Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
I práci městských úředníků lze ukázat hravě a zábavně. | Foto: IPR Praha/CAMP I práci městských úředníků lze ukázat hravě a zábavně. | Foto: IPR Praha/CAMP

Město jako zdravý a prosperující organismus. Výstava Urbania přibližuje svět městského plánování

Málokterý návštěvník na začátku tuší, co ho čeká. U všech přítomných je možné pozorovat mírné napětí a lehký počáteční ostych. V malé skupince lidí různého věku a profesí ale jednoznačně panuje zvědavost a očekávání z nevšedního zážitku, který aktuální výstava Urbania v pražském CAMPu slibuje. Jde o audiovizuální instalaci a zapojit se do ní může až osm účastníků. Výstava je prodloužena do 29. března.

Po seznamovacím kolečku odehrávajícím se ve vyhřátém plastovém iglú a dotazech na důvody návštěvy i představy o tom, co se zanedlouho bude dít, se aktéři vydávají na prohlídku imaginárním městem. Na ní je doprovází hlas mýtické postavy Urbanie, která je jeho správkyní. Čas je dopřán i vlastním myšlenkám a krátké sebereflexi.

Živoucí město

Hned u vstupu do sálu jsou přítomní vyzváni k zodpovězení jednoduché otázky. Ta se týká vztahu a postoje jednotlivce k městu, v němž žije. Zda svému městu rozumí, pečuje o něj, užívá si ho nebo je přesvědčen, že jeho chod nemůže nijak výrazně ovlivnit. Podobně laděné otázky zazní v průběhu ještě osmkrát. Od této chvíle je tu už každý sám za sebe. 

Pilíř instalace tvoří centrální kruhová projekce, která určuje rytmus celé seance, trvá zhruba hodinu. Po krátké expozici a nastolení pravidel „hry“ se jednotlivci ujímají role městského pozorovatele, volí směr prohlídky a nechávají se vtáhnout do víru interakce.

I tihle lidé se na výstavě podíleli. Podaří se nabourat stereotypy spojené s jejich úřednickou profesí? | Foto: IPR Praha/CAMPI tihle lidé se na výstavě podíleli. Podaří se nabourat stereotypy spojené s jejich úřednickou profesí? | Foto: IPR Praha/CAMP

Urbania prezentuje město jako živý organismus, který má s člověkem, svým stvořitelem, mnoho společného. Dýchá, vyvíjí se, komunikuje, roste, proměňuje se v čase nebo mu nastavuje zrcadlo. Proto je dobré se o něj starat, věnovat mu pozornost a péči. Odměnou mu za to bude zdravé a harmonické místo pro život. 

Výstava ukazuje nejrůznější způsoby rozvoje města, které vedou jak k jeho prosperitě, tak i spokojenějšímu žití. Na osmi zastávkách pomocí osmi vybraných principů, které je třeba dodržet, aby byl dílčí projekt úspěšně realizován a město vzkvétalo, je dotyčnému osvětlena podstata fungování a řízení města. Návštěvníci jsou zároveň vybízeni k vlastnímu úsudku, který se může v některých případech od reality i osobní zkušenosti lišit.

Umění naslouchat

Jedním z osmi prezentovaných principů, který na výstavě rezonuje a stává se diskutovaným i po jejím skončení, je umění a schopnost efektivní komunikace. Jak taková ideální komunikace mezi institucemi, správními orgány, koordinátorem projektu vypadá ve chvíli, kdy se například jedná o revitalizaci tramvajové zastávky, s níž souvisí rozšíření ulice a nová výsadba zeleně, tvůrci ilustrují pomocí telefonní budky. Návštěvník zvedá sluchátko a je svědkem řetězce hovorů, které je nutné absolvovat, aby proměna ulice byla úspěšně realizována.

Základem úspěšného projektu je umět dobře komunikovat. | Foto: IPR Praha/CAMPZákladem úspěšného projektu je umět dobře komunikovat. | Foto: IPR Praha/CAMP

Dalšími principy, které výstava přibližuje, jsou udržitelná městská mobilita, participace, ekonomický rozvoj, inovace a herní průmysl, přizpůsobení se změnám klimatu nebo experimentální projekty, které mají například zlepšit digitální gramotnost seniorů. Ostatně jeden takový pilotní projekt, v němž se senioři žijící v pečovatelských domech mohou pomocí videohovorů spojit s rodinou nebo ošetřovatelem, již vznikl a je ve své testovací fázi. 

Podle kurátora výstavy Adama Pajgrta výstava sleduje několik cílů. Jednak se snaží přiblížit laikům práci městských úředníků, zaměstnanců veřejné správy a bojovat s negativní nálepkou, kterou tento svět má. A potom také těmto správcům města připomenout, že i když vědí, jaká je jejich role, je třeba se občas zamyslet nad tím, proč a hlavně z jakých důvodů konají. Hlavní myšlenka výstavy pak stojí na tvrzení, že to co děláme, a jak myslíme, má vliv na kulturu práce a formování vztahů, což nás jak spojuje, tak má vliv na naše okolí a město.

