Nahradí umělá inteligence grafiky? Povrchní designéři skončí, práce s myšlenkovým přesahem je ale nenahraditelná

Adam Uchytil, stejně jako mnoho dalších v oboru grafického designu, minulé léto sledoval vývoj AI generátorů ilustrací. | Zdroj: FUD UJEP / Archiv autora Adam Uchytil, stejně jako mnoho dalších v oboru grafického designu, minulé léto sledoval vývoj AI generátorů ilustrací. | Zdroj: FUD UJEP / Archiv autora

Minulé léto byly spuštěny AI generátory ilustrací Midjourney a DALL-E. V oboru grafického designu to vyvolalo mnoho reakcí. Všimnout jsme si mohli obav, ale i nadšení. Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem se této výzvy však nelekla, využila příležitost a v ateliéru GD1 pod vedením grafických designérů Adama Uchytila a Marka Fanty šla výzvě, kterou umělá inteligence přinesla, naproti. Reagovala také grafička Kristina Fišerová z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU. Jak to dopadlo, jaké jsou reakce v oboru a mají se grafičtí designéři umělé inteligence bát?

Naprostý úlet, který je třeba vyhmátnout

Adam Uchytil, stejně jako mnoho dalších v oboru grafického designu, minulé léto sledoval vývoj AI generátorů ilustrací. Na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem ho jako vedoucího ateliéru Grafický design (GD1) čekal druhý semestr, který se rozhodl využít pro prozkoumání těchto platforem. V České republice tak vůbec poprvé na školní půdě studenti grafického designu spolupracovali s umělou inteligencí. „Celé léto jsem to sledoval a říkal jsem si, že to je naprostý úlet. Dá se říct, že jsme to vyhmátli ve správnou chvíli. Společně s Markem jsme si řekli, že k tomu budeme přistupovat tak, že tomu vlastně nerozumíme, fascinuje nás to a pojďme to se studenty prozkoumat. Ponořili jsme se do tématu, připravili přednášky a pozvali umělkyni Lenku Hamosovou, která se umělou inteligencí zabývá už deset let,“ přibližuje začátky Adam. 

Je práce grafického designéra ohrožená? | Foto: Jiří DvořákJe práce grafického designéra ohrožená? | Foto: Jiří Dvořák

V rámci celého zimního semestru se Adam s Markem se studenty rozhodli pracovat s nástrojem Midjourney, který funguje na platformě Discord, jež umožňuje začlenit robota na bázi chatové komunikace, kdy grafický designér pracuje s tzv. prompty. Velmi zjednodušeně řečeno, grafik zadává klíčová slova, na základě nichž program vygeneruje unikátní kreativitu. „Je možné psát jak věty, tak bodově a heslovitě, funguje oboje. A vždy vyjde jiný výstup, který nikde jinde na světě nenajdete. Také je možné užívat systém kódování a dopisovat různé dovětky za zpětné lomítko, které přinesou například nějaké zabarvení navíc nebo změnu formátu a poměru stran,“ přibližuje práci s Midjourney Adam. 

Jedno se umělé inteligenci odepřít nedá, a to zrychlený a zautomatizovaný proces tvorby, který nabízí a který celou práci grafického designéra v lecčems usnadní. | Foto: Jiří DvořákJedno se umělé inteligenci odepřít nedá, a to zrychlený a zautomatizovaný proces tvorby, který nabízí a který celou práci grafického designéra v lecčems usnadní. | Foto: Jiří Dvořák

Zde vyvstává otázka vztahu mezi grafickým designérem a umělou inteligencí. Stává se grafický designér jakýmsi pouhým zadavačem kódů, kdy kreativitu za něj odvede AI? Dle Adama rozhodně ne: „U AI je podstatné to, že zatím neumí myšlenkové pochody. Proto se snažím svým studentům vštípit to, že když budou tvořit povrchní design, budou nahraditelní. Když ale naopak budou tvorbu propojovat s myšlenkami a promyšlenými koncepty, dostanou se do vůdčí pozice v procesu a budou hůře nahraditelní.“

/prompt bunda. Pavlína Viktorie Procházková, Vojtěch Benc a Bedřich Rose | Foto: Archiv autora/prompt bunda. Pavlína Viktorie Procházková, Vojtěch Benc a Bedřich Rose | Foto: Archiv autora

Semestr byl završen klauzurou. Zadání bylo volné, ale bylo podmíněné prací s AI. Studenti měli na základě krátké zkušenosti v platformě Midjourney vytvořit vlastní projekt. Podmínkou byl přístup k AI jako ke spolutvůrci a členovi realizačního týmu. Mohl to být jak pouze inspirační zdroj, tak autor finálních vizuálních výstupů. „Tím, jak jsme si tu technologii sami teprve osahávali, jsem chtěl, aby sami studenti určili AI její roli v jejich vlastním projektu. Byla to jízda, zajímavá zkušenost a konfrontace, ale studenti to zvládli se ctí,“ uvádí Adam.

