Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
Ludmila Boháčová na setkání s Jeremy Myersonem, ředitelem Helen Hamlyn Centre for Design. Foto: Jan Hromádko Ludmila Boháčová na setkání s Jeremy Myersonem, ředitelem Helen Hamlyn Centre for Design. Foto: Jan Hromádko

Ludmila Boháčová: Firmy vs. designéři. Jak najít společnou řeč?

Zájem o design ze strany českých firem neustále roste. Jedním z míst, které slouží jako inkubátor spolupráce designérů a komerčních zadavatelů, je organizace CZECHDESIGN se svou poradenskou službou Design Lab. Jak spolupráce designéra a firmy probíhá? Co si od ní firmy slibují a jak jsou na ni mladí čeští designéři připraveni? Odpovídá přední design konzultantka, Ludmila Boháčová.

Jak jsou na tom české firmy s designem? Jsou kreativní spolupráci otevřené?

Skoro by se mohlo zdát, že se s českým designem roztrhl pytel – zájem firem o design je skutečně velký. Roste zájem o organizaci otevřených soutěží pro designéry, stejně jako o uzavřené tendry. Zároveň mají firmy více nástrojů jak k dobrému designu dospět – mohou žádat o inovační vouchery, účastnit se programu CzechTrade, jenž propaguje design jako konkurenční výhodu. Nebo mohou využít konzultantské služby, které firmám pomohou odpovědět na otázky, jak na design a jak se k němu nejlépe dostat.

Design Ladder - 4 stupně zapojení designu do procesu fungování firmy, vypracovalo The Danish Design Centre. Zdroj: seeplatform.euDesign Ladder - 4 stupně zapojení designu do procesu fungování firmy, vypracovalo The Danish Design Centre. Zdroj: seeplatform.eu

Každý měsíc se na nás obrací více a více firem s žádostí o konzultace, ale viděno v evropském měřítku, pořád jsme, co se spolupráce firem s designéry týká, daleko za evropskou špičkou. Společností, které využívají design pouze na úrovni vzhledu vizitek či jej vůbec nezohledňují, je v Čechách stále většina. Výjimku pak tvoří ty, které zapojují design na rovnocenné úrovni do fáze procesu řízení firmy, ale je jen velmi málo těch, které vidí v designu vlastní strategii svého směřování.

Porota soutěže pro designéry, kterou zadala společnost 3M známá pro svou podporu zavádění inovací. Foto: CZECHDESIGN - Anna KazanovaPorota soutěže pro designéry, kterou zadala společnost 3M známá pro svou podporu zavádění inovací. Foto: CZECHDESIGN - Anna Kazanova

Jaká je jejich motivace pro spolupráci s designérem? Jaké jsou naopak jejich největší obavy ze zapojení designu?

Většina firem, se kterými se v naší praxi setkávám, cítí, že potřebují „dohonit dobu“. Tuší, že zapojení designu může mít pro firmu ekonomický přínos, a chápou, že design představuje způsob, jak předstihnout konkurenci. V některých případech jde zadavateli kromě autorské práce designéra také o efektivní PR, které nabízí např. forma otevřené soutěže pro designéry. Největším problémem se mi při spolupráci kreativce a firmy jeví vzájemná komunikace. Jazyky businessu a kreativity jsou velmi rozdílné a proto je v prvotní fázi spolupráce důležitý určitý mediátor – nezávislá strana, která ohlídá férové zacházení na obou stranách a nastolí ihned na začátku spolupráce jasná pravidla. Klasickými počátečními bariérami v jednání mezi firmou a designérem je oboustranný despekt, nedůvěra či finanční otázka – klient v mnoha případech vůbec netuší, kolik design stojí, ani jakou formou může designérovi zaplatit. Mám na mysli např. tantiémy z prodeje či success fee, což jsou vhodné nástroje zejména pro firmy, které nechtějí na designu šetřit, zároveň však nemají potřebnou částku hned na začátku. S designérem proto mohou společně uzavřít dohodu, kdy se část jeho odměny odvodí z množství prodaných kusů. To jsou právě situace, ve kterých je zkušený mediátor nejvíce potřeba – může předejít případným nedorozuměním a předložit na jednací stůl všechny možnosti, i ty, na které by firma v jednání s designérem třeba sama nepřišla.

