Národní galerie mohla vypadat úplně jinak. 6 návrhů, které měly šanci na výhru v designérské soutěži

Národní galerie v Praze jde příkladem. Pro změnu své identity zvolila cestu transparentní designérské soutěže. Odborná porota pod našim vedením vybrala z devíti přizvaných studií návrh Studia Najbrt. Kdo další aspiroval na výhru a mohl změnit tvář této kulturní instituce? Představujeme vám 6 návrhů, které měly šanci na úspěch.

Výsledky soutěže rezonují v médiích i na sociálních sítích již týden. Častou faktickou chybou, kterou média uvádějí, je hodnota loga ve výši 1,3 milionu Kč. Tato částka nepředstavuje odměnu pro vítěze soutěže za návrh loga, ale jde o hodnotu téměř roční zakázky, kterou bude Studio Najbrt teprve realizovat (předpoklad je až do poloviny roku 2019). Kromě podrobného logomanuálu obsahuje zakázka také manuál komplexní vizuální identity, konkrétní aplikace vizuálního stylu na interních materiálech, materiálech pro propagaci výstav, materiálech pro propagaci NGP jako celku, navržení systému pro označení budov (s realizací 2 konkrétních budov) a navigačního systému, realizaci kampaně na podzimní program NGP a art directing komunikace NGP na začátku implementace nové vizuální identity.

Objevily se také kritiky srovnávající vítězný návrh se zahraničními příklady, na které ředitel Národní galerie Jiří Fajt reagoval ve svém vyjádření

Cíl a výsledky soutěže

Designéři měli v soutěži za úkol navrhnout takovou vizuální identitu, která Národní galerii zpřístupní široké veřejnosti atraktivní, současnou a výraznou vizuální komunikací, přátelskou a příjemnou k návštěvníkům, tedy aby byl znatelný posun od velké nepřístupné instituce, kterou symbolizuje dosavadní logo se znakem lva.

Vyzvané soutěže, kterou pro Národní galerii organizoval CZECHDESIGN, se zúčastnilo 9 grafických studií. Do druhého kola postoupila 3 studia, která získala následující umístění:
1. místo: Studio Najbrt
2. místo: Side2
3. místo: Heyduk, Musil & Strnad

Kdo rozhodl o vítězi?

Do soutěžního procesu byli kromě zástupců NGP od začátku zapojeni externí nezávislí odborníci z řad grafikých designérů, kteří se podíleli na zadání soutěže a hodnocení došlých návrhů v prvním i ve druhém kole soutěže: art director a grafický designér Alan Záruba, grafická designérka a pedagožka ZČU v Plzni Kristýna Fišerová a typograf a pedagog UMPRUM Tomáš Brousil

Kvalita návrhů, které přišly do 1. kola soutěže, byla podle odborné poroty velmi vysoká a rozhodování o 3 postupujícíh finalistech do 2. kola tak nebylo jednoduché.

Následující návrhy, které představují různé přístupy k řešení vizuální identity NGP, jsou výsledkem práce 6 významných českých studií:

Studio Breisky

Návrh studia Breisky je postaven na symbolu tečky a odvážně pracuje s výraznou růžovou barvou v rámci celého vizuálu. 

"Kruh je totalita. Kruh otevírá i uzavírá, je to začátek i konec. Kruh je tečka, kterou dílo nekončí, ale začíná. Logotyp ve formě tečky před názvem je subtilní, o to větší pozornost poutá, probouzí zvědavost. Tečka – nejmenší možný kruh – místo, kde se kartonu poprvé dotkla naostřená měkká tužka a zároveň vesmír před Big Bangem. Zatímco v literatuře tečkou dílo končí, ve vizuálním umění tečkou tvorba začíná. Odtud juxtapozice a nápad vdechnout typografické tečce výtvarnou funkci a postavit ji na začátek. Zdánlivě typografický logotyp tak v sobě skrývá nejmenší možné výtvarné vyjádření," popisují vizuální identitu NGP autoři návrhu.

Studio Breisky, animace loga NGP (soutěžní návrh), zdroj: Breisky

 Studio Breisky, návrh vizuální identity NGP, zdroj: Studio Breisy Studio Breisky, návrh vizuální identity NGP, zdroj: Studio Breisy

Komentář poroty soutěže:
Oceňujeme silný nápad, na kterém je vizuální identita postavena a který by se dal dále rozvinout. Za nejsilnější stránku návrhu považujeme zpracování guerillové kampaně a nápady aplikací, nebo označení jednotlivých budov NGP. Za slabé místo návrhu naopak považujeme příliš expresivní barevnost, která může být pro instituci takové šíře projektů svazující. Kromě symbolu tečky ve vizuální identitě jsme postrádali systém, který by držel jednotnou komunikaci ve všech výstupech NGP.

