Městská divadla pražská přichází s novou dramaturgií i vizuální identitou

Vítězný návrh, autor: Ondřej Zámiš, Roman Černohous Vítězný návrh, autor: Ondřej Zámiš, Roman Černohous

Městská divadla pražská (MDP) se po sedmi letech rozhodla změnit svou vizuální identitu. Impulsem byla plánovaná změna dramaturgie jednotlivých divadel a také rozšíření MDP o novou scénu Divadla Komedie. S pomocí organizace CZECHDESIGN byla vyhlášena uzavřená soutěž, do které bylo pozváno 6 grafických designérů a studií.

Městská divadla pražská jsou zastřešující institucí pro tři divadla - divadla ABC, divadla Rokoko a od nové divadelní sezóny se k nim přidá i divadlo Komedie. Právě znovupřipojením divadla Komedie se MDP stane největším jednosouborovým činoherním divadlem v České republice. Do divadelní sezóny 2018/19 by však tato instituce neměla vstoupit jen s novou divadelní scénou, ale i s novou dramaturgií jednotlivých divadel. Tyto změny má na starosti nové vedení MDP, ředitel Daniel Přibyl a umělecký šéf Michal Dočekal. Všechny tyto změny vedly i k myšlence vytvoření nového vizuálního stylu Městských divadel pražských.

Od roku 2011 mělo MDP vizuál od grafického designéra Lumíra Kajnara. Tento styl dobře akcentoval jednotlivé scény divadel ABC a Rokoko a dokázal i celkově prezentovat značku Městských divadel pražských uplynulých 7 let.

Současná vizuální identita MDP, autor: Lumír KajnarSoučasná vizuální identita MDP, autor: Lumír Kajnar

Vítězný návrh

Sedmičlenná odborná porota označila za vítězný návrh na novou vizuální identitu Městských divadel pražských projekt Ondřeje Zámiše a Romana Černohouse, absolventů pražské UMPRUM. Ondřej Zámiš má za sebou již takové projekty jako nové logo pro statutární město Liberec, vizuální identitu Nové scény Národního divadla či vytvoření grafického designu výstavy Fenomén Masaryk v Národním muzeu. Roman Černohous naopak vytvořil vizuální styl pro výstavu Znáte Prahu? Město v mapách, datech a číslech pořádané Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Nové logo MDP, autor: Ondřej Zámiš, Roman ČernohousNové logo MDP, autor: Ondřej Zámiš, Roman Černohous

Oslovený grafický designér Ondřej Zámiš se na svém soutěžním návrhu rozhodl spolupracovat s grafickým designérem a typografem Romanem Černohousem. Právě jeho písmo použil ve svém návrhu, který podle poroty dostatečně odliší instituci MDP na pražské kulturní scéně. „Svým uměřeným výrazem podtrhuje intelektuální a dramaturgický fundament nové umělecké koncepce Městských divadel pražských,“ dodává porota.

Loga jednotlivých scén MDP, autor: Ondřej Zámiš, Roman ČernohousLoga jednotlivých scén MDP, autor: Ondřej Zámiš, Roman Černohous

„Dnes žijeme v komunikačně a vizuálně roztříštěné době a my jsme k tomuto trendu nechtěli ještě více přispívat. Proto, spíše než logo, vznikl systém, který hravě kombinuje hlavní název instituce s jeho částmi, ty se ovšem netváří jako jednotlivé scény, ale naopak tvoří jeden celek – jedno slovo. Nevnímáme komunikaci Městských divadel pražských jako princip hlavní značky a podznaček, ale jako jednu identitu, jeden systém, který je variabilní, proměnlivý, kde všechny jeho části jsou na stejné úrovni, vzájemně se podporují a tvoří celek – Městská divadla pražská. Jednota a jednoduchost, to jsou hlavní hesla, která nás provázela při tvorbě návrhu nové identity Městských divadel pražských,“ komentují vítězný návrh jeho autoři Ondřej Zámiš a Roman Černohous.

Návrh plakátu k představení, autor: Ondřej Zámiš, Roman ČernohousNávrh plakátu k představení, autor: Ondřej Zámiš, Roman Černohous

Průběh soutěže

Na jaře roku 2018 bylo vyzváno 6 grafických designérů a studií k návrhu nové vizuální identity MDP. Tito designéři měli za úkol najít co nejlepší řešení pro jednotnou komunikaci MDP, která by měla reflektovat změny v dramaturgii, stejně jako rozšíření MDP o novou scénu. Designéři kromě vytvoření dominantního loga/logotypu celé instituce měli za úkol navrhnout i dílčí loga pro jednotlivá divadla, která MDP zastřešuje. Značky divadel ABC, Rokoko a Komedie jsou sice brány jako sub-brand značky Městských divadel pražských, ale každá z nich má svou důležitost. Značky mají označovat místo, historii a také obsahový a návštěvnický profil. Jednoduše řečeno designéři museli spojit tři divadla s odlišnou dramaturgií do jednoho celku. Nesměli tedy zapomenout na komplexnost celého návrhu pro MDP.

O výsledném návrhu rozhodovala sedmičlenná porota složená z odborníků z oblasti designu, zástupců Městských divadel pražských a také z Magistrátu hlavního města Prahy. Nezávislou část poroty zastupoval typograf a grafický designér Prof. Rostislav Vaněk, grafický designér a creative director ve studiu Toman Design Mgr. Jiří Toman a historička a teoretička designu, která je zároveň manažerka CZECHDESIGN, Mgr. Jana Vinšová.

Návrh brožury s měsíčním programem MDP, autor: Ondřej Zámiš, Roman ČernohousNávrh brožury s měsíčním programem MDP, autor: Ondřej Zámiš, Roman Černohous

Účastníci soutěže

O výhru se mezi sebou utkalo 6 vybraných grafických designérů a studií:

Bicepsdigital
BREISKY, s. r. o.
Colmo, v. o. s.
Michal Kupilík
Studio zetzetzet
Ondřej Zámiš a Roman Černohous

Další informace o soutěžících a jednotlivých soutěžních návrzích vám přineseme v následujícím článku.

Návrh vizuálu pokladny MDP, autor: Ondřej Zámiš, Roman ČernohousNávrh vizuálu pokladny MDP, autor: Ondřej Zámiš, Roman Černohous

Související

Studio Najbrt změní tvář Národní galerie. Zvítězilo v transparentní soutěži a porazilo nejlepší studia v oboru
Grafický design

Studio Najbrt změní tvář Národní galerie. Zvítězilo v transparentní soutěži a porazilo nejlepší studia v oboru

Kamila Matoušková - 3. 5. 2018 - 6 min.

Kdo navrhne identitu Národní galerie? Ve finále designérské soutěže jsou 3 studia
Grafický design

Kdo navrhne identitu Národní galerie? Ve finále designérské soutěže jsou 3 studia

Kamila Matoušková - 23. 3. 2018 - 3 min.

O vizuální identitu Národní galerie v Praze se utkají nejlepší česká studia
Grafický design

O vizuální identitu Národní galerie v Praze se utkají nejlepší česká studia

Kamila Matoušková - 22. 1. 2018 - 4 min.

jelínek
Kavelky MYP 2024