Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
Prostory FOX Gallery v Křemencově ulici č. 6 | Foto: Tomáš Rasl Prostory FOX Gallery v Křemencově ulici č. 6 | Foto: Tomáš Rasl

Máme tu před uměním doslova zavřené dveře, říká Jana Opatrná, která se nebojí provozovat obchod s designem v Hradci Králové

„Ušlechtilost, přirozenost, ryzost práce myšlení. Myslím, že bychom dnes měli zvažovat priority a oceňovat kvalitu víc než kdykoli předtím. Lidí, co nahlížejí na estetickou hodnotu světa kolem nás jako na významnou a přínosnou, stále přibývá. A to je skvělá zpráva,“ uvádí optimisticky Jana Opatrná, která svůj concept store FOX Gallery založila po návratu ze zahraničí, kdy si všimla, že v českých domácnostech chybí umění a design.

Začátky na pražské scéně

Jaká byla první myšlenka, která stála u zrodu dnešní FOX Gallery, kterou jste založila?

JANA: V roce 2012 jsem začala uvažovat o založení galerie. Bylo to přibližně 4 roky po návratu ze zahraničí. Dlouhodobě jsem pozorovala, že v domovech některých lidí chybí knížky, na zdech nevisí umění. Lidé nevnímali design jako součást svých životů. Obecně jsem měla pocit, že umění a design jsou vnímány jako luxus bohatých nebo vrtochy požitkářů. Zdály se být pro běžného člověka nedostupné. Galerie, které jsem v domovině navštěvovala, působily vzdáleně od veřejnosti a fungovaly doslova na zvonek. Tehdy mi to došlo. Máme tu před uměním doslova zavřené dveře.

Chtěla jsem proto začít prolínat volné umění a design a zpřístupnit ho širší veřejnosti. Vyrůstala jsem v prostředí sběratelů, kde potřeba vyhledávat umění byla samozřejmostí. V rodině jsme měli k autorské tvorbě přirozený vztah. Stejně tak jsem díky rodině a díky cestování po celém světě věděla, že umění a design je pro každého, že do našich životů patří a rozhodně není jen výsadou omezené skupiny lidí.

Zakladatelce FOX Gallery motivace pro rozvoj kultury rozhodně nechybí. | Foto: Aneta VašatováZakladatelce FOX Gallery motivace pro rozvoj kultury rozhodně nechybí. | Foto: Aneta Vašatová

Jak jste tedy začali?

JANA: Našla jsem si prostor a své značné úspory investovala do nemalého šílenství, které trvá už 9 let. Prostor byl nedaleko Czechdesignu. Právě s Czechdesignem, Designblokem a projektem Harddecore jsme tehdy byli jediní s aktivitami obdobného charakteru.

Sídlo v Křemencově ulici mělo dvě patra. Horní patro jsme věnovali volnému umění a designu. Patro spodní prezentovalo práci výrazných českých firem. Pořádali jsme workshopy, módní přehlídky, divadlo, menší koncerty. Organizovali jsme i výstavy ve spolupráci s UMPRUM, Liběnou Rochovou, Evou Eisler, Ivanou Šrámkovou, Františkem Matouškem a s dalšími autory. Hostili jsme také mladé autory i lektory finského design weeku.

Spodní patro FOX Concept v Křemencově ulici | Foto: Tomáš RaslSpodní patro FOX Concept v Křemencově ulici | Foto: Tomáš Rasl

To bylo období prvních tří let. Poté jsme se na rok vzdálili do online verze, neboť se mi narodila třetí dcera. Následoval prostor v ulici Karolíny Světlé, kde jsme spolupracovali s majitelem zdejšího hotelu. Bohužel prostor nebylo možné pronajmout přímo z městského úřadu. Tam jsme poprvé přidali do našeho portfolia i práci s květinami. Tuto adresu jsme ale museli záhy opustit, především pro odlišný pohled na kvalitu a celkový koncept, který se od toho našeho zcela lišil. Aktuální prostor, byť ve stejné ulici, jsme „vysoutěžili“ až následně.

Interiér FOX na adrese Karoliny Světlé | Foto: archiv FOXInteriér FOX na adrese Karoliny Světlé | Foto: archiv FOX

Cesta do menšího města

Dnes fungujete ale také v prostoru v Hradci Králové. Co vedlo k takovému rozhodnutí?

JANA: Aktivity podobné našim začalo v Praze dělat stále více galerií, což je skvělé. Přišlo mi ale užitečné expandovat do jiného regionu, který měl v tomto ohledu limity. Nejprve jsme otevřeli design shop v budově Galerie moderního umění na Velkém náměstí. Zde dodnes nabízíme významné autory i autory nadějné, začínající. Poměrně efektivně se nám daří stavět mezigenerační mosty a rozšiřovat základnu autorů i zákazníků.