Nová značka kancelářského nábytku PLAN. Výrobce navázal spolupráci s designéry (Boris Klimek, Lenbka Damová) na základě tendru organizovaném CZECHDESIGNEM. Zdroj: plannabytek.czNová značka kancelářského nábytku PLAN. Výrobce navázal spolupráci s designéry (Boris Klimek, Lenbka Damová) na základě tendru organizovaném CZECHDESIGNEM. Zdroj: plannabytek.cz

Co je největší překážkou pro zavádění designu do praxe? Co tomu naopak nejvíce pomáhá?

Firmy celkem dobře chápou, že design se vyplatí - každá chce být druhým Apple. Často však nemají potřebné kapacity ani možnosti zapojit design efektivně. Právě pro ně jsme nastavili náš konzultační servis, jehož největší devízou není pouhé doporučení „grafika od vedle“ pro nové vizitky, ale komplexní uchopení směřování firmy. Vzejde tak od nás návrh, jak proces zapojení designu do praxe každé konkrétní firmy nastartovat, a dále úspěšně vést. Sám klient často neví, co chce - dokud to neuvidí. Z toho důvodu doporučuji firmám nechat si vypracovat skicu od více designérů. Vyhnou se tak situaci, že po náročném procesu tvorby zadání a výběru designéra z nepřeberného množství českých designérů, se dočkají návrhu, který absolutně nesplňuje jejich očekávání. Pokud však nastane situace, že ani jedna ze skic od více designérů neodpovídá představám - což v případě uzavřeného tendru mohou zjistit v jednom krátkém čase - není možná chyba v designérech, ale v samotném zadání - design briefu. Právě přípravu design briefu by firmy neměly podcenit. Definují v něm designérovi nejen jeho úkol. Pečlivá příprava design briefu managery donutí zasadit design do struktury firmy, zamyslet se nad jeho prováděním (například, kdo bude za spolupráci s designérem zodpovědný) a v neposlední řadě definovat si, co od designu očekávají. Osobně tvorbu design briefu pro klienty často mentoruji, neboť tato zdánlivě nepodstatná záležitost je skutečně klíčová pro úspěšnou spolupráci s designérem. Neboť design brief představuje pro designéra veškeré informace, které potřebuje pro tvorbu skicy či prototypu.

Vítězný návrh uren Zuzany Knapkové v otevřené soutěži na téma funerální design, kterou CZECHDESIGN uspořádal pro Správu pražských hřbitovů. Zdroj: archiv soutěžeVítězný návrh uren Zuzany Knapkové v otevřené soutěži na téma funerální design, kterou CZECHDESIGN uspořádal pro Správu pražských hřbitovů. Zdroj: archiv soutěže

Jsou mladí čeští designéři na spolupráci s firmou připraveni?

Neustále narážím na nepřipravenost absolventů designu pro svoji budoucí praxi. Na umělecko-průmyslově zaměřených vysokých školách jsou studenti často po celou dobu studia v jednom ateliéru vedeni jedním pedagogem. Závisí tak převážně na něm, zda svým studentům zprostředkuje již během studia kontakt s praxí či nikoliv. Otázky autorského práva, ochrana průmyslovými a užitnými vzory či hodnota reálné designérské práce jsou pro mnohé absolventy designu stále španělskou vesnicí. Závisí pak na průbojnosti každého z nich, jak se s těmito otázkami vyrovná - zda již například během studia absolvuje stáž v zahraničí či v nějakém zajetém design studiu a podobně. Nabízet absolventům pomocnou ruku pro orientaci v praxi je jednou z podstatných aktivit naší organizace. Organizujeme přednášky, workshopy, výstavy, vydáváme publikace, přivážíme zahraniční odborníky. Další možností pro studenty, jak se lépe připravit pro budoucí praxi, je účast v otevřených soutěžích. Za dobu naší třináctileté existence jich na svém kontě máme 37 a nebojíme se, že by o ně v budoucnu firmy přestaly mít zájem. Otevřené soutěže totiž vysílají báječnou zprávu o svém vyhlašovateli - jakožto o firmě, která podporuje mladé české designéry. Tím se zapíše v tom nejlepším světle nejen do povědomí a buduje si tak větší respekt v oboru, zároveň má díky soutěži firma naprosto praktickou možnost získat budoucí spolupracovníky, rozšířit pole zákazníků i své obzory co se možností vlastních materiálů, produktů či jiných řešení týče.

