M jako ikona muzea. Muzeum umění Olomouc odtajňuje novou vizuální identitu od kolektivu Anežky Hrubé Ciglerové, Nikoly Wilde a Richarda Wilde

Nový vizuální styl Muzea umění Olomouc | Zdroj: Anežka Hrubá Ciglerová, Nikola Wilde a Richard Wilde Nový vizuální styl Muzea umění Olomouc | Zdroj: Anežka Hrubá Ciglerová, Nikola Wilde a Richard Wilde

Třetí největší muzeum výtvarného umění v České republice našlo novou podobu své vizuální komunikace v designérské soutěži, pořádané odbornou organizací CZECHDESIGN. Identita pracuje s motivem kontrastu historie a modernity, stejně jako celá instituce spravující sbírky umění od středověku po současnost. Jedinečné logo, fungující jako ikona muzea, vzešlo z písma vytvořeného na míru jen pro Muzeum.

Muzeum umění Olomouc (MUO) je sebevědomé muzeum, které má ambici zapsat se na mapu klíčových středoevropských muzeí. Sází na moderní architekturu i atraktivní program, prezentuje nejen výtvarné umění, ale podporuje také současné živé umění jako divadlo, tanec, hudbu nebo film.

Od roku 2014 pro svou komunikaci používalo jednoduché bílé logo na tyrkysovém podkladu od grafického designéra Petra Šmalce. Logo ale nebylo rozpracováno v komplexní dobře rozpoznatelný systém vizuální identity v jednotlivých grafických materiálech. Designér byl zapojen do celého procesu soutěže a vzhledem k tomu, že je zaměstnancem MUO, bude v budoucnu s novým vizuálem pracovat. 

Stávající a nová značka Muzea umění Olomouc | Zdroj: MUO, Anežka Hrubá Ciglerová, Nikola Wilde a Richard WildeStávající a nová značka Muzea umění Olomouc | Zdroj: MUO, Anežka Hrubá Ciglerová, Nikola Wilde a Richard Wilde

Soutěž na nový vizuální styl byla vypsána s cílem sjednotit a systematizovat veškerou vizuální komunikaci muzea, všech jeho budov, expozic, výstav a programů. Pod správu MUO spadají totiž i Arcidiecézní muzeum Olomouc, jehož rekonstrukce od studia HŠH byla nominována na Cenu Miese van der Rohe, Arcidiecézní muzeum Kroměříž a budova Muzea moderního umění se sálem Central, které čeká rozšíření ve Středoevropské fórum Olomouc s novostavbou od architekta Jana Šépky. 

Za vítězný návrh designérské soutěže zvolila porota elegantní, čistý, snadno rozpoznatelný a zcela nezaměnitelný koncept vizuální identity od kolektivu autorů Anežky Hrubé Ciglerové, Nikoly Wilde a Richarda Wilde.

Inspirací pro kombinaci historických a současných prvků byl také claim MUO. | Zdroj: Anežka Hrubá Ciglerová, Nikola Wilde a Richard WildeInspirací pro kombinaci historických a současných prvků byl také claim MUO. | Zdroj: Anežka Hrubá Ciglerová, Nikola Wilde a Richard Wilde

Kompaktní varianta logotypu | Zdroj: Anežka Hrubá Ciglerová, Nikola Wilde a Richard WildeKompaktní varianta logotypu | Zdroj: Anežka Hrubá Ciglerová, Nikola Wilde a Richard Wilde

Systém je založen na dominantní liteře M a spojení starého a nového. Litera odkazuje ke gotické textuře a v kombinaci s moderním groteskem vytváří kontrast historie a modernity, který je pro MUO signifikantní ve všech jeho aktivitách.

Písmo MUO Incunabula | Zdroj: Anežka Hrubá Ciglerová, Nikola Wilde a Richard WildePísmo MUO Incunabula | Zdroj: Anežka Hrubá Ciglerová, Nikola Wilde a Richard Wilde

Nejsilnějším momentem představeného návrhu je dle poroty jeho jedinečnost, které autoři návrhu dosáhli vytvořením zcela nové abecedy včetně výrazné litery M, jež funguje sama za sebe jako logo, značka, ikona muzea. 

Ukázka aplikace nového vizuálního stylu - plakáty, letáky, tiskoviny | Zdroj: Anežka Hrubá Ciglerová, Nikola Wilde a Richard WildeUkázka aplikace nového vizuálního stylu - plakáty, letáky, tiskoviny | Zdroj: Anežka Hrubá Ciglerová, Nikola Wilde a Richard Wilde

Práce s logem je sebevědomá, porota kladně hodnotila jeho nápaditost, umístění, aplikaci na webových stránkách či jeho fungování jako součást obrazu. 

Ukázka aplikace nového vizuálního stylu - outdoor a program | Zdroj: Anežka Hrubá Ciglerová, Nikola Wilde a Richard WildeUkázka aplikace nového vizuálního stylu - outdoor a program | Zdroj: Anežka Hrubá Ciglerová, Nikola Wilde a Richard Wilde

Ukázka aplikace nového vizuálního stylu - online / digital | Zdroj: Anežka Hrubá Ciglerová, Nikola Wilde a Richard WildeUkázka aplikace nového vizuálního stylu - online / digital | Zdroj: Anežka Hrubá Ciglerová, Nikola Wilde a Richard Wilde

„MUO je instituce velebící umění, proto je více než žádoucí, aby její tvář tuto snahu odrážela. Vítězný návrh Anežky H. Ciglerové, Nikoly a Richarda Wilde je uměním, je vizuálem s budoucností, má se kam posouvat a rozvíjet stejně tak jako MUO,“ komentuje Jana Vinšová, ředitelka organizace CZECHDESIGN. 