Autoři Urbanii představují jako multimediální instalaci na pomezí zvukového objektu, výstavy a interaktivní hry, v níž divák nepřijímá roli pasivního pozorovatele dění, ale během obchůzky po jednotlivých stanovištích si může například šlápnout do pedálů, zavolat babičce nebo se v klidu zamyslet nad svým momentálním vnitřním rozpoložením.

Výstava bude atraktivní i pro milovníky designu, za její podobou stojí několik uznávaných českých tvůrců. | Foto: IPR Praha/CAMPVýstava bude atraktivní i pro milovníky designu, za její podobou stojí několik uznávaných českých tvůrců. | Foto: IPR Praha/CAMP

Bájíme, ale nelžeme

Takové bylo heslo scénáristy výstavy Janka Růžičky, který se zároveň postaral o instalaci a režii zvuku. Přestože jsou všechny odehrané příběhy postavené na reálných základech a velkou část audiovizuálních nahrávek namluvili skuteční zaměstnanci veřejné správy, kteří mají s takovými projekty zkušenosti, mnoho z nás napadne, že průběh jednání všech zúčastněných skupin je možná až příliš osvícený. 

Obsah a forma výstavy vznikaly průběžně ve spolupráci několika desítek odborníků. Ještě předtím, než instalace získala svou konkrétní podobu, strávili autoři pět měsíců debatami s garanty a odborníky v oblasti aplikované sociologie, psychologie, manažery a úředníky. Na jejich teoretických základech pak vzniklo libreto instalace, konkrétní příběhy včetně zápletek a následný scénář, který sloužil ke zhmotnění myšlenky do prostoru. 

I když je výstava určena odrostlejším, zábavu si zde najdou i ti nejmenší. | Foto: IPR Praha/CAMPI když je výstava určena odrostlejším, zábavu si zde najdou i ti nejmenší. | Foto: IPR Praha/CAMP

Samotná expozice je pak tvořena několika složkami. Scénickou, zvukovou, světelnou, režijní a do jisté míry i hereckou, kdy je návštěvník v roli aktéra vtažen do děje. Ve výsledku se tvůrcům podařilo vytvořit jedinečný konstrukt alternativní scény, která je propojením multimediální instalace, v níž se prolínají audiovizuální a klasické prvky tak, jak je známe z divadla. Díky tomu si každý návštěvník z výstavy odnese to, co ho oslovuje nejvíc. 

„Měli jsme silnou teoretickou základnu. Jako art director a architekt celého projektu jsem se snažil držet hlavní kostru ve svých rukou. Ale pouštěl jsem do ní spoustu dalších kreativců, kterým se dařilo ji skvěle doplňovat. Nejdůležitějšími vstupy byl skvělý scénář Janka Růžičky, který vtiskl projektu finální audio podobu a dokázal neuvěřitelně překlopit teoretický obsah do výjimečné dramaturgické podoby. Dalším pak byl vstup grafického týmu ze studia Les kanců, který zásadně definoval vizuální styl, přibližuje průběh vzniku architekt výstavy Bronislav Stratil ze studia Roháč Stratil.

Teplo, horký čaj a igelitový stan jako místo pro společné zážitky | Foto: IPR Praha/CAMPTeplo, horký čaj a igelitový stan jako místo pro společné zážitky | Foto: IPR Praha/CAMP

Evokace, uvědomění a reflexe

Instalace jako celek působí kompaktně. Včetně hlavní myšlenky, která zůstává po celých šedesát minut zřetelně formulována. I když šlo o pole neprobádané, autoři se nebáli s jednotlivými tvůrčími složkami experimentovat. Ty se vzájemně ovlivňují a prolínají. Například světelný design vytvořený skupinou 3dsense navazuje na dramaturgickou i scénografickou linku, podtrhává hloubku prostoru a podílí se na celkovém umocnění prožitku.  

Díky magické atmosféře, která je navozena hned od samého počátku vstupu do prostor, je návštěvník pohlcen svébytným světem a stává se vnímatelem osmi příběhů, které je nucen reflektovat. V závěrečné fází výstavy pak dochází ke společnému sdílení dojmů všech přítomných. I když jde často o různorodé skupinky lidí, kteří by se za jiné situace možná ani nepotkali, to hlavní, co zůstává, je společný zážitek umocněný příjemným poklábosením nad hrnkem teplého čaje, které může být i překvapivě inspirativní.

Výstava Urbania

  • Interaktivní výstava pro 1–8 návštěvníků
  • Centrum architektury a městského plánování (CAMP), Vyšehradská 2075/51, Praha 2
  • 16. 1.–29. 3. 2020
  • Vstup zdarma, nutná registrace předem přes GoOut
  • www.urbania-vystava.cz

Další články