Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
Za projekt Kniha Slabikář - do světa slov dostala Soňa Juríková z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara cenu Excelentní studentský design 2018. Zdroj. Design Cabinet Za projekt Kniha Slabikář - do světa slov dostala Soňa Juríková z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara cenu Excelentní studentský design 2018. Zdroj. Design Cabinet

Mladí a talentovaní. Národní cena za studentský design zná své vítěze

Jsou teprve na začátku své designerské kariéry, ale už to s nimi vypadá nadějně. Proto o nich taky píšeme, že ano. O výhercích Národní ceny za studentský design 2018, kteří uspěli v konkurenci dalších 91 autorů z 8 různých univerzit a 8 vyšších a středních odborných škol. Jejich práce hodnotily tři nezávislé poroty, které nakonec nominovaly 44 prací. A z těchto jedna získala Národní cenu za studentský design 2018 * Grand, jedna Národní cenu za studentský design 2018 * JUNIOR, pět ocenění Excelentní studentský design 2018 a dvanáct cenu Dobrý studentský design 2018. A nás zajímají právě ti nejlepší a excelentní.

Markéta Oličová „in action“

Vítězkou hlavní Národní ceny za studentský design 2018 * GRAND se stala Markéta Oličová z Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem s prací Hmatové písmo a piktogramy Tactus Type. 

V současné době se na hmatových štítcích včetně Braillova bodového písma používá reliéfní podoba standardních piktogramů či latinky, protože Braillovo písmo umí celkem málo lidí. Tyto piktogramy a písmo ale často nejsou přizpůsobeny hmatovému čtení, a právě to se Markéta pokusila vylepšit. Její hmatové písmo a piktogramy Tactus Type jsou hmatově dobře čitelné a pomáhají tak lidem se zrakovým postižením lépe se začlenit do společnosti.

„Mezinárodní porota ocenila originální koncept projektu a promyšlenou realizaci hmatového orientačního systému. Ocenila rovněž pochopení role designéra, který je „in action“, pomáhá a angažuje se tam, kde se dosud málokdo angažoval,“ soudí Iva Knobloch, mezinárodní členka poroty.

Hmatové písmo a piktogramy Tactus Type od Markéty Oličové. Zdroj: Design Cabinet CZ.Hmatové písmo a piktogramy Tactus Type od Markéty Oličové. Zdroj: Design Cabinet CZ.

Markéta Oličová mimochodem za výhru získává cenu Českých center (týdenní rezidenční pobyt v některé z evropských metropolí se sídlem Českých center), luxusní hodinky ELTON hodinářská, pobyt v Art Campu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara... abychom vyjmenovali alespoň něco. Dobrý design se zkrátka vyplatí.

Denisu Váňovou „stačí opravit“

Národní cenu za studentský design 2018 *JUNIOR získala Denisa Váňová ze střední „umprumky“ v Ústí nad Orlicí s prací Katalog k výstavě vlastních prací Srůst [jsme_stroje:stačí_opravit], kde zkoumá tenkou hranici mezi člověkem a technikou, která jej v rostoucí míře obklopuje.

Výstavou chce autorka vybídnout diváka k zamyšlení: Jsme pořád lidmi, nebo se stáváme stroji? Žijeme v rovnováze, nebo dochází k přetížení? Chováme se ještě přirozeně? 

Přesahy techniky do lidského života a těla zde symbolizuje změť vodičů i různých grafických počítačových prvků jako jsou kurzory, rámečky a ikony.

„Velmi zajímavé je i to, jakým způsobem ve svých dílech vede hranici mezi skutečnými objekty a obrazem - člověk i technika se v těchto rolích v různých dílech střídají,“ popisuje František Havlůj, též mezinárodní člen poroty.

 Srůst [jsme_stroje:stačí_opravit] od Denisy Váňové. Zdroj: Design Cabinet CZ. Srůst [jsme_stroje:stačí_opravit] od Denisy Váňové. Zdroj: Design Cabinet CZ.

„Hravá, kreativní a přátelská“ Soňa Juríková

Za projekt Kniha Slabikář - do světa slov dostala Soňa Juríková z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ocenění Excelentní studentský design 2018. Spojuje v něm jednoduchost typografie s originálním pojetím ilustrací, které přecházejí do siluet. Celou knihu graficky spojují zvětšené tiskové rastry v několika lehkých barevných tónech. Kniha určitě osloví cool rodiče, kteří vyhledávají pro své děti (i pro sebe) hezké knížky.

„Učebnice je hravá, kreativní a přátelská. Je to nejhezčí slabikář, který jsem kdy viděl. Doporučuji ho zpracovat i pro mobilní aplikaci,“ myslí si designér Pavel Štastný.

Kniha získala také Cenu nakladatelství Albatros Media. Podle akademické sochařky a zároveň vedoucí výtvarné redaktorky Albatrosu Alexandry Horové je to atraktivní kniha, dokonale naplňující současné trendy.

 Kniha Slabikář - do světa slov od Soni Juríkové. Zdroj: Design Cabinet CZ. Kniha Slabikář - do světa slov od Soni Juríkové. Zdroj: Design Cabinet CZ.

Jakub Novotný mapuje osudy „Aš po Už/horod“

Katalog a vizuální styl projektu Aš po Už/horod od Jakuba Novotného z UMPRUM zabodovaly také v Excelentním studentském designu. Dílo vzniklo na počest stoletého výročí založení republiky a mapuje osudy významných podnikatelských rodin první republiky napříč tehdejším Československem. 

„Kniha zdařile pracuje s pravidelným střídáním různých druhů papíru v rámci jednotlivých kapitol a kolážovitou skladbou obrazového obsahu. Výrazná, přímočará typografie a jednoduchá barevnost podporuje vizuální konzistenci celého projektu,“ popisuje práci člen poroty Lukáš Pumpr.

Aš po Už/horod od Jakuba Novotného. Zdroj: Design Cabinet CZ.Aš po Už/horod od Jakuba Novotného. Zdroj: Design Cabinet CZ.

Pawel Ratajczyk „na profesionální úrovni“

Cenu za Excelentní studentský design získává i Pawel Ratajczyk z Univerzity Tomáše Bati za Digitální román Vyraj. Přestože chmurný děj pojednává o konci světa, přináší svěží grafické a výtvarné řešení příběh do současnosti. 

„Digitální román protkává obrazové, jazykové a zvukové formy vnímání příběhu komplexně, citlivě a přitom přesvědčivě, že rozšíří zorničky a probudí fantazii čtenáře,“ popisuje Pavel Mrkus, děkan Fakulty umění a designu UJEP.

Hlavním prvkem projektu je typografie. Orientace textu se často mění a čtenář je tak nucen otáčet zařízení. Layout odráží události v příběhu, například dlouhé řádky představují pohyb a bloky textu se používají pro statické scény. Když se děj větví, větví se i text – každá věta běží v jiném směru. Čtenář může i změnit čas slovesa, aby ovlivnil příběh – objevil jeho skryté části, změnil ho a posunul děj dopředu. 

„Projekt interaktivního románu má profesionální úroveň.  Autor zjevně spolupracoval se špičkovým fotografem a skladatelem.  Kniha je v angličtině a může být prezentována v zahraničí.  Kniha rozhodně nebude čtenáře nudit, protože její koncept se mění během četby,“ hodnotí Edyta Majewska, předsedkyně mezinárodní poroty Národní ceny.

Digitální román Vyraj od Pawla Ratajczyka. Zdroj: Design Cabinet CZ.Digitální román Vyraj od Pawla Ratajczyka. Zdroj: Design Cabinet CZ.

Barbora Cekotová a její „vybrané abecedy“

Barbora Cekotová z UMPRUM obdržela cenu Excelentní studentský design za Ručně psaná písma (předlohy pro psaní). Báru zajímá téma historického vývoje a užití písem a snaží se obhájit jejich vlastnosti, které jsou přínosné i v dnešním digitalizovaném světě.

Proto navrhla čtyři nové skripty a naučila se je psát. Nelze si romanticky nevzpomenout na středověké písaře! 

„Soubor ručně psaných písem prozrazuje zkušenou autorku s jednoznačným talentem. Vybrané abecedy mají potenciál stát se bestsellery v případě, že by došlo k jejich digitalizaci. Skvělá práce,“ usuzuje Štěpán Holič, místopředseda mezinárodní poroty.  

Barbora Cekotová: Ručně psaná písma (předlohy pro psaní). Zdroj: Design Cabinet CZ.Barbora Cekotová: Ručně psaná písma (předlohy pro psaní). Zdroj: Design Cabinet CZ.

„Experimentální“ Tuan Vuong 

 Cena Excelentní studentský design také za Autorské písmo Phởnetic od autora Tuana Vuonga z Fakulty umění a designu UJEP. Phởnetic je experimentální písmo určené zejména pro vietnamštinu, které bylo vytvořené primárně s podporou diakritických znamének. Tvaroslovím písmo připomíná letteringové nápisy a vývěsní štíty v kombinaci se secesním písmem, které se objevují na fasádách vietnamských městských domů coby pozůstatek vlivu francouzské kolonizace.

I když je projekt písma označen jako experimentální, dokázal by se i tak uplatnit například jako výborné plakátové nebo vyznačovací písmo na štíty obchodů.

Vzhledem k náročnosti vietnamských akcentů na prostor mezi řádky, dokázal autor docílit jejich citlivým zapuštěním mnohdy žádané úspory místa,“ oceňuje Štěpán Holič.

Autorské písmo Phởnetic od autora Tuana Vuonga. Zdroj: Design Cabinet CZ.Autorské písmo Phởnetic od autora Tuana Vuonga. Zdroj: Design Cabinet CZ.

Národní cena za studentský design byla poprvé vyhlášena Design Cabinetem CZ v roce 2008. Navazuje však na soutěž, kterou organizovalo od roku 1991 do roku 2007 Design centrum České republiky. Mladí designéři všech typů škol soutěžili o Národní cenu za studentský design a o ocenění Vynikající studentský design a Dobrý studentský design.

V roce 2012 se soutěž stala mezinárodní. Další změna nastala v roce 2014, kdy se rozdělila na dvě části – na obory patřící pod oblast vizuální komunikace a oblast produktového designu. Soutěží nezávisle na sobě v bienálovém rytmu. Rok 2018 patří pracím v široké škále vizuální komunikace. V roce 2019 budou soutěžit studentské práce v oborech produktového designu.

Vyhlašovatelem letošního ročníku soutěže jsou Design Cabinet CZ, nadace SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH a DEPO2015, zahraničním partnerem je Slovenské centrum dizajnu.

Galerie

Další články