Ministr Zdraví: Nové logo a vizuální identita zdůrazňují roli zdraví v našich životech

Nové logo pro think tank Ministr zdraví od Markéty Steinert | Zdroj: Markéta Steinert Nové logo pro think tank Ministr zdraví od Markéty Steinert | Zdroj: Markéta Steinert

Cílem nově vznikajícího think tanku Ministr Zdraví je do roku 2030 prodloužit v Česku dobu prožitou ve zdraví o pět let. Důraz je kladen na prevenci ve smyslu udržení zdraví, která je levnější než následná léčba, a také na prodloužení délky života ve zdraví. Také na digitalizaci podporující osobní odpovědnost a motivaci jednotlivce ke změně, stejně jako efektivnější a udržitelné financování systému. Logo a vizuální identitu této platformy navrhla Markéta Steinert, která zvítězila v soutěži organizace Czechdesign.

Nově vznikající expertní interdisciplinární think tank Ministr Zdraví spojuje profesionály z oblastí zejména digitalizace, prevence a financí, kteří věří, že lze dosáhnout změn v systému českého zdravotnictví ve prospěch prodloužení délky života ve zdraví, která přímo ovlivňuje kvalitu života každého občana i občanky Česka. Členy kabinetu jsou např. Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank, advokátka a expertka na digitální zdravotnictví Barbora Dubanská, epidemiolog Petr Smejkal nebo bývalý ředitel české pobočky Lékařů bez hranic, nyní ředitel Ministra Zdraví, Pavel Gruber.

Návrh webové stránky v novém vizuálním stylu think tanku Ministra Zdraví | Zdroj: Markéta SteinertNávrh webové stránky v novém vizuálním stylu think tanku Ministra Zdraví | Zdroj: Markéta Steinert

Platformu založil chirurg Tomáš Šebek, jehož dlouhodobým tématem je popularizace role zdraví, prevence a vzdáleného přístupu k lékaři, především se zaměřením na udržitelnost a evoluci systému zdravotnictví. 

„Nevytváříme alternativu k Ministerstvu zdravotnictví ČR. Připomínáme, že středem péče o zdraví je pacient, že zdraví je kapitál a péči o něj má každý ve svých rukou. Toho chceme dosáhnout i díky zpřístupnění zdravotních dat občanům,“ zmiňuje Tomáš Šebek, chirurg a zakladatel Ministra Zdraví. 

Ukázka propagačního předmětu ve stylu nové vizuální identity | Zdroj: Markéta SteinertUkázka propagačního předmětu ve stylu nové vizuální identity | Zdroj: Markéta Steinert

Vzhledem ke krátké existenci se platforma dosud prezentovala pouze prostřednictvím loga a webové stránky, které vytvořila firma Deloitte. 

Komplexní vizuální identita vznikla především kvůli potřebě ucelené, přívětivé a srozumitelné komunikaci směrem k publiku Ministra Zdraví. S cílem najít tu nejlepší v designérské soutěži se zástupci platformy obrátili na odbornou organizaci Czechdesign. Ta měla nedávno na starosti též soutěž pro Člověka v tísni, jejíž výsledek byl nominován v kategorii Grafický designér roku Cen Czech Grand Design 2022. 

Merkatilie nově vznikajícího think tanku Ministr Zdraví | Zdroj: Markéta SteinertMerkatilie nově vznikajícího think tanku Ministr Zdraví | Zdroj: Markéta Steinert

„Důležité pro nás bylo, aby naše identita byla sebevědomá a důvěryhodná. Promlouvat má jak k odborníkům, tak k široké veřejnosti a bude fungovat především v digitálním prostředí. To vše návrh Markéty Steinert perfektně vystihuje,“ říká Pavel Gruber, ředitel Ministra Zdraví.

Všechny aspekty zadání nejlépe splnil návrh od Markéty Steinert, který porota ohodnotila jako přitažlivý a doslova vitální. 

Nová vizuální identita nově vznikajícího think tanku Ministr Zdraví | Zdroj: Markéta SteinertNová vizuální identita nově vznikajícího think tanku Ministr Zdraví | Zdroj: Markéta Steinert

Nové logo Ministra Zdraví tvoří symbol ručičky a typografie. „Ručička vychází z digitálního prvku, kdy se šipka počítače změní pro akci právě v ručičku a představuje digitalizaci. Navíc poukazuje na propojení s lidským dotykem, protože zdraví je hlavně o lidech, o pacientech, lékařích, vědcích. Trochu skrytým prvkem v logu je, že otočením ručičky vzniká tzv. fajfka jako symbol splnění úkolu,“ popisuje Markéta Steinert. 

Ukázka ilustrací a práce s novým vizuálním stylem | Zdroj: Markéta SteinertUkázka ilustrací a práce s novým vizuálním stylem | Zdroj: Markéta Steinert

Logo s použitím ikony ruky je dle poroty ideálně apelativní a samotná ikona je nosná i bez aplikací a přidaného textu. Symbol dotyku také dobře funguje.   

Atraktivitu celého návrhu podtrhují i zvolené barvy. Žlutá jako hlavní barva je dobře vidět v digitálních komunikačních kanálech, bude dostatečně identifikovatelná a funkční.

Plakáty nově vznikajícího think tanku Ministr Zdraví | Zdroj: Markéta SteinertPlakáty nově vznikajícího think tanku Ministr Zdraví | Zdroj: Markéta Steinert

Jako písmo v logu a písmo pro delší texty byl vybrán font Space Grotesk kvůli jeho technickému tvarosloví. Jako titulkové písmo byla vybrána Lora pro příjemnější a přívětivější tvary a zlidštění informací.