Kromě prostoru s designem se věnujeme i interiérovému poradenství. Mám řadu kontaktů na naší i zahraniční scéně a velice ráda je propojuji. Snad i v tomto směru jsme do Hradce vnesli nová řešení a jména. Naše aktivity se dodnes točí v podstatě 360 stupňů kolem designu a umění.

Dvoupatrový lišák v Hradci Králové | Foto: Aneta VašatováDvoupatrový lišák v Hradci Králové | Foto: Aneta Vašatová

Energie pro kulturu

O jaké aktivity konkrétně jde?

JANA: V loňském roce jsme v Hradci Králové uspořádali 1. ročník Festivalu designu a umění. Lokací bylo Velké náměstí, protože nás zajímá problematika využití veřejného prostoru. Tou dobou probíhá i Festival architektury a cyklozávod „Gočarovy schody“. A já kvituji, když se regionální akce navzájem podporují. I nám hradecké firmy v rámci pořádání akce pomohly a patří jim velký dík.

V rámci akce proběhlo několik módních přehlídek a performance Petra Nikla. Mezi módními designéry byly Klára Nademlýnská, Hana Zárubová, Denisa Nová, LEEDA, Josefina Bakošová, a mnozí další, hudbu produkoval Varhan Orchestrovič s kapelou. Byla to příjemná akce s účastí asi 400 lidí. To je na Hradec Králové v této oblasti úspěch.

Performace Petra Nikla na 1. ročníku Festivalu designu a umění na Velkém náměstí v Hradci Králové | Foto: Aneta VašatováPerformace Petra Nikla na 1. ročníku Festivalu designu a umění na Velkém náměstí v Hradci Králové | Foto: Aneta Vašatová

Na náměstích bychom obecně uvítali více sedacích zón a zeleně, zkusili jsme proto vše zajistit. Městské lesy dovezly stromky, mmcité zapůjčili městský mobiliář, který nám před galerií ponechali dodnes a těší se velké oblibě.

Město bylo kdysi nazýváno salónem republiky, právě díky jménům jako Gočár a Kotěra. Dnešní realita tomu až tak neodpovídá. Pokud jde o návštěvnost náměstí, není tak silná, jak by mohla být. A to zásadně ovlivňuje všechny, kteří ve městě podnikají.

Květinové instalace by FOX pro KKCG na Filmovém festivalu ve Varech  | Foto: Adam Costey SedlákKvětinové instalace by FOX pro KKCG na Filmovém festivalu ve Varech | Foto: Adam Costey Sedlák

Kdo hledá, najde

Jak se prodává design a jak ho přijímají zákazníci v Praze a v Hradci Králové?

JANA: V Praze máme svoji klientelu, z dob fungovaní v Křemencově ulici. V Karolíně Světlé nás stále vyhledávají místní i cizinci. Nám všem, kteří máme galerie a design shopy, to prodejně pochopitelně dotahují cizinci. Musíte počítat se sortimentem pro české i zahraniční zákazníky.

Výloha v Hradci Králové | Foto: Martina ChmelíkováVýloha v Hradci Králové | Foto: Martina Chmelíková

V Hradci Králové tvoří větší část česká klientela. Zákazníci, kteří znají kvalitu, obor a přesně vědí, co chtějí, nás kontaktují online, často bez potřeby navštívit shop či showroom. Je to hřejivá odměna za letitou práci v podobě maximální důvěry.

Část zákazníků stále nakupuje ve světě nebo v Praze. Když se „omylem“ objeví v hradeckém design shopu, překvapeně říkají: „Jeee, my bychom tu nic takového nečekali.“ Jsme si vědomí toho, že spousta lidí o nás v Hradci neví a budeme se to v následujícím roce snažit změnit. I tak tu máme poměrně hezkou základnu lidí, co umění rozumí nebo se o něj jednoduše zajímá.

Jan Laštovička ve spolupráci s FOX Gallery vytvořil jedinečný dárkový porcelán s motivy města Hradce Králové. | Foto: Archiv FOXJan Laštovička ve spolupráci s FOX Gallery vytvořil jedinečný dárkový porcelán s motivy města Hradce Králové. | Foto: Archiv FOX

Život s designem

O co ve vašem design shopu v Hradci usilujete?

JANA: Snažíme se vytvářet prostředí, které bude lidem blízké. Chodí k nám i klienti, kteří se zajímají o hodnotu produktů a chtějí se o nich vše naučit. Když postavíme design nebo volné umění na piedestal, tak se nikdy nestane, že by se plošně rozšířilo samo od sebe. Pořád ještě vnímám deficit v tom, že lidé s ním přirozeně nežijí, řekněme v souladu – když to porovnám například se severskými zeměmi. I na Slovensku vnímám úctu k tradici a k národním produktům výrazněji než u nás. Mnohdy nejspíš také chybí kvalitní kurátorský výběr.

