Nábytek z recyklovaných propagačních materiálů. Dvojice designérů vymyslela pro Kongresové centrum židle a stolky ze starého sběru

KCP získalo prestižní ocenění Superbrands 2019 a certifikát EKO Gold za čerpání energie z obnovitelných zdrojů. | Zdroj: KCP KCP získalo prestižní ocenění Superbrands 2019 a certifikát EKO Gold za čerpání energie z obnovitelných zdrojů. | Zdroj: KCP

Inspirativní projekt Kongresového centra Praha (KCP) a designérů Tomáše Rachunka a Matěje Matouše využívá zastaralé propagační tiskoviny k vytvoření nového mobiliáře KCP. Ze starých katalogů tak vzniknou nové židle, stolky nebo police.

KCP oslovilo dva mladé české designéry Tomáše RachunkaMatěje Matouše, známé svým vztahem k ekologii a znovuvyužívání materiálů. Tomáš a Matěj zkoumali několik cest, jak zastaralé letáky a katalogy využít, nakonec se rozhodli přetvořit tento dosavadní odpad do deskoviny. Původně zamýšlený projekt umělecké instalace tak povýšili na skutečnou designérskou práci s mnohem širším potenciálem využití.

Tomáš Rachunek má za sebou i jiné projekty jako originální ekologická renovace butiku Nespresso v Pařížské ulici v Praze nebo „recyklovaný“ batoh Re-Kånken. | Zdroj: KCPTomáš Rachunek má za sebou i jiné projekty jako originální ekologická renovace butiku Nespresso v Pařížské ulici v Praze nebo „recyklovaný“ batoh Re-Kånken. | Zdroj: KCP

„Rozhodli jsme se vzít desítky kilogramů katalogů, vytvořených z pogumovaného papíru, který nelze recyklovat a skončil by ve spalovně či na skládce. Tyto katalogy jsme skartovali na drť. Spojili jsme se s restaurátorkou a expertkou na materiály a s její pomocí se nám podařilo vytvořit umělý mramor, jehož základní stavební jednotku tvoří tato papírová drť. Po mnoha experimentech se nám podařilo vytvořit deskový materiál, který jsme nazvali SKARTO a následně ho použijeme na vytvoření mobiliáře KCP,“ říká Tomáš Rachunek.

První ukázku desky SKARTO mohla veřejnost vidět na výstavě Czech Design Week v říjnu 2020. Tomu předcházely týdny experimentování, kdy Tomáš a Matěj spolupracovali s restaurátorkou a expertkou na materiály ve snaze ručně vyvinout základní deskovinu, kterou budou schopni posouvat dál. Ze tří prototypů deskovin, z nichž byl každý vytvořený jiným způsobem, zvolili designéři finální cestu papíru a disperzního lepidla. Na výrobu desky 600 mm x 1000 mm x 30 mm se využije 45 kg starých papírových katalogů a 10 litrů disperzního lepidla. Hrubá deska se po vysušení ořeže, ručně obrousí a vyleští. Posledním krokem je penetrace, aby byl materiál nesavý a otíratelný.

Nyní se designéři v laboratoři spolu s vývojovým týmem snaží vyvinout technologii pro strojovou výrobu recyklovaných desek SKARTO ve větším objemu s požadovanými vlastnostmi a kvalitou. Po prvních testech takto vyrobeného materiálu, kdy zjistí a definují všechny jeho vlastnosti, začne samotné navrhování interiérového mobiliáře pro KCP. Materiál musí plnit funkční principy mobiliáře, jehož vizuální podoba bude zase korespondovat se silným výrazem interiérů KCP.

Matěj Matouš se věnuje tvorbě vizuálních identit, ilustraci plakátů a potisků pro české festivaly a firmy. | Zdroj: KCPMatěj Matouš se věnuje tvorbě vizuálních identit, ilustraci plakátů a potisků pro české festivaly a firmy. | Zdroj: KCP

„Jsem rád, že i tak velká instituce jako Kongresové centrum Praha překračuje obvyklé hranice korporátního smýšlení. Ačkoli designér musí často klienty vést a erudovat, vedení KCP souhlasilo se všemi podněty, které jsme s kolegou Matějem přinesli. Ve výsledku tak vznikne skutečně kvalitní produkt, reflektující hodnoty designu 21. století, včetně respektu k udržitelnosti. Náš projekt s KCP sice nedemonstruje finální řešení jako takové, ale může být podnětem pro další designéry, vědce, kutily nebo samotné klienty a širokou veřejnost, aby nad produkty nebo jejich materiálem přemýšleli v širším spektru,“ shrnuje Tomáš Rachunek, kterého jsme se v následujícím krátkém rozhovoru zeptali na celou genezi materiálu.

Když vás oslovilo Kongresové centrum Praha, byla hlavním kritériem udržitelnost a ekologičnost projektu?

