Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
Areál mmcité v Bílovicích, Foto: Studio Toast Areál mmcité v Bílovicích, Foto: Studio Toast

Městský mobiliář putuje z Bílovic do celého světa

Celosvětový producent městského mobiliáře, společnost mmcité, chtěla v roce 2008 vytvořit nové sídlo pro svůj další rozvoj. Pro spolupráci si zvolili architekta hrdě se hlásícího ke svému regionu, ke Kopřivnici. Spolupráce dopadla na výbornou!

Designéři a zakladatelé značky mmcité David KarásekRadek Hegmon hledali architekta pro rekonstrukci areálu bývalého JZD v Bílovicích. Chtěli vytvořit nové centrum své firmy s prostory pro management, administrativu, výrobu a skladování. Znali objekt společnosti UAX!, výrobce oblečení pro volný čas, a tak úkol svěřili jejímu tvůrci, architektu Kamilu Mrvovi.

Objekty, jejichž původní funkce měla být nahrazena jinou, prošly radikální proměnou. Vnitřní dispozice nemají s vepřínem nic společného. Pro dosažení požadované kapacity byla doplněna jednoduchá přístavba stejného tvarosloví, která přímo navazuje na jeden ze stávajících objemů. Protahuje jej.

Areál mmcité v Bílovicích, Foto: Studio ToastAreál mmcité v Bílovicích, Foto: Studio Toast

Nejtěžším úkolem bylo provést rekonstrukci tak, aby se stala reklamou firmy, jak si to přáli zadavatelé. Kamil Mrva tedy přišel s návrhem obléct budovy do nového „kabátu“.

„Tzv. nový kabát objektu by měl být reklamou firmy, a dále by měl povýšit vzhled bývalého objektu JZD.“

autorská zpráva Kamil Mrva Architects

Pro každý objekt byl vybrán lehce odlišný materiál. Jedna nová fasáda je vytvořena ze stříbrných fasádních fólií, druhá pak ze stříbrných profilovaných plechů. Výsledný efekt je omračující. A to doslova. Druhým reklamním prvkem se stal prostor mezi objekty. Vznikla zde nová ulice, která doplňuje čistě funkční objekty o prvek veřejného prostoru. Pro firmu vyrábějící městský mobiliář je to více než příhodné! Na části exteriéru a interiérech se následně podílel i akademický sochař Luděk de Maschio.

Areál mmcité v Bílovicích, Foto: Studio ToastAreál mmcité v Bílovicích, Foto: Studio Toast

Na první pohled by se mohlo zdát, že realizace v Bílovicích vystupuje v souboru projektů Kamila Mrvy jako výjimka. Opak je však pravdou! Když stavbu budeme zkoumat podrobněji, najdeme minimálně dvě pojítka, fenomény, které protínají celou tvorbu architekta včetně budov mmcité.

Komplex sídla společnosti tvoří dvě budovy. To bylo dáno původním stavem a architekt toto uspořádání zachoval. Potud se neděje nic speciálního. Projekt začíná být zajímavým, když se zamyslíme, jak k tomuto prostoru bylo přistupováno. Mezi dvěma hmotami zde vzniká něco speciálního, něco v okolí neobvyklého. Objekty prostor definují a zároveň v něm vytvářejí jakési napětí. Není to jen banální průchod nebo spojení! Stejný princip - kdy architektonické řešení tvoří dva objemy, které utváří prostor mezi - se v portfoliu Kamila Mrvy opakuje, respektive se už objevil. Hned první realizace, vlastní dům s ateliérem v Kopřivnici, takto funguje - obytná část na jedné straně, pracovní na druhé a vstupní krček mezi nimi. Takřka identická kompozice funguje i v projektech Bečva Villa Resort, Obytný soubor ve Slezské Ostravě či v jedné z nejznámějších realizací, v Obchodním centru v Rožnově pod Radhoštěm.

Druhým motivem prostupujícím napříč pracemi kopřivnického rodáka je silný a přímý kontakt s exteriérem - ať už je to v případě projektů rodinných domů, Hotelu Olympia v Kopřivnici, či v parteru budovy v Bílovicích. Z objektu na terén je to jen krok. Nejsou zde žádné překážky. Odkud si Kamil Mrva přinesl tento princip? Bezpochyby jej lze vidět v případě nejslavnější české vily, Vily Tugendhat v Brně, kterou jakožto absolvent místního učiliště architektury výborně zná. Na terénu, „v rovině“, jsou i stavby Franka Lloyda Wrighta a s těmi je architekt seznámen snad ještě více.

