Návrhy, které byly ve hře. Odhalujeme práce finalistů ze soutěže na nový vizuál AVU

Jan Brož / Michal Landa (Parallel Practice), ze soutěžního návrhu vizuální  identity AVU, zdroj: Parallel Practice Jan Brož / Michal Landa (Parallel Practice), ze soutěžního návrhu vizuální identity AVU, zdroj: Parallel Practice

AVU oslaví tento rok 220. výročí. Jedním z dárků bude nová vizuální identita, kterou akademie s organizací CZECHDESIGN hledala v dvoukolové soutěži. Ze 7 oslovených studií se do finále kromě vítěze dostala také studia Laboratoř (Petr Babák, Lukáš Kijonka), Jan Brož (Parallel Practice) a Ex Lovers. Představujeme jejich grafické koncepty.

Za celou dobu své existence neměla AVU vlastní komplexní vizuální identitu. Zástupci instituce proto učinili zásadní krok a ve spolupráci s CZECHDESIGN vyhlásili v srpnu minulého roku soutěž. V ní hledali konceptuální řešení, které by vyjádřilo jedinečnost instituce ve výuce uměleckého myšlení.

Zvítězilo studio 20YY Designers s typografickým návrhem AVU Variable, ve kterém představilo písmo speciálně navržené pro potřeby akademie.

Pozornost si ale zaslouží i grafické koncepty, které vítězné vizuální identitě konkurovaly ve finále soutěže:

Podstatou je dialog: Parallel Practice 

Ústředním bodem konceptu studia Parallel Practice byla kompilace rozhovorů se studenty a absolventy AVU. Autoři Jan Brož a Michal Landa totiž vycházeli z myšlenky, že spíše než kulturní a historický status instituci reprezentují její osobnosti. Tyto výpovědi tak pomohly definovat perspektivy návrhu identity. Hlavním motivem se stal psací stroj, které si studio půjčilo od umělce a pedagoga AVU Jiřího Kovandy. Litery stroje byly následně naskenovány do 3D objektu, který posloužil jako výchozí materiál pro práci. Výsledkem byly různé aplikace variabilního písma s patinou a bez patiny. „Tento motiv definoval DNA našeho projektu a nabízí velkou škálu dalšího využití. Další motivy, jako diseminující pampeliška – volná asociace na absolutorium školy, poté následovaly,” dodává Jan Brož.

Konceptu soutěžního návrhu vizuální identity AVU, zdroj: Parallel Practice

Komentář poroty:

Studio Parallel Practice představilo mnohovrstevnatý vizuál založený na výrazném autorském písmu, které by mohlo být v případě AVU nositelem radikální změny i celé řady dalších významů. Jedním z nich je také odkaz na psací stroj Jiřího Kovandy, ze kterého vychází. Tento návrh předkládá nejvýraznější výtvarné řešení odpovídající aktuálním tendencím v grafickém designu, které je ale natolik osobité, že by od instituce jako takové paradoxně spíše odvádělo pozornost. V tomto ohledu vnímáme jeho použití i uchopitelnost ze strany veřejnosti jako problematičtější ve srovnání s návrhem, který skončil v soutěži na 1. místě.

Jan Brož / Michal Landa (Parallel Practice), ze soutěžního návrhu vizuální  identity AVU, zdroj: Parallel PracticeJan Brož / Michal Landa (Parallel Practice), ze soutěžního návrhu vizuální identity AVU, zdroj: Parallel Practice

Jan Brož / Michal Landa (Parallel Practice), ze soutěžního návrhu vizuální  identity AVU, zdroj: Parallel PracticeJan Brož / Michal Landa (Parallel Practice), ze soutěžního návrhu vizuální identity AVU, zdroj: Parallel Practice

Jan Brož / Michal Landa (Parallel Practice), ze soutěžního návrhu vizuální  identity AVU, zdroj: Parallel PracticeJan Brož / Michal Landa (Parallel Practice), ze soutěžního návrhu vizuální identity AVU, zdroj: Parallel Practice

Jan Brož / Michal Landa (Parallel Practice), ze soutěžního návrhu vizuální  identity AVU, zdroj: Parallel PracticeJan Brož / Michal Landa (Parallel Practice), ze soutěžního návrhu vizuální identity AVU, zdroj: Parallel Practice

Jan Brož / Michal Landa (Parallel Practice), vizuální identita diplomantské výstavy, soutěžního návrh vizuální  identity AVU, zdroj: Parallel PracticeJan Brož / Michal Landa (Parallel Practice), vizuální identita diplomantské výstavy, soutěžního návrh vizuální identity AVU, zdroj: Parallel Practice

