Malé městečko, světový význam. Valašská firma Koma Modular staví ve Vizovicích fantastický projekt modulárního centra budoucnosti

KOMA Valley, experimentální modulární městečko, jehož architektonický koncept připravil ateliér CHYBIK + KRISTOF, vyroste v příštích letech v moravských Vizovicích. | Zdroj: KOMA MODULAR KOMA Valley, experimentální modulární městečko, jehož architektonický koncept připravil ateliér CHYBIK + KRISTOF, vyroste v příštích letech v moravských Vizovicích. | Zdroj: KOMA MODULAR

Nestává se často, aby se v blízkosti malého městečka nacházel inovační areál světového významu. Ve Vizovicích ale mají štěstí, vyrábí se zde tradiční moravská slivovice z trnek i modulární stavební systémy. O tom, že inovace ve stavebnictví jsou zásadním aspektem udržitelnosti, se můžete sami přesvědčit v KOMA MODULAR, která má ve Vizovicích vlastní vývojové a inovační centrum (VICM) a velké plány, jak rozvíjet modulární výstavbu nejen u nás v Česku, ale i v celosvětovém měřítku. Na to, jak to celé funguje v praxi, jsme se ptali těch nejpovolanějších – Martina Harta, vedoucího VICM, a také architekta Petra Chabana z architektonického ateliéru CHYBIK + KRISTOF, které stojí za podobou celého areálu.

„Vývojové inovační centrum je klíčovým prvkem pro podporu inovací a dlouhodobého růstu organizace a hraje tak důležitou roli při dosahování konkurenční výhody na trhu,“ vysvětluje Martin Hart, proč má toto centrum samostatnou budovu. Firemní areál KOMA je v tomto ohledu unikátní – různá oddělení mají své budovy a dohromady tvoří jakýsi modulární hub. Ne náhodou proto KOMA při jeho návrhu spolupracovala s architekty z ateliéru CHYBIK + KRISTOF: „Příběh rozdělení výrobního areálu firmy na poloveřejné náměstí a samotnou výrobu začíná v roce 2014, kdy jsme vytvořili masterplan tří modulárních budov,“ vysvětluje Petr Chaban a doplňuje: „Masterplan využívá všestrannost modulární architektury, s pomocí které vytyčuje strategickou konfiguraci celého vstupního areálu a rozšiřuje veřejný prostor. V minulém roce dokončené inovační centrum se stalo finální stavbou celého masterplanu.“

Plán administrativní části výrobního areálu, kterou rovněž navrhli architekti z CHYBIK + KRISTOF, zahrnuje kromě inovačního centra také hlavní sídlo firmy a jídelnu s šatnami. | Zdroj: KOMA MODULARPlán administrativní části výrobního areálu, kterou rovněž navrhli architekti z CHYBIK + KRISTOF, zahrnuje kromě inovačního centra také hlavní sídlo firmy a jídelnu s šatnami. | Zdroj: KOMA MODULAR

Showroom modularity a udržitelnosti

Ačkoliv modulární výstavba, tedy výstavba pomocí předem vyrobených modulů, není ve stavebnictví úplnou novinkou, její principy se dají velice dobře uplatnit v rámci rychlejší a efektivnější výstavby. Martin Hart vyjmenovává primární výhody tohoto procesu: Modulární výstavba umožňuje efektivnější využití materiálů, což snižuje náklady na výrobu a potřebu dopravy na staveniště. Modulární struktury jsou často navrženy s integrovanými smart technologiemi a s ohledem na energetickou efektivnost, možnost demontáže a přemístění, při jejich výrobě lze navíc využívat recyklované materiály – to všechno přispívá k udržitelnosti a ekologičnosti stavebnictví.“

Budova vývojového a inovačního centra KOMA nemá žádný pravý úhel. | Zdroj: KOMA MODULARBudova vývojového a inovačního centra KOMA nemá žádný pravý úhel. | Zdroj: KOMA MODULAR

Potlačení všech pravých úhlů bylo záměrné - inovační centrum tím dokazuje, že modulární architektura nemusí být jen pravoúhlá. | Zdroj: KOMA MODULARPotlačení všech pravých úhlů bylo záměrné - inovační centrum tím dokazuje, že modulární architektura nemusí být jen pravoúhlá. | Zdroj: KOMA MODULAR

Tyto principy se naplno uplatňují také ve firemním areálu – k výrobě i provozu budov se využívá fotovoltaika, solární panely i šedá voda. Všechny střechy administrativních budov a jídelny jsou zelené, v areálu je také zavedeno důsledné odpadové hospodářství. Princip recyklace KOMA využila i v rámci své hlavní administrativní budovy:Naši administrativní budovu tvoří pavilon, který architekti navrhli jako EXPO pavilon na mezinárodní výstavě 2015 v Itálii. Po skončení EXPO jsme ho přenesli zpět do Vizovic, kde nyní slouží jinému účelu,“ vysvětluje Martin Hart. S určitou nadsázkou lze tedy říci, že kreativní aplikaci inovativních možností modularity najdete na každém rohu areálu. „Pavilon EXPO – hlavní sídlo firmy, navíc tvoří společně s firemní jídelnou se šatnami pro zaměstnance a vývojovým centrem uzavřený celek. Uprostřed něj se nachází trojúhelníkové náměstí, kde pořádáme různé kulturně vzdělávací akce.“

