Můj ateliér je příkladem otevřeného, svobodného a výtvarného přístupu k navrhování architektury, říká Aleš Novák z TUL v Liberci

Tvorba pedagoga FUA TUL Aleše Nováka. Zdroj: alesnovak.tumblr.com Tvorba pedagoga FUA TUL Aleše Nováka. Zdroj: alesnovak.tumblr.com

Umělec Aleš Novák je lektor předmětu Výtvarný ateliér, který je určený pro studenty prvního ročníku oboru Architektura a urbanismus FUA TUL. Ve své tvorbě se dlouhodobě věnuje krajinomalbě a soše. Objekty, jež vznikají pod jeho rukama, jsou založené na esenci jednotlivých tvarů a barev a každý z nich je koncepčně pojatý vždy z více hledisek. Rozhovor přinášíme v rámci série mini rozhovorů s pedagogy uskutečněných na půdě liberecké fakulty umění a architektury.

Čím se zabýváte ve vlastní tvorbě v poslední době? Uveďte prosím nějaký zajímavý příklad toho, na čem právě pracujete nebo toho, co jste nedávno dokončil.

ALEŠ: Zajímá mě prostor (což souvisí s tím, že jsem studoval architekturu), objekty a prostorové instalace. Také se zajímám o současnou interpretaci historických slohů, umění a žánrových témat. V malbě se to hodně točí kolem žánrového tématu krajiny, ze které formálně vycházím. Pohybuji se na hraně mezi realismem a abstrakcí. Občas reaguji na baroko, renesanci, ale nejenom to. Krajina má různé polohy. Co se soch týče, tak to je v něčem podobné. Může to mít podobu „barokních“ soch, říkejme tomu barokní remix, ale svým způsobem se to také přibližuje krajinám.

Tvorba pedagoga FUA TUL Aleše Nováka, zdroj: alesnovak.tumblr.comTvorba pedagoga FUA TUL Aleše Nováka, zdroj: alesnovak.tumblr.com

Nedávno jsem měl výstavu v galerii Pragovka, která se jmenovala Postbarokní folklor aneb jak zmarnivět funkcionalismus. Název vymyslela kurátorka Lucie Nováčková. Šlo o instalaci, kdy jsem z prostoru Pragovky udělal jakýsi sakrální prostor. Kolem hlavního sloupu se nacházel oltář. Všechny podstavce pod sochy jsem bral jako samostatné objekty, které jsem vyráběl z normalizačního komunistického nábytku. Rozřezával jsem ho a dělal z něho objekty, které měly působit barokním dojmem. Na ně jsem instaloval své napůl abstraktní, pseudobarokní sochy. Základní podobou instalace byl tedy konstrast odlehčených objektů a těžkých soch, potažmo kontrast „vtipnosti“ a „vážnosti“.

Průběžně rozvíjím sochy a malby a celkově hodně přemýšlím nad instalací. Baví mě propojování klasických žánrových, formálních způsobů malby a sochy s prostorem.

Tvorba pedagoga FUA TUL Aleše Nováka - dokumentace výstavy Postbarokní folklor v galerii Pragovka, zdroj: alesnovak.tumblr.comTvorba pedagoga FUA TUL Aleše Nováka - dokumentace výstavy Postbarokní folklor v galerii Pragovka, zdroj: alesnovak.tumblr.com

Jaké ateliérové zadání považujete za nejlepší? Uveďte také nějaké zajímavé příklady studentské tvorby týkající se daného zadání.

ALEŠ: Já se snažím o různost, pestrost, aby si studenti mohli zkoušet různé věci. Zároveň se ale často objevují témata, která souvisí nebo mají blízko k architektuře. Jde často o různé objekty, které jsou inspirované třeba nějakým pocitem. Je dobré studenty naučit, aby o architektuře nepřemýšleli jen racionálně, ale aby použili i emoce.

Ukázka studentské tvorby, Barbora Schiffmannová, světelné objekty, FUA TUL, zdroj: archiv Aleše Nováka.Ukázka studentské tvorby, Barbora Schiffmannová, světelné objekty, FUA TUL, zdroj: archiv Aleše Nováka.

Chci dát studentům celkový rozhled. Oni si občas od té architektury potřebují trošku odpočinout, takže častěji zadám úkol, který s architekturou nesouvisí. Ale občas některá zadání či výsledky studentských prací mají formálně (či ideově) k architektuře blízko. Jedna studentka např. vytvářela světelné objekty, které byly o specifickém vnímání, pojetí prostoru. Naopak na workshopu zaměřeném přímo na architekturu měli studenti vytvářet plošné „reliefy“ z papírových odřezků. A poté jsem jim řekl, že na základě těchto reliéfů mají začít rozvíjet zadání, které mají zadané v architektonickém ateliéru – „jednopatrové“ bydlení, a především společný prostor pro cca 20 lidí.

Ukázka společné studentské tvorby FUA TUL, zdroj: archiv Aleše NovákaUkázka společné studentské tvorby FUA TUL, zdroj: archiv Aleše Nováka

Jak vypadají vaše plány do budoucna? Na co byste se chtěl ve svém ateliéru nejvíce zaměřit? Jaké přednosti má podle vás studium na FUA TUL?