TOMÁŠ: Zástupci Kongresového centra nás oslovili s požadavkem na vytvoření autorské instalace s využitím přebytečných tiskovin, se kterými by jinak bylo naloženo jako s odpadem. Jak Kongresové centrum uvádí v tiskové zprávě, společným dialogem jsme rozhodli vydat se cestou experimentu a formou upcyklace vytvořit funkční produkt, který by mohl nadále sloužit potřebám KCP.

Můžete se vyjádřit k použití disperzního lepidla? Splňuje podle vás nároky na udržitelnost resp. odpovědné použití s ohledem na ekologii?

TOMÁŠ: V první fázi projektu vznikly prototypy tří desek, z nichž byl v každé z nich použit jiný typ pojidla. Jednalo se například o klíh nebo zmíněné disperzní lepidlo, které je v rámci papírenského průmyslu nejvíce využívané. Klíh se nám bohužel neosvědčil kvůli svému typickému zápachu, který ve větším množsví vydává. Disperzní lepidlo neobsahuje organická rozpouštědla, při běžném použití je netoxické pro životní prostředí, a tak ekologicky nejméně závadné v porovnání s ostatními typy lepidel. Díky všem těmto vlastnostem disperzní lepidlo splňovalo požadavky, které na něj byly v první vývojové fázi kladené.

V současné fázi projektu je mimo jiné cílem pracovat i s dalšími typy pojidel, které jsou převážně založeny na přírodních polymerech. Z hlediska konečných kvalit výsledných deskovin jsme se rozhodli jednu z desek vystavit na Czech Design Weeku jako výsledek prototypovací fáze projektu. Tato prototypová deska splňovala jak základní estetická, tak funkční kritéria pro potenciální výrobu interiérového mobiliáře pro KCP. 

Zdůrazňujeme, že výsledek první vývojové fáze však sloužil primárně jako komunikační prostředek nás designérů nejenom se zadavateli, ale hlavně jako základní prvek pro další vývoj. Jak je zmíněno v tiskové zprávě KCP, projekt se nachází v přechodové fázi mezi prototypem a sériovou výrobou a čeká ho ještě dlouhá cesta do cíle.

V čem konkrétně je vaše technologie inovativní?

TOMÁŠ: Netroufáme si říct, že je náš přístup zvlášť inovativní. Jedná se v podstatě o jednoduchou techniku akorát ve větším měřítku. Jako inovativní od začátku shledáváme přístup tak velké instituce, jakou KCP je. Namísto „tichého“ zbavení se velkého množství palet nevyužitého materiálu nás oslovili, abychom našli jejich další využití. Upcyklace byla pro nás tou nejzajímavější cestou, kterou se vydat.

A proč je lepší tato volba než jiná?

TOMÁŠ: Nesnažíme se touto cestou spasit svět. A v žádném případě netvrdíme, že je naše cesta jakkoliv lepší než jiná. S odpadem jsme každodenně v kontaktu a málokdo nad ním uvažuje v širším spektru využití. Upcyklace umožňuje využití materiálu z pohledu spotřebitele považovaného za odpad a jeho přetvoření v hodnotnější materiál s dalšími přidanými vlastnostmi. Naše cesta může být inspirací nejen pro další designéry, ale také pro instituce, které chtějí podniknout podobné kroky, a dát tak odpadu nový život.

Související

Vizionář z Vizovic. Věřím, že v budoucnosti budou budovy létat, říká zakladatel firmy Koma Modular, která slaví úspěchy po celém světě
Produktový design

Vizionář z Vizovic. Věřím, že v budoucnosti budou budovy létat, říká zakladatel firmy Koma Modular, která slaví úspěchy po celém světě

Eva Gartnerová - 18. 1. 2021

Unikátní projekt, který nemá ve střední Evropě obdoby. Jan Veselský spustil platformu, která sdružuje designéry, kteří věří v recyklaci
Produktový design

Unikátní projekt, který nemá ve střední Evropě obdoby. Jan Veselský spustil platformu, která sdružuje designéry, kteří věří v recyklaci

Eva Gartnerová - 22. 2. 2021

Ohleduplnost k přírodě na prvním místě. Češka, která se prosadila v Holandsku, šije z recyklovaných plastů
Móda a šperk

Ohleduplnost k přírodě na prvním místě. Češka, která se prosadila v Holandsku, šije z recyklovaných plastů

Petra Boháčová - 7. 2. 2019

Ateliér vyměnila za továrnu. Designérka Vacková chce podpořit systémovou změnu ve vnímání recyklace
Móda a šperk

Ateliér vyměnila za továrnu. Designérka Vacková chce podpořit systémovou změnu ve vnímání recyklace

Veronika Faltová - 13. 3. 2018

ujep 2024
zuz banner