Budova z EXPO 2015 slouží dál jako hlavní sídlo firmy. | Zdroj: KOMA MODULARBudova z EXPO 2015 slouží dál jako hlavní sídlo firmy. | Zdroj: KOMA MODULAR

Think-tank modulární architektury

Také budova vývojového centra reprezentuje nové principy modularity, které si KOMA ověřila například při výstavbě letištních hal v senegalském Saint Luis. „Každý vývoj podléhá určitým principům od identifikace potřeb a cílů přes sestavení týmu odborníků, spolupráci s externími organizacemi, zajištění financí, vlastní řízení projektů, vyhodnocení a zpětnou vazbu až po zavedení vývojových produktů a inovací do standardní výroby,“ shrnuje Martin Hart. Letiště v Senegalu navíc vzniknou další čtyři, což potvrzuje, že hranice modulární výroby nejsou ani národní, ani kontinentální.

Letiště v Senegalu vzniklo pouze z modulárních dílců KOMA, v plánu jsou další čtyři letiště. | Zdroj: KOMA MODULARLetiště v Senegalu vzniklo pouze z modulárních dílců KOMA, v plánu jsou další čtyři letiště. | Zdroj: KOMA MODULAR

Nová budova inovačního centra svým hmotovým řešením začleňuje areál do okolního prostředí a uzavírá poloveřejné náměstí, kde probíhají společenské akce pro veřejnost i pro zaměstnance. „Jednopodlažní budova umožňuje kolemjdoucím výhled z areálu na ulici, čímž posiluje charakter transparentního a přístupného prostoru bez bariér,“ popisuje architektonický koncept Petr Chaban a pokračuje: Výzkumné centrum výrobního komplexu je tvořené adaptabilním konstrukčním systémem. Budova funguje jako generátor nápadů a je důležitým místem setkávání odborníků formujících budoucnost modulárního vývoje.S ohledem na hlavní funkci stavby se jejím hlavním principem stala transparentnost. Otevřenost celého komplexu principiálně demonstruje charakter nových koncepcí, které vznikají v útrobách natočených kontejnerů inovačního centra.

Vytvoření adaptabilního systému je podle Petra Chabana výsledkem snahy posouvat limity modulární architektury. To se odráží především v překonání typické pravoúhlé konstrukce – v domě nelze nalézt jediný pravý úhel.

Jednopodlažní budova Vývojového a inovačního centra modularity uzavírá poloveřejné náměstí v areálu firmy | Zdroj: KOMA MODULARJednopodlažní budova Vývojového a inovačního centra modularity uzavírá poloveřejné náměstí v areálu firmy | Zdroj: KOMA MODULAR

„Návrh obsahuje tři hlavní prvky – podlahu, CITY moduly zázemí a střechu, které dohromady vytvářejí nový unikátní systém. CITY moduly obsahující zázemí jsou ukotvené prostřednictvím podlahových modulů do základů a fungují jako sloupy. Rozsáhlé okenní plochy umístěné mezi moduly a střechou přivádí do interiéru dostatek světla a umožňují kontakt s exteriérem. Střecha pak sjednocuje celý prostor a vytváří velkorysý charakter jednotlivých pracovišť,“ popisuje koncept Petr Chaban.

Vývojové a inovační centrum (vlevo) stojí poblíž dalšího modulárního objektu - jídelny se šatnami. Vodní prvek dodává prostředí parkový charakter. | Zdroj: KOMA MODULARVývojové a inovační centrum (vlevo) stojí poblíž dalšího modulárního objektu - jídelny se šatnami. Vodní prvek dodává prostředí parkový charakter. | Zdroj: KOMA MODULAR

Interiér je flexibilní a řeší nevýhody velkých open space kanceláří – jednotlivá pracoviště je možné upravovat a přetvářet na základě specifických potřeb projektu. Modulární koncept se propisuje i do mobiliáře: „Vybavení kanceláří se totiž v průběhu času může doplňovat, měnit a přizpůsobovat novým potřebám,“ vysvětluje Petr Chaban. Také stavební materiály, které v ateliéru CHYBIK + KRISTOF navrhli, reflektují inovativnost modulárního konceptu výzkumného centra maximálním zachováním přirozené podoby perforovaných povrchů a přiznáním konstrukčních detailů. „Hliník, který KOMA MODULAR vyrábí a používá denně, byl proto pro tuto stavbu jasnou volbou,“ uzavírá Petr.

