Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Metal Inspirations 2008

7. ročník medzinárodného workshopu Metal Inspirations 2008 v Košiciach

Tradičné workshopy Metal Inspirations sa stali jedným zo symbolov úspešnej spolupráce Technickej univerzity v Košiciach s U. S. Steel Košice v špecifickej umelecko-dizajnérskej oblasti, ktorú garantuje Katedra dizajnu Fakulty umení.. Na pozitívnom medzinárodnom ohlase workshopu majú svoj podiel aj vedenie a majstri odborného výcviku SOU hutníckeho Košice-Šaca. Spoločne s organizátormi workshopu vytvárajú v dielenských priestoroch učilišťa poctivé odborné zázemie pre realizáciu dizajnérskych vízií študentov a ich pedagógov z európskych univerzít, s ktorými má TU v Košiciach partnerské vzťahy. Významným prínosom workshopov je rozvíjanie špecifík dizajnérskej tvorivej spolupráce medzi pedagógmi a študentmi. Študenti si osobitne cenia získanie praktických technologických skúsenosti pri spracovaní kovového materiálu v rámci realizácie umeleckého diela na workshope.

7. ročník medzinárodného workshopu Metal Inspirations 2008 sa konal v Košiciach v dňoch od 20. do 29. augusta 2008. Zúčastnili sa ho 12 študenti a 11 pedagógovia z vysokých škôl HSW Wismar, GCU Glasgow, BMF Budapešť, VUT Brno, STU Bratislava a TU v Košiciach. Aj tento ročník workshopu sa niesol v znamení podpory kandidatúry Košíc na získanie titulu Európske hlavné mesto kultúry 2013. Organizátori workshopu v tomto duchu vyhlásili pre účastníkov workshopu tieto témy:

„Vítajte v Košiciach“ – malý kovový objekt – pútač (maketa v mierke), symbolizujúci Košice ako multikultúrne a mierumilovné mesto s bohatou históriou, kultúrnym zázemím a prírodnými krásami.
„Podporujeme bezpečné a zdravé životné prostredie“ – malý kovový objekt, symbolizujúci snahu progresívnych firiem a inštitúcií o bezpečné, zdravé a kultúrne životné prostredie.

Na základe zverejnených tém a doterajších skúseností si viacerí účastníci workshopu priniesli do Košíc už hotové projekty svojich budúcich diel. To im umožnilo urýchliť ich postup pri realizácii návrhov v dielňach učilišťa. Ďalší účastníci sa nechali inšpirovať priamo v prostredí workshopu poskytnutým kovovým materiálom z produkcie U. S. Steel Košice. Inšpiratívny náboj pre tvorbu na workshope má aj nevšedná atmosféra oceliarskeho gigantu, ktorú aj v tomto roku pocítili účastníci workshopu v rámci úvodnej prehliadky vybraných technologických prevádzok, konkrétne Oceliarne, Teplej a Studenej valcovne, Radiátorovne a novej modernej linky H3 na výrobu pozinkovaných plechov.

Slávnostná vernisáž výstavy 39 vytvorených objektov, pod názvom „Inšpirácie v kove 2008“, sa konala 28.8.2008 v Slovenskom technickom múzeu Košice. Tu sa spolu s účastníkmi workshopu zišli pozvaní hostia, aby sa spoločne potešili z dobre vykonanej práce v podobe originálnych umeleckých objektov z kovu. Predstavitelia vedenia spoločnosti U. S. Steel Košice prišli na vernisáž spolu s prezidentom Georgom F. Babcoke. Technickú univerzitu v Košiciach na vernisáži reprezentovali Dr.h.c. prof. Anton Čižmár, CSc., rektor a doc. Ing.arch. Juraj Koban, dekan Fakulty umení TU. Početnú skupinu majstrov zo SOUH na vernisáži viedli Bc. Ján Eiben, zástupca riaditeľa a Matej Farkaš, hlavný majster. Spolu s Ing. Slavomírom Jenčíkom, námestníkom riaditeľa STM Košice, ktorý moderoval vernisáž, verejne ocenili umelecké diela, ktoré za 6 dní práce v Košiciach vytvorili účastníci workshopu.

Záverečná večerná recepcia pre účastníkov workshopu a majstrov SOUH, bola milou priateľskou rozlúčkou s kolektívom, ktorý sa upevnil v tvorivej práci v dielňach učilištia i pri spoločenských stretnutiach. Vo svojej pamäti si dlho uchovajú krásne spomienky aj na kultúrne a odborné akcie, usporiadané v Košiciach v rámci kandidatúry na získanie titulu Európske hlavné mesto kultúry 2013. Hodnotná bola návšteva výstavy DESIGN MATCH 2008 v priestoroch Kasárni KulturPark. Zábavu poskytla originálna laserová a hudobná megashow ZONE13 na bani Bankov. Prínosom pre všetkých bol aj nedeľný výlet, kde vďaka organizačnej pomoci zo strany STM Košice mali účastníci workshopu spolu s majstrami SOUH možnosť spoznať kaštieľ v Budimíre, kultúrne a technické pamiatky Šariša, a to NKP Solivar, Šarišskú galériu a Vlastivedné múzeum v Prešove. Domov si všetci odniesli spolu s krásnymi spomienkami na chvíle prežité na workshope aj nové priateľstva a nádej na nové stretnutia, či už v Košiciach alebo na pôde niektorej zo zúčastnených univerzít v rámci programu výmenných pobytov ERASMUS.

Spracoval: doc. Ing. Jaroslav Jarema, CSc., garant workshopu Metal Inspirations

Galerie