Glassmania! Tent, London Design Festival, foto: Jaroslav Moravec Glassmania! Tent, London Design Festival, foto: Jaroslav Moravec

London Design Festival: Studenti UMPRUM představili české sklo

V rámci London Design Festivalu proběhla v areálu Tent výstava Glassmania! spojující studenty Ateliéru skla pražské UMPRUM s pěti sklářskými studii a ateliéry: Astera, Clartés Bohemia, Evans, Kolektiv Ateliers a Preciosa Lighting. Ateliér skla UMPRUM navázal na úspěšnou instalaci z minulého roku a v rámci letošního ročníku byly k vidění jak ukázky produkce jednotlivých sklářských studií, tak výsledky spolupráce se studenty Ateliéru skla UMPRUM.

Design skla je bezprostředně spjat se spoluprací mistrů sklářů a výtvarníků. Tato součinnost přináší propojení dokonalého řemeslného umu sklářů na huti s unikátními výtvarnými řešeními umělců. Již od doby svého založení v roce 1885 je v koncepci výuky a přístupu ke studentům Vysoké školy uměleckoprůmyslové kladen důraz na syntézu uměleckých, technologických i řemeslných aspektů. Ve stejné míře je pozornost upírána k propojování studentských návrhů a realizací s průmyslovou a tržní praxí. Koncepce Ateliéru skla pražské UMPRUM pod vedením doc. ak. soch. Ronyho Plesla a za asistence MgA. Kláry Horáčkové pracuje s propojováním řemeslného umu a osobitého výtvarného pojetí, s ohledem na tendence, které formují nynější sklářskou scénu. 

Spolupráce s mistry skláři, široké spektrum dílčích metod i technologické zázemí poskytují zcela unikátní prostor, v němž mohou vznikat prvotřídně výtvarně i řemeslně vyhotovené objekty. Důsledky takové reciprocity mnohdy vedou k následné tvůrčí spolupráci skláren s absolventy Ateliéru skla. Perspektiva dlouhodobého propojení studentů a absolventů se studii či sklárnami je důležitou součástí vize vedení Ateliéru skla UMPRUM.

ATELIÉR SKLA UMPRUM VE SPOLUPRÁCI S…

Astera je sklářský ateliér specializující se na zakázkovou výrobu s využitím tradičních i moderních technik zpracování. Toto novoborské studio si neklade jasně vymezené tvůrčí hranice a vedle skleněných objektů má Astera na svém kontě realizace architektonických prvků či interiérových doplňků. Ve spolupráci s Danielou Chodilovou vznikl pro londýnský festival variabilní rozkládací objekt Jídlonosič, na němž se uplatňuje škála dekorativních brusů a rytin. Daniela kombinací kovu, světlé kožené pásky a broušeného křišťálu posouvá tradiční představu o jednoduchém, často plastovém systému nádob, určeném k transportu potravin. 

Daniela Chodilová ve spolupráci s Asterou, foto: Richard JanečekDaniela Chodilová ve spolupráci s Asterou, foto: Richard Janeček

Kristýna Venturová navrhla solitérní minimalistické objekty, které díky volené barevnosti i formám působí velmi něžně. Ve dvou variantách byly představeny precizně řemeslně zpracované objekty vyznačující se experimentálním pojetím barev a struktur. Díky zázemí, jímž disponuje ateliér Astera, si Kristýna mohla bez problému vyzkoušet různé technologie, jejichž užití se následně promítlo i do samotných objektů. Ateliér Astera se prezentoval broušeným objektem z křišťálového skla, jehož autorem je Jaroslav Klaus.

Kristýna Venturová ve spolupráci s Asterou, foto: Richard JanečekKristýna Venturová ve spolupráci s Asterou, foto: Richard Janeček


Clartés Bohemia je firma spojená zejména s tvorbou historizujících i dekorativních svítidel a interiérových doplňků. Clartés byl zastoupen v londýnském Tentu největším množstvím realizací. Ve spolupráci s Lenkou Němcovou vznikl soubor dvou atypicky řešených stolních váz v odstínech uranové žluti s přechodem do kobaltově modré. Díky tenkým skleněným spinám přetaženým přes těla váz bylo dosaženo tlustostěnného povrchu s přírodně laděným efektem. 

