Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
Nové logo Ministerstva spravedlnosti, zdroj: Justice.cz Nové logo Ministerstva spravedlnosti, zdroj: Justice.cz

Ministerstvo spravedlnosti má nové logo. Co si o něm myslí grafici?

Alegorii spravedlnosti vystřídala moderní interpretace. Podle Ministerstva spravedlnosti má nové logo symbolizovat stabilitu a vyváženost, navíc v národních barvách. Skutečně se to ale povedlo? Na názory se ptáme odborníků na grafický design.

Jakub Konupka

Grafický designér a typograf, odborný asistent ateliéru Grafický design I na UJEP

JAKUB: Nově představený logotyp Justice.cz se ukazuje jako problematický z více hledisek; s tím koresponduje i rozpačité přijetí veřejností. Jako nejzávažnější problém se však jeví následná explikace nejen samotného díla, ale především okolnosti jeho vzniku ze strany Ministerstva spravedlnosti ČR. Analýzu projektu ztěžuje fakt, že jeho zveřejnění nedoprovodila oficiální tisková zpráva. Nicméně z kusých informací lze rekonstruovat následující:

1.

Značka a logotyp byly navrhovány před cca 4 lety jako součásti v té době již rozpracovaného redesignu internetového portálu Justice.cz, který měly exkluzivně reprezentovat. Již před začátkem práce na značce a logotypu byl hotový návrh webu včetně rozložení a barevnosti prvků. Není jasné, zda-li v tomto bodě byly hotovy i piktogramy, které jsou na webovém portálu užívány a svou podobou se značkou korespondují. Tyto informace pocházejí z příspěvku v diskuzi na stránce font.cz, pod nímž je podepsán sám autor Tomáš Hnida (za předpokladu, že příspěvek s atribucí jsou autentické).

2.

Dne 3. října byly značka a logotyp představeny doprovozené vyjádřením „Ministerstvo spravedlnosti má nové logo (…).“ na oficiálním facebookovém profilu Ministerstva spravedlnosti ČR.

3.

V diskuzi pod příspěvkem na oficiálním facebookovém profilu Ministerstva spravedlnosti ČR bylo uvedeno, že za značku, logotyp a manuál jejich užití byla autorovi zaplacena odměna ve výši 15 000 Kč. Totéž potvrzuje mluvčí ministerstva ve vyjádření publikovaném na webu Marketing&Media.

4.

V témže článku je citováno vyjádření mluvčího ministerstva, který se vyjádřil takto: „(…) je to logo portálu Justice.cz, který nyní používáme pro jeho propagaci a logo Ministerstva spravedlnosti jsme proto upozadili.“ Stejná informace se nachází i v již zmiňovaném komentáři pod příspěvkem na oficiálním facebookovém profilu Ministerstva spravedlnosti ČR.

Screenshot příspěvku na oficiálním facebookovém profilu Ministerstva spravedlnosti ČR.Screenshot příspěvku na oficiálním facebookovém profilu Ministerstva spravedlnosti ČR.

Tato suma informací naznačuje, že k projektu nové značky a logotypu bylo přistoupeno nekoncepčním a neprofesionálním způsobem ze strany zadavatele, tedy Ministerstva spravedlnosti ČR. Postup zadavatele nasvědčuje podcenění důležitosti profesionálního pojetí vizuální komunikace a neúctě k oboru grafického designu jako takovému. Samotná výše autorské odměny zcela neodpovídá rozsahu, dopadu, ani prestiži projektu. Podhodnocení zakázky zřejmě také umožnilo obejít institut veřejné soutěže při výběru autora návrhu. Takovýto postup je ze strany státní instituce nepřijatelný.

Dalším sporným bodem je prezentace díla jakožto „loga ministerstva spravedlnosti“ a poté rozdílně jakožto „loga webového portálu“. Je možné, že zde došlo k omylu v komunikaci ze strany ministerstva. V opačném případě by se jednalo o závažné porušení ujednání mezi autorem a ministerstvem (jak vyplývá z autorova vyjádření).