  

Studio Breisky, návrh imagové kampaně NGP, zdroj: Studio BreiskyStudio Breisky, návrh imagové kampaně NGP, zdroj: Studio Breisky

 Studio Breisky, návrh vizuální identity NGP, zdroj: Studio Breisky Studio Breisky, návrh vizuální identity NGP, zdroj: Studio Breisky

 Studio Breisky, návrh označení budov NGP, zdroj: Studio Breisky Studio Breisky, návrh označení budov NGP, zdroj: Studio Breisky

Dynamo design

"Národní galerie otevírá prostor pro setkávání lidí s uměním a pro nové zážitky." To je hlavní myšlenkou návrhu od studia Dynamo design. V rámci vizuálu instituce Národní galerie ustupuje skromně do pozadí, organicky se přizpůsobuje kontextu a vytváří rámec pro prezentaci umělců i jejich děl napříč všemi směry a obdobími.

 Dynamo design, návrh vizuální identity NGP, zdroj: Dynamo design Dynamo design, návrh vizuální identity NGP, zdroj: Dynamo design

Dynamo design, koncept vizuální identity NGP, zdroj: Dynamo design

Komentář poroty soutěže:
Oceňujeme komunikační potenciál, který návrh studia Dynamo Design nabízí, a to především pro online a další digitální komunikaci identity NGP. Předností vizuálu je jeho variabilita. Zároveň oceňujeme kvalitní a zajímavou práci s obrazovým materiálem. Jsme ale toho názoru, že návrh je pro potřeby NGP příliš konceptuální a málo zaměřený na jednotný vizuální styl instituce, který by se měl opírat více o jasně definované a funkční logo, než o proměnlivou sestavu tří písmen v ne úplně jasném systému variací.

Dynamo design, návrh vizuální identity NGP, plakáty výstav, zdroj: Dynamo designDynamo design, návrh vizuální identity NGP, plakáty výstav, zdroj: Dynamo design

 Dynamo design, návrh vizuální identity NGP, zdroj: Dynamo design Dynamo design, návrh vizuální identity NGP, zdroj: Dynamo design

Dynamo design, návrh vizuální identity NGP, merchandising, zdroj: Dynamo designDynamo design, návrh vizuální identity NGP, merchandising, zdroj: Dynamo design

Markéta Steinert
& Adam Uchytil

"Lev je mrtev, ať žije koruna." Koruna, kterou Markéta Steinert & Adam Uchytil prezentují jako symbol zodpovědnosti, důležitosti a naprosté výjimečnosti. Zároveň je to symbol hravý a výrazný.

"Souzníme s představou NGP jako otevřené a přátelské instituce. Vidíme NGP jako brand s jasným symbolem a identitou. Příběh je důležitý a NGP oproti jiným "značkám" nemusí nic vymýšlet - má totiž stovky nádherných příběhů obrazů a jejich autorů. Nechme galerii mluvit! Grafické zpracování loga je čistě typografické. Tudíž není ve své ideové rovině vázáno fontem. Pro základní komunikaci NGP jsme vybrali font Mabry od londýnské Colophon Foundry,který pro nás splňuje všechny kritéria," vysvětlují návrh jeho autoři. Vizuál pracuje se 3 barvami, které vychází z barev obrazů ze stálých sbírek Národní galerie. Jsou výrazné a nepřehlédnutelné.

Markéta Steinert, Adam Uchytil, představení konceptu vizuální identity NGP, zdroj: autoři

Komentář poroty soutěže:
Porota oceňuje preciznost, profesionalitu zpracování návrhu a příběhovost, která za navrhovanou identitou stojí, stejně jako velmi atraktivní, otevřený a přátelský způsob, jak prezentovat stálé sbírky galerie. Návrh je koncepčně i vizuálně radikální a silný. Nejzávažnějším důvodem, proč vizuální identita nemohla postoupit do 2. kola soutěže, kam by jinak patřila, je fakt, že symbol koruny, na kterém je značka NGP v tomto návrhu založena, je téměř identický se symbolem vizuální identity Národního muzea ve Varšavě. Jde také o národní kulturní instituci, která je navíc ve stejném teritoriu.