Lenka Němcová ve spolupráci s Clartés Bohemia, foto: Richard JanečekLenka Němcová ve spolupráci s Clartés Bohemia, foto: Richard Janeček

Stejně tak ve spolupráci s Pavlem Výtiskem vznikla série váz, která se ovšem od kusů Lenky Němcové výrazně lišila. V Pavlově tvorbě se skví surové pojetí materiálu, důraz na čistotu forem i minimální barevnost. Celoplošný dekor vystupující do prostoru vyniká díky jednoduchému barevnému pojetí skla v opálově bílých a černých odstínech. 

Pavel Výtisk ve spolupráci s Clartés Bohemia, foto: Richard JanečekPavel Výtisk ve spolupráci s Clartés Bohemia, foto: Richard Janeček

Michaela Doležalová ve spolupráci s Clartés Bohemia představila sérii pěti dóz, které vzbudily pozornost a zájem odborného publika. Michaela spojila hladké i broušené povrchy v rozmanité barevné škále, pohybující se od křišťálu s jemnými přechody do růžové až k netransparentní černi. Výsledné objekty působí na jedné straně subtilně, a zároveň díky kontrastním barvám kombinovaným s přímými tvary velmi suverénně. Clartés dále představil hutně tvarované vázy Jitky Kamencové Skuhravé a sérii dóz Ronyho Plesla.

Jitka Kamencová Skuhravá ve spolupráci s Clartés Bohemia, foto: Richard JanečekJitka Kamencová Skuhravá ve spolupráci s Clartés Bohemia, foto: Richard Janeček

Evans Atelier ve svých kolekcích zohledňuje zejména barevnost a dekorativní polohy taveného skla v pecích. S využitím tradiční technologie Evansu vznikla ve spolupráci s Vendulkou Prchalovou kolekce dóz Disc. Jednotlivé do sebe dokonale zapadající tvary, vyhotovené v několika barevných provedeních, tvoří variantu k lehaným mísám Radomíry Jandové a Martina Pouzara, jimiž se na londýnské přehlídce prezentoval ateliér Evans. 

Radomíra Jandová a Martin Pouzar ve spolupráci s Evans Atelier, foto: Richard JanečekRadomíra Jandová a Martin Pouzar ve spolupráci s Evans Atelier, foto: Richard Janeček

Kolektiv Ateliers pracuje s tradičními sklářskými technikami, které inovativním způsobem využívá v designu i architektuře. Ve spolupráci s Valentinou Hejdovou vznikl nástěnný objekt určený k prezentaci květin. Jedná se o křišťálovou vázu zasazenou do skleněné desky, která kolmo přiléhá k pozadí s tapetovou texturou. Dekor zadní desky lze obměňovat stejně tak, jako tvary křišťálových váz. Kolektiv se ve spolupráci s Jaroslavem Šárou prezentoval instalací bohatě dekorovaného a podsvíceného zrcadlového systému.

Valentina Hejdová ve spolupráci s Kolektiv Ateliers, foto: Richard JanečekValentina Hejdová ve spolupráci s Kolektiv Ateliers, foto: Richard Janeček

 

Preciosa Lighting svou produkci zaměřuje na svítidla vyrobená z českého skla a křišťálu, jejichž podoby v podání špičkových designérů ztělesňují variabilitu možností, s nimiž je možné k osvětlení a médiu skla přistupovat. Preciosa Lighting je jedna z nejstarších společností věnujících se komplexním osvětlovacím systémům. Důraz je kladen na ruční výrobu jednotlivých elementů a také na způsob, jímž skleněné komponenty reagují na světlo. Výsledkem spolupráce Preciosa Ligtning s Ronym Pleslem je monumentální lustr Merkur inspirovaný ikonickým svítidlem Terezián. Díky pohyblivým ramenům kovového lustru je možné docílit několika variabilních poloh.