Jan Brož / Michal Landa (Parallel Practice), ze soutěžního návrhu vizuální  identity AVU, zdroj: Parallel PracticeJan Brož / Michal Landa (Parallel Practice), ze soutěžního návrhu vizuální identity AVU, zdroj: Parallel Practice

Idea adekvátnosti: Laboratoř

Koncept studia Laboratoř, který je společným dílem designérů Petra Babáka a Lukáše Kijonky, cílil na vytvoření platformy s integrovanou podpůrnou infrastrukturou, která by umožňovala studentům, zaměstnancům a veřejnosti snadnější orientaci a práci.

"Identita jako soubor opatření deklarující názorovou pestrost AVU. 
Identita jako služba studentům, zaměstnancům a veřejnosti. 

Identita jako udržitelný princip vizuálního stylu, který je schopen absorbovat co nejdemokratičtější přístupy k navrhování, například užitím základních kancelářských písem Times New Roman a Arial

Identita jako kritický názor na marketingovou cirkulaci kreativních zdrojů, neustále nutící instituce redesignovat a ve stále se zrychlujících rotacích měnit svou vizuální podobu. 

Identita jako postoj k prekarizaci zaměstanců institucí, kteří spolupracují s grafickými designéry (často v prekérní situaci). 

Identita jako platforma využívající digitální podpůrnou infrastrukturu (ve spolupráci s Ex Lovers), která umožňuje i během náročného programu zaměstnancům v noci spát," komentuje svůj koncept Laboratoř.

Petr Babák, Lukáš Kijonka (Laboratoř), soutěžní návrh vizuální identity AVU, zdroj: LaboratořPetr Babák, Lukáš Kijonka (Laboratoř), soutěžní návrh vizuální identity AVU, zdroj: Laboratoř

Petr Babák, Lukáš Kijonka (Laboratoř), soutěžní návrh vizuální identity AVU, zdroj: LaboratořPetr Babák, Lukáš Kijonka (Laboratoř), soutěžní návrh vizuální identity AVU, zdroj: Laboratoř

Petr Babák, Lukáš Kijonka (Laboratoř), soutěžní návrh vizuální identity AVU, zdroj: LaboratořPetr Babák, Lukáš Kijonka (Laboratoř), soutěžní návrh vizuální identity AVU, zdroj: Laboratoř

Petr Babák, Lukáš Kijonka (Laboratoř), soutěžní návrh vizuální identity AVU, zdroj: LaboratořPetr Babák, Lukáš Kijonka (Laboratoř), soutěžní návrh vizuální identity AVU, zdroj: Laboratoř

Komentář poroty:

Laboratoř Petra Babáka navrhla poměrně jednoduché, ač variabilní institucionální řešení, postavené na konceptualizaci šablony a zdůrazňující slovo a textovou informaci. Koncept jako takový považujeme za nosný, ale AVU by si k této estetice a věcnosti hledala cestu složitě, navíc spolu s ním by se vzdala výtvarného vyjádření, které je přece jen pevně spjato s její identitou. Za největší nedostatky návrhu považujeme jeho přílišnou strohost, která by v některých běžných provozních situacích zapříčinila to, že by se vizuál vůbec neprojevil a nevyřešil právě ty problémy, které charakterizují současný stav vizuální kultury na škole.

Digitální podpůrná infrastruktura: Ex Lovers

Řešení ateliéru Ex Lovers vychází z opozice vůči současnému vnímání vizuální identity, kterou ovlivňuje korporátní a marketingový pohled na svět.

"Vizuální identita pro nás není jen logo, písmo, barevnost nebo kompozice. To jsou pouze její viditelné aspekty – důsledky nastavení určitých parametrů, které jsou proměnlivé a závisí vždy na kontextu. Vizuální identitu vnímáme jako vnější projev digitální podpůrné infrastruktury, která absorbuje aktuální podobu instituce. Digitální podpůrná infrastruktura je naším výchozím bodem při navrhování. Je to soubor vzájemně propojených webových služeb a aplikací, které navrhujeme a vyvíjíme. Umožňuje nám udržet komplexní systém pohromadě a zabránit tak postupnému rozpadu a degeneraci vizuální identity, ke kterým zpravidla dochází po několika měsících nebo letech od momentu, kdy se začne používat (ať už ji spravuje sám autor nebo někdo jiný)," představuje svůj návrh ateliér. „Naším cílem je od samého začátku umožnit každému členovi AVU, aby se účastnil tvorby této infrastruktury, kterou bude moct jednoduše ovlivnit. Jak esteticky, tak obsahově a funkčně. A to nejen na počátku jejího vzniku, ale také v budoucnu, průběžně, podle potřeby, chuti a nálady,” dodávají. 