Místo hodin sekundy

Jedno se umělé inteligenci odepřít nedá, a to zrychlený a zautomatizovaný proces tvorby, který nabízí a který celou práci grafického designéra v lecčems usnadní. Odpadá tak dlouhá produkce, kdy stačí zadat některé prompty a AI připraví výstup v řádu několika sekund. Touto otázkou se zabývala jedna z Adamových studentek Markéta Čistecká, která v rámci své klauzurní práce vytvořila knížku, ve které sleduje kontrast mezi kresbou a tvorbou Midjourney. Oslovila několik lidí, jakožto reprezentativní vzorek, a tematicky zabrousila do architektury. Sestavila dotazník o Midjourney a kontaktu s AI a nechala oslovený vzorek lidí na otázky odpovědět. Ti měli za úkol nakreslit svůj vysněný dům a poté zadat kódy do Midjourney tak, aby se vygenerovaný výsledek co nejvíce blížil jejich nákresu. Práce Markéty Čistecké ilustruje časový rozdíl mezi vypracováním kresby a spolupráce s Midjourney. Zatímco kresba trvala klidně i 50 minut, program ilustraci vygeneroval za 5 minut. 

Kresba vs Midjourney. Cílem brožury Kresba vs Midjourney je představit Midjourney veřejnosti pozitiva i negativa, která může přinášet, a vytvořit tak prostor pro zamyšlení nad užíváním umělé inteligence v kreativním prostředí. Brožura prezentuje experiment s 16 respondenty různého věku, povolání, schopností kreslit, s různými názory a zajímavými myšlenkami. Autorka: Markéta Čistecká. | Foto: Archiv autoraKresba vs Midjourney. Cílem brožury Kresba vs Midjourney je představit Midjourney veřejnosti pozitiva i negativa, která může přinášet, a vytvořit tak prostor pro zamyšlení nad užíváním umělé inteligence v kreativním prostředí. Brožura prezentuje experiment s 16 respondenty různého věku, povolání, schopností kreslit, s různými názory a zajímavými myšlenkami. Autorka: Markéta Čistecká. | Foto: Archiv autora

Rychlost, kterou AI disponuje, kladně hodnotí také Kristina Fišerová, grafická designérka a vedoucí ateliéru Grafický design a vizuální komunikace na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU. „Tou největší výhodou je rychlost. Dříve studenti na otázku pedagoga, co uvidíme nového, odpovídali, že se ‚to renderuje‘. A skutečně. Trvalo mnoho hodin, než se studenti dočkali výsledné vizualizace. Počítač vydával podivné zvuky, někdo u toho pletl šál, jiný trápil hudební nástroj. Dnes AI okamžitě vygeneruje několik obrázků najednou,“ komentuje Kristina. 

Nezmizí kreativita? A kdo je autorem?

I přes to, že AI dokáže nabídnout zrychlenou exekutivu, kdy díky zadání určitých kódů odpadne dlouhá produkce, musí grafický designér počítat s jistou prvotní edukací. AI sice dokáže vygenerovat výstup v řádu sekund, ale designér nikdy neví, do čeho jde. „Proces vyhledávání obrázků na základě zadaných slov je sázkou do loterie a žádá si mnoho pokusů, dokud není autor spokojen. Také si myslím, že postupem času, až přejde okouzlení, mohou začít podobně vygenerované výstupy nudit diváka,“ uvádí Kristina. Grafik dopředu neví, jak přesně bude ilustrace vypadat. V této fázi je tak důležité se co nejhlouběji seznámit s procesem samotného kódování. I touto zkušeností museli Adamovi studenti projít. Na projektu zvaném Prompt bunda (Bedřich Rose, Pavlína Viktorie Procházková, Vojtěch Benc) strávili desítky hodin, než dokázali programu nabídnout ty nejvhodnější varianty kódů, které následně pomohly vygenerovat co nejpřesnější požadované struktury a textury. 

