Město Svitavy má posílit a odlišit nová vizuální identita. Vzejde z designérské soutěže, kterou pořádá CZECHDESIGN

Nová identita má Svitavy reprezentovat, odlišit, promlouvat současným vizuálním jazykem a sloužit obyvatelům. Vzejde z uzavřené soutěže, jejíž výsledky budou známy v říjnu 2019.

Svitavy leží v Pardubickém kraji na pomezí Čech a Moravy. Typické náměstí s podloubím, obklopení přírodou, sportovní charakter města, to vše přispívá k příjemné atmosféře sídla s téměř 17 tisíci rezidenty.

Náměstí ve Svitavách, zdroj: město SvitavyNáměstí ve Svitavách, zdroj: město Svitavy

Svitavy aktuálně ke komunikaci nejvíce využívají jak heraldický symbol zobrazující bránu a hlavu tura, tak logo, které má znázorňovat podloubí. Funkci ucelené identity ale tyto prvky neplní, logo není rozvinuto do funkčního vizuálního systému, v praxi se velmi neujalo a není jednotně používané. Instituce města se prezentují ještě dalšími symboly.

Loga a symboly používané ve Svitavách, zdroj: město SvitavyLoga a symboly používané ve Svitavách, zdroj: město Svitavy

Proto se zástupci města rozhodli najít novou a jednotnou vizuální identitu. „Město Svitavy chceme prezentovat současným vizuálním jazykem tak, abychom se odlišili od dalších měst, zejména těch, které se nacházejí v našem regionu. Našim obyvatelům nabízíme velmi příjemné místo k životu s bohatým, zejména sportovním vyžitím ve městě i v jeho okolí. Nad potřebou nového jednotného vizuálního stylu panuje ve městě silná shoda. Nejsme klasické turistické město, ale návštěvníkům máme také co nabídnout,” komentuje záměr David Šimek, starosta města Svitavy.

Uvítací cedule ve Svitavách, zdroj: město SvitavyUvítací cedule ve Svitavách, zdroj: město Svitavy

„Na novou vizuální identitu se těšíme a věříme, že s pomocí našeho Městského informačního centra a kulturních organizací se nám jej povede dobře implementovat do struktury celého města tak, aby sloužilo všem jeho obyvatelům,“ doplňuje Šimek.

Transparentním procesem je pro zástupce města jednoznačně designérská soutěž, s organizací se obrátili na CZECHDESIGN.

Na agenturu Czechdesign jsme se obrátili jako na odborného garanta v celé věci. Výběr a realizaci nového loga a dalších grafických prvků vlastními silami vnímáme jako značné riziko a rádi bychom se vyvarovali nezdařilým soutěžím nebo špatným příkladům ostatních měst. Tato spolupráce je pro nás zárukou transparentního a profesionálního procesu, který nám umožní oslovit vhodné designéry a získat očekávané výstupy,“ doplňuje Petr Šmerda, vedoucí Městského informačního centra Svitavy.

O vítězi soutěže rozhodne porota složená z odborníků a zástupců města.

Nezávislá část poroty / externí odborníci:

 • doc. MgA. Kristýna Fišerová, grafická designérka, pedagožka ZČU Plzeň,
 • MgA. Miroslav Roubíček, grafický designér, studio COLMO,
 • Mgr. Jiří Toman, grafický designér, Toman design.

Hlas poradní, náhradník za nezávislou část poroty:

 • MgA. Markéta Hanzalová, grafická designérka, studio COLMO,
 • Mgr. Jana Vinšová, teoretička designu, ředitelka CZECHDESIGN.

Závislá část poroty / zástupci města:

 • Mgr. David Šimek, starosta města,
 • Mgr. Ditta Kukaňová, radní města Svitavy.

Hlasy poradní, náhradníci za závislou část poroty:

 • Ing. Libor Dynka, oddělení Informatiky města Svitavy,
 • Mgr. Radoslav Fikejz, radní města Svitavy,
 • MgA. Pavel Juřík, fotograf,
 • Bc. Ondřej Komůrka, ředitel SVČ Svitavy,
 • Petr Říha, DTP Centrum Svitavy,
 • Mgr. Petr Šmerda, vedoucí Městského informačního centra Svitavy.

Uzavřená soutěž bude probíhat od srpna do října 2019, kdy bude nová vizuální identita představena veřejnosti. Prvního kola se zúčastní 5 grafických designérů / studií, do kola druhého postoupí 3. Všichni účastníci obdrží skicovné a vítěz zakázku na řešení jednotné vizuální identity včetně licence. Soutěžící představíme v některém z následujících článků.

Související

5 studií, která bojují o zakázku na vizuální styl Luhačovic
Grafický design

5 studií, která bojují o zakázku na vizuální styl Luhačovic

Jarmila Řehořková - 30. 7. 2019

Aktuálně z CZECHDESIGNu: realizujeme soutěž na vizuální styl Svitav a hledáme soutěžící
Grafický design

Aktuálně z CZECHDESIGNu: realizujeme soutěž na vizuální styl Svitav a hledáme soutěžící

Jarmila Řehořková - 2. 7. 2019

Aktuálně z CZECHDESIGNu: realizujeme soutěž na vizuální styl Luhačovic a hledáme soutěžící
Grafický design

Aktuálně z CZECHDESIGNu: realizujeme soutěž na vizuální styl Luhačovic a hledáme soutěžící

Jarmila Řehořková - 30. 5. 2019

ujep 2024
zuz banner