Skutečností však zůstává, že portál Justice.cz neslouží jen jako komunikační nástroj ve smyslu zprostředkování informací a pomoci občanům při jednáních se soudním systémem ČR, ale zároveň reprezentuje i samotné Ministerstvo spravedlnosti ČR. Je tedy nejasné, jaký je faktický rozdíl mezi diskutovaným dílem a případným logotypem ministerstva, který není na samotném webu Justice.cz nikde přítomen (rovněž se nevyskytuje na profilech ministerstva na sociální sítích).

Samostatnou otázkou zůstává výtvarná a řemeslná kvalita díla. V tomto bodě se ale vzhledem k výše uvedenému lze domnívat, že okolnosti vzniku díla neumožňovaly dosažení výsledku potřebné kvality.

V obecné rovině zde opět narážíme na problém jednotných vizuálních stylů všech ministerstev České republiky. V jiných státech (např. Německo, Slovensko) se jednoznačně ukázala jako výhodná strategie řešení jednotného vizuálního stylu pro celý aparát státní správy. Nelze konstatovat jinak, než že diskutovaný případ Ministerstva spravedlnosti ČR a portálu Justice.cz potřebu jednotného řešení potvrzuje.

Michal Slejška

Grafický designér a výtvarník, vedoucí ateliéru Grafický design II na Fakultě umění a designu UJEP

Co si myslíte o novém logu Ministerstva spravedlnosti? 

MICHAL: Další zbytečný a nepromyšlený, krok státní správy.
S autorem loga a zadavatelem mám tak rozdílný pohled na funkci, formu, užitelnost a vlastně skoro vše, že jej samotné nechci komentovat.

Můžete uvést příklad zdařilého loga pro státní správu? 

MICHAL: Nemusím chodit daleko – německý systém označení, zviditelnění státních úřadů mi přijde jako cesta správným směrem.

Rudolf Matějček

Kreativní ředitel bicepsdigital

Co si myslíte o novém logu Ministerstva spravedlnosti?

RUDOLF: Logo je koncepčně i designově problematické, nejsem si zároveň jistý nutností jeho existence - což potvrzují i četné diskuze. Ani jeden z prvků, které jej tvoří, není použitý bezchybně - státní trikolora by měla vypadat jinak, trojúhelník je spíše nestabilní. Výmluva na cenu projektu mi přijde nedostatečná.

Můžete uvést příklad zdařilého loga pro státní správu?

RUDOLF: Státní správa by se mohla učit od samosprávy - loga Plzně, Brna nebo Ostravy mají bezesporu vysokou úroveň, byť za odpovídající cenu.

Jakub Korouš

Grafický designér

Co si myslíte o novém logu Ministerstva spravedlnosti?

JAKUB: Jakákoliv nesystémová změna bude vždy jen k horšímu. Podle vyjádření autora na Font.cz nebylo toto logo ani nikdy určeno pro samotné ministerstvo, ale pouze pro portál Justice.cz. Každopádně jeho podoba tomu odpovídá, je to neutrální prvek, který jde následnou obhajobou naplnit jakýmkoliv významem. Zda jsou to váhy, tetování pyramidy letenských hipsterek po přechodu nebo přebarvené označení homosexuálů z koncentračních táborů je nakonec jedno. Pro mě je to jen další důkaz krize identity české společnosti a nefunkční vládní reprezentace.

Můžete uvést příklad zdařilého loga pro státní správu?

JAKUB: Jediná správná cesta pro identitu státní správy je jednotný systém. Jde uvést příklad Německa nebo Rakouska.
Ministerské jepice na pár měsíců nemají mít nárok zanechávat po sobě vizuální stopy a utrácet naše peníze za další nesystémovou identitu.
Jednotnost by ale měla jít ještě dál, například co se týče krajů a měst. Absurdní jsou třeba loga jednotlivých městských částí v Praze.
Snaha o vlastní výraz by se měl odehrávat někde jinde něž u jednotlivých institucí a částí státu. Ten má působit co nejvíce jako jednotný celek.

Petr Babák

Grafický designér, vedoucí Ateliéru grafického designu a nových médií na UMPRUM

PETR: At’ žijí všechna loga celého světa, i ta nejhnusnější z nejhnusnějších!!!

Další články