6779-4077-AE7A-DD493CDC36E8.pdf)

Z výše uvedených důvodů žádáme, abyste se zasadili o zachování objektu a o citlivý přístup k jeho případným budoucím úpravám.

S díky a pozdravem

v Praze dne 1. listopadu 2021

Administrativní budova bývalého PZO Chemapol-Investa v Kodaňské ul. | Foto: Marija FurletovaAdministrativní budova bývalého PZO Chemapol-Investa v Kodaňské ul. | Foto: Marija Furletova

 • Dr. des. Helena Huber-Doudová – kurátorka sbírky architektury Národní galerie Praha
 • Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D. – historička architektury, členka české sekce DOCOMOMO International
 • prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. – historik architektury, člen Komise pro ochranu památkového fondu vzniklého ve druhé polovině 20. století při NPÚ, místopředseda Klubu Za starou Prahu
 • prof. Ing. akad. arch. Emil Přikryl – architekt
 • prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D. – historik architektury, koordinátor české sekce DOCOMOMO International a pracovní skupiny pro poválečnou architekturu ČNK ICOMOS, člen Komise pro ochranu památkového fondu vzniklého ve druhé polovině 20. století při NPÚ
 • MgA. Marcela Steinbachová, Ph.D. – architektka, předsedkyně spolku KRUH, ředitelka festivalu Den architektury a Film a Architektura
 • Mgr. Veronika Vicherková – historička umění, členka Klubu Za starou Prahu, členka Komise pro ochranu památkového fondu vzniklého ve druhé polovině 20. století při NPÚ
 • Mgr. Jan Zikmund, Ph.D. – historik architektury, člen české sekce DOCOMOMO International
 • Mgr. Lukáš Beran, Ph.D. – historik architektury, člen Komise pro ochranu památkového fondu vzniklého ve druhé polovině 20. století při NPÚ
 • Mgr. Ing. arch. Petr Klíma – historik architektury
 • Mgr. Veronika Rollová, Ph.D. – historička umění
 • Ing. arch. Mgr. Michaela Janečková – historička architektury

Související

Baťův zázrak v barvách. Jak vypadal Zlín a život v továrnách na začátku minulého století?
Kritika a teorie

Baťův zázrak v barvách. Jak vypadal Zlín a život v továrnách na začátku minulého století?

Tamara Pavlechová - 3. 2. 2021

Nová naděje pro chátrající továrny. Liberecký architekt se snaží vrátit zdevastovaným industriálním stavbám lesk a smysl
Interiér a architektura

Nová naděje pro chátrající továrny. Liberecký architekt se snaží vrátit zdevastovaným industriálním stavbám lesk a smysl

Nela Kuhnová - 9. 2. 2021

Zachránit a nebourat. Ostrava jde příkladem, jak pečovat o chátrající budovy a opět jim vrátit lesk
Interiér a architektura

Zachránit a nebourat. Ostrava jde příkladem, jak pečovat o chátrající budovy a opět jim vrátit lesk

Nela Kuhnová - 10. 9. 2020

job shop
Přerov lab
výstava czd
SHOP Snoubení