Areál mmcité v Bílovicích, Foto: Studio ToastAreál mmcité v Bílovicích, Foto: Studio Toast

Kamil Mrva je také bezpochyby architektem uměřenosti. Jeho stavby nejsou okázalé, nejsou nadbytečné v žádném směru. Zároveň ale nejsou ani shrbené! Mají ty správné ambice a ty rozhodně není jednoduché správně určit. Areál mmcité v Bílovicích je jedním z vizuálně nejvýraznějších projektů architekta. Pro celosvětovou společnost produkující výborný soudobý design je to však to správné. Nezbývá než si přát více takových – více Davidů Karásků a Radků Hegmonů, více Kamilů Mrvů a více malých obcí, které se mohou chlubit stavbami jako je areál mmcité v Bílovicích. Našemu prostředí by to nesmírně prospělo!

KLIENT mmcité a.s. PROJEKT Kamil Mrva Architects AUTOŘI Kamil Mrva + Luděk del Maschio SPOLUPRÁCE Radek Hegmon + David Karásek + Jaroslav Holub PROJEKT 2008 REALIZACE 2008-2009

Kamil Mrva

Kamil Mrva se hrdě hlásí ke své alma mater, brněnské Fakultě architektury VUT. Po jejím absolvování a chvilkové zkušenosti s pražským ateliérem Gama, se vydal na cestu do Severní Ameriky. Svou pozornost věnoval především tvorbě F. L. Wrighta. Zkušenosti a poznatky získané za mořem se v jeho tvorbě projevují dodnes. I když procestoval kus světa, vrátil se domů, do Kopřivnice, kde realizoval svou první zakázku – vlastní dům s ateliérem. Sám jej označuje za manifest své tvorby a dům tak od začátku vnímala i veřejnost. Dům stojí již více než čtrnáct let a kancelář Kamil Mrva Architects zde sídlí dodnes. Malý tým spolupracovníků se věnuje zakázkám všech měřítek. V roce 2012 vznikla pražská pobočka ateliéru.

Určujícím motivem staveb rodáka z Kopřivnice je materiál. Nejčastěji bývá spojován se dřevem, jelikož jeho nejznámější realizace spojuje právě tato konstrukční hmota. Ve skutečnosti je ale škála, kterou používá, mnohem širší. Ať už je použit jakýkoliv materiál, přistupuje k němu Kamil Mrva následujícím způsobem:

„... tak, aby využil jejich typických vlastností a realizoval z nich stavby jednoduché, čisté, účelné.“

Kamil Mrva Architects

mmcité

Společnost mmcité vznikla v roce 1994 díky dvěma mužům – Davidu KaráskoviRadku Hegmonovi. Dnes má firma roční obrat skoro 1 mld. korun a působí na nespočetném množství trhů. Nejvíce si cení laviček na nejvyšším vrcholu Evropy, hoře Mont Blanc, nebo před sídlem společnosti Google. Přesto, že za více než dvacet let svého působení ušla obrovský kus cesty, má stále na paměti své cíle.

„Veřejný prostor města je fascinující místo, setkávají se tu lidé i historie. Jsme rádi, že svůj design směřujeme právě sem. Můžeme ovlivňovat vkus lidí bez výběru a to nás baví. Žádná exkluzivita, opravdová rovnost. Pro mmcité nic jiného než kulturní mise. Prostřednictvím drobných prvků měníme tvář města.“

Misi“ se daří uskutečňovat díky důrazu na tři základní pilíře – aktivitu, designkvalitu. Snaží se nejen dodávat své produkty, ale i aktivně spolupracovat se všemi účastníky procesu. Ať už to jsou představitelé malých obcí, nebo renomovaní světoví architekti. Úvodní skicu proměňují ve výsledek nabízející dobrý funkční design za přiměřené náklady, vlastní rukopis je vždy patrný. Díky tomu, že nejsou jen designéry, ale přímo i výrobci, dohlíží na kvalitu od počátku až do konce.

„Čerpáme ze dvou zdrojů, na jedné straně z naší dlouholeté zkušenosti, na druhé z neustálé snahy o materiálovou inovaci. Sítem projdou jen ty nejlepší.“

Galerie

Další články