Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
Jolana Šornerová, Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě, Světlušky – svítidla, která odpočívají, dokud se kolem nich nic neděje Jolana Šornerová, Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě, Světlušky – svítidla, která odpočívají, dokud se kolem nich nic neděje

Národní cena za studentský design aneb rady zkušeného Uzla

Národní ceny za studentský design jsou již známé, pojďme se podívat blíže na vyhlášení výsledků.

Dne 11. 11. 2011 proběhlo v Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství předávání Národní ceny za studentský design. Tato chvályhodná soutěž, jejíž duší je ředitelka nadačního programu Design Cabinet CZ, Lenka Žižková, zakládá svou tradici již od roku 1991. V té době byla poprvé vyhlášena v režii Design centra České republiky (tehdy ještě v rámci soutěže Dobrý design).

Do letošního jubilejního ročníku bylo přihlášeno 186 prací z dvanácti univerzit a vysokých škol a z dvaceti tří vyšších a středních odborných škol. Ačkoliv byly poroty rozděleny právě na porotu „středoškolskou“, složenou z pedagogů středních a vyšších odborných škol, a porotu „vysokoškolskou“, práce byly v celkovém hodnocení brány rovnocenně. Třetí nezávislou porotou pak byla „národní“ porota, složená z kurátorů muzeí, expertů a profesionálních designérů ČR. Tolik k porotám, do jejichž systému se mi při vší snaze nepodařilo úplně proniknout. Po několikakolovém hodnocení bylo k ocenění nominováno 58 prací. Výběr z těchto prací můžeme shlédnout v Superstoru DBK, kde jsou k vidění pod názvem „(Z)boží nominace!“ až do 29. 11. 2011. Poté bude výstava (pod tradičním názvem „Nový (z)boží 2011“) putovat díky Českým centrům po celé Evropě, s první zastávkou ve Vídni.

Ale zpět k cenám. Národní cena za studentský design nebyla jedinou cenou, která byla udělena. Naopak, cen bylo, dá se říci, přehršel. Mimo tři hlavní (jedna Národní cena, pět cen za Excelentní studentský design, patnáct cen za Dobrý studentský design) se předávala také zvláštní ocenění od jednotlivých (nejen) kulturních institucí, muzeí, děkanů fakult, profesionálních sdružení, odborných časopisů a v neposlední řadě také od novinářů a veřejnosti. Dohromady bylo těchto speciálních cen zhruba šestnáct, přičemž v některých případech vybral „donátor ceny“ více vítězných prací. Povaze oceňující instituce odpovídala také povaha ocenění, jako například prezentace práce ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea (Jolana Šornerová: Svítidla Světlušky) a Technického muzea (Jakub Novák: Obytný přívěs Odorico Pordenone) či podpora realizace produktu v případě Ceny DBK Praha (Filip Velehradský: Kolekce interiérových svítidel).

Celý slavností večer se nesl ve stylu „Virtuálna“. Mezi jednotlivými bloky udílení cen se diváci mohli za zvuků hudby pokochat pohledem na modelky a modely ladně sestupující ze schodů v nejnovějších studentských modních kolekcích. Po vyhlášení všech speciálních cen a patnácti cen za Dobrý design se na pódiu představilo i pět laureátů ceny za Excelentní design. Za pány již zmíněný Jakub Novák se svým expandovatelným karavanem a Michal Šířek s novátorsky pojatým návrhem silničního mostu křižujícího železniční trať (Air – Clean Bridge), který dokáže štěpit škodlivé látky z výfukových plynů a čistit tak okolní vzduch. „Excelentními“ výherkyněmi se staly studentky Kateřina Kubánková za Zatoulané tečky (hmatová kniha pro zrakově postižené čtenáře s možností sériové výroby), Marta Maštálková za do detailu promyšlený vizuální styl moravského rodinného vinařství Josef Kořenek a Kristýna Pojerová za svůj Skleník (interiérové svítidlo, určené pro pěstování rostlin, které však může vyvolávat otázky ohledně praktičnosti produktu).

Zlatým hřebem večera bylo vyhlášení hlavní Národní ceny za studentský design, o jejímž výherci již leccos napověděl příchod doktora Radima Uzla coby předávajícího. V tomto okamžiku večer nabral spád, zejména když pan doktor přidal k dobru svých pár oblíbených historek. Z následného interview se sympatickou výherkyní Annou Marešovou se pak diváci dozvěděli něco z tajů navrhování a výroby erotických pomůcek pro ženy, za jejichž design (řada Whoop-de-doo) získala studentka z Ústí nad Labem prý téměř jednohlasně Národní cenu. Kromě této ceny získala Anna Marešová také dalších pět speciálních cen, dále dárky od firem EON, a. s, Elton hodinářská, a. s., Botas, a. s., Tescoma, s. r. o., Studentagency, s. r. o., IKEA ČR a pochvalu od doktora Uzla, který má dle svých slov rád pěkný design věcí každodenní potřeby, protože: „Jak krásně se to spí v designové posteli a jak krásně se to onanuje s produkty Whoop-de-doo.“

Galerie