Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
Hraj město!, Ekim Tan, reSITE 2016, zdroj: CZECHDESIGN.CZ Hraj město!, Ekim Tan, reSITE 2016, zdroj: CZECHDESIGN.CZ

Návštěvníci reSITE 2016 si hráli na město. Každý měl svou roli, nechyběli ani migranti

V programu konference reSITE je uvedeno přes 50 osobností z různých oborů. Jedna žena se však vymyká. Ona jediná přijela do Prahy s úmyslem hrát si. Ekim Tan během odpoledne druhého dne konference představila svou hru Hraj město.

Devět tak trochu záhadných barevných obdélníků v zadní části sálu Fóra Karlín se najednou stalo středem pozornosti. Předem rozdělení návštěvníci se seskupili kolem jednotlivých ploch, ve hře měst, a získali role, které jsou pro život města důležité.

Byl zde starosta, „policy maker“ (člověk, který by u nás zřejmě nesl nepřesné označení úředník), developer, finanční expert, městský aktivista, zástupce neziskového sektoru, urbanista a novinář. Posledními dvěma subjekty byli obyvatelé a migranti. Každá profese/role/statut byly zastoupeny jedním nebo více lidmi.

Hraj město!, Ekim Tan, reSITE 2016, zdroj: CZECHDESIGN.CZHraj město!, Ekim Tan, reSITE 2016, zdroj: CZECHDESIGN.CZ

Političtí reprezentanti stanovili priority. „Zvolili jsme slova inovativní, inovativ, divers, liveable. Jsou to hodnoty, které pro nás představují město, ve kterém je opravdu dobré žít. A nezáleží na tom, jestli jste staří nebo migranti, je stejné pro všechny. Propojuje tři klíčové roviny ekonomickou, sociální a environmentální.“

„Policy makers“ se dle nich měli chovat. Hráči se rozhodovali částečně pod vlivem diskuze se svými „městskými kolegy“, částečně samostatně. Rozhodovalo se o prioritách a přidělování peněz. Účastnící šli do hry se zápalem a nasazením. Kladli si většinou nelehké otázky a snažili se nacházet odpovědi. „Migranti potřebují místo, jídlo a práci. My teď přemýšlíme o tom, co ve skutečnosti potřebují nejdříve.“

Hraj město!, Ekim Tan, reSITE 2016, zdroj: CZECHDESIGN.CZHraj město!, Ekim Tan, reSITE 2016, zdroj: CZECHDESIGN.CZ

Ryze praktické problémy se řešily na stejné úrovni, jako inovativní nápady, které měly jednoduchým způsobem zapojit migranty do života města na více úrovních. „Přišli jsme s pokusem, aby mladí lidé, tedy původní obyvatelé i migranti, vytvořili společný fotbalový klub.“

Aby to účastníci obsazeni v tvůrčích rolích neměli tak jednoduché, byly zde postavy městských aktivistů, kteří měli za úkol aktivně přemýšlet, upozorňovat a podporovat. „Chceme být konstruktivní demonstranti. Určitě budeme vítat uprchlíky v bytové čtvrti, protože to bude oživení. Určitě se nám nelíbí, že by uprchlíci měli žít v prázdných kancelářích. Určitě bychom rovněž chtěli, ať město zároveň s problematikou migrace řeší, jak naloží s existujícím slumem.“

Docházelo jak k pozitivním překvapením, tak realistickým pochybnostem. Žena, reálným povoláním architektka, s úsměvem pronesla: „Developeři jsou u nás ve městě zatím překvapivě dobří.“ Jiná dáma stejné profese kriticky porovnávala nadšení hráčů a skepsi reálného života. „Myslím, že bychom se k definitivnímu výsledku, kdyby šlo opravdu o peníze, dostali ještě za delší dobu.“

Na samém konci se pak ke slovu dostali poslední hráči, představitelé migrantů. Jejich úkolem bylo zhodnotit a posoudit celý proces a samotný výsledek. Měli by pocit přijetí? Cítili by příležitost integrovat se? „V přístavu nám vybudovali úžasné, lehce zhotovitelné hausboty. Snaží se nás podporovat, snaží se nás zapojit do života.“

Hraj město!, Ekim Tan, reSITE 2016, zdroj: CZECHDESIGN.CZHraj město!, Ekim Tan, reSITE 2016, zdroj: CZECHDESIGN.CZ

Během následné diskuze sklízela města, a tedy hráči samotní, pochvalu. „Jedinou chybou je, že město je tak skvělé, že by sem určitě přicházeli další a další migranti.“ I samotná autorka hry, Ekim Tan, uznala, že chování hráčů v celém průběhu i jejich přístup byly skvělé.

„Překvapilo mne, že všichni byli tak optimističtí, velmi otevření řešením a nápadům.“

Ekim Tan

Očekávala spíše jiné reakce obyvatel města, jakým je Praha, sídla, které se s fenoménem migranta nepotýká tak intenzivně, jako jiné metropole dnešního světa. Pochybnost o reálné přijatelnosti hry ve formálním „světě kravat“ jednoznačně rozptýlila.

„Když se takovíto lidé účastní hry, jsou vždy těmi nejvášnivějšími hráči. Je to pro ně bezpečné prostředí bez dopadu na realitu. A to je v podstatě cílem našich her. Následně je jednodušší vést otevřenou diskuzi a řešit problémy s nadhledem i v dalších dnech.“

Ekim Tan

Tak jako ve čtvrtek Martin Rein-Cano ukázal, že integrace může být zábava, tak v pátek Ekim Tan přesvědčila, že řešení není nutné hledat veřejnosti nepřístupným plánováním a že participace může mít mnoho rozličných poloh. Na reSITE 2016 se nikdo nenudil ani ve čtvrtek, ani v pátek!

reSITE 2016, zdroj: reSITEreSITE 2016, zdroj: reSITE

Ekim Tan

Zakladatelka I projektantka her I Play the City I Amsterdam

Narodila se v Istanbulu a než se přestěhovala do Nizozemska, pracovala a studovala ve Spojených státech, Sýrii a Egyptě. Studovala architekturu a svůj rostoucí zájem a nadšení o města a hry ji vedl k získání doktorského titulu na Technické univerzitě v Delftu s názvem „Hraní jako metoda pro městský design“. V roce 2008 založila Play the City, poradenskou firmu se sídlem v Amsterdamu a Istanbulu, která pomáhá vládám a dalším účastníkům na trhu účinně spolupracovat se zúčastněnými stranami. Metoda City Gaming, již vytvořila během svého doktorského výzkumu na Technické univerzitě v Delftu, byla aplikována v projektech po celém světě, mimo jiné v Istanbulu, Amsterdamu, Tiraně, Kapském městě a Bruselu. Díky své roli v Play the City má skvělý přehled o nejnovějším vývoji ve společnostech a v technologiích po celém světě. Přednáší na Technické univerzitě v Delftu, v Aleppu na Univerzitě pro vědy a umění, na Akademii architektury v Rotterdamu i Amsterdamu, na Obchodní škole v Kodani a na Technické univerzitě na Blízkém východě.

Galerie

Další články