Mezinárodní spolupráce zvyšuje povědomí o české scéně. Projekt Culture Moves Europe rozdá 21 milionů eur na zahraniční výjezdy umělců

Vlevo: Viktor Debnár | Foto: Jan Faukner / vpravo: Program Culture Moves Europe nabízí velký výběr z evropských i mimoevropských partnerských zemí. | Foto: Archiv Sladovna Písek Vlevo: Viktor Debnár | Foto: Jan Faukner / vpravo: Program Culture Moves Europe nabízí velký výběr z evropských i mimoevropských partnerských zemí. | Foto: Archiv Sladovna Písek

Program Kreativní Evropa nabízí novou podporu mobility umělců a kulturních pracovníků. Přihlášky můžete zasílat do konce května.

Česká kulturní scéna je v mnoha ohledech poměrně specifickým polem. Silná potřeba budování komunit vytváří potřebné vazby k udržování autenticity a vnitřních vztahů, na druhou stranu nás ale často nenechá vykročit ven. Rozvíjet svoji tvorbu či kulturní činnost skrze mezinárodní kontakty a spolupráce je dnes přitom jedna z nejsnazších, nejefektivnějších a nejzajímavějších cest. Nový program na podporu mobility Culture Moves Europe, který je součástí většího programu Evropské unie Kreativní Evropa, v zahraniční spolupráci spatřuje jasné benefity, a proto se do roku 2025 rozhodl finančně podpořit zhruba 7 000 žadatelů. „Přínosy mobility mohou být dalekosáhlé, a to na základě relativně malých finančních nákladů,“ podotýká Viktor Debnár působící v české Kanceláři Kreativní Evropa. S čím vším Culture Moves Europe umělcům a kulturním pracovníkům dokáže pomoci, do jakých zemí lze s podporou vycestovat a jak se do programu přihlásit?

Výstupy výjezdů mohou mít nejrůznější podoby. Sladovna Písek v rámci výjezdu i-Portunus například uspořádala festival pro malé i velké. | Foto: Archiv Sladovna Písek Výstupy výjezdů mohou mít nejrůznější podoby. Sladovna Písek v rámci výjezdu i-Portunus například uspořádala festival pro malé i velké. | Foto: Archiv Sladovna Písek

Začněme od toho nejzákladnějšího. Proč je potřeba mobilitu umělců a kulturních pracovníků podporovat?

VIKTOR: Po celou historii lidstva mělo cestování pro jakoukoli uměleckou tvorbu zásadní význam. Myslím, že potřeba svobodné tvorby pevně spjatá s potřebou svobodného cestování – a tím pádem poznávání – je jedním z hlavních motivačních faktorů tvůrců. Individuální mobilita pomáhá budovat osobní vztahy, a je tak nedocenitelná a nenahraditelná. Umožňuje tvořit, poznávat se, sdílet zkušenosti a know-how, připravovat společné projekty, vytvářet komunity, vzdělávat se a taktéž se rozvíjet profesně i lidsky. Jinými slovy, přínosy mohou být až překvapivě dalekosáhlé, a to vše na základě relativně malých finančních nákladů.

Tvorba v rámci zahraničních rezidencí často probíhá v malých sepjatých komunitách umělců. | Foto: Archiv Sladovna PísekTvorba v rámci zahraničních rezidencí často probíhá v malých sepjatých komunitách umělců. | Foto: Archiv Sladovna Písek

Program Culture Moves Europe navazuje na pilotní program i-Portunus, který probíhal v letech 2019 až 2022. V čem se forma aktuálního programu liší?

VIKTOR: Řekl bych, že změny nejsou velké, jde spíše o dílčí podmínky. Upravila se například maximální výše grantů či počet výzev. V současnosti vypisujeme jednu výzvu pokrývající všechny obory na rozdíl od pilotních výzev zaměřených na konkrétní umělecké oblasti. To je podle mě fajn, přijde mi, že se v tom žadatel dokáže lépe zorientovat.

