„Mattoni“ orli u dálnic se změnili na umělecká díla. Navrhla je studentka AVU i slavná grafička

Od poloviny června u dálnice D1 poblíž Velkého Meziříčí už není vidět známý orel coby symbol tradiční značky minerální vody Mattoni. Dva velkoplošné reklamní nosiče s orlem zde byly nahrazeny uměleckými motivy. Jejich autorkami jsou Míla Fürstová a Lucie Havlová.

Jeden z nich vytvořila Míla Fürstová, mezinárodně uznávaná česká grafička žijící v Londýně, druhý vzešel ze soutěže mladých výtvarníků – studentů AVU. U studentského motivu jde o první krok projektu probíhajícího pod záštitou a za podpory Galerie hlavního města Prahy a Akademie výtvarných umění, v němž Karlovarské minerální vody (KMV) postupně nabídnou tyto své původně reklamní nosiče jako prostor pro umělecká díla.

Autorka návrhu: Lucie Havlová, zdroj: KMVAutorka návrhu: Lucie Havlová, zdroj: KMV

„S ohledem na poslední úpravu zákona o pozemních komunikacích jsme se rozhodli s dálničními orly jako naší reklamou rozloučit a zároveň jim dát šanci přetrvat i do budoucna, s nadějí na nový život, jako umělecká díla. Chceme přenechat prostor umělcům, k přeměně dle jejich návrhů, s ambicí stát se stálou instalací uměleckých děl v krajině a přispět tak k jejímu oživení,“ říká Ondřej Postránský, ředitel strategického marketingu KMV. Poutače nebudou nositeli reklamního sdělení, neponesou žádné logo ani komerční prvek, po řádném řízení u příslušného stavebního úřadu se změní na umělecké dílo stojící ve volné krajině.

K naplnění tohoto záměru přizvaly KMV dva respektované institucionální partnery: Galerii hlavního města Prahy a Akademii výtvarných umění v Praze, na které proběhla soutěž mladých výtvarníků o nejlepší studentské návrhy k realizaci. S nabídkou vytvořit výtvarné dílo na netradiční plochu ve veřejném prostoru zároveň KMV oslovily Mílu Fürstovou, českou malířku a grafičku, která dlouhodobě žije v Londýně. Míla pracuje dnes už vzácně používanou technikou leptu a její grafika je charakteristická precizními detaily, které jako celek vytvářejí působivé obrazce. K jejím nejznámějším dílům patří například obal hudebního alba Ghost Stories britské skupiny Coldplay, jehož hlavní motiv křídel inspiroval KMV nabídnout Míle spolupráci na přeměně jednoho z orlů.

Autorka návrhu: Míla Fürstová, zdroj: KMVAutorka návrhu: Míla Fürstová, zdroj: KMV

Orli Mattoni mě vždy přitahovaly jako surrealistický počin v krajině, který se dostává hluboko do podvědomí lidí, kteří je na svých cestách míjí. Když při svých návratech z Anglie, kde již 20 let žiji, míjím na dálnici Mattoni orly, v duchu si říkám…“už jsem doma". Moje pojednání orla tedy vychází z tohoto silného pocitu návratu domů a návratu do dětství,“ přibližuje své pocity Míla Fürstová.

Autorka návrhu: Míla Fürstová, zdroj: KMVAutorka návrhu: Míla Fürstová, zdroj: KMV

„Křídla orla zastřešují snově lineární ztvárnění české krajiny, tak, jak ji nosím ve svém duchu, ať už jsem kdekoliv na světě. Barvy jsem volila tak, aby celé dílo zasahovalo do krajiny s určitou jemností a v některých momentech s ní až splývalo, stejně tak, jako splývají naše vzpomínky s realitou, kterou právě zažíváme,“ dodává autorka.

Prvními adaptovanými orly jsou dva poutače u dálnice D1 poblíž Velkého Meziříčí. Na jednom se nyní nachází motiv s typickým rukopisem Míly Fürstové, který vyjadřuje její pocity z návratů domů. Na druhém se objevil jeden ze dvou nejlepších návrhů vzešlých ze studentské soutěže, jehož autorkou je Lucie Havlová.

