MUD* spustil sbírkový online katalog. Obsahuje zatím 625 děl

Online sbírka Jaroslava Kadlce MDF I z roku 1997 | Zdroj: MUD* Online sbírka Jaroslava Kadlce MDF I z roku 1997 | Zdroj: MUD*

Dlouhodobé úsilí o zpřístupnění sbírek Muzea umění a designu Benešov (MUD*) vyústilo ve spuštění online katalogu, který zatím obsahuje 625 děl z necelých 14 000 sbírkových předmětů. Zastoupena jsou významná česká jména i regionální tvorba.

Muzeum umění a designu Benešov

Sbírky MUD* jsou orientovány na vizuální umění a skládají se z podsbírek malby, kresby, grafiky, fotografie, multimédií, plastiky, designu, grafického designu a architektury. Zvláštní pozornost je věnována regionální tvorbě Benešovska, která je zastoupena například Vladimírem Cidlinským, Ladislavem Šímou, Václavem Pavlíkem či Vladimírem Antuškem. Jádro sbírek tvoří dar významného teoretika, kurátora a sběratele Jiřího Šetlíka. Dar obsahuje velké množství novoročenek a grafických listů, které Šetlík v průběhu mnoha let nashromáždil od známých osobností a přátel z československé umělecké scény. Další část daru obsahuje artefakty z tzv. Šetlíkova okruhu umělců, mezi které patřili Adriena Šimotová, Jiří John, Věra Janoušková, Vladimír Janoušek, Ota Šik či Jiří Voves. Důležitou součástí sbírek MUD* je také rozsáhlá pozůstalost lettristického umělce Zdeňka Kirchnera, který prožil svůj život v exilu.

Online katalog je průběžně doplňován. Digitalizace sbírek Muzea umění a designu Benešov probíhá ve spolupráci s platformou Web umenia, která zpřístupňuje díla ze slovenských a českých uměleckých sbírek na www.webumenia.sk.

Dlouhodobé úsilí o zpřístupnění sbírek Muzea umění a designu Benešov (MUD*) vyústilo ve spuštění online katalogu | Zdroj: MUD*Dlouhodobé úsilí o zpřístupnění sbírek Muzea umění a designu Benešov (MUD*) vyústilo ve spuštění online katalogu | Zdroj: MUD*