Měli předsudky i respekt, nyní mu vrací ztracenou pověst. Mladí návrháři dokazují, že modrotisk má stále velký potenciál

Studenti Ateliéru módní tvorby UMPRUM zkoumali možnosti využití tradiční techniky v současném oděvním designu. Na fotografii jsou modely Tomáše Višňovského. | Foto: Silvia Leitmannová Studenti Ateliéru módní tvorby UMPRUM zkoumali možnosti využití tradiční techniky v současném oděvním designu. Na fotografii jsou modely Tomáše Višňovského. | Foto: Silvia Leitmannová

Historii modrotisku je v posledních letech věnována zasloužená pozornost, uplatnění v současné módě ale tato tradiční technika nachází jen výjimečně. Cestu jí v nedávné minulosti prošlapaly takové módní autority jako Liběna Rochová, Klára Nademlýnská, Alice Klouzková nebo Pavel Ivančic. Právě pod jeho vedením se modrotisku ujali mladí studenti Ateliéru módní tvorby na UMPRUM. Navzdory výzvám rychlého digitálního světa hledali vlastní způsoby, jak dát pomalé řemeslné technice nový význam. Čím dnes modrotisk inspiruje a má šanci přežít pro budoucnost? Zeptali jsme se přímo studentů, kteří své autorské modrotiskové oděvy prezentovali na letošním Artsemestru.

Modrotisk je uměleckořemeslná technologie textilního tisku, která během 19. století zakořenila také v prostředí českých zemí. Výrobou indigově modrých textilií s bílým vzorem se u nás zabývala celá řada modrotiskových dílen, z nichž pouze dvě – strážnická a olešnická – ustály komunistický převrat zásluhou Ústředí lidové umělecké výroby. V této státní instituci se reinterpretaci lidových tradic věnovali progresivní výtvarníci své doby, jejichž díla byla vystavena v rámci nedávné výstavy v UPMZdařilé pokusy o aktualizaci modrotisku probíhaly také na půdě Uměleckoprůmyslové školy v Praze pod vedením Antonína Kybala.

Modrotiskový projekt Ateliéru módní tvorby UMPRUM byl prezentován na zimním Artsemestru. | Foto: Adéla Zlámalová, Markéta SlanáModrotiskový projekt Ateliéru módní tvorby UMPRUM byl prezentován na zimním Artsemestru. | Foto: Adéla Zlámalová, Markéta Slaná

Stejně jako v těchto historických iniciativách šlo i v projektu Ateliéru módní tvorby o napojení mladých tvůrců na téměř zapomenuté řemeslo a hledání možností jeho inovace. Tento proces studentům umožnila spolupráce s rodinnou modrotiskovou dílnou ve Strážnici, kde pod dohledem rodiny Jochových započala práce na vlastním vzoru, který byl během semestru rozvíjen. Někteří pracovali s tradičním pojetím, které ve vlastních výtvarných intencích přetvářeli, jiní se uchýlili ke vzorování využívajícímu volné malířské gesto, počítačové technologie, obtiskování nejrůznějších předmětů nebo subverzivní hru s principem negativního tisku. Vlastnoručně potištěná látka obarvená indigem přímo ve strážnické dílně se následně uplatnila v oděvních návrzích, které dále podpořily výchozí ideu a koncept studentů.

Jak práci s modrotiskem hodnotí studenti? Vidí v této technologii možnost pro současnou módní tvorbu?

Natália Repkovská

Studentka 1. ročníku magisterského studia Natália Repkovská k indigově modré lněné metráži přistoupila jako k malířskému plátnu, kdy se výsledným vzorem stala volná gestická malba vycházející z momentálních pocitů autorky. 

Klauzurní projekt na téma modrotisk Natálie Repkovské | Foto: Adéla Zlámalová, Markéta SlanáKlauzurní projekt na téma modrotisk Natálie Repkovské | Foto: Adéla Zlámalová, Markéta Slaná

Co pro tebe jako designérku modrotisk znamená?

Modrotisk pro mě znamená studnici řemeslné historie. Má obrovskou hodnotu, protože ve světě existuje už jen zlomek lidí, kteří mají klíč k postupu tvorby této jedinečné techniky. Musím přiznat, že jsem sama měla o modrotisku předsudky, ale po vlastní zkušenosti se všemi fázemi jeho výroby jsem pochopila, že jde o vzácné řemeslo, které naštěstí v našich končinách stále existuje.

Čím tě modrotisk inspiruje? 