Výrobní areál KOMA MODULAR - v popředí je možné vidět poloveřejný prostor administrativní části. | Zdroj: KOMA MODULARVýrobní areál KOMA MODULAR - v popředí je možné vidět poloveřejný prostor administrativní části. | Zdroj: KOMA MODULAR

Přírodní modulární galerie na Valašsku

Aby toho nebylo málo, v blízkosti výrobního areálu v příštích letech vyroste KOMA Valley – modulární městečko, na jehož architektonické kvalitě se rovněž podílí ateliér CHYBIK + KRISTOF. Co všechno má KOMA v plánu zde postavit? „Jako první to bude modulární objekt k bydlení z inovovaných modulů M24 z řady Comfort Line,“ vypočítává vedoucí výzkumného centra Martin Hart. „Další stavbou bude modulární Vzdělávací centrum a dále zde připravujeme plně modulární green mateřskou školu, vertikální farmu, drobné objekty k bydlení a objekt, na který se osobně nejvíc těším – přírodní modulární galerii moderního umění.“

PŘED: Budoucí KOMA Valley z ptačí perspektivy. | Zdroj: KOMA MODULARPŘED: Budoucí KOMA Valley z ptačí perspektivy. | Zdroj: KOMA MODULAR

Architekt Petr Chaban ho doplňuje: „Celý koncept KOMA Valley má 3 základní pilíře – přírodu, funkci a strukturu.“ Struktura bude vycházet z možností modulární výstavby, první dva pilíře se pak odrazí v citlivém přístupu k okolní valašské krajině. Město Vizovice leží na úpatí Vizovické vrchoviny a charakter krajinného rázu se společně s urbanistickým členěním tradiční valašské vesnice stal důležitým prvkem vznikajícího města. „Záměrem je tvořit v co největším souladu s přírodou, a toho můžeme dosáhnout díky modularitě a šetrnému zasazování staveb do krajiny tak, aby pro ni byly co nejmenší ekologickou zátěží,“ ukončuje Petr Chaban.

Součástí KOMA Valley budou ukázky modulární architektury v praxi - najdete zde objekt pro bydlení, školku, školicí centrum atd. | Zdroj: KOMA MODULARSoučástí KOMA Valley budou ukázky modulární architektury v praxi - najdete zde objekt pro bydlení, školku, školicí centrum atd. | Zdroj: KOMA MODULAR

Všechny zde popsané principy dohromady tvoří udržitelný flexibilní celek, který poskytne obyvatelům Vizovic (a nejen jim) občanské vybavení a hospodářské možnosti, ale i kulturní a společenské vyžití. Krásným příkladem utváření nového města společně se zachováním přírodních a krajinných hodnot území je výše zmíněná přírodní modulární galerie. Ta vznikne v terénu, který pro tyto účely upraví zahradní architekt Zdeněk Sendler. „Architekt navrhne výsadbu vhodných dřevin, travin a květin. My do takto připravené ‚zahrady‘ chceme sázet modulární budovy jako stromy, a to na připravené zemní vruty s pomocí jeřábu,říká s nadšením Martin Hart a dodává, že zásadní podmínkou pro vznik tohoto skvělého projektu je, aby byla KOMA MODULAR zdravá a na realizaci si vydělala stejně tak, jako na realizaci KOMA City – tedy firemního výrobního areálu. Že to ale určitě nebude problém, potvrzují také závěrečná slova Martina Harta: „Náš obor je kouzelný v tom, že veškerý vývoj a s ním spojené inovace musí být realizované v praxi.“

Vizualizace KOMA Valley z dílny ateliéru CHYBIK + KRISTOF. | Zdroj: KOMA MODULARVizualizace KOMA Valley z dílny ateliéru CHYBIK + KRISTOF. | Zdroj: KOMA MODULAR

Článek vznikl v rámci placené spolupráce.

Související

Moduly z Vizovic, které dobývají svět. KOMA MODULAR slaví 30 let a chystá se postavit vlastní modulární městečko
Interiér a architektura

Moduly z Vizovic, které dobývají svět. KOMA MODULAR slaví 30 let a chystá se postavit vlastní modulární městečko

Eliška Vrbová - 11. 11. 2022 - 11 min.

Mozek revoluční modulární architektury. Ve Vizovicích vzniklo inovační centrum firmy Koma Modular od studia Chybík+Krištof
Interiér a architektura

Mozek revoluční modulární architektury. Ve Vizovicích vzniklo inovační centrum firmy Koma Modular od studia Chybík+Krištof

Tereza Bíbová - 17. 11. 2021 - 7 min.

Vizionář z Vizovic. Věřím, že v budoucnosti budou budovy létat, říká zakladatel firmy Koma Modular, která slaví úspěchy po celém světě
Produktový design

Vizionář z Vizovic. Věřím, že v budoucnosti budou budovy létat, říká zakladatel firmy Koma Modular, která slaví úspěchy po celém světě

Eva Gartnerová - 18. 1. 2021 - 9 min.

výstava czd
web expo
SHOP Snoubení
job lab 2024