Výjezdy představují skvělou příležitost pro experiment a improvizaci. | Foto: Archiv PerformalityVýjezdy představují skvělou příležitost pro experiment a improvizaci. | Foto: Archiv Performality

Pokud tedy žadatel se svojí žádostí ve vašem programu uspěje, co vše v rámci podpory získá? Jedná se pouze o finanční prostředky na výjezd, nebo i nějaké další benefity?

VIKTOR: Jedná se o grantovou podporu vztahující se na dopravu a s ní spojené výdaje, jako je strava, ubytování a další položky jasně spojené s výjezdem. Určitě je důležité zmínit, že žadatel může získat speciální bonus na takzvanou zelenou mobilitu, kdy cestuje jiným prostředkem než letadlem, či příspěvek na děti ve věku do deseti let, které si žadatel bere na cestu s sebou.   

Kolik peněz žadatel může v programu získat?

VIKTOR: Výše grantů se pohybuje od několika set po několik tisíc eur. Celkem se v letech 2022 až 2025 počítá se zhruba 21 miliony eur, předpokládá se tedy, že podpořeno bude přibližně 7 000 umělců či kulturních pracovníků. Oproti pilotnímu programu, o kterém jsme už mluvili, se určitě jedná o poměrně vysoký nárůst.

Program Culture Moves Europe nabízí velký výběr z evropských i mimoevropských partnerských zemí. | Foto: Archiv Sladovna PísekProgram Culture Moves Europe nabízí velký výběr z evropských i mimoevropských partnerských zemí. | Foto: Archiv Sladovna Písek

Umělci mohou Culture Moves Europe využít na různě dlouhé časové úseky. Které možnosti žadatelé nejvíce využívají?

VIKTOR: Na tuto otázku je v současnosti těžké odpovědět, neboť Goethe-Institut, který program administruje, zveřejní statistiky až po uplynutí průběžné výzvy. Ta bude ukončena k poslednímu květnovému dni a doufáme, že do té doby podají zájemci spoustu zajímavých žádostí.

Ačkoli lze žádat o podporu až na dvouměsíční pobyt, na základě zkušeností z i-Portunu lze předpokládat, že nejběžnějšími budou pobyty kratší, řekněme v délce do dvou týdnů. Takové výjezdy se většinou zaměřují především na prohlubování mezinárodní spolupráce, oproti projektům zaměřeným na profesní rozvoj, ty se mezi podpořenými vyskytovaly nejméně.

Program Culture Moves Europe hodlá do roku 2025 podpořit více než 7 000 umělců a kulturních pracovníků. | Foto: Archiv Sladovna PísekProgram Culture Moves Europe hodlá do roku 2025 podpořit více než 7 000 umělců a kulturních pracovníků. | Foto: Archiv Sladovna Písek

Program nyní funguje prvním rokem – zatím tedy nelze hovořit o konkrétních tvůrcích, kteří ho využili. Můžete ale zmínit nějaké zajímavé umělce, kteří s vámi vyjeli v rámci předchozího programu i-Portunus? Jaké kooperace byly uskutečněny?

VIKTOR: Těch bylo opravdu mnoho. Vzpomínám například na tanečnici Terezu Ondrovou, uměleckého ředitele festivalu Bazaar Ewana McLarena nebo šéfku sdružení Performalita Danu Račkovou. V rámci hostitelských organizací pak uspěla například Sladovna Písek s projektem Five – Sandpit in the Palm of Your Hand, během kterého přivítala tvůrce z Itálie, Nizozemí, Polska a Slovenska. Cílem programu bylo umožnit tvůrcům a kulturním pracovníkům takzvaně internacionalizovat své aktivity: tvořit, spolupracovat, vzdělávat se či rozvíjet a prohlubovat profesní vztahy v zahraničí.

Jelikož program Kreativní Evropa přímo vychází z kontextu Evropské unie, předpokládám, že je možné vycestovat do zemí, které do unie patří? Nebo lze podpořit i cesty do nečlenských států?