Nejvíce mě inspiruje autenticita vytvořeného dezénu. Ve svém návrhu jsem se snažila propojit malbu s oděvem tak, abych mohla uchopit malbu na textil novým jedinečným způsobem. Proces tvorby vzoru má zároveň terapeutický účinek a skrývá v sobě moment vzrušení, kdy výsledný vzor vidíme teprve až po dokončení všech fází výroby modrotisku. 

Jaká mohou být úskalí aplikace techniky modrotisku v oděvu?

Pokud potřebujeme na jeden oděv další metráž, může se stát, že vzhledem k ručnímu barvení v indigové lázni vyjde odlišný odstín nebo se proces výroby prodlouží, což se stalo i některým z nás. Je třeba mít vše dopředu promyšlené a rozvržené, aby se předešlo komplikacím s metráží, které mohou výrazně narušit zamýšlený design. 

Má podle tebe modrotisk šanci přežít v současné módě a designu? Jak toho může docílit?

Budoucnost a potenciál modrotisku vidím v propojení s jinými médii, kdy mohou vzniknout originální díla. Mladí designéři ve spolupráci s dalšími umělci mohou díky současnému přemýšlení a technologiím vdechnout tradičním a zapomenutým technikám nový život. Když chceme zpomalit mizení řemeslných technik, musíme také šířit povědomí o tom, jaký smysl má kvalita vůči kvantitě nebo proč je důležité vlastnit a uchovávat oděvy s historickou hodnotou. Představa, že máme v šatníku oděv s autentickým vzorem vycházejícím z našich lidových tradic, který díky kvalitnímu zpracování vydrží roky a může se ocitnout v rukách dalších generací, může být pro veřejnost dnes přitažlivá.

Modrotiskový oděv Natálie Repkovské pracuje s volným malířským gestem. | Foto: Silvia LeitmannováModrotiskový oděv Natálie Repkovské pracuje s volným malířským gestem. | Foto: Silvia Leitmannová

Markéta Hájková

Studentka 2. ročníku bakalářského studia Markéta Hájková pracovala se dvěma autorskými dezény, které odkazují k myšlence životní cesty. První je vytvořen minimalistickými liniemi připomínající trajektorie, druhý vznikl obtiskováním rostlin do tvaru lidské stopy.

Klauzurní projekt na téma modrotisk Markéty Hájkové | Foto: Adéla Zlámalová, Markéta SlanáKlauzurní projekt na téma modrotisk Markéty Hájkové | Foto: Adéla Zlámalová, Markéta Slaná

Co pro tebe jako designérku modrotisk znamená?

Práce s modrotiskem pro mě představovala příležitost seznámit se s novou technikou a také možnost nahlédnout do kulturního bohatství, které naše země nabízí. Vzhledem k tomu, že modrotisk jako textilní tiskařská technika nabízí spoustu možností, jak ho uchopit, vnímám ho také jako možnost vyjádřit sebe sama prostřednictvím potisku.

Čím tě modrotisk inspiruje? 

Inspiruje mě píle a úsilí, které tiskaři musí vynaložit, aby vytvořili unikátní metráže. Zároveň vznikají s úctou k tradici a vědomím, že žádné dva kusy látky nebudou totožné. V tom je to kouzlo.

Jaká mohou podle tebe být úskalí aplikace techniky modrotisku v oděvu?

Za největší úskalí považuji to, že tvůrce nikdy dopředu neví, jak bude výsledný tisk vypadat. Na látce mohou vzniknout drobné chyby od rezervy a forem, odstín modré nemusí být takový, jaký si představujeme. Na druhou stranu jsou to právě tyto malé nedokonalosti, které definují poctivou, v dnešní době vysoce ceněnou, řemeslnou práci. Pro mě bylo zároveň velkou výzvou uchopení autorsky potištěné látky a její zpracování do oděvu. Snažila jsem se o využití metráže v co největší míře, i proto jsem se ve svém návrhu rozhodla stříhání vyměnit za sklady, které nechávají vyniknout vzor. 

Má podle tebe modrotisk šanci přežít v současné módě a designu? Jak toho může docílit?

Originálním přístupem k tisku a volbou netradičních motivů dezénu dokážeme jako tvůrci navrátit tomuto řemeslu jeho ztracenou pověst. V kombinaci se zajímavým střihem má modrotiskový oděv šanci začlenit se do současného šatníku.

Návrhy oděvů s autorským modrotiskem Markéty Hájkové | Foto: Archiv Markéty HájkovéNávrhy oděvů s autorským modrotiskem Markéty Hájkové | Foto: Archiv Markéty Hájkové

Tomáš Višňovský

Student 1. ročníku bakalářského studia Tomáš Višňovský na pozadí modrotisku zkoumal genderové aspekty textilních vzorů a oděvních forem. Tomáš pracoval s modrotiskovými látkami přímo ze Strážnice, do jejichž vzoru lehce zasáhnul svým gestem. 