Markéta Steinert, Adam Uchytil, návrh logotypu NGP, zdroj: autořiMarkéta Steinert, Adam Uchytil, návrh logotypu NGP, zdroj: autoři

Markéta Steinert, Adam Uchytil, návrh vizuální identity NGP, zdroj: autořiMarkéta Steinert, Adam Uchytil, návrh vizuální identity NGP, zdroj: autoři

Markéta Steinert, Adam Uchytil, návrh prezentace stálých sbírek NGP, zdroj: autořiMarkéta Steinert, Adam Uchytil, návrh prezentace stálých sbírek NGP, zdroj: autoři

Markéta Steinert, Adam Uchytil, návrh vizuální identity NGP, označení Veletržního paláce, zdroj: autořiMarkéta Steinert, Adam Uchytil, návrh vizuální identity NGP, označení Veletržního paláce, zdroj: autoři

Petr Babák & Lukáš Kijonka
(Laboratoř)

Návrh dvojice Petr Babák a Lukáš Kijonka (Laboratoř) je založen na dvou základních stavebních kamenech, které mají být přímou ilustrací tzv. demokratizace v grafickém designu.

"Jde o přesný opak velkých investic do autorských písem a jisté bakchanálnosti a vizuálního hodokvasu, který se děje kolem. Zvolená písma Times a Arial jsou nejběžnější systémová písma, která dostane každý uživatel zdarma ke svému počítači. Tedy pokud se NGP účastníků soutěže na vizuální styl ptá, kolik zaplatí za licenci písem, říkáme nula korun českých. Jde o design jako službu. Stejně jako má Národní galerie sloužit a jednoduše informovat o dění ve světě umění," komentují návrh jeho autoři.

Petr Babák, Lukáš Kijonka, návrh logotypu NGP, zdroj: autořiPetr Babák, Lukáš Kijonka, návrh logotypu NGP, zdroj: autoři

Komentář poroty soutěže:
Porota oceňuje inovativní přístup založený na odvážném, až revolučně utopistickém principu, který v podstatě neguje současné principy tvorby korporátní identity kulturních institucí. Zajímavý je jak jeho sociální aspekt, tak i demokratizace pracovních procesů, které by NGP přinesl. Takové řešení by však v praxi NGP nebylo funkční. „Demokratický přístup” (ve smyslu přílišné volnosti všech grafických výstupů) ke komunikaci jednotlivých výstav panuje v NGP do jisté míry už nyní a míjí se s potřebou jednotné komunikace, která by měla být vyjádřena dominantní vizuální identitou. Navrhovaný systém by byl vhodný pro instituci, která nepotřebuje komunikovat tak rozsáhlou šíři projektů, např. experimentální projekt
MoMA PS1.

Petr Babák, Lukáš Kijonka, návrh vizuální identity NPG, zdroj: autořiPetr Babák, Lukáš Kijonka, návrh vizuální identity NPG, zdroj: autoři

Petr Babák, Lukáš Kijonka, návrh vizuální identity NPG, zdroj: autořiPetr Babák, Lukáš Kijonka, návrh vizuální identity NPG, zdroj: autoři

Studio Petrohrad

Hlavní myšlenkou návrhu vizuální identity NGP od Studia Petrohrad je propojení roviny národní a mezinárodní.

"NGP je 'jedním z atributů české státnosti a hlavním správcem kulturního dědictví českého národa', zároveň je ale také institucí formující v mezinárodním kontextu obraz České republiky jako země, jež má hluboké kulturní kořeny i živou současnost. Značka spojuje tři jazykové mutace a vypouští slova, jež se v různých jazycích duplikují. Mezery mezi jednotlivými slovy jsou vypuštěny, vše se vlévá v jeden celek, který je ale zároveň čitelný a rozluštitelný na první pohled. Zkratka NGP - tři dominantní litery, které svým rozmístěním v jednotlivých formátech evokují klín české vlajky," komentují návrh designéři ze Studia Petrohrad.

Studio Petrohrad, návrh vizuální identity NGP, zdroj: Studio PetrohradStudio Petrohrad, návrh vizuální identity NGP, zdroj: Studio Petrohrad

Komentář poroty soutěže:
Oceňujeme profesionální prezentaci a expresivní, moderní vizuál, který uplatňuje zajímavou asociaci se symbolikou tvaru modrého klínu české vlajky pro kompozici umístění tří liter NGP. Návrh však v tomto duchu pracuje s logem jako s principem a ne jako se systémem, který by se opíral o jasně definovanou značku. Navrhovaný princip logotypu tím působí zmateně a někdy i nečitelně. Jsme také toho názoru, že zvolení syté RGB zelené barvy je do budoucna dosti limitující a musel by se v dohledné době zase měnit až jeho momentální svěžest vyprchá. 

