Muzeum současně a živě. Severočeské muzeum v Liberci představuje novou vizuální identitu, logo i název

Významná česká muzejní instituce se bude nově prezentovat v rámci vizuálního konceptu od studia Sudetype, které zvítězilo v designérské soutěži organizace Czechdesign. Východiskem celého konceptu je motiv „výstavního soklu“ jako stěžejního prvku prezentace muzea, jeho exponátů, aktivit i návštěvníků.

Moderní, variabilní a pro všechny. Taková je nová vizuální identita Severočeského muzea v Liberci od studia Sudetype, která má k muzeu přilákat pozornost a podpořit změnu jeho image. Základním prvkem celé identity je logo, do kterého autoři promítli stylizaci vystavení exponátů.

„Právě tento akt vystavení se stal základní ideou našeho návrhu. Stylizovaný sokl je přítomen nejen v samotném logotypu, ale především jako základní ideový i kompoziční princip sjednocuje všechny prvky vizuální identity a dává jim jasný řád a vnitřní logiku,“ představuje koncept Jiří Toman ze studia Sudetype. 

S jednotícím motivem soklu se ve vizuální identitě pracuje hned na několika úrovních | Zdroj: SudetypeS jednotícím motivem soklu se ve vizuální identitě pracuje hned na několika úrovních | Zdroj: Sudetype

S motivem soklu je ve vizuální identitě pracováno na třech úrovních: typografické, grafické a trojrozměrné. V typografické, nejvíce stylizované podobě, se motiv uplatňuje především v samotném logotypu. Druhou úrovní je pak grafické ztvárnění soklu pomocí barevných ploch s definovanou barevností a kontrastem. To umožňuje jednoznačné formální sjednocení veškerých tiskovin, aniž by však motiv soklu přehlušoval samotný komunikovaný obsah. Ve třetí úrovni, tj. trojrozměrné, se sokl přirozeně prolíná muzejním prostorem, rozpra­cován je ale i na propagačních předmětech a ve způsobu prezentace muzea na sociálních sítích.

Současné směřování muzea autoři reflektují též v barevnosti celého vizuálního konceptu. Ve svých základních variantách je sice logotyp černo-bílý, součástí představené identity je ale široká barevná paleta.

„Barevnost je navržena tak, aby prezentovala muzeum nikoliv jako ‚zkamenělou‘ instituci, ale jako živoucí organismus a místo bohaté na aktivity pro všechny věkové kategorie a pro odbornou i laickou veřejnost. Paleta umožňuje pružně reagovat na tonalitu obrazových prvků a přizpůsobovat materiály daným tématům, od živějších kombinací např. pro tvůrčí dílny až po uměřenou monochromatickou paletu tam, kde rozvernost není na místě,“ doplňuje Jiří Toman ze studia Sudetype.

Autoři ze studia Sudetype pracují v identitě s kombinací vlastního písma Aazirk (ve specifické modifikaci Aazirk Muza) a výrazné antikvy Rapida od renomované písmolijny Typotheque.

Autorské písmo Aazirk Muza | Zdroj: SudetypeAutorské písmo Aazirk Muza | Zdroj: Sudetype

Nové pojetí komunikace muzea se zrcadlí – a to doslova – i v kampani k uvedení nové identity. „Na jednom z panelů venkovní výstavy, která identitu představuje, například pracujeme se zrcadlovou fólií a mottem ‚To nejcennější v muzeu jste vy‘. Protože sebehodnotnější muzejní sbírky by bez lidí (badatelů, návštěvníků, ...) ztratily svůj raison d’être,“ přibližuje kampaň Toman.

Na tiskovinách se uplatňuje široká, ale pečlivě sladěná barevná paleta | Zdroj: SudetypeNa tiskovinách se uplatňuje široká, ale pečlivě sladěná barevná paleta | Zdroj: Sudetype

Porota designérské soutěže složená z nezávislých odborníků i zástupců muzea na návrhu studia Sudetype nejvíce ocenila koncepční přístup, propracovanost a jednoduchost. Prvek soklu, který se návrhem prolíná, označila jako nosný a nabízející širokou škálu zatím neprobádaných možností pro dlouhodobou a atraktivní prezentaci instituce.

Návrh propagačních předmětů | Zdroj: SudetypeNávrh propagačních předmětů | Zdroj: Sudetype

Doposud se muzeum prezentovalo pouze prostřednictvím loga, které bylo v rámci komunikace aplikováno po rekonstrukci ikonické budovy v roce 2011. Instituci ale chyběla ucelená vizuální identita vhodná pro moderní digitální dobu a atraktivní pro nejrůznější cílové skupiny návštěvníků, včetně těch z blízkého Polska a Německa. 