ALEŠ: Já bych chtěl a je to i můj sen, aby vznikl nějaký předmět, který by byl mezičlánkem mezi výtvarným a architektonickým ateliérem, který by studentům pomohl přenést to výtvarně-prostorové přemýšlení do reálného navrhování budov. Už jsem měl několik workshopů, na které se mohl přihlásit kdokoli. Myslím, že to docela fungovalo. Studenti mi přinesli reálné zadání, na kterém pracují. Já jsem jim pak například vyhledal určité sochy, které byly svým způsobem podobné tomu, co už měli studenti navržené. Vedl jsem je k tomu, aby se pokusili vytvářet výtvarné objekty, které by vycházely z předložených soch a zároveň byly podobné architektuře. Tím jsem chtěl dosáhnout toho, že svůj projekt posunou novým, výtvarnějším způsobem.

Ing. Arch. MgA. Aleš Novák, zdroj: archiv autoraIng. Arch. MgA. Aleš Novák, zdroj: archiv autora

Studenti ty objekty potom začali zase modifikovat a přemýšlet, jaká část by na co byla vhodná. Je to schopnost přemýšlet od praktického k výtvarnému a zároveň od výtvarné stránky k praktické funkci. Takové přepínání. Nejlépe se tento způsob aplikuje na projekty menší architektury, např. na rozhledny nebo útulny. Je ale možné jej aplikovat také na větší projekty. Je to způsob myšlení, který se člověk nenaučí hned. Chtěl bych se zaměřovat na to, aby architektura byla zajímavější a více se inspirovala volným uměním. Na druhou stranu velmi prosazuji ctění kontextu a urbanismu. Tyto dvě složky by se měly propojit, aby vznikaly domy, které budou výtvarně zajímavé, budou mít šťávu a zároveň budou respektovat kontext. Nebudou jako pěst na oko.

Tvorba pedagoga FUA TUL Aleše Nováka, zdroj: alesnovak.tumblr.comTvorba pedagoga FUA TUL Aleše Nováka, zdroj: alesnovak.tumblr.com

Myslím, že výtvarný ateliér by se měl skutečně v tomto smyslu dotáhnout do konkrétních důsledků. Pak by mohlo na fakultě vznikat něco velmi originálního častěji, než tomu je teď. Ale na druhou stranu mě těší, že liberecká škola je ve své podstatě na svobodném přístupu k navrhování postavená. Její východisko je právě takto specificky pojatý paralelní výtvarný ateliér, který není pouze doplňkovou výtvarnou přípravou, ale určitým příkladem otevřeného, svobodného a výtvarného přístupu k navrhování architektury. A domnívám se, že právě tento specifický přístup je pro libereckou fakultu v ČR zatím jedinečný.

http://www.fua.tul.cz/

Článek vznikl v rámci placené spolupráce.

Související

Malá, otevřená, dynamická. Jiří Suchomel před dvaceti čtyřmi lety FUA TUL zakládal a stále na ni učí
Interiér a architektura

Malá, otevřená, dynamická. Jiří Suchomel před dvaceti čtyřmi lety FUA TUL zakládal a stále na ni učí

Nikol Galé - 8. 11. 2019 - 5 min.

Hledá, co nás přesahuje. Umělec Richard Loskot připravuje se svými studenty instalaci do Londýna
Interiér a architektura

Hledá, co nás přesahuje. Umělec Richard Loskot připravuje se svými studenty instalaci do Londýna

Nikol Galé - 1. 11. 2019 - 4 min.

Pracoval pro Jeana Nouvela nebo SIAL. Nyní Radek Kolařík míří učit architekturu do Liberce
Interiér a architektura

Pracoval pro Jeana Nouvela nebo SIAL. Nyní Radek Kolařík míří učit architekturu do Liberce

Nikol Galé - 25. 10. 2019 - 6 min.

Konverze lázní v Liberci mu přinesla ceny. Nyní Jiří Buček pracuje na novém projektu v areálu městské nemocnice
Interiér a architektura

Konverze lázní v Liberci mu přinesla ceny. Nyní Jiří Buček pracuje na novém projektu v areálu městské nemocnice

Nikol Galé - 18. 10. 2019 - 6 min.

Měním prostor. Jan Stolín vede liberecký ateliér PROSTOR S a věří, že nejlepší zadání je žádné
Interiér a architektura

Měním prostor. Jan Stolín vede liberecký ateliér PROSTOR S a věří, že nejlepší zadání je žádné

Nikol Galé - 11. 10. 2019 - 6 min.

Jak přistoupit k rehabilitaci poškozené krajiny Karvinska nebo Sudet? I to řeší studenti ateliéru Jana Hendrycha v Liberci
Interiér a architektura

Jak přistoupit k rehabilitaci poškozené krajiny Karvinska nebo Sudet? I to řeší studenti ateliéru Jana Hendrycha v Liberci

Nikol Galé - 4. 10. 2019 - 6 min.

Proč jet v létě do Liberce? Tipy na výlet pro ty, kdo ještě nebyli pod Ještědem
Interiér a architektura

Proč jet v létě do Liberce? Tipy na výlet pro ty, kdo ještě nebyli pod Ještědem

Barbora Langmajerová - 23. 8. 2016 - 5 min.

Jizerský není jen šperk: Co je nového u libereckého studia SKUBB?
Móda a šperk

Jizerský není jen šperk: Co je nového u libereckého studia SKUBB?

Barbora Langmajerová - 9. 5. 2016 - 4 min.

jelínek
Kavelky MYP 2024