Studio Petrohrad, návrh vizuální identity NGP, řešení pro plakáty, zdroj: Studio PetrohradStudio Petrohrad, návrh vizuální identity NGP, řešení pro plakáty, zdroj: Studio Petrohrad

Studio Petrohrad, návrh vizuální identity NGP, řešení pro plakáty, zdroj: Studio PetrohradStudio Petrohrad, návrh vizuální identity NGP, řešení pro plakáty, zdroj: Studio Petrohrad

Studio Petrohrad, návrh vizuální identity NGP, zdroj: Studio PetrohradStudio Petrohrad, návrh vizuální identity NGP, zdroj: Studio Petrohrad

Studio Symbiont

Podoba loga NGP od studia Symbiont má dvě roviny. "Systematická mapa jazykových variant a jednoduchá, sebevědomá signatura/objekt, umožňující širokou proměnlivost na stupnici důrazu. Řešení počítá s osobitým pojetím plakátů krátkodobých výstav, kdy podobu může navrhovat na míru vybraný grafik/studio. Je možná volná práce s typografií, výběrem písma, rozvržením, barvami. Součástí řešení je otevřené a výrazné zapojení především sytých barev. Škála je v případě krátkodobých výstav neomezená," popisují návrh jeho autoři. 

Studio Symbiont, návrh vizuální identity NGP, zdroj: Studio SymbiontStudio Symbiont, návrh vizuální identity NGP, zdroj: Studio Symbiont

Komentář poroty soutěže:
Porota oceňuje hravost a otevřenost vizuální identity soutěžního návrhu, stejně jako dobře čitelné a snadno zapamatovatelné logo. Nedostatkem však je, že vlastní vizuální styl je příliš roztříštěný a nahodilý. Vyjma značky v návrhu chybí ucelenější systém korporátní identity, který by instituci nabídnul jasně definovaný princip vizuální komunikace. Vizuální identita by takto mohla fungovat v případě obsahově úzce vymezené instituce (např. galerie současného umění), pro prezentaci šíře aktivit NGP však nestačí. Vizuální identita svou hravostí a barevností evokuje jiné instituce na českém trhu, např. Galerii GASK.

Studio Symbiont, návrh vizuální identity NGP, zdroj: SymbiontStudio Symbiont, návrh vizuální identity NGP, zdroj: Symbiont

Studio Symbiont, návrh vizuální identity NGP, zdroj: Studio SymbiontStudio Symbiont, návrh vizuální identity NGP, zdroj: Studio Symbiont

Studio Symbiont, návrh vizuální identity NGP, řešení pro plakáty, zdroj: SymbiontStudio Symbiont, návrh vizuální identity NGP, řešení pro plakáty, zdroj: Symbiont

Studio Symbiont, návrh vizuální identity NGP, zdroj: Studio SymbiontStudio Symbiont, návrh vizuální identity NGP, zdroj: Studio Symbiont

Výstava

Společně s vyhlášením výsledků byla 3. května ve Veletržním paláci zahájena výstava všech soutěžních návrhů. Volně přístupná bude denně od 9.30 do 22.00 v prostoru Café Jedna až do 3. června.

Související

3. místo v soutěži na vizuální identitu Národní galerie získalo studio Heyduk, Musil & Strnad
Grafický design

3. místo v soutěži na vizuální identitu Národní galerie získalo studio Heyduk, Musil & Strnad

Kamila Matoušková - 3. 5. 2018 - 6 min.

2. místo v soutěži na novou identitu NGP získalo studio Side2. Jak mohl její vizuál vypadat?
Grafický design

2. místo v soutěži na novou identitu NGP získalo studio Side2. Jak mohl její vizuál vypadat?

Kamila Matoušková - 3. 5. 2018 - 5 min.

Studio Najbrt změní tvář Národní galerie. Zvítězilo v transparentní soutěži a porazilo nejlepší studia v oboru
Grafický design

Studio Najbrt změní tvář Národní galerie. Zvítězilo v transparentní soutěži a porazilo nejlepší studia v oboru

Kamila Matoušková - 3. 5. 2018 - 6 min.

Kdo navrhne identitu Národní galerie? Ve finále designérské soutěže jsou 3 studia
Grafický design

Kdo navrhne identitu Národní galerie? Ve finále designérské soutěže jsou 3 studia

Kamila Matoušková - 23. 3. 2018 - 3 min.

O vizuální identitu Národní galerie v Praze se utkají nejlepší česká studia
Grafický design

O vizuální identitu Národní galerie v Praze se utkají nejlepší česká studia

Kamila Matoušková - 22. 1. 2018 - 4 min.

Soutěž na novou vizuální identitu Národní galerie v Praze
Grafický design

Soutěž na novou vizuální identitu Národní galerie v Praze

Kamila Matoušková - 28. 12. 2017 - 3 min.

výstava czd
web expo
SHOP Snoubení
job lab 2024