Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Město Olomouc chce mít jednotný vizuální styl

Veřejnou soutěž na vytvoření jednotného vizuálního stylu města vyhlásilo statutární město Olomouc. Soutěžní návrhy mohou podávat právnické i fyzické osoby nejpozději do 31. ledna 2008.

Záměrem vyhlašovatele je získat pro město Olomouc, případně pro jím založené a řízení organizace, jednotný vizuální styl, jehož základem bude značka a logotyp. To vše má přispět ke kvalitnější prezentaci města Olomouce na propagačních materiálech, v turistickém informačním systému, na webových stránkách i na oficiálních dokumentech apod.

Soutěž připravená v odborné spolupráci s Design Centrem České republiky je vyhlášena jako veřejná neanonymní dvoukolová a je určena všem právnickým i fyzickým osobám se zastoupením fyzických osob. Přihlášky spolu se soutěžními návrhy budou přijímány v termínu do 31. ledna 2008 do 12 hodin. Všechny došlé návrhy posoudí hodnotící komise složená z předních odborníků na design a výtvarné umění a také ze zástupců města. Komise vybere pět návrhu pro postup do druhého kola, ve kterém budou autoři vyzváni k dopracování a konkrétní aplikaci svých návrhů. Vítěz bude slavnostně vyhlášen na jaře roku 2008.

Soutěžícím, kteří postoupí do druhého kola, bude uhrazeno skicovné ve výši 20 tisíc korun, vítěz soutěže obdrží odměnu ve výši 50 tisíc korun a zároveň s ním vyhlašovatel uzavře smlouvu na vytvoření grafického manuálu ve výši 300 tisíc korun.

Podrobné podmínky veřejné soutěže spolu s požadavky na formu soutěžních návrhů naleznete v přiložených propozicích soutěže na pravé straně porálu czechdesign.cz nebo na adrese twww.olomouc.eu/design.