„Vybraný návrh je působivým uměleckým dílem ve volné krajině, které je svým způsobem v ČR unikátní. Zároveň pracuje s tématikou, která je odvozená od situace kolem hlavních dopravních tepen a transformuje ji do razantní výtvarné mluvy, v daném případě silně graficky formulované, komentuje realizované studentské dílo Magdalena Juříková, ředitelka Galerie hlavního města Prahy a členka poroty soutěže.

Další členka poroty soutěže Milena Dopitová, významná česká konceptuální umělkyně a vedoucí Ateliéru intermediální tvorby I /školy Mileny Dopitové na Akademii výtvarných umění v Praze (AVU), k projektu říká: Dvoukolová soutěž probíhala mezi studenty AVU. V prvním kole jsme posuzovali 18 návrhů. Sedm z nich postoupilo do druhého kola, ve kterém byly hodnoceny širší odbornou komisi a také zástupci KMV. Dva vítězné přesvědčily hodnotitele svou kvalitou. Spolupráce s KMV se ukázala smysluplnou a doufám, že na ni v budoucnosti navážeme.“

Autorka návrhu: Lucie Havlová, zdroj: KMVAutorka návrhu: Lucie Havlová, zdroj: KMV

Autorka vítězného návrhu Lucie Havlová je studentkou druhého ročníku Ateliéru intermediální tvorby I na Akademii výtvarného umění v Praze. Porotě předložila několik návrhů rozehrávajících kompozici dopravních značek různých barev. Nápaditá grafická stylizace přesně pracuje s jednoznačnou formou orla, zároveň ji ale odhmotňuje a posouvá do volné vizuální formy, která může přinést další významy a souvislosti.

„Samotná dálnice je spojnicí, jež společnost propojuje v jeden celek. Je důležitou dopravní tepnou nejen u nás, ale i v Evropě.  Můj návrh je inspirován právě dopravními značkami lemujícími tuto komunikaci. Odkazuje do dálky a symbolizuje vidinu budoucnosti. Můžeme v něm najít gesto nekončící kvality a pokračující tradice, dodává ke svému realizovanému vítěznému návrhu Lucie Havlová.

Více o proměně orlů na umění se dozvíte na webu.

Související

RUDOLF JELÍNEK hledá nejlepší etiketu slivovice od ilustrátorů a designérů
Grafický design

RUDOLF JELÍNEK hledá nejlepší etiketu slivovice od ilustrátorů a designérů

Jarmila Řehořková - 5. 6. 2024 - 3 min.

Óda na rostlinnou stravu i klášterní vystřihovánky. Představujeme výkvět prací letošního Sympozia ilustrace v Broumově
Ilustrace

Óda na rostlinnou stravu i klášterní vystřihovánky. Představujeme výkvět prací letošního Sympozia ilustrace v Broumově

Jana Brandtlová - 21. 5. 2024 - 14 min.

Úchvatné prostředí kláštera v Broumově ožívá ilustrací. Hostí šestý ročník sympozia, tentokrát v mezinárodním složení
Ilustrace

Úchvatné prostředí kláštera v Broumově ožívá ilustrací. Hostí šestý ročník sympozia, tentokrát v mezinárodním složení

Redakce Czechdesign - 11. 4. 2024 - 4 min.

Španělsko je nám kulturně vzdálenější a vazby s Českem jsou křehké, obhajuje ředitelka Českého centra v Madridu smysl své instituce
Ilustrace

Španělsko je nám kulturně vzdálenější a vazby s Českem jsou křehké, obhajuje ředitelka Českého centra v Madridu smysl své instituce

Veronika Pařízková - 22. 3. 2024 - 8 min.

 Tady vás neosvěží jen káva! Vybíráme podniky, které vsadily na českou ilustraci a mají díky ní unikátní interiér
Ilustrace

Tady vás neosvěží jen káva! Vybíráme podniky, které vsadily na českou ilustraci a mají díky ní unikátní interiér

Adéla Zahálková - 5. 2. 2024 - 6 min.

Vyšel manuál, který městům pomůže vymýtit otravný vizuální smog. Specifická „kuchařka“ má být rádcem i návodem
Grafický design

Vyšel manuál, který městům pomůže vymýtit otravný vizuální smog. Specifická „kuchařka“ má být rádcem i návodem

Jana Mattas Horáčková - 11. 12. 2023 - 6 min.

jelínek
Kavelky MYP 2024