„Povrchní grafický design ohrožený je, ale trochu vyšší level s konceptem v ohrožení tolik není. AI nemá nadhled a cit, neumí vnímat věci, které jsou spojené s fyzickým světem,“ uvádí Adam Uchytil. | Foto: Jiří Dvořák„Povrchní grafický design ohrožený je, ale trochu vyšší level s konceptem v ohrožení tolik není. AI nemá nadhled a cit, neumí vnímat věci, které jsou spojené s fyzickým světem,“ uvádí Adam Uchytil. | Foto: Jiří Dvořák

Nyní se můžeme zamyslet nad tím, do jaké míry je v tomto vztahu s AI grafický designér kreativní osobou. Dle Adama je však proces designéra především v hlavě a nejdůležitější na celém procesu je přemýšlet, vymyslet koncept a ten následovat. Za velmi konceptuální věc lze tak považovat práci studenta Ondřeje Halaburky, který ve spolupráci s AI vytvořil katalog maleb Gustava Klimta, jež se v průběhu druhé světové války ztratily a byl zachován pouze jejich částečný záznam. „Ondřej je nechal vygenerovat pomocí AI a vytvořil z těchto obrazů katalog. Snažil se vlastně tu umělou inteligenci zkrotit, aby tvořila obrázky ve stylu Gustava Klimta. Zajímavé bylo, že při generování pomohlo, když do zadání napsal jméno Egona Schieleho. Výstupy byly poté stylově Klimtovi bližší,“ přibližuje Ondřejův přístup Adam.

Klimt, Immendorf, Midjourney. Tato kniha je věnována dílu Gustava Klimta a rodině Lederer, jejichž sbírka obrazů byla zkonfiskována během anšlusu, a následně byla odvezena na rakouský zámek Immendorf, kde byla zničena požárem na konci druhé světové války. Autor: Ondřej Halaburka | Foto: Archiv autoraKlimt, Immendorf, Midjourney. Tato kniha je věnována dílu Gustava Klimta a rodině Lederer, jejichž sbírka obrazů byla zkonfiskována během anšlusu, a následně byla odvezena na rakouský zámek Immendorf, kde byla zničena požárem na konci druhé světové války. Autor: Ondřej Halaburka | Foto: Archiv autora

Klimt, Immendorf, Midjourney | Foto: Archiv autoraKlimt, Immendorf, Midjourney | Foto: Archiv autora

Je práce grafického designéra ohrožená? 

Je výše zmíněnou zrychleností práce grafického designéra ohrožená? Dle Adamových slov ano. „Povrchní grafický design ohrožený je, ale trochu vyšší level s konceptem v ohrožení tolik není. AI nemá nadhled a cit, neumí vnímat věci, které jsou spojené s fyzickým světem. Ale ano, strach jde rozhodně cítit. Lidé se AI bojí, a to i mladší generace. Když je člověk ilustrátor 20 let, celý život vnímá a sleduje, jaké jsou trendy, buduje si svůj styl a zároveň se inspiruje od svých kolegů. Pak přijde AI a během chvíle si prohlédne práci za celý váš život a vyhodí během chvíle další grafiku ve vašem stylu. Jako grafici máme pocit, že jsme nenahraditelní, ale není to pravda,“ uvádí Adam. 

Overdrive je krátký komiks, který vznikl ve spolupráci grafika a umělé inteligence. Komiks vypráví příběh robota, který se zhroutí kvůli přepracování, což metaforicky ukazuje vyhoření, které zažívají lidé, kteří neustále pracují. „Toto téma je pro mě nyní aktuální, protože se čas od času ocitám v podobné situaci,“ říká autorka Yekaterina Kuyanova. | Foto: Archiv autoraOverdrive je krátký komiks, který vznikl ve spolupráci grafika a umělé inteligence. Komiks vypráví příběh robota, který se zhroutí kvůli přepracování, což metaforicky ukazuje vyhoření, které zažívají lidé, kteří neustále pracují. „Toto téma je pro mě nyní aktuální, protože se čas od času ocitám v podobné situaci,“ říká autorka Yekaterina Kuyanova. | Foto: Archiv autora

Celý příběh a storyboard byl vygenerován chatbotem ChatGPT a všechny ilustrace pro komiks byly vygenerovány pomocí Midjourney AI. Celá práce byla velkým experimentem, do jaké míry může umělá inteligence nahradit kreativního člověka. Autorka: Yekaterina Kuyanova. | Foto: Archiv autoraCelý příběh a storyboard byl vygenerován chatbotem ChatGPT a všechny ilustrace pro komiks byly vygenerovány pomocí Midjourney AI. Celá práce byla velkým experimentem, do jaké míry může umělá inteligence nahradit kreativního člověka. Autorka: Yekaterina Kuyanova. | Foto: Archiv autora