Lázeňský pohárek Adély Choré vyhrál otevřenou soutěž, kterou ve spolupráci s CZECHDESIGN vyhlásily Lázně Luhačovice. Zdroj: archiv soutěžeLázeňský pohárek Adély Choré vyhrál otevřenou soutěž, kterou ve spolupráci s CZECHDESIGN vyhlásily Lázně Luhačovice. Zdroj: archiv soutěže

Překvapilo vás něco v dosavadní praxi? Co vás potěšilo?

Člověk by si mohl myslet, že implementace designu do firmy je vcelku jednoduchý proces. Tak tomu bohužel v realitě vůbec není. Je to běh na dlouhou trať a první hmatatelné výsledky se mohou objevit třeba až po dvou třech letech. V samotném procesu je tolik třecích ploch, kdy se může cokoliv pokazit, že zde ani není prostor všechny vyjmenovat. Úspěšná spolupráce klienta s designérem je tak občas malý zázrak. Mám pocit, že mladší ročníky studentů designu se stále více zapojují do designérských soutěží a berou tyto příležitosti velmi zodpovědně. Takovým příkladem je například soutěž Luhačovický lázeňský pohárek, ke které se všichni její účastníci i finalisté postavili naprosto profesionálně. Nebo soutěž Funerální design, která zvedla obrovskou vlnu zájmu a naťukla téma, které dalece přesahuje hranice běžně vnímaného designu. Tyto přesahy mi činí největší radost – například, když se do soutěže přihlásí designérka s návrhy skříněk do školky pro nevidomé děti či autoři obalového designu, kteří citlivě vnímají problematiku stáří a specifické nároky, které s sebou přináší. S tímto zodpovědným přístupem designérů se setkávám stále častěji a věřím, že mu patří budoucnost designu.

Návrh Kateřiny Kynclové - vítěz soutěže Kofila v limitovaném obalu, kterou vyhlásila společnost Nestlé Česko ve spolupráci s CZECHDESIGN. Zdroj: archiv soutěžeNávrh Kateřiny Kynclové - vítěz soutěže Kofila v limitovaném obalu, kterou vyhlásila společnost Nestlé Česko ve spolupráci s CZECHDESIGN. Zdroj: archiv soutěže

ludmila boháčová

Ludmila Boháčová působí v organizaci CZECHDESIGN od roku 2011. Věnuje se zde poradenským službám pro firmy, které hledají ten nejvhodnější způsob jak zapojit design. Zároveň podporuje a prezentuje český design na celostátní úrovni různými aktivitami, přičemž zohledňuje a upozorňuje na jeho sociální rovinu jako nástroje pro vytváření přístupného prostředí a produktů bez bariér. Organizuje soutěže pro designéry a propaguje přístupnou vizuální komunikaci v městském prostředí. Je absolventkou dějin umění na Karlově univerzitě, v rámci studia dlouhodoběji působila také ve Vídni a Hamburku.

PROJEKT BUDOUCNOST DESIGNU

Celý rozhovor najdete v publikaci Budoucnost designu, která je výstupem roční spolupráce organizace CZECHDESIGN s více než 30 odborníky z Čech i zahranhičí. Stáhněte si elektronickou verzi publikace a inspirujte budoucími výzvami oboru. Projekt byl podpořen Fondem EHP.

Galerie

Další články