Ale řekla bych, že konkrétně v Praze se nejen magistrát o podporu snaží. Opravdu zde vznikají zajímavé projekty, dlouhodobě sleduji především umění ve veřejném prostoru a ten vývoj se jeví pozitivně. Velmi kvituji dlouholeté, intenzivní působení projektu Designblok.

Klikatá cesta z města

To zní hezky. Ale i přesto, potýkáte se v Hradci s nějakými většími problémy?

JANA: V Hradci nám stále chybí více snahy i odvahy, aby město nejen kulturu více podpořilo. Podporu je nesmírně těžké získat. Tím spíše, nejde-li o projekt s tradicí několik desítek let. Navíc jsme vnímaní jako „Pražáci“, i to je paradoxně nemalá překážka specifická pro tento region. Spoustu informací se nedozvíme přímo, spíš zákulisně. To jediné mě mrzí.

Postrádám intenzivní motivaci k návštěvě města. Republika pomalu ví více o 8smičce v Humpolci než o ikonách v Hradci. Přitom rozhodně je co nabídnout. Samotná Galerie moderního umění postupně zařazuje více progresivní aktivity, snaží se přicházet s nadčasovými projekty hodnými zahraniční scény. Také Divadelní festival, projekt Design mapy, kino Bio Central, nebo Nábřeží umělců, které odráží několikaleté úsilí Jany Vincencové a KK3. Těch projektů je více, co stojí za zmínku. Avšak mnoho lidí mimo Hradec o těchto aktivitách doposud neví.

Unikátní prostor design shopu v Hradci Králové | Foto: Aneta VašatováUnikátní prostor design shopu v Hradci Králové | Foto: Aneta Vašatová

Sevřený dech

Udržet design shop je opravdu náročná práce. Co vás finančně nejvíce drží nad vodou?

JANA: To, co si odpracujeme, to máme. Občas nám pomůže menší grant, ale to opravdu sporadicky. Je s tím hodně procesování a pak dostanete částku, za níž bez vlastních prostředků nic moc neuděláte. Taková je obecně realita asi nejen u nás. Hodně mi pomáhá rodina a přátelé. Máme ale opravdu co dělat, abychom byli životaschopní. Musím přiznat – i za normální ekonomické situace.

V tuto dobu to není snadné pro nikoho z nás. Někdy je dech opravdu sevřený, nespíte úplně v klidu. Ale nějak zvládáme. Díky nasazení mých spolupracovníků, blízkého okolí i samotných autorů. Vždy jsme vůči sobě féroví. Někdy je to horší, jindy lepší. Jako na houpačce. Doposud jsme se nepřemostili do vysněného modelu, kdy bychom byli schopni zaplatit např. expozici na Art Basel či Miami. Je to náš cíl, ke kterému se třeba někdy dopracujeme. Prostě musíte pracovat, plánovat, zvažovat své priority.

FOX realizuje nespočet workshopů i dětský umělecký tábor | Foto: archiv FOXFOX realizuje nespočet workshopů i dětský umělecký tábor | Foto: archiv FOX

Věčné kvítí

Je to tedy tak, že většinu aktivit teď soustřeďujete v Hradci?

JANA: V Praze nemáme v tuto chvíli obchod, fungujeme tu spíše jako zázemí, showroom a ateliér, pracujeme hodně na zakázkách pro eventové firmy. Naše rozpětí je veliké, ale vždy voní po designu, vždy nabízíme něco trošku jiného, než je konzum. Věnujeme se květinovým vazbám, dekorujeme veřejné i soukromé prostory, kytice dodáváme též pro Rohlík.cz.

Vyvíjíme také vlastní koncepty a objekty. Našim posledním řešením, které nahrazuje umělé polotovary květin a dává jim podstatnou estetickou hodnotu, je projekt FOX Objects. Je součástí projektu FOX grOw, který realizujeme momentálně s Annou Kozovu a Martinou Seidlovou. Anna se věnuje navrhování květinových objektů a s Martinou vyvíjíme naše vázy. Je to milý projekt, který jezdím realizovat do Českého ráje na stodolu Mužský. Martina je mým učitelem v oblasti tvorby, ráda se učím od samotných autorů, jsem jim pak o hodně blíž.