Klauzurní práce na téma modrotisk Tomáše Višňovského | foto: Adéla Zlámalová, Markéta SlanáKlauzurní práce na téma modrotisk Tomáše Višňovského | foto: Adéla Zlámalová, Markéta Slaná

Co pro tebe jako designéra modrotisk znamená?

Modrotisk pro mě znamená specifický průnik řemesla a kreativity. Vnímám ho jako živou a vzácnou techniku, jež je důležitým nosičem tradice a projevem úcty k rodinám, které ho pečlivě střežily a udržovaly při životě. 

Čím tě modrotisk inspiruje? 

Inspiruje mě jeho autentičnost, variabilita a obrovské množství možností, které skýtá. Při práci na klauzurním projektu jsem s ním pracoval jako s velmi vzácným a vznešeným materiálem a cítil jsem respekt ve chvíli, kdy jsem do látky stříhal. Bylo pro mě důležité věnovat modrotisku dostatečný prostor. Toho jsem chtěl v praxi dosáhnout také díky práci s objemem, k čemuž mi napomohla tuhost látky způsobená indigem. 

Jaká podle tebe mohou být úskalí aplikace techniky modrotisku v oděvu?

Překážek v použití modrotisku vidím málo, ale přece jen mě nějaké napadají. Při práci bylo velmi náročné zpracovat materiál do oděvu, jelikož jak jsem zmínil, potištěná látka je poměrně tuhá kvůli napuštění indigem. To je možné ovlivnit výběrem materiálu, který se do indigové lázně ponoří. Skvěle by podle mě fungoval jemný bavlněný mušelín, který by byl dobrou volbou pro letní lehké oděvy. Dalším úskalím je fakt, že indigo může barvit pokožku při nošení. Oděvy je proto nutné opatřit podšívkou. 

Má podle tebe modrotisk šanci přežít v současné módě a designu? Jak toho může docílit?

Modrotisk má určitě šanci přežít, je ale nutné ho veřejnosti a tvůrcům více přiblížit a také vytvořit prostor pro edukaci, jelikož dnes už existuje jen velmi málo lidí, kteří dokážou modrotisk vytvořit. I proto si myslím, že je velmi důležité, abychom jako tvůrci toto řemeslo sdíleli a věnovali mu plnou pozornost. Možná bychom tím inspirovali i další, aby si modrotisku vážili a vnímali ho jako stále živou techniku. 

Modrotiskové oděvy Tomáše Višňovského zkoumají genderové aspekty textilních vzorů a oděvních forem. | Foto: Silvia LeitmannováModrotiskové oděvy Tomáše Višňovského zkoumají genderové aspekty textilních vzorů a oděvních forem. | Foto: Silvia Leitmannová

Uvědomělý přístup studentů k modrotisku a výsledné práce svědčí o tom, že tato starobylá technika může najít své uplatnění i v kontextu současné módy. Osud modrotisku je nyní v rukách mladé generace. 

Další studentské práce věnované modrotisku si můžete prohlédnout na Instagramu Ateliéru módní tvorby. 

Související

Technologie, která se nezměnila a jde proti současnému trendu fast fashion. Modrotisk je pro tvůrce výzvou, říká Markéta Vinglerová z UPM
Móda a šperk

Technologie, která se nezměnila a jde proti současnému trendu fast fashion. Modrotisk je pro tvůrce výzvou, říká Markéta Vinglerová z UPM

Jana Mattas Horáčková - 10. 12. 2021 - 11 min.

Historický úspěch pro modrotisk. Legendární Čurající chlapeček v Bruselu oblékl kostým vytvořený tradiční českou technikou
Móda a šperk

Historický úspěch pro modrotisk. Legendární Čurající chlapeček v Bruselu oblékl kostým vytvořený tradiční českou technikou

Klára Kudláčková - 9. 11. 2020 - 3 min.

Čekání na zázrak. Kniha o modrotisku přibližuje vzácnou a mizející techniku nejmenším dětem i díky kouzelným ilustracím
Ilustrace

Čekání na zázrak. Kniha o modrotisku přibližuje vzácnou a mizející techniku nejmenším dětem i díky kouzelným ilustracím

Tereza Urban - 20. 8. 2020 - 11 min.

Modrotisk je zase v módě. Mladí tvůrci zachraňují textilní tradici
Kritika a teorie

Modrotisk je zase v módě. Mladí tvůrci zachraňují textilní tradici

Kateřina Niekurzáková - 21. 8. 2017 - 5 min.

výstava czd
web expo
SHOP Snoubení
job lab 2024