VIKTOR: Do Kreativní Evropy, a tím pádem i do Culture Moves Europe, má vedle členských států Evropské unie přístup celá řada dalších zemí. Tvůrci tak mohou vycestovat například do Arménie, Gruzie, Bosny a Hercegoviny či Tuniska. Celkově se jedná o přibližně čtyřicet destinací. Veliký zájem je standardně o země západní Evropy, možnosti pro žadatele se tedy otvírají především v ostatních destinacích, například v oblasti Balkánu.

Kromě cestovného putuje finanční podpora na všechny výdaje přímo spojené s výjezdem. | Foto: Archiv Sladovna PísekKromě cestovného putuje finanční podpora na všechny výdaje přímo spojené s výjezdem. | Foto: Archiv Sladovna Písek

Nacházíte již nyní v programu nějaké mezery či příležitosti pro zlepšení?

VIKTOR: Kde bude prostor pro zlepšení programových podmínek, uvidíme naplno až po analýze první výzvy. Určitě bychom ale měli přidat v PR aktivitách. Program Culture Moves Europe nabízí skvělé možnosti za relativně malé úsilí a myslím, že představuje dobrou příležitost pro mnoho umělců a kulturních pracovníků, kteří o něm zatím ani neslyšeli. Program se bude jistě mnohem snáze komunikovat s prvními příklady uskutečněných cest, ale doufáme, že i bez nich se letos do programu přihlásí dostatek nadějných tvůrců.

Cílem zahraničních pobytů je bezesporu i budování nezapomenutelných vzpomínek. | Foto: Archiv PerformalityCílem zahraničních pobytů je bezesporu i budování nezapomenutelných vzpomínek. | Foto: Archiv Performality

Máte nějaké konkrétní cíle v rámci, řekněme, následujících dvou let, kterých byste chtěli dosáhnout?

VIKTOR: Cílů je více, ale v současnosti bychom si opravdu přáli zvýšit povědomí o programu a dostat ho mezi více českých žadatelů. Evropská unie nám poskytuje dobré podmínky a je škoda jich nevyužít. Mezinárodní spolupráce otevírá nové možnosti samotným tvůrcům a kulturním pracovníkům, ale zároveň zvyšuje povědomí o celé české scéně. A to je podle nás nyní opravdu potřeba. Přáli bychom si, aby se z Culture Moves Europe stala silná značka, kterou bude využívat více a více českých umělců, kreativců a kulturních manažerů a o kterou bude podobný zájem jako o program Erasmus+ na vysokých školách.

O programu

Evropský program na podporu kulturních a kreativních odvětví Kreativní Evropa otevřel již na podzim loňského roku novou výzvu určenou umělcům a kulturním profesionálům. Úspěšní žadatelé budou moct vycestovat do některé ze zemí účastnících se programu za účelem profesního rozvoje, mezinárodní spolupráce nebo představení svého díla zahraničnímu publiku. Výzva Culture Moves Europe je otevřená až do 31. května 2023, ale žadatelé se do ní mohou hlásit průběžně, vyhodnocovat se totiž bude vždy jednou za měsíc.

Související

Když už Česko nestačí. Příběhy tří mladých designérů, kteří se nebáli odejít a zkusili se prosadit v zahraničí
Produktový design

Když už Česko nestačí. Příběhy tří mladých designérů, kteří se nebáli odejít a zkusili se prosadit v zahraničí

Eliška Vrbová - 28. 7. 2022

Kreativní eurotrip aneb Jak to vypadá v evropských kreativních centrech?
 

Kreativní eurotrip aneb Jak to vypadá v evropských kreativních centrech?

Anežka Adamíková - 26. 1. 2016

Stáž pro profesionální designéry
 

Stáž pro profesionální designéry

Lucie Nohejlová - 23. 8. 2011

job shop
výstava czd
kruh 2024 duben
shop 4/2024