Povedený je i velmi univerzální a jednoduchý systém tvorby tiskovin. Využívá hřejivě šedou (warm grey) a černobílý základ, který doplňují barvy z konkrétního použitého uměleckého díla. Pro každou výstavu či expozici tudíž vznikne unikátní paleta pěti barev čerpající ze zvoleného díla daného umělce či umělkyně.

Ukázka aplikace nového vizuálního stylu - tiskoviny | Zdroj: Anežka Hrubá Ciglerová, Nikola Wilde a Richard WildeUkázka aplikace nového vizuálního stylu - tiskoviny | Zdroj: Anežka Hrubá Ciglerová, Nikola Wilde a Richard Wilde

Muzejní noviny MUZEION – ukázka aplikace nového vizuálního stylu | Zdroj: Anežka Hrubá Ciglerová, Nikola Wilde a Richard WildeMuzejní noviny MUZEION – ukázka aplikace nového vizuálního stylu | Zdroj: Anežka Hrubá Ciglerová, Nikola Wilde a Richard Wilde

Ukázka aplikace nového vizuálního stylu - outdoor | Zdroj: Anežka Hrubá Ciglerová, Nikola Wilde a Richard WildeUkázka aplikace nového vizuálního stylu - outdoor | Zdroj: Anežka Hrubá Ciglerová, Nikola Wilde a Richard Wilde

Anežka Hrubá Ciglerová, Nikola Wilde a Richard Wilde

Anežka Hrubá Ciglerová vystudovala Ateliér tvorby písma a typografie na UMPRUM. Absolvovala stáž na Královské akademii v Haagu. Mezi její realizace patří např. vizuální identita Českého literárního centra, vizuální identita galerie VIPER a řada knih pro nakladatelství UMPRUM. 

Nikola Wilde a Richard Wilde vystudovali Ateliér tvorby písma a typografie a Ateliér grafického designu a nových médií na pražské UMPRUM. V roce 2018 založili studio Publikum, které se věnuje vizuálním identitám, typografii a designu písem. Spolupracují s Ústavem mezinárodních vztahů v Praze, s NAMU, s Nadací Automatické mlýny nebo s galerií MeetFactory.

Anežka Hrubá Ciglerová, Nikola Wilde a Richard WildeAnežka Hrubá Ciglerová, Nikola Wilde a Richard Wilde

Průběh soutěže

Realizací soutěže byla pověřena odborná organizace CZECHDESIGN, která nastavila pravidla a vedla briefing pro soutěžící i setkání poroty. Účastníci museli kromě konceptu a systému vizuální identity a loga MUO i jeho podznaček připravit např. i návrh podoby plakátů nebo homepage webové stránky.

Soutěžící mohli pracovat se stávajícím logem MUO a rozpracovat k němu systém vizuální identity, nebo zvolit zcela novou cestu. Každý účastník mohl do soutěže přihlásit maximálně 2 návrhy.

Soutěže se zúčastnily 4 subjekty: Jakub Gruber, trio Anežka Hrubá Ciglerová, Nikola Wilde a Richard Wilde, duo Jan Matoušek a Miroko Maroko a studio Side2.

Všichni soutěžící obdrželi skicovné a vítěz zakázku na vypracování nové vizuální identity organizace a její implementaci. 

Porota soutěže 

Nezávislá část poroty / externí odborníci: 

  • MgA. Tomáš Brousil, typograf, pedagog UMPRUM,
  • Robert V. Novák, grafický designér, fotograf, kurátor,
  • MgA. Adéla Svobodová, grafická designérka, studio Adela & Pauline.

Závislá část poroty / zástupci vyhlašovatele: 

  • Mgr. Tomáš Kasal, vedoucí referátu komunikace a marketingu,
  • Mgr. Ondřej Zatloukal, ředitel Muzea umění Olomouc.

Přehled dalších soutěžních návrhů přineseme v některém z následujících článků. 

Související

Aktuálně z CZECHDESIGNu: pro Muzeum umění Olomouc hledáme novou vizuální identitu
Grafický design

Aktuálně z CZECHDESIGNu: pro Muzeum umění Olomouc hledáme novou vizuální identitu

Anna Stránská - 16. 9. 2020 - 2 min.

Památník národního písemnictví bude nově vystupovat jako Muzeum literatury. Aktuálně s pomocí CZECHDESIGN hledá vizuální identitu
Grafický design

Památník národního písemnictví bude nově vystupovat jako Muzeum literatury. Aktuálně s pomocí CZECHDESIGN hledá vizuální identitu

Jarmila Řehořková - 27. 8. 2019 - 4 min.

Expozice 21. století. Prostory UPM se promění k nepoznání. Přinášíme výsledky projektové soutěže
Interiér a architektura

Expozice 21. století. Prostory UPM se promění k nepoznání. Přinášíme výsledky projektové soutěže

Markéta Mazalová, Kamila Matoušková - 7. 8. 2019 - 16 min.

Srdce na AVU zůstávají. S písmem, které bude moci použít kdokoliv, v soutěži uspěli 20YY Designers
Grafický design

Srdce na AVU zůstávají. S písmem, které bude moci použít kdokoliv, v soutěži uspěli 20YY Designers

Jarmila Řehořková - 14. 12. 2018 - 9 min.

výstava czd
web expo
SHOP Snoubení
job lab 2024