Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Mladý obal 2010

Společnost Model Obaly vyhlašuje 15. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal. Organizátorem soutěže je od roku 2009 CZECHDESIGN.CZ. Soutěž je určena mladým designérům a kreativcům. Tématy letošního ročníku jsou obal na sladkosti a komiks.

Soutěž Mladý obal si od svého založení v roce 1996 vydobyla mezinárodní reputaci a výrazné postavení mezi soutěžemi pro mladé designéry. Další ročník přináší podstatné změny. Proměnou prošla vizuální podoba soutěže, k patnáctému výročí byly soutěži naděleny webové stránky a konečně, změna se dotkla zadání, které zpřístupňuje soutěž dalším výtvarníkům.

Soutěž je určena studentům a mladým kreativcům do 30 let. Do soutěže jsou přijímány návrhy především z vlnité a hladké lepenky, která nachází široké uplatnění v obalovém designu.

Soutěž Mladý obal je vyhlašována každoročně; vznikla a nadále funguje díky iniciativě společnosti Model Obaly, předního výrobce obalů, pro kterého je podpora mladých talentů v tomto oboru zásadní.

kategorie

Soutěž Mladý obal přináší nově rozdělení na dvě kategorie, první z nich je více svázána s průmyslovou praxí, téma je určené pro výrobek nebo skupinu výrobků. Cílem ale není omezit soutěžící výrobním procesem obalu, ale hledat nové cesty obalu, nové nápady a možnosti. Druhá kategorie přináší jiný pohled na obal a volným způsobem pracuje s tématem obalu – krabice.

první kategorie: Produktový obal

téma pro ročník 2010: Návrh obalu na sladkosti

Soutěžní práce budou přijímány ve dvou skupinách:
1) Studenti vysokých škol a mladí designéři do 30 let
2) Studenti středních a vyšších škol

Obal výrobku hraje v silném konkurenčním prostředí důležitou roli. O atraktivitě a prodejní síle výrobku již nerozhodují pouze jeho vlastnosti a jedinečnost, ale často právě obal, podle nějž se zákazník orientuje. Přesto však musí obal splňovat i další kritéria a spojit v sobě ekonomické, ergonomické a ekologické požadavky s estetickou přitažlivostí.

Soutěžní kategorie není omezena existujícími výrobky, sladkosti jsou jen společným zaměřením obalu. Obal by měl přinášet nová, jiná řešení, zaujmout vizionářským pojetím.

Bližší určení obalu na sladkosti není dáno: soutěžící může navrhnout obal na bonbóny, sušenky, čokoládu, moučník, cukroví, bonboniéru a další. Obal na sladkosti má stejně jako jiné obaly být funkční a vizuálně přitažlivý, aby se odlišil od jiných výrobků, výzvou je ale zvláštní specifikum tohoto obalu, a to, že může sloužit jako dárek.

Porota soutěže bude hodnotit především: inovativnost a kreativitu, ergonomii obalu, funkčnost, ekologický aspekt, tvarovou a myšlenkovou originalitu, konstrukční nápaditost, kvalitní úroveň prezentace. Soutěžící odevzdá svoji soutěžní práci formou funkčního modelu v měřítku 1:1, tedy práce musí být funkční maketou, pokud je otvírací, musí se dát otevřít. Model musí být proveden kvalitně, s ohledem na možné reprezentační a výstavní účely.

Použitý materiál pro soutěžní práci musí být materiál polygraficky zpracovatelný, typově používaný firmou Model Obaly, především celá škála vlnitých lepenek, hladká a kašírovaná lepenka, jako doplňkový materiál lze použít polypropylen. Model Obaly zpracovává i další druhy papírů a lepenek, které lze pro soutěžní práci použít. Podrobný popis materiálů a jejich vlastnosti naleznete na webu soutěže www.mlady-obal.cz.

druhá kategorie: Jiný pohled

téma pro ročník 2010: Komiks

V této kategorii budou hodnoceny všechny práce společně: studenti středních a vysokých škol a mladí designéři do 30 let.

Moderní průmysl nestojí na znalostech jediného odborníka a tak i Mladý obal stojí o propojení různých oborů. V 15. ročníku soutěže poprvé funguje nová kategorie zaměřená na kreativní umělce a odborníky z jiných oborů.

Jako první téma této inspirativní kategorie jsme zvolili KOMIKS, jehož ústředním námětem zůstává krabice. Soutěž se tedy nově obrací nejen na obalové designéry, ale i na grafiky, ilustrátory, malíře, literární autory a všechny ostatní, kteří svým tvůrčím přístupem mohou obor obalového designu obohatit.

Komiks může být pojat mnoha způsoby: figurovat na obalu výrobku, být sám výrobkem, soutěžící může komiksovou formou přiblížit výrobní proces „krabice“, či téma „krabice“ uchopit zcela obrazně a udělat z krabice hrdinu komiksového příběhu. Výslednou formu necháváme na autorově představivosti, lze tedy odevzdat dvourozměrný komiks stejně jako trojrozměrný objekt. V této kategorii nemusí být krabice pojata jako funkční obal.

Porota soutěže bude hodnotit především nápaditost, kreativitu, originální řešení, vtipné pojetí, dobrou úroveň prezentace – výtvarnou i verbální. Odevzdaná práce musí být provedena kvalitně, s ohledem na možné reprezentační a výstavní účely.

Pokud se jedná o dvojrozměrné práce, odevzdávají se vytištěné, v libovolném formátu. Použitý jazyk se doporučuje angličtina nebo čeština, popř. slovenština. V případě trojrozměrných prací se odevzdávají práce z výše uvedených materiálů.

termíny

Soutěžní práce jsou přijímány od 8. 9. 2009 do 29. března 2010 do 18 hodin. Odborná porota bude sestavena do 30. 1. 2010. Vyhlášení výsledků soutěže a vernisáž výstavy výherních prací proběhne v květnu 2010.

ocenění vítězných prací

Výherce kategorie Produktový obal obdrží odměnu:
1) Studenti vysokých škol a mladí designéři do 30 let - 20.000 Kč
2) Studenti středních škol - 20.000 Kč
Vítěz kategorie Jiný pohled obdrží odměnu - 20 000 Kč
V soutěži bude udělena zvláštní cena CZECHDESIGN.CZ.

podmínky účasti

Do soutěže budou přijaty poštou zaslané práce účastníků, kteří se zaregistovali přes online registrační formulář. Soutěžící nepřikládá k práci žádné CD ani portfolio, soutěžící může využít přihlašovací formulář, kde je popisu věnován prostor.

Soutěžní práce se odesílá poštou zabalená tak, aby došla nepoškozená, tedy v přiměřeně veliké krabici nebo obálce, kde je stabilně zajištěná.

Soutěžní práce se zasílá na adresu organizátora soutěže:
CZECHDESIGN.CZ, o.s.
K Safině 562
Praha 4 – Šeberov
149 00 Czech Republic

Úplné znění pravidel soutěže Mladý obal 2010 naleznete na webu soutěže www.mlady-obal.cz a také ke stažení, zde v pravé části této stránky.