Nadchla nás možnost ‚obléknout‘ město do výrazného vzoru. Smetanova Litomyšl letos vsadila na geometrii

Vizuál vychází z letošního tématu Belle Époque. | Zdroj: studio wwworks Vizuál vychází z letošního tématu Belle Époque. | Zdroj: studio wwworks

Letos již po několikáté zdobil letní Smetanovu Litomyšl vizuál od Lenky Vomáčkové a Matyáše Hájka ze studia wwworks. Po předchozích letech se jim podařilo navázat na loňské jednoduché pojetí, avšak tentokrát barevné akcenty nahradily čistě bílé plochy a výrazná typografie od Františka Štorma z písmolijny Storm Type Foundry. Celý vizuál je inspirován dobou Belle Époque, která je zároveň ústředním tématem letošního ročníku.

Opět po roce se na několik týdnů proměnila Litomyšl v ohnisko jednoho z nejvýznamnějších hudebních festivalů u nás, jehož centrem je tradičně areál Státního zámku Litomyšl. Ten byl v roce 1999 zapsán na seznam kulturního světového dědictví UNESCO a těší se stálé oblibě nejen českých návštěvníků. Letos, kvůli opravě jeho koncertního nádvoří, se stal centrem festivalu zimní stadion od architektů Gustava Křivinky a Aleše Buriana ze studia Burian-Křivinka Architects. Naskytla se jedinečná příležitost zažít operní árie, duety a sbory v tomto speciálním architektonickém prostředí, které bylo pro festival upraveno, aby akusticky, ale i komfortně vyhovovalo. Festivalová hala se zároveň stala i jakousi galerií s díly Jiřího Davida a Alfonse Muchy. 

Ze zimního stadionu se stal koncertní sál. | Zdroj: Smetanova LitomyšlZe zimního stadionu se stal koncertní sál. | Zdroj: Smetanova Litomyšl

Několik týdnů před začátkem festivalu byl v ulicích zásadně vidět velmi střídmý letošní vizuál. Po předchozím ročníku, který sklidil ovace od veřejnosti i odborníků a získal světovou cenu za design C-IDEA Bronze Award, se autoři znovu rozhodli vsadit na minimalismus. „Stát na ‚bedně‘ se světovou konkurencí je pro nás pochopitelně signálem, že směr, kterým se vizuální styl festivalu v uplynulých letech vydal, je správný. Moc nás to těší,“ komentuje Karel Telecký ze Smetanovy Litomyšle.  

Autoři pracovali s minimalismem již podruhé. | Zdroj: studio wwworksAutoři pracovali s minimalismem již podruhé. | Zdroj: studio wwworks

Ze společné diskuze s organizátory Smetanovy Litomyšle a s ředitelkou Městské galerie Litomyšl Martinou Zuzaňákovou se postupně vyrýsovaly dva možné směry vizuálu: robustnější geometrický a jemnější florální. Po pečlivých úvahách zvítězila geometrická koncepce, inspirovaná např. umělecko-řemeslnými dílnami Wiener Werkstätte z první poloviny 20. století. Tyto dílny bohatě využívaly geometrické vzory s vysokým kontrastem na předmětech denní potřeby, např. na bytovém textilu, módě či keramice. „Nadchla nás možnost ,obléknout‘ město během festivalu do výrazného vzoru,“ vzpomíná na kreativní tvorbu Karel Telecký.

Možné variace vzorů, které jsou složeny z písmen jednotlivých částí festivalu. | Zdroj: studio wwworksMožné variace vzorů, které jsou složeny z písmen jednotlivých částí festivalu. | Zdroj: studio wwworks

Geometrický vzor je kompletně sestaven z písmen fontu Quercus Serif od Františka Štorma z písmolijny Storm Type Foundry. Festival tvoří několik částí, proto přichází hned se čtyřmi vzory:

S - pro hlavní vzor Smetanovy Litomyšle,
Z - pro Festivalové zahrady,
V - pro Smetanovu výtvarnou Litomyšl,
P - pro Poetickou Litomyšl

Smetanova poetická Litomyšl v podkroví zámeckého pivovaru byla letošní úplně novou sekcí.

„Vzor působí velkolepě díky zajímavé perspektivě. Při běžném pohledu na vzor je důležitý celek, kdežto nový styl Smetanovy Litomyšle poutá divákův pohled také na neobvykle přiblížený detail,“ upřesňuje Lenka Vomáčková.

Jednotlivé vzory lze jednoduše aplikovat na všechen festivalový merch. | Zdroj: studio wwworksJednotlivé vzory lze jednoduše aplikovat na všechen festivalový merch. | Zdroj: studio wwworks

K nadčasové podobě přispívá memento vzoru. | Zdroj: studio wwworksK nadčasové podobě přispívá memento vzoru. | Zdroj: studio wwworks

Memento (poslední písmeno vzoru) „to má nahnuté“. Záměrně mírně padá dolů a vyjadřuje křehkost epochy Belle Époque. Symbolicky propojuje naši a tehdejší dobu průmyslové revoluce a pokroku. Jen výčtem, byla to krásná epocha plná večerního života, rozkvětu divadla, moderních výtvarných stylů, například impresionismu, secese, kubismu, futurismu, expresionismu, hudby a mnoha dalšího. „Stejně dnes jako na přelomu 19. a 20. století snad nikdo nevěřil, že by doba rozkvětu mohla vyústit v tragédii. Je tedy velice podstatné si stále připomínat, že zachování krásné doby vyžaduje přičinění nás všech,“ dodávají autoři.

Festival slavnostně zakončil závěrečný koncert z italského repertoáru Ciao, Italia. Věříme, že autoři v následujícím ročníku znovu vytvoří silnou a nadčasovou vizuální identitu. Inspirace může vzniknout například z oslav 200 let od narození Bedřicha Smetany a tím reprezentovat nejen Litomyšl, ale zároveň celou Českou republiku jakožto významný kulturní stánek ve střední Evropě. To by mohlo vyjít. Doufejme, že jim euforie z úspěchu nezabrání v dosud kreativní práci a ohromí plně jednoduchým či naopak složitým pojetím. Zbývá jediné, skromnost nade vše! Animace vizuálu k 65. ročníku Smetanovy Litomyšle. | Zdroj: wwworks.

Související

job shop
výstava czd
kruh 2024 duben
shop 4/2024