Nová vizuální identita nově vznikajícího think tanku Ministr Zdraví  | Zdroj: Markéta SteinertNová vizuální identita nově vznikajícího think tanku Ministr Zdraví | Zdroj: Markéta Steinert

Autorka sestavila vizuální identitu z jednotlivých stavebních prvků, které jsou zdarma k užití, ale dohromady tvoří ucelený silný charakteristický výraz. 

„V prostředí neziskového sektoru nebo v prostředí zdravotnictví bude vizuální identita od Markéty Steinert působit velmi sebevědomě a vystupovat z řady. Ilustrace celou práci příjemně oživuje, její stylizace má výrazný rukopis a specifický výraz, komentuje Jana Vinšová z pořádající organizace Czechdesign.  

„Myslím si, že celá vizuální identita příjemnou formou motivuje a ukazuje příklady dobré zdravotní praxe. Cílí na to, aby byla přístupná a srozumitelná a aby lidé chtěli značku sledovat, našli inspiraci a sami byli tou změnou,“ doplňuje Steinert. 

Ukázka komunikace na sociálních sítích | Zdroj: Markéta Steinert,Ukázka komunikace na sociálních sítích | Zdroj: Markéta Steinert,

Markéta Steinert

Autorka vítězného konceptu | Zdroj: Markéta SteinertAutorka vítězného konceptu | Zdroj: Markéta Steinert

Grafická designérka se ve své více než desetileté praxi zabývá převážně vizuálními identitami. Klade extrémní důraz na použitelnost, jednoduchost a sdělení. Absolvovala Ateliér grafického designu a vizuální komunikace na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Už na škole se začala specializovat na tvorbu vizuálních identit. Na svém kontě má například návrhy vizuálních identit Národního hřebčína Kladruby nad Labem, Czech Ski and Snowboard nebo Rock Empire. Identity měst Chrudim a Svitavy nebo propagaci posledních ročníků festivalů Letní filmové školy Uherské Hradiště nebo Mladí ladí jazz.

O soutěži 

Designérská soutěž probíhala jako vyzvaná a jednofázová. Soutěžící zpracovali koncept a systém vizuální identity, logotyp a návrh fundraisingové kampaně. Do soutěže byli na základě pečlivě provedené rešerše vyzváni 3 účastníci (Konektor, Markéta Steinert a uskupení Studio Svéráz s Marathon Studio). Všichni účastníci obdrželi skicovné, vítěz pak zakázku na vypracování nové vizuální identity Ministra Zdraví a její implementaci.

Porota soutěže

Odborná část poroty:

  • Kristina Fišerová – grafická designérka, pedagožka na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara,
  • Jana Vinšová – teoretička designu, ředitelka Czechdesign.

Závislá část poroty:

  • Pavel Gruber – ředitel organizace Ministr Zdraví,
  • Tomáš Šebek – zakladatel organizace Ministr Zdraví,
  • Helena Horská – členka správní rady Ministra Zdraví, hlavní ekonomka, Raiffeisenbank ČR,
  • Barbora Dubanská – předsedkyně správní rady Ministra Zdraví, expertka na digitální zdravotnictví, advokátka, dubanska & co.,
  • Petr Smejkal – člen správní rady Ministra Zdraví, hlavní epidemiolog IKEM a člen poradní skupiny MeSES.

Markéta Steinert, Ministr Zdraví, video | Zdroj: Czechdesign

 

Související

Jsou české a nejkrásnější. NČKR 2023 zná své vítěze
Grafický design

Jsou české a nejkrásnější. NČKR 2023 zná své vítěze

Redakce Czechdesign - 14. 6. 2024 - 10 min.

V nákladu 400 kusů vychází kniha Petra Babáka s názvem Pravdivé texty
Grafický design

V nákladu 400 kusů vychází kniha Petra Babáka s názvem Pravdivé texty

Redakce Czechdesign - 9. 6. 2024 - 1 min.

Sebevědomé, inovativní a světové. Novou image Muzea Prahy podpoří vizuální identita a logo od studia zetzetzet
Grafický design

Sebevědomé, inovativní a světové. Novou image Muzea Prahy podpoří vizuální identita a logo od studia zetzetzet

Jarmila Řehořková - 14. 6. 2024 - 4 min.

Restart Muzea města Prahy. Nová identita polozapomenuté instituce se rodí z ambiciózního plánu stát se oblíbeným místem Pražanů
Grafický design

Restart Muzea města Prahy. Nová identita polozapomenuté instituce se rodí z ambiciózního plánu stát se oblíbeným místem Pražanů

Kateřina Matějková Žáková - 7. 6. 2024 - 7 min.

Zabalte čokoládu a bonbóny jako nikdo před vámi. Tématem letošního ročníku soutěže Model Young Package je Sweets in the Box
Grafický design

Zabalte čokoládu a bonbóny jako nikdo před vámi. Tématem letošního ročníku soutěže Model Young Package je Sweets in the Box

Redakce Czechdesign - 11. 6. 2024 - 4 min.

Eduard Herrmann a Josef Tomšej jsou autory navigačních prvků a mobiliáře pro pražské hřbitovy
Grafický design

Eduard Herrmann a Josef Tomšej jsou autory navigačních prvků a mobiliáře pro pražské hřbitovy

Redakce Czechdesign - 12. 6. 2024 - 4 min.

jelínek
SHOP BANNER UNOR 2024