Motion design je dynamicky se rozvíjející obor. Výsledky mezioborové spolupráce představil festival Mouvo

Festival Mouvo 2018, zdroj: Mouvo Festival Mouvo 2018, zdroj: Mouvo

Třetí ročník festivalu Mouvo, který proběhl 23. a 24. 3. v pražském Divadle Archa, byl letos zaměřen na mezioborové přesahy tvůrčích disciplín a jejich spjatost s motion designem. Svou tvorbu představilo celkem šest zahraničních studií.

Bohatý dvoudenní program festivalu zahájil workshop Jonase Pilze ze studia Maxon. Pilz předvedl funkce umožňující snadnou tvorbu vizuálních efektů v programu Cinema 4D, který ve své tvorbě využívá řada expertů z oboru, včetně všech účastníků festivalu. Představeny byly základní postupy při tvorbě jednoduchých motion grafik, simulaci fyzikálních zákonů v digitálním prostředí, efektních tvarů, struktur a geometrií s důrazem na parametrické tvarování.

Blok prezentací zahájilo londýnské studio Field, jehož členové představili experimentální projekty, v nichž technologie zaujímají specifické postavení v kontextu výsledné vizuality i obsahu. Jednou z prezentovaných realizací byl i site specific projekt Vision Wall vytvořený pro výzkumné centru KAPSARC sídlící v budově navržené ateliérem Zahy Hadid v Saudské Arábii. Jedná se o velkoformátové instalace prostupující přes dvě patra budovy. Specifikum projektu tkví v generování neustále se proměňujících a neopakovatelných obrazů v reálném čase. Field vyvinulo přesný systém umožňující synchronizaci dvaceti výkonných počítačů k vykreslení videa s minimální asistencí člověka. Autoři projektu využili např. nascanová data z lidského mozku, která sloužila jako výchozí informace pro konečné vizuální výstupy.

Field, Vision Wall, zdroj: www.field.ioField, Vision Wall, zdroj: www.field.io

V dalším představeném projektu Spectra 3, tedy velkofromátové kinetické instalaci, autoři převedli principy motion grafiky z virtuálního do fyzického prostředí. Spectra 3, inspirovaná tvary satelitů z Nového Mexika, je naprogramována tak, aby její pohyb evokoval graciézní taneční kreace. Pohyb Spectry je ovládán prostřednictvím počítače skrze digitální model, který zároveň slouží jako výchozí bod pro virtuální simulaci světla. Získaná virtuální data jsou zpětně promítána na fyzický model instalace, čímž vzniká harmonická choreografie, souhra pohybu a světla.

Field, Spectra 3, zdroj: www.field.ioField, Spectra 3, zdroj: www.field.io

Za vrchol prezentace lze považovat progresivní projekt System Aesthetics založený na studiu struktur, forem a chování algoritmů umělé inteligence. Field v projektu nabourává stereotypní ztvárnění a představy o umělé inteligenci i v souvislosti s její pozicí v produktech a komunikaci s uživateli. Autoři propůjčili trojrozměrnou podobu grafům, algoritmům a diagramům, přičemž výsledná vizualizace odráží vzájemnou interakci analyzovaných dat a představuje analogii jejich složitosti.

Field, System Aesthetics, www.field.ioField, System Aesthetics, www.field.io

Studio Field využívá motion design jako jeden z nástrojů k vizualizaci konkrétních dat. Ta následně kombinuje s dalšími obsahy, čímž bezesporu posouvá oborové hranice.

V prezentaci pokračoval Mike Sharpe z londýnského studia Found, které se specializuje především na tvorbu hudebních videí, reklam, filmů a jejich kompletní produkci i následnou postprodukci. V rámci festivalového programu byl představen reklamní spot pro pojišťovnu Hisocx, v němž se snoubil videomapping s 3D animací. Sharpe v prezentaci poznamenal, že celý projekt bylo možné realizovat výhradně formou 3D animace, přičemž následně uvedl důvody vedoucí k propojení různých technik i médií a výslednému vizuálu. I přes limity video projekce na rodinný dům působí výsledek jemněji a věrohodněji, což je pro účely reklamního spotu na pojištění žádoucí.

Foud, Hiscox, zdroj: www.found-studio.comFoud, Hiscox, zdroj: www.found-studio.com

Vedle komerčních projektů se studio věnuje vlastním filmovým realizacím, mezi něž patří i krátký film The Dog and Elephant, který byl oceněn na řadě festivalů či snímek Death of Albine. Studio Found v obou projektech kombinuje motion grafiku s klasickým filmováním v hmotném prostředí. Autoři střídmě komponují digitální i natočené obrazy nikoli za účelem vytvoření spektakulárních scén, ale počítačovou grafiku využívají jako nástroj podporující vizuální celek.