Vázy FOX Natura od Martiny Seidlové a Jany Opatrné | Foto: Martina Chmelíková, FOXVázy FOX Natura od Martiny Seidlové a Jany Opatrné | Foto: Martina Chmelíková, FOX

S Annou Kozovou se jedná o spolupráci na kolekci váz a květinových objektů BouquetPlay, abstraktních rostlin, které neuvadají. Připravovaly jsme projekt i pro jednoho klienta v rámci filmového festivalu v Karlových Varech, i jiné jednorázové koncepty. Hodně spolupracujeme na porcelánových limitovaných edicích s Honzou Laštovičkou a chystáme se na další spolupráce. Co jsme prozatím vytvořili v rámci FOX grOw, jste viděli na letošním Designbloku. Ohledně porcelánu si ještě ponechám prostor na překvapení.

Hra květin FOX BouquetPlay by Anna Kozová | Foto: Tomáš SoučekHra květin FOX BouquetPlay by Anna Kozová | Foto: Tomáš Souček

Až k vám domů

Ve FOX Gallery tedy pracujete i s květinami pod značkou FOX Flowers. Co vás vedlo k této aktivitě?

JANA: Květiny považujeme za přirozené umění a do našeho okruhu služeb to prostě sedne. Květinový byznys jsme přidali i z důvodu praktického. Pravdou je, že pro veškeré náklady a udržení projektu je důležité být pevně na nohou. Stavíme mozaiku aktivit, které do sebe zapadají. Kvůli koronaviru se oblast květin a pikantního designu znejišťuje, všichni máme své problémy, akce nejsou. A jak jsem již zmiňovala, kromě zakázek na míru nebo svateb, si naše kytice můžete objednat i přes Rohlík.cz. Věřím, že tím jsme blíž prakticky všem. Lpíme na čerstvosti květin, vždy jim dodáváme vícero stylově různých kytic za velmi rozumnou cenu. Máme s nimi dobrou spolupráci a často získáváme i zpětné vazby od zákazníků. Vše se prodá do dvou dnů, někdy je i po prvním dni vyprodáno. To mě velmi těší.

Projekt Tváře FOX, Styling: Michaela Bachoríková | Foto: Tereza OndruškováProjekt Tváře FOX, Styling: Michaela Bachoríková | Foto: Tereza Ondrušková

Život jako umění

Jak jsem se dočetla na vašem webu, snažíte se také propojovat lidi, obory. Jak to reálně vypadá?

JANA: Zajímá nás všechno, co je v harmonii, pěkné, kvalitní, stylové, jedinečné, vlastně každá práce, která se dělá dobře. Od cukráře, restauratéra, pekaře, designéra, architekta, výtvarníka, sochaře, hudebníka po skvělý nábytek. Všechno je to život. Life is art. Všechno se propojuje a souvisí se životem.

Objekty z japonského papíru od Anny Kozové ve spolupráci s FOX nikdy neuvadnou. | Foto: Aneta VašatováObjekty z japonského papíru od Anny Kozové ve spolupráci s FOX nikdy neuvadnou. | Foto: Aneta Vašatová

Nastupující generace designu

Proto je vaší aktivitou také podpora a pomoc začínajících umělců.

JANA: Ano. Školství tady vychovává hodně absolventů. Studenti by neměli mít jenom motivaci udělat skvělý koncept, ale i projít rutinou řemesla. Měli by být schopni svým konceptům vdechnout život, právě svýma rukama. Absolventi po studiích nám nosí do galerie sochy, výrobky, šperky, které jednoduše nemůžeme přijmout, protože technika provedení je zlá. Řemeslo je základ. Klient platí nemálo peněz a musí dostat odpovídající produkt po všech stránkách, včetně naší služby. Vše vzájemně souvisí.

Módní přehlídka u příležitosti snímku McQueen v Bio Central | Foto: Aneta VašatováMódní přehlídka u příležitosti snímku McQueen v Bio Central | Foto: Aneta Vašatová

Co podle vás chybí začínajícím umělcům a designérům?

JANA: Jsou ateliéry, kde je připraví skvěle, i na byznysový model. To pozoruji v ateliérech Designu oděvu a obuvi Liběny Rochové nebo K.OV.  Evy Eisler. Jejich studenty máme též v našem portfoliu. Umění je vlastně práce jak každá jiná. 

Mladý člověk ale mnohdy vychází ze školy a neumí stanovit cenu své práce. Není připravený, neví, na čem má stavět a ani jak začít. Další otázkou je vůbec příprava na komunikaci s galerií, s partnery, bez nichž se často úspěšný autor neobejde.

Nezisková organizace Fairart, se kterou spolupracujeme, je na přípravu autorů do reálného života skvělá. Pomáhá umělcům s právní, praktickou stránkou jejich nastávající práce, informuje o roli autora ve vztahu ke galerii. Někdy, opravdu dnes již výjimečně, mě překvapí i starší generace vyzrálých autorů, kteří dosud nepřijali vztah galerie/autor v podobě respektu o vzájemné spolupráci, právech a povinnostech založených na etických principech.

Další články