Možná nás už příští rok nahradí. Jan Brož a Jan Novák v novém vizuálu Signal Festivalu testují možnosti umělé inteligence

Autoři vizuálu Signal Festivalu Jan Novák a Jan Brož | Foto: Iryna Drahun Autoři vizuálu Signal Festivalu Jan Novák a Jan Brož | Foto: Iryna Drahun

Na vizuální identitě Signal Festivalu pracují již několik let. Grafičtí designéři Jan Brož a Jan Novák tento rok na výzvu organizátorů zapojili do celého procesu navrhování také umělou inteligenci, s níž si hraje i téma letošního ročníku – Ekosystémy 01: Průzkum. Vnímají AI jako příležitost, nebo z ní mají do budoucna spíše obavy?

Setkání s AI

Vizuální identitu Signal Festivalu jste měli na starosti již 4. rokem, poprvé však za využití AI. Byla to vaše první zkušenost s těmito nástroji?

JAN + JAN: Vývoj AI jako fanoušci konstantně sledujeme (doporučujeme např. podcast Lexe Fridmana nebo youtubový kanál Two Minute Papers). Technologie, se kterými denně všichni pracujeme, již strojové učení využívají (Neural Engine v M čipech Apple, akcelerátory v grafických kartách Nvidia, softwarové nástroje jako automatické maskovaní v Adobe Photoshopu, atd.). Nicméně, přímý požadavek na využití AI v naší práci přišel až od týmu Signalu. Na první dobrou jsme z toho požadavku měli smíšené pocity, protože jsme byli přesycení různými demy, která jsme znali z twitteru a youtube, a nechtěli jsme bezmyšlenkovitě naskočit na trend. Jedna věc je používat AI utilitárně, a druhá ji explicitně využít pro výrobu obsahu. Takže nás situace přiměla rešeršovat reálné možnosti a nástroje.

Téma letošního ročníku jsou Ekosystémy a jejich průzkum, během kterého se společně s námi setkáte s umělou inteligencí, přírodními živly, architektonickým řádem, matematikou, biologií, poetikou, dramatem i hrou. | Zdroj: Signal FestivalTéma letošního ročníku jsou Ekosystémy a jejich průzkum, během kterého se společně s námi setkáte s umělou inteligencí, přírodními živly, architektonickým řádem, matematikou, biologií, poetikou, dramatem i hrou. | Zdroj: Signal Festival

Zpracování vizuální identity se již počtvrté ujalo duo grafických designérů Jan Brož a Jan Novák. | Zdroj: Signal FestivalZpracování vizuální identity se již počtvrté ujalo duo grafických designérů Jan Brož a Jan Novák. | Zdroj: Signal Festival

Ulehčení práce

Popište mi, jak celý proces probíhal? 

JAN + JAN: Chtěli jsme, aby bylo využití AI na výsledku evidentní. Proto ji demonstrujeme mozaikou motivů, kterými zkoumáme proměny loga Signal. Jako hlavní generátor jsme použili Stable Diffusion a nástroj inpaint, který pracuje s nahranou maskou. V tomto případě obrysy písmen a textovým zadáním (prompts). Fáze, kterou jsme si nejvíc užívali, bylo vymýšlení prvních promptů a totální svoboda, když už nic nemusíme kreslit nebo modelovat. Jednotlivé motivy jsme navrhli tak, aby odrážely pestrost a šíři kurátorské koncepce festivalu. Výsledná mozaika je pro nás pohledem do multiverza ekosystémů, existujících vedle sebe v různých stylech, měřítkách a čase. Současně je mozaika versatilním grafickým elementem, umožňuje snadno formátovat široké formáty vedle vysokých anebo použít jednotlivá písmena. Pro animované sekvence využíváme nástroje Runway. 

Vizuální identita 11. ročníku Signal Festivalu. I Autoři: Jan Brož, Jan Novák a AI. / Zdroj: Signal FestivalVizuální identita 11. ročníku Signal Festivalu. I Autoři: Jan Brož, Jan Novák a AI. / Zdroj: Signal Festival

Kolik návrhů písmen jste nechali vygenerovat, než jste vybrali ta finální, která jsou použita?

JAN + JAN: Statických písmen bylo okolo 400.

Jaké je vaše nejoblíbenější?

JAN + JAN: Ta, která bychom bez konceptu neměli odvahu prezentovat, např. áčko „crazy frog“.

Jan Brož a Jan Novák využili AI nástroje pro generování obrázků ve spojení s typografií nápisu Signal, který již od prvního ročníku slouží jako logo s festivalem spojené. | Zdroj: Signal FestivalJan Brož a Jan Novák využili AI nástroje pro generování obrázků ve spojení s typografií nápisu Signal, který již od prvního ročníku slouží jako logo s festivalem spojené. | Zdroj: Signal Festival

Dobrý sluha, ale zlý pán

Máte z AI do budoucna obavy, nebo v ní vidíte spíše příležitost? 

JAN + JAN: Obojí. Z hlediska práce jednoznačně vidíme příležitost. Naše profese se změní podobně skokově jako při nástupu grafických softwarů a internetu. Přichází doba časové a energetické šetrnosti, ve které je o to více kladen důraz na artikulaci nápadů a konceptů. Pracovní pozice „prompt-engineer“ už existuje, je potřeba se adaptovat a používat AI invenčně. Z hlediska společenského vývoje sdílíme dystopické obavy – je otázkou času, kdy budou mít velké jazykové modely jako ChatGPT nejen inteligenci, ale také vědomí (tzv. AGI).