Problematický byl také dlouhý a těžko uchopitelný název muzea, který spíše působil jako asociace s regionem a Libercem, ačkoliv má muzeum jiný záběr sbírek. 

„V roce 2023 jsme se po několika intenzivních workshopech, které pro nás připravil Liberecký kraj jako zřizovatel a vlastník muzea s marketingovým expertem Robertem Jančou, rozhodli pro novou značku MUZA, protože srozumitelnost stávajícího názvu muzea nebyla zcela ideální pro nezasvěcené lidi ze vzdálenějšího okolí. Chceme, aby nám nová vizuální identita pomohla oslovit lidi z celé České republiky i z polského a německého příhraničí a aby zároveň komunikovala širokou a bohatou kulturní nabídku našeho muzea. Název Severočeské muzeum v Liberci tímto krokem zcela neopouštíme, ale značka MUZA se má stát naším novým symbolem pro kulturní veřejnost,“ vysvětluje Jiří Křížek, ředitel Severočeského muzea v Liberci.

Do soutěže byla vyzvána celkem čtyři designérská studia, která měla ve svém návrhu citlivě reflektovat rebranding muzea a jeho image jako muzea otevřenějšího, zábavnějšího a s atraktivnější tváří. Stále ale bylo nutné uchovat širokou působnost instituce, v rámci níž se kombinují uměleckoprůmyslové, přírodovědecké a historické sbírky, včetně unikátní expozice Topografie teroru o nacistické historii Liberce.

S nejsilnějším konceptem přišlo vítězné studio Sudetype. „A já věřím, že se díky němu dostane muzeum do listu top míst, která musíte při návštěvě Liberecka vidět,“ uzavírá Jana Vinšová, ředitelka organizace Czechdesign.

Sudetype

Autorská dvojice Jiří Toman a Lucie Bočková tvoří pod značkou Sudetype v širokém spektru vizuální komunikace – od návrhů písem a vizuálních identit přes orientační systémy či knižní úpravy až po autorské plakáty. Design vnímají především jako prostředek ke kultivaci prostředí – což se projevuje nejen ve formálním řešení projektů, ale i v samotném výběru klientů.

Vizuální identitu vytvořili Jiří Toman a Lucie Bočková ze studia Sudetype | Zdroj: SudetypeVizuální identitu vytvořili Jiří Toman a Lucie Bočková ze studia Sudetype | Zdroj: Sudetype

O soutěži

Soutěž byla vyhlášena jako dvoufázová a po pečlivé rešerši do ní byli vyzváni čtyři účastníci: 

  • Jakub Janeba,
  • Permanent Office,
  • Studio Divize,
  • Sudetype.

Do druhé fáze postoupila studia Permanent Office, Studio Divize a Sudetype. 

Všichni účastníci obdrželi skicovné a vítězné studio pak zakázku na dopracování návrhu, implementaci finálního konceptu a vytvoření grafického manuálu vizuální identity Severočeského muzea v Liberci.

Porota soutěže

Nezávislá část poroty:

  • MgA. Olga Benešová – grafická designérka, studio Marvil,
  • Mgr. Kateřina Přidalová – teoretička designu, lektorka a novinářka,
  • MgA. Adam Uchytil – grafický designér a pedagog na Fakultě umění a designu na UJEP.

Závislá část poroty:

  • Mgr. Jiří Křížek – ředitel Severočeského muzea v Liberci,
  • Mgr. Adéla Mende – vedoucí Uměleckohistorického oddělení Severočeského muzea v Liberci.

Související

Představujeme nový studijní program Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru. Jeho první studenty již brzy přivítá liberecká fakulta
Kritika a teorie

Představujeme nový studijní program Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru. Jeho první studenty již brzy přivítá liberecká fakulta

Tereza Bíbová - 26. 11. 2020 - 7 min.

Návrat prvorepublikového koupaliště. Liberecké studio Mjölk bude spravovat lesní bazén, který léta chátral a nyní ho čeká nová éra
Interiér a architektura

Návrat prvorepublikového koupaliště. Liberecké studio Mjölk bude spravovat lesní bazén, který léta chátral a nyní ho čeká nová éra

Tereza Bíbová - 3. 6. 2020 - 4 min.

 Česká muzea na rozcestí. Představujeme 3 nejlepší a 3 nejhorší vizuální identity
Grafický design

Česká muzea na rozcestí. Představujeme 3 nejlepší a 3 nejhorší vizuální identity

Kateřina Tobišková - 15. 1. 2020 - 7 min.

jelínek
MYP 2024
botanická zahrada
SHOP Snoubení