Součástí festivalového programu byla i prezentace Manuela Casasola MerklaMoritze Schwinda z mnichovského studia Aixsponza, kteří představili vlastní projekt Entagma, v rámci něhož sdílí  tutoriály pokročilé animace i počítačové grafiky. Ve svém příspěvku uvažovali nad pozicí designéra pracujícího se speciálními programy. Softwarové nástroje ne vždy zcela vyhovují realizaci autorských záměrů, přičemž ke kýženým výsledkům se designér musí dopracovat skrze kódování dílčích příkazů, což předpokládá znalost speciálních jazyků. Ovšem ne každý designér je zároveň zdatným programátorem. Z toho důvodu Merkle a Schwind ve své prezentaci představili software Houdini, který pomocí knihoven příkazů a nástrojů designérovi proces usnadní a umožní realizovat generativní či procedurální design bez nutnosti klasického kódování. Autoři dále představili několik projektů pro Nike, v rámci nichž za použití motion grafiky vyzdvihli specifické kvality a funkce produktu, což nebývá v reklamních prezentacích (paradoxně) zcela samozřejmé. I přes použití motion grafiky praktičtějším způsobem autoři nerezignují na velmi efektní prezentace, které působí mnohdy až heroicky. 

Aixsponza, Nike, zdroj: www.aixsponza.comAixsponza, Nike, zdroj: www.aixsponza.com

Následovala prezentace londýnského studia Proud Creative, které představilo koncepčně odvážnou vizuální identitu televizní stanice S4/C, založenou především na filmování s minimálním množstvím postprodukčních zásahů. Studio se vedle branding a budování vizuálních identit, zaměřuje také na grafický design publikací a plakátů.

Proud Creative, 100 Years of Graphic Design, zdroj: www.proudcreative.comProud Creative, 100 Years of Graphic Design, zdroj: www.proudcreative.com

Španělské duo Carlos PardoTeo Guillem ze studia Dvein v rámci festivalu představilo projekty kombinující počítačovou grafiku s klasickým filmováním. Autoři prezentovali reklamní spot Waso pro kosmetickou firmu Shiseido založený na tvorbě dílčích přírodních enviromentů, jejichž časosběrné snímání Pardo a Gillem citlivě snoubili s motion grafikou. Právě minimálně postprodukčně upravovaná videa a filmy jsou v současné chvíli těžištěm práce studia Dvein.

Dvein, Waso, zdroj: www.dvein.comDvein, Waso, zdroj: www.dvein.com

Festivalový program uzavřela prezentace Ryana Honeyho zakladatele studia Buck pojmenovaného po vizionáři a experimentálním designérovi Buckminsteru Fullerovi. V rámci příspěvku Honey popisoval střídmé začátky studia, které vedle domovské kanceláře v Los Angeles otevřelo postupem času i pobočky v New Yorku a Sydney, čímž se Buck stal jedním z největších studií svého druhu. V roce 2014 vytvořil autorský tým vizuál pro mezioborový festival F5 zaměřený na propojování různých sfér designu a technologií. Výsledný vizuál byl kombinací ručně malovaných a následně animovaných políček s 3D grafikou. Podobným způsobem Buck postupoval při komponování reklamního spotu pro Apple, Facebook nebo Tinder. V Bucku pracují snad se všemi styly animace a storyboardy, které jemně kombinují s motion a počítačovou grafikou, čímž dosahují rozmanitých výsledků.

Buck, Facebook, zdroj: buck.tvBuck, Facebook, zdroj: buck.tv

Veškerá studia se zaměřují na experiment, branding, tvorbu videí a především na propojování materiálního světa s virtuálním, čímž tvoří nové jazyky a nástroje vizuální komunikace. Tvůrci využívají výhody rozmanitých technik i prostředí, které navzájem kombinují a překrývají, čímž posouvají oborové hranice (nejen) motion grafiky jak formálně, tak mnohdy i obsahově. De facto veškerá studia krátkodobě spolupracují na dílčích projektech či videích s řadou freelancerů i profesionálními hudebníky.

Z příspěvků bylo patrné, že tvůrci z jednotlivých studií mají tendenci hledat v soukromých projektech nástroje a postupy, které následně aplikují při realizaci komplikovaných komerčních zakázek. Ze stran klientů či agentur se často jedná o vágně formulované úkoly vyžadující rychlé, nekonvenční a progresivní řešení.

Studia v rámci festivalu představila jak projekty s řadou vizuálních efektů, tak videa, v nichž byly prvky motion a počítačové grafiky použity velmi střídmě. Oproti minulému ročníku, který byl zaměřen na různé formy pojednání a užití motion designu, byl ten letošní věnován především mezioborové spolupráci, což bylo patrné jak z komerčních zakázek, tak vlastních projektů jednotlivých studií. Program velmi dobře reflektoval záměr organizátorů překonávat oborové hranice a zdůraznit přesahy dílčích disciplín, jejichž kombinací vznikají dynamické celky a v mnohých případech progresivní řešení.

Související

Motion Design Festival MOUVO 2019
 

Motion Design Festival MOUVO 2019

Festival
22. 2. 2019 - 23. 2. 2019

Březen ve znamení motion designu. Třetí ročník pražského festivalu Mouvo láká na oborové přesahy a kreativní spolupráce
Grafický design

Březen ve znamení motion designu. Třetí ročník pražského festivalu Mouvo láká na oborové přesahy a kreativní spolupráce

Kristýna Moučková - 19. 3. 2018 - 3 min.

WHAT IS THE FUTURE OF MOTION DESIGN? Ohlédnutí se za festivalem MOUVO
Grafický design

WHAT IS THE FUTURE OF MOTION DESIGN? Ohlédnutí se za festivalem MOUVO

Alena Štěrbová - 2. 3. 2017 - 6 min.

výstava czd
web expo
SHOP Snoubení
job lab 2024