Během realizace vzniklo hned několik variací nápisů složených z různých písmen ilustrujících téma festivalu - Ekosystémy a jejich první díl, Průzkum. | Zdroj: Signal FestivalBěhem realizace vzniklo hned několik variací nápisů složených z různých písmen ilustrujících téma festivalu - Ekosystémy a jejich první díl, Průzkum. | Zdroj: Signal Festival

Jednotlivé prompty, tedy slovní příkazy pro umělou inteligenci ke zpracování grafického zadání, vycházely přímo z tématu ekosystémů, přírody, umění a společnosti. Pro tvorbu statických obrazů bylo využito generátoru Stable Diffusion, pro animované sekvence nástroje Runway. | Zdroj: Signal FestivalJednotlivé prompty, tedy slovní příkazy pro umělou inteligenci ke zpracování grafického zadání, vycházely přímo z tématu ekosystémů, přírody, umění a společnosti. Pro tvorbu statických obrazů bylo využito generátoru Stable Diffusion, pro animované sekvence nástroje Runway. | Zdroj: Signal Festival

Je pro vás práce na Signalu „dream job“?

JAN + JAN: Velmi si vážíme důvěry, kterou od týmu festivalu dostáváme. Signal je úžasnou příležitostí realizovat ve velkém měřítku poměrně odvážný koncept, což platí obzvlášť tento rok, kdy jsme mohli vyzkoušet zcela novou technologii a postavit ji do středu pozornosti.

Pokud jste na Signal chodili i jako návštěvníci, jaká instalace na vás v minulosti nejvíce zapůsobila?

JAN + JAN: Byl to vloni Shohei Fujimoto v kostele u Salvátora. Instalaci jsme navštívili těsně před půlnocí a skutečně se jednalo o intenzivní prožitek v sakrálním prostoru. 

Vizuální identita se začne objevovat během srpna na venkovní reklamě, v tištěných inzercích, na sociálních sítích, webových stránkách, v digitální komunikaci a všech propagačních materiálech s festivalem spojených. | Zdroj: Signal FestivalVizuální identita se začne objevovat během srpna na venkovní reklamě, v tištěných inzercích, na sociálních sítích, webových stránkách, v digitální komunikaci a všech propagačních materiálech s festivalem spojených. | Zdroj: Signal Festival

Výhody mainstreamu

Signal Festival cílí na opravdu širokou skupinu návštěvníků. Je to pro vás limit, nebo výhoda? Představuje vůbec pro grafika typ audience nějaké tvůrčí omezení? 

JAN + JAN: Spíše než omezení je to parametr, který je potřeba zohlednit. To, že pracujeme pro mainstreamovou cílovou skupinu, je pro nás osvěžující. Vzhledem k tomu, že se většinou věnujeme úžeji zaměřeným projektům, máme někdy tendenci sklouzávat k minimalistickému nebo „edgy“ řešení, které by pro Signal nefungovalo. Snažíme se tedy balancovat nad tím, aby vizuální identita současně ukazovala široké veřejnosti nové směry a nové vnímání grafického zpracování a principy, které budou fungovat na desítkách různých aplikací. Signal je tedy každoroční „reality-check“, možnost ověřit si, která naše vize zarezonuje v mainstreamu. V tomto procesu je pro nás velmi důležitá zpětná vazba od marketingového týmu Signalu.

Jak blízké je vám letošní téma a jak se vám na něm pracovalo? 

JAN + JAN: Na tématu se nám líbí výkladová otevřenost. Tedy ekosystém nejen ve významu životního prostředí, ale také ve významu prostředí vzájemně souvisejících vztahů, ve společnosti, v technologiích nebo kultuře.

Uvidíme vaši práci na Signalu i za rok?

JAN + JAN: Pokud nás zcela nenahradí umělá inteligence, tak ano.

Festival se uskuteční 12.-15. října v Praze. | Zdroj: Signal FestivalFestival se uskuteční 12.-15. října v Praze. | Zdroj: Signal Festival

Jan Brož

Jan Brož je grafický designér, spolupracuje s kulturními institucemi, je například autorem prostorového a grafického řešení stálých expozic Architektura všem a Konec černobílé doby v Národní galerii v Praze. Mezi lety 2015–2021 byl Art Directorem Centra pro současné umění Futura. Podílel se také na výstavě Květinová unie při příležitosti českého předsednictví v Radě EU.

Jan Novák

Jan Novák je typograf, je autorem písma pro MeetFactory nebo magazíny Okolo. Věnuje se také navrhování značek, například pro La Bottega, Pigmentarium nebo fond Pro Arte. V roce 2023 Jan spoluzaložil mezinárodní písmolijnu AllCaps. Pro Signal Festival vytvořil písmo San Sebastian, se kterým se můžete setkat na všech propagačních materiálech festivalu.

Související

O rok blíž celospolečenským změnám. Signal Festival nezavírá oči před klimatickou krizí a reflektuje ji i ve svém vizuálu
Grafický design

O rok blíž celospolečenským změnám. Signal Festival nezavírá oči před klimatickou krizí a reflektuje ji i ve svém vizuálu

Tereza Urban - 3. 9. 2021

Signal festival s tématem Plan B. Letošní ročník řeší environmentální problémy a budoucnost člověka na naší planetě
Grafický design

Signal festival s tématem Plan B. Letošní ročník řeší environmentální problémy a budoucnost člověka na naší planetě

Tereza Urban - 31. 8. 2020

shop – provozní
kruh 09/23
SHOP Kolekce 9/2023
fotograf
designblok 2023
LAB – Liberec muzeum