Podrobnější text o konceptu vizuální identity ateliéru Ex Lovers najdete zde.

Ex Lovers, soutěžní návrh vizuální identity AVU, zdroj: Ex LoversEx Lovers, soutěžní návrh vizuální identity AVU, zdroj: Ex Lovers

Ex Lovers, soutěžní návrh vizuální identity AVU, zdroj: Ex LoversEx Lovers, soutěžní návrh vizuální identity AVU, zdroj: Ex Lovers

Ex Lovers, soutěžní návrh vizuální identity AVU, zdroj: Ex LoversEx Lovers, soutěžní návrh vizuální identity AVU, zdroj: Ex Lovers

Ex Lovers, soutěžní návrh vizuální identity AVU, zdroj: Ex LoversEx Lovers, soutěžní návrh vizuální identity AVU, zdroj: Ex Lovers

Komentář poroty:

Studio Ex Lovers představilo návrh založený na sympatické otevřené platformě, která by umožňovala velkou proměnlivost vizuálního stylu a výstupů prezentace AVU. Navrhovaný postup by ale vyžadoval velkou míru součinnosti všech složek AVU, která ovšem není v potřebném měřítku možná. Zdánlivá atraktivita proměnlivosti vizuálního stylu je zároveň i jeho slabinou, kdy výsledná, stále se měnící podoba může působit chaoticky a nečitelně.

Jak probíhala soutěž

Výběrové řízení probíhalo od srpna a bylo koncipované jako dvoukolové a uzavřené. AVU společně s Czechdesign vyzvala 7 předních studií (20YY designers, Anymade Studio, Ex Lovers, Tereza Hejmová, Laboratoř, Mutanta, Parallel Practice), která své návrhy prezentovala osobně před porotci. Po odevzdání v prvním kole obdrželi finalisté zpětnou vazbu, kterou měli následně zapracovat do svých projektů. Vítězný návrh jsme zveřejnili v prosinci minulého roku.

Porota soutěže, která rozhodla o výsledku, se skládala ze zástupců akademie Tomáše Vaňka (rektora AVU), Jana Šerýcha (Ateliér malířství II /škola Vladimíra Skrepla, odborného asistenta), Davida Fesla (člena Akademického senátu AVU, zástupce studentů); a nezávislé části poroty Adély Svobodové (studio Adele & Pauline), Zuzany Lednické (Studio Najbrt), Radka Siduna (pedagog UMPRUM) a Marka Pokorného (kurátora a uměleckého šéfa Galerie města Ostravy PLATO). S hlasem poradním se poroty zúčastnila Anna Daučíková (prorektorka pro zahraniční záležitosti AVU), Pavlína Morganová (prorektora pro umění, vědu a rozvoj AVU), Dušan Zahoranský (prorektor pro studijní záležitosti AVU) a Blanka Čermáková (Oddělení komunikace s veřejností AVU).

Zasedání poroty v prvním kole soutěže, zdroj: Radek Dětinský/AVUZasedání poroty v prvním kole soutěže, zdroj: Radek Dětinský/AVU

Související

Srdce na AVU zůstávají. S písmem, které bude moci použít kdokoliv, v soutěži uspěli 20YY Designers
Grafický design

Srdce na AVU zůstávají. S písmem, které bude moci použít kdokoliv, v soutěži uspěli 20YY Designers

Jarmila Řehořková - 14. 12. 2018 - 9 min.

Kdo navrhne vizuální identitu AVU? Známe finalisty
Grafický design

Kdo navrhne vizuální identitu AVU? Známe finalisty

Magdaléna Rosůlková - 9. 11. 2018 - 4 min.

AVU si k 220. výročí nadělí novou vizuální identitu. Kdo se utká v soutěži o její realizaci?
Grafický design

AVU si k 220. výročí nadělí novou vizuální identitu. Kdo se utká v soutěži o její realizaci?

Martina Steklá, Kamila Matoušková - 17. 9. 2018 - 8 min.

Soutěž na novou vizuální identitu Akademie výtvarných umění v Praze
Grafický design

Soutěž na novou vizuální identitu Akademie výtvarných umění v Praze

Martina Steklá - 20. 8. 2018 - 3 min.

jelínek
Kavelky MYP 2024