Celkový koncept přehlídky podtrhlo pojetí výstavního stánku, o jehož návrh i realizaci se postaralo Gold Medal Studio, které zvítězilo v architektonické soutěži, a zároveň zaštítilo i scénografické řešení přehlídky. Instalaci doplňovala série videí Stanislava Adama, která byla natáčena přímo ve sklářských studiích. Jednotlivá videa zachycovala momenty z fotografování objektů pro katalog výstavy a zároveň běžný provoz sklářských firem. Samotné skleněné objekty byly instalovány v otevřeném prostoru na obdélníkovém stole, jehož podsvícení bylo synchronizováno s videoprojekcí. Jinými slovy v momentě, kdy se na plátně objevovaly záběry z jednotlivých sklářských ateliérů, bylo zesíleno spodní osvícení těch objektů, které byly vyhotoveny v tamějším provozu.

Glassmania! Tent, London Design Festival, foto: Jaroslav MoravecGlassmania! Tent, London Design Festival, foto: Jaroslav Moravec

V rámci londýnské přehlídky byly k vidění již zmiňované realizace studentů, které vznikly ve spolupráci se sklářskými firmami a zároveň objekty, jimiž se prezentovala jednotlivá studia. V některých případech obě polohy realizací spojovalo pouze precizní řemeslné zpracování. Markantní rozdíl v pojetí designu, za použití týchž technologií, byl velmi zřetelný u objektů ateliéru Evans. V Tentu byl zastoupen lehanými mísami Radomíry Jandové a Martina Pouzara a sérií objektů Disc Vendulky Prchalové. Ta jednoduchou barevností a přirozeně pojatým tvaroslovím dokázala zdařile akcentovat kvality, které přináší unikátní výrobní postup tavení v peci, s nímž ateliér Evans běžně pracuje.

Jaroslav Šára ve spolupráci s Kolektiv Ateliers, foto: Richard JanečekJaroslav Šára ve spolupráci s Kolektiv Ateliers, foto: Richard Janeček

Naopak Clartés se prezentoval jako společnost, která se bez obtíží zaměřuje na různé procesy výroby. Dokladem byla široká škála objektů, které vznikly pro londýnskou přehlídku ve spolupráci s designéry i studenty. Preciosa Lighting se na London Design Festivalu uvedla jako progresivní společnost, která  odkazuje na tvarosloví tradičních svítidel za použití moderních výrazových prostředků a materiálů. Velmi zdařilými objekty, na nichž bylo aplikováno množství technik i výtvarných přístupů ke sklu, se představil ateliér Astera, pro nějž je tato variabilita uplatňující se při zakázkové výrobě velmi příznačná. Podobně i Kolektiv Ateliers se ve své produkci zcela běžně zaměřuje na širokou škálu sklářských technik. Jejich užití v experimentální rovině bylo patrné na nástěnném zrcadle Jaroslava Šáry, jehož předimenzovaný a poměrně fádní dekor celkový koncept rozhodně nepodpořil.


Svěží design studentů v sobě snoubil delikátní přístup k materiálu, výtvarné kvality i potenciál klasického řemesla. Vkladem sklářských ateliérů a studií bylo prvotřídní řemeslo, které v kombinaci s technologickým zázemím dalo vyniknout jedinečnému designu objektů. Kombinace těchto faktorů v mnohých případech poukázala na alternativní přístup k produkci, jímž se prezentovala samotná sklářská studia, a možnosti, které přináší případná spolupráce s mladými designéry.

Informace k výstavě
GLASSMANIA! - Tent London, Old Truman Brewery, 25 Hanbury Street, London E1 6QR
24 - 27. 9. 2015 
Vystavující:
Michaela Doležalová, Valentina Hejdová, Daniela Chodilová, Radomíra Jandová a Martin Pouzar, Jitka Kamencová Skuhravá, Jaroslav Klaus, Lenka Němcová, Rony Plesl, Vendulka Prchalová, Jaroslav Šára, Kristýna Venturová, Pavel Výtisk
Kurátor výstavy: doc. ak. soch. Rony Plesl
Architektonické řešení výstavy: Jakub Herza, Josef Tomšej (Gold Medal Studio)
Grafické zpracování: Matúš Buranovský (Gold Medal Studio)
Partneři výstavy: CzechTrade London, Czech Centre London, Pivovar Matuška, Techo

více informací o festivalu: http://www.londondesignfestival.com/

Galerie

Další články