Dle Kristiny nabízí AI příležitost, která dovede rozvinout lidskou představivost. „Je to skvělá aplikace, která dovede vygenerovat výtvarné řešení, na které by samotný autor neměl odvahu, protože netušil, že lze kombinovat zdánlivě nekombinovatelné myšlenky, tvary a prvky. Faktem ovšem je, že pokud grafický designér nebude schopen dát AI kvalitní pokyny (tzv. prompty), vygeneruje mu nesmysl hraničící s kýčem. Pro obor grafického designu AI nevnímám jako hrozbu, ale jako obohacení, exkluzivní hračku, která rozvíjí nápady, rébus, který je třeba prozkoumat. Větší hodnoty patrně nabyde to, co je skutečně lidské. A co je lidské? Chybovat je lidské! Chyba, která je často základem originálního rukopisu, iracionalita a lidská blbost se může stát tím, co bude mít nad AI navrch,“ dodává Kristina. 

D.A.I. — Destination Artificial Intelligence. Autorka: Kristýna Marková. Zadala jsem jazykovému modelu od OpenAI úlohu: Co bych měla dělat zítra v Ústí nad Labem? Napiš mi itinerář. Od 9:30 do 17:00. A jeden den jsem se nechala 'ovládat' umělou inteligencí. Chatbot GPT mi vymyslel denní program o sedmi zastávkách s přesnými časovými intervaly. Vyrazila jsem na místa, které mi umělá inteligence předurčila a plnila výzvy, které mi zadala. Lokace jsem zachycovala digitálně pomocí technologie LiDAR a aplikace scanniverse. | Foto: Archiv autorkyD.A.I. — Destination Artificial Intelligence. Autorka: Kristýna Marková. Zadala jsem jazykovému modelu od OpenAI úlohu: Co bych měla dělat zítra v Ústí nad Labem? Napiš mi itinerář. Od 9:30 do 17:00. A jeden den jsem se nechala 'ovládat' umělou inteligencí. Chatbot GPT mi vymyslel denní program o sedmi zastávkách s přesnými časovými intervaly. Vyrazila jsem na místa, které mi umělá inteligence předurčila a plnila výzvy, které mi zadala. Lokace jsem zachycovala digitálně pomocí technologie LiDAR a aplikace scanniverse. | Foto: Archiv autorky

Také Kristina společně s profesorem Vaňkem v ateliéru, který vedou, zadali na téma AI úkol, a to hned, jak se objevila. Loni u školního projektu věnovaného problematice zdravotně postižených AI využil jeden ze studentů a nyní umělé inteligenci pedagogové věnují celé semestrální zadání. „Zpracováváme za použití AI jeden úkol abstraktní se společenským přesahem, konkrétně k ženské otázce, a druhý z předmětného světa, zde konkrétně design brýlí s různým funkčním zaměřením a následná propagace produktu. Idea vs. realita. Prvotní jsou skici a nápad, pak počítač. Zásadní je přesně definované zadání, aby studenti přišli s vlastním nápadem a teprve poté k němu použili dostupné nástroje. Jako pedagog se učím v Midjourney a snažím se to pochopit, stejně jako studenti,“ uvádí Kristina na závěr. 

Loni u školního projektu věnovaného problematice zdravotně postižených AI využil jeden ze studentů a nyní umělé inteligenci pedagogové věnují celé semestrální zadání. Autorem je Vojtěch Liebl. Invalidní vozíky vygenerované do podoby ikonických židlí světových designérů. | Zdroj: Kristina FišerováLoni u školního projektu věnovaného problematice zdravotně postižených AI využil jeden ze studentů a nyní umělé inteligenci pedagogové věnují celé semestrální zadání. Autorem je Vojtěch Liebl. Invalidní vozíky vygenerované do podoby ikonických židlí světových designérů. | Zdroj: Kristina Fišerová

Související

Umělá inteligence, pražská data, lasery i Národní divadlo. Signal Festival chystá největší galerijní zónu ve své historii
Ostatní

Umělá inteligence, pražská data, lasery i Národní divadlo. Signal Festival chystá největší galerijní zónu ve své historii

Redakce Czechdesign - 10. 10. 2022

Jít do toho s nadšením. Ústecká letní škola nejen pro designéry a umělce ukazuje studium na FUD UJEP autenticky a bez příkras
Ostatní

Jít do toho s nadšením. Ústecká letní škola nejen pro designéry a umělce ukazuje studium na FUD UJEP autenticky a bez příkras

Tereza Bíbová - 13. 9. 2022

job shop
Přerov lab